22 березня 2017 р. проведено Семінар - нараду для завідувачів однопрофільних кафедр: «Самостійна робота слухачів у системі післядипломної фармацевтичної освіти»  

Присутні:  директор ІПКСФ НФаУ проф. Пімінов О.Ф., зав. каф. загальної фармації та безпеки ліків ІПКСФ НФаУ проф. Шульга Л.І., зав. каф. організації і економіки фармації, технології ліків та фармакоекономіки ФПДО ЛНМУ ім. Д. Галицького проф. Заліська О.М. (on-lіnе), зав. каф. фармацевтичної технології і біофармації НМАПО ім. П.Л. Шупика, проф. Давтян Л.Л. (on-lіnе), зав. каф. УЕФ ІПКСФ НФаУ проф. Толочко В.М., зав. каф. ЯССЛ ІПКСФ НФаУ проф. Гарная С.В., проф. Коритнюк Р.С (on-lіnе), проф. Цубанова Н.А., доц. Блавацька О.Б. (on-lіnе), доц. Огарь С.В., доц. Ролік С.М., доц. Шевченко В.О., доц. Якущенко В.А., доц. Губченко Т.Д., доц. Квітчата Г.І., доц. Бур’ян К.О., доц. Домар Н.А, доц. Чешева М.В., доц. Должнікова О.М., доц. Зарічкова М.В., доц. Васильєва О.А., доц. Дроздова О.А., доц. Колесніков О.В., доц. Савченко Л.П., ст. викл. Гриньків Я.О. (on-lіnе), ст. викл. Рев'яцький І.Ю. (on-lіnе), ст. викл. Артюх Т.О., ст. викл.  Бондарєва Л.В., ст. викл.  Міщенко В.А., ас. Безценна Т.С., ас. Максимович Н.М. (on-lіnе)

 

Під час проведення семінару були заслухані наступні доповіді:

1. «Організація самостійної роботи провізорів-інтернів» проф. Пімінов О.Ф., доц. Огарь С.В. (доповідач).

2. «Інноваційні підходи в організації самостійної роботи слухачів для виїзних і базових ПАЦ на прикладі вивчення тематики фармакоекономіки» проф. Заліська О.М. (доповідач)., ас. Максимович Н.М., доц.  Блавацька О.Б.

3. «Використання комп’ютерних технологій у процесах організації та контролю самопідготовки провізорів-інтернів» ст. викл. Гриньків Я.О., ст. викл. Рев'яцький І.Ю. (доповідач)

4 «Деякі аспекти проектування методичних рекомендацій до виконання самостійної роботи слухачів системи післядипломної освіти» проф.   Шульга Л.І., доц. Лукієнко О.В. (доповідач)

5. «Актуальні питання самостійної роботи слухачів циклів тематичного удосконалення» доц. Домар Н.А (доповідач)., доц. Ролік С.М.

6. «Мотивація самостійної роботи спеціаліста фармації на післядипломному рівні» доц. Бур’ян  К.О. (доповідач), доц. Якущенко В.А.

 

Викладачі кафедри загальної фармації та безпеки ліків готуються до проведення семінару-наради для завідувачів однопрофільних кафедр «Самостійна робота слухачів у системі післядипломної фармацевтичної освіти»

IMG 0034

Під час заслуховування доповіді «Інноваційні підходи в організації самостійної роботи слухачів для виїзних і базових ПАЦ на прикладі вивчення тематики фармакоекономіки» проф. Заліська О.М., ас. Максимович Н.М., доц. Блавацька О.Б.

Під час заслуховування доповіді «Використання комп’ютерних технологій у процесах організації та контролю самопідготовки провізорів-інтернів» ст. викл. Гриньків Я.О., ст. викл. Рев'яцький І.Ю.

проф. Шульга Л.І. відкриває семінар-нараду для завідувачів однопрофільних кафедр «Самостійна робота слухачів у системі післядипломної фармацевтичної освіти»

проф. Цубанова Н.А. веде семінар-нараду для завідувачів однопрофільних кафедр «Самостійна робота слухачів у системі післядипломної фармацевтичної освіти». Оголошення наступної доповіді

Доповідає доц. Огарь С.В. «Організація самостійної роботи провізорів-інтернів»

Питання забезпечення слухачів навчально-методичними матеріалами розкриває доц. Лукіенко О.В

Акцент  на аудиторній самостійній роботі слухачів циклів тематичного удосконалення ставить у доповіді доц.. Домар Н.А.

Аспекти мотивації самостійної роботи  для спеціалістів  фармації на післядипломному рівні висвітлює доц. Бур’ян К.О.