З метою підвищення рівня викладання і обміну досвідом на кафедрі було проведено 5 відкритих лекцій, з яких:

1 лекція майстер-класу:

«Впровадження стандартів GMP в сучасне виробництво»
(проф. Пімінов О.Ф.) на передатестаційному циклі «Аналітично-контрольна фармація» 24.05.2016 р.

4 відкриті лекції:

«Сучасний стан та перспективи виробництва вітчизняних ліків в Україні і за кордоном» (проф. Шульга Л. І.) на циклі тематичного удосконалення «Організація забезпечення населення лікарськими препаратами в умовах ринку» 04.09.2015 р .

«Головні проблеми сучасного стану здоров’я населення та напрямки їх фармакологічного вирішення» (проф. Цубанова Н. А.) під час циклу тематичного удосконалення «Актуальні питання діяльності спеціаліста з відпуску та застосування ліків в сучасних умовах господарювання»  11.09.2015 р.;

«Сучасний стан та перспективи виробництва вітчизняних ліків в Україні і за кордоном» (доц. Бур'ян К. О.) під час циклу тематичного удосконалення «Організація забезпечення населення лікарськими препаратами в умовах ринку» 09.10.2015 р.;

«Місце в фармакотерапії серед заходів щодо збереження здоров’я населення» (доц. Оклей Д. В.) під час циклу тематичного удосконалення «Сучасні аспекти організації роботи фармацевтичних підприємств та контролю якості лікарських засобів» 20.10.2015 р.

2 відкритих заняття:

Практичне заняття за темою «М’які лікарські засоби для місцевого застосування. Характеристика, класифікація та їх значення у сучасній фармакотерапії» (доц. Лукієнко О. В.) під час циклу тематичного удосконалення «Організаційні та загальнофармацевтичні аспекти діяльності спеціалістів фармації в сучасних умовах» 15.02.2016 р.;

 Семінарське заняття за темою «Дієтичні добавки. Принципи розробки їх рецептури, технологія та відпуск» (ст. викладач Трутаєв С. І.) під час очної частини спеціалізації (інтернатури) зі спеціальності «Загальна фармація» 03.03.2016 р.