Міжнародні професійні спільноти

    Одним из важливих елементів консолідації спільноти є професійні асоціації, в площині професійної діяльності яких, окрім усього іншого, підготовка фахівців, в т.ч. через вдосконалення системи безперервної післядипломної освіти. Світовий досвід свідчить, що саме професійна спільнота може стати гарантом фармацевтичної / медичної допомоги необхідної якості.
   Слід також зазначити, що в існуючих умовах системи охорони здоров’я України членство у міжнародних асоціаціях є не лише престижним, але й пізнавальним, завдяки тому успішному досвіду цих професійних спільнот, який може стати досить корисним при вирішенні певних питань, пов’язаних з нашою професійною діяльністю.
     Тому, співробітники кафедри загальної фармації та безпеки ліків співробітничають зі своїми колегами у складі відомих професійних асоціацій:
Професор, доктор фармацевтичних наук, професор О.Ф. Пімінов – член International Pharmaceutical Federation (FIP) глобальноїфедерації, що представляє три мільйони фармацевтів і вчених фармації по всьому світу.
    Дійсними членами Міжнародного союзу фундаментальної та клінічної фармакології «IUPHAR» є професори кафедри Е.В. Супрун та Н.А. Цубанова, доценти кафедри Г.І. Квітчата, В.М. Кузнєцова, С.М. Ролік. Завідувач кафедри, доктор фармацевтичних наук, професор Л. І. Шульга разом з директором ІПКСФ, професором О.Ф. Піміновим та доцентами кафедри В.А. Якущенко та О.В. Лукієнко є дійсними членами «Україно-німецької медичної асоціації»

 

Tashkent
Проф. О.Ф. Пімінов на одному з конгресів FIP

FIP Centennial Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences
(Голандія, м. Амстердам, листопад 2010 р.)

    Також, д.фарм.н., професор О.Ф. Пімінов приймає участь в роботі Європейської асоціації фармацевтичних факультетів (EAFP) (2009, 2010), яка надає майданчик для вирішення різноманітних питань якості фармацевтичної освіти, як країн Євросоюзу, так і країн, що розвиваються.

Проф. О.Ф. Пімінов та проф. В.А. Георгіянц на щорічному конгресі EAFP
Annual Conference: New Issues in Postgraduate Education
(Норвегія, м. Осло, 18-20 червня 2009 р.)

    Спілкування провідних науковців та освітян на міжнародному рівні – це презентація здобутків та обмін досвідом з питань науки, освіти, практики та ін. у фармацевтичній сфері. Зазвичай, це відбувається на міжнародних заходах, в яких регулярно беруть участь співробітники нашої кафедри.
   Семінари Асоціації фармацевтів України, до складу якої входить О.Ф. Пімінов, організовуються і проводяться разом із закордонними колегами – фахівцями фармації, за межами України.

Проф. О.Ф. Пімінов на семінарі Асоціації фармацевтів України
«Проблеми та перспективи розвитку фармацевтичного бізнесу»
(ОАЕ, Шарджа, 12-19 березня 2010 р.)

    Регулярно проводяться міжнародні зустрічі із закордонними колегами на базі установ освіти.


Завідувач кафедри, проф. О.Ф. Пімінов, зав. каф. технології ЛФ
Ташкентського фармацевтичного інституту проф. К.С. Махмуджанова
із співробітниками ІПКСФ проф. С.І. Діхтярьовим і доц. Т.В. Кожуховою
та працівниками практичної фармації Узбекистану
 науково-практична конференція «Интеграция образования,
науки и производства в фармации»
(Узбекистан, м. Ташкент, 18-24 жовтня 2010 р.)