МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ У 2018 р.

сборник конферненция

Міжнародна діяльність співробітників кафедри загальної фармації та безпеки ліків відбувалася шляхом встановлення зв’язків та взаємодії з науковцями понад 20 закордонних закладів вищої освіти (ЗВО) та установ під час підготовки до проведення ІІ науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю «Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку», яка відбулася 27 квітня 2018 р.

Результатом діяльності стало представлення науковцями на заплановану та проведену конференцію статей та тез, які висвітлюють напрями їх роботи.

Перелік організацій та країн, з якими здійснювалася співпраця в рамках підготовки до проведення вказаної конференції, представлено у таблиці.

Таблиця. Організації, з якими були встановлені зв’язки під час підготовки до проведення конференції

№ з/п

Назва організації

Місто, країна

1

Белорусский государственный медицинский университет

г. Минск, Республика Беларусь

2

Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет

г. Витебск, Беларусь

3

Бакинский государственный университет

г. Баку, Азербайджан

4

Узбекский научно-исследовательский химико-фармацевтический институт им. А. Султанова

г. Ташкент, Республика Узбекистан

5

Ургенчский филиал Ташкентской медицинской академии

г. Ургенч, Республика Узбекистан

6

Ташкентский фармацевтический институт

г. Ташкент, Республика Узбекистан

7

Межвузовская научно-исследовательская лаборатория, Ташкентская медицинская академия

г. Ташкент, Республика Узбекистан

8

Институт биоорганической химии АН РУз

г. Ташкент, Республика Узбекистан

9

Ташкентский государственный стоматологический институт

г. Ташкент, Республика Узбекистан

10

Lithuanian Health Scienccs University

Kaunas, Lithuania

11

Medical Асаdemy of Lithuanian University of Health Sciences

Kaunas, Lithuania

12

Бакинский государственный университет

г. Баку, Азербайджан

13

Бакинский инжеиерный университет

г. Баку, Азербайджан

14

Институт физических проблем

г. Баку, Азербайджан

16

Южно-казахстанская государственная фармацевтическая академия

г. Шымкент, Казахстан

17

Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова

г. Алматы, Казахстан

18

Пятигорский медико-фармацевтический институт – филиал Волгоградского государственного медицинского университета

г. Пятигорск, Российская Федерация

19

Краснодарский краевой базовый медицинский колледж

г. Краснодар, Российская Федерация

20

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»

г. Ставрополь, Российская Федерация

21

Научно-исследовательский институт физической и органической химии. Южный федеральный университет

г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация

 

 

 

Міжнародні професійні спільноти

    Одним из важливих елементів консолідації спільноти є професійні асоціації, в площині професійної діяльності яких, окрім усього іншого, підготовка фахівців, в т.ч. через вдосконалення системи безперервної післядипломної освіти. Світовий досвід свідчить, що саме професійна спільнота може стати гарантом фармацевтичної / медичної допомоги необхідної якості.
   Слід також зазначити, що в існуючих умовах системи охорони здоров’я України членство у міжнародних асоціаціях є не лише престижним, але й пізнавальним, завдяки тому успішному досвіду цих професійних спільнот, який може стати досить корисним при вирішенні певних питань, пов’язаних з нашою професійною діяльністю.
     Тому, співробітники кафедри загальної фармації та безпеки ліків співробітничають зі своїми колегами у складі відомих професійних асоціацій:
Професор, доктор фармацевтичних наук, професор О.Ф. Пімінов – член International Pharmaceutical Federation (FIP) глобальноїфедерації, що представляє три мільйони фармацевтів і вчених фармації по всьому світу.
    Дійсними членами Міжнародного союзу фундаментальної та клінічної фармакології «IUPHAR» є професори кафедри Е.В. Супрун та Н.А. Цубанова, доценти кафедри Г.І. Квітчата, В.М. Кузнєцова, С.М. Ролік. Завідувач кафедри, доктор фармацевтичних наук, професор Л. І. Шульга разом з директором ІПКСФ, професором О.Ф. Піміновим та доцентами кафедри В.А. Якущенко та О.В. Лукієнко є дійсними членами «Україно-німецької медичної асоціації»

 

Tashkent
Проф. О.Ф. Пімінов на одному з конгресів FIP

FIP Centennial Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences
(Голандія, м. Амстердам, листопад 2010 р.)

    Також, д.фарм.н., професор О.Ф. Пімінов приймає участь в роботі Європейської асоціації фармацевтичних факультетів (EAFP) (2009, 2010), яка надає майданчик для вирішення різноманітних питань якості фармацевтичної освіти, як країн Євросоюзу, так і країн, що розвиваються.

Проф. О.Ф. Пімінов та проф. В.А. Георгіянц на щорічному конгресі EAFP
Annual Conference: New Issues in Postgraduate Education
(Норвегія, м. Осло, 18-20 червня 2009 р.)

    Спілкування провідних науковців та освітян на міжнародному рівні – це презентація здобутків та обмін досвідом з питань науки, освіти, практики та ін. у фармацевтичній сфері. Зазвичай, це відбувається на міжнародних заходах, в яких регулярно беруть участь співробітники нашої кафедри.
   Семінари Асоціації фармацевтів України, до складу якої входить О.Ф. Пімінов, організовуються і проводяться разом із закордонними колегами – фахівцями фармації, за межами України.

Проф. О.Ф. Пімінов на семінарі Асоціації фармацевтів України
«Проблеми та перспективи розвитку фармацевтичного бізнесу»
(ОАЕ, Шарджа, 12-19 березня 2010 р.)

    Регулярно проводяться міжнародні зустрічі із закордонними колегами на базі установ освіти.


Завідувач кафедри, проф. О.Ф. Пімінов, зав. каф. технології ЛФ
Ташкентського фармацевтичного інституту проф. К.С. Махмуджанова
із співробітниками ІПКСФ проф. С.І. Діхтярьовим і доц. Т.В. Кожуховою
та працівниками практичної фармації Узбекистану
 науково-практична конференція «Интеграция образования,
науки и производства в фармации»
(Узбекистан, м. Ташкент, 18-24 жовтня 2010 р.)