На кафедрі загальної фармації та безпеки ліків ІПКСФ НФаУ професорсько-викладацький склад активно підтримує здоров’я збережувальні технології, постійно працюючи з інтернами та слухачами циклів підвищення кваліфікації фахівців фармації та медицини у напрямку формування та збереження як власного так і колективного здоров’я.

З метою пропаганди здорового способу життя викладачами кафедри за період 2015-2017 рр. проведено близько 50 просвітницьких заходів, що супроводжувалися мультимедійними презентаціями. Тематика повідомлень охоплює профілактику СНіДу, туберкульозу, гепатитів, захворювань порожнини рота, висвітлює заходи, які запобігають наркоманії, алкоголізму, артеріальній гіпертензії, стресу, інформаційному перенавантаженню як фактору виникнення багатьох захворювань.

1. Лекції за тематикою „Здоровий спосіб життя” (01.09.2016 – 30.06. 2017 р.)

 

№ з/п

Тема

Місто проведення

Кількість слухачів

Лектор

1.

Перша невідкладна допомога при отруєнні грибами (неїстівними та умовно їстівними)

м. Рівне

(06.09 – 05.10.2016 р.)

32

проф. Цубанова Н. А.

м. Чернігів

(28.09 – 11.10.2016 р.)

36

доц. Пересадько І. Г.

м. Харків

(10.01 – 08.02.2017 р.)

64

проф. Пімінов О. Ф.

2.

Соціальні та профілактичні аспекти гепатитів

м. Вінниця

(07.09 – 20.09.2016 р.)

16

доц. Губченко Т. Д.

м. Житомир

(08.11 – 07.12.2016 р.)

37

доц. Кузнєцова В. М.

м. Полтава

(08.02 – 21.02.2017 р.)

55

доц. Лукієнко О. В.

3.

Небезпека – СНІД

м. Вінниця

(07.09 – 06.10.2016 р.)

51

проф. Цубанова Н. А.

м. Одеса

(10.10 – 25.10.2016 р.)

68

доц. Бур’ян К. О.

м. Харків

(20.02 – 22.03.2017 р.)

82

доц. Квітчата Г. І.

4.

Основні чинники, що формують здоровя людини

м. Харків

(19.09 – 19.10.2016 р.)

11

доц. Домар Н. А.

5.

Артеріальна гіпертензія

м. Чернігів

(28.09 – 29.10.2016 р.)

81

доц. Квітчата Г. І.

м. Харків

(20.02 – 22.03.2016 р.)

19

проф. Пімінов О. Ф.

6.

Алкоголізм – погляд на проблему

м. Одеса

(10.10 – 10.11.2016 р.)

54

доц. Лукієнко О. В.

7.

Профілактика захворювань порожнини рота

м. Харків

(01.11 – 14.11.2016 р.)

51

доц. Якущенко В. А.

м. Харків

(20.02 – 04.03.2017 р.)

61

проф. Шульга Л. І.

8.

Профілактика туберкульозу

м. Дніпро

(15.11 – 28.11.2016 р.)

35

доц. Шевченко В. О.

м. Харків

(06.03 – 05.04.2017 р.)

25

доц. Губченко Т. Д.

9.

Інформаційне перенавантаження – фактор виникнення захворювань

м. Харків

(01.11 – 30.11.2016 р.)

67

проф. Шульга Л. І.

м. Чернігів

(05.04 – 19.04.2017 р.)

32

доц. Ролік С. М.

м. Чернігів

(05.04 – 06.05.2017 р.)

80

проф. Шульга Л. І.

доц Огарь С. В.

10.

Соціальні аспекти наркоманії

м. Дніпро

(15.11 – 14.12.2016 р.)

41

доц. Ролік С. М.

11.

Обмороження. Принципи первинної медичної допомоги

м. Харків

(10.01 – 23.01.2017 р.)

22

доц. Якущенко В. А.

м. Полтава

(08.02 – 10.03.2017 р.)

51

доц. Домар Н. А.

12.

Якщо хочеш бути здоровим – загартовуйся.

м. Чернівці

(11.05 – 09.06.2017 р.)

45

доц. Бур’ян К. О.

 

Протягом усього часу існування людства особливого значення набували та набувають питання відповідального ставлення та сприяння здоров’ю дітей та молоді, тому що немає більш цінного за здоров’я людини.

2.Лекції за тематикою «Здоровий спосіб життя» (03.09.2015 - 14.06.2016 р.)

 
№ п/п Тема  Місто проведення Кількість. слухач. Лектор
1. Характеристика ВИЧ(СПИД). Диагностические критерии, пути заражения. Этиопатогенез, клиническая картина, принципы лечения и профилактики

м. Вінниця

(28.09 – 10.10.2015)

36

доц. Ролік С.М.

м. Вінниця

(28.09 – 27.10.2015)
8 проф. Цубанова Н.А.
м. Дніпропертовськ (10.11 – 09.12.2015) 28 доц. Шевченко В.О.
м. Дніпропертовськ (10.11 – 09.12.2015) 29 доц. Ролік С.М.
м. Полтава (16.02 – 17.03.2016) 36 доц. Лукієнко О.В.
м. Вінниця (03.03 – 05.04.2016) 58 проф. Цубанова Н.А.
м. Чернігів (05.04 – 06.05.2016 66 ст. викл. Трутаєв С.І.
м. Чернівці (11.05 – 11.06.2016) 18 доц. Бур'ян К.О.
2. Соціальні та профілактичні аспекти гепатитів м. Вінниця (28.09 – 27.10.2015) 63 доц. Кузнєцова В.М.
м. Дніпропертовськ (10.11 – 23.11.2015) 29 доц. Губченко Т.Д.
м. Полтава (16.02 – 29.02.2016) 22 ст. викл. Трутаєв С.І.
м. Вінниця (03.03 – 05.04.2016) 9 доц. Кузнєцова В.М.
м. Чернівці (30.05 – 11.06.2016) 33 доц. Якущенко В.А.
м. Одеса (03.09 – 02.10.2015) 55 проф. Супрун Е.В.
3. Профілактика захворювань порожнини рота м. Одеса (03.09 – 16.09.2015) 29 проф. Шульга Л.І.
м. Чернігів (05.04 – 18.04.2016) 39 проф. Шульга Л.І.
м. Рівне (16.05 – 14.06.2016) 10 проф. Шульга Л.І.
4. Социальные аспекты наркомании. Алкоголизм. Артериальная гипертензия. Отравление грибами м. Одеса (03.09 – 02.10.2015) 17 доц. Квітчата Г.І.
5. Профілактика туберкульозу м. Рівне (16.05 – 14.06.2016) 39 проф. Шульга Л.І.