Семінар нарада «Впровадження нових освітніх технологій і принципів організації навчального процесу з викладання дисципліни «Фармацевтична технологія» на етапі післядипломної освіти», була проведена 24 березня 2016р. у рамках І науково-практичної Інтернет - конференції з міжнародною участю «Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку» для завідувачів однопрофільних кафедр

 

Присутні:  директор ІПКСФ НФаУ проф. Пімінов О.Ф., зав. каф. загальної фармації та безпеки ліків ІПКСФ НФаУ проф. Шульга Л.І., зав. каф. організації і економіки фармації, технології ліків та фармакоекономіки ФПДО ЛНМУ ім. Д. Галицького проф. Заліська О.М. (on-lіnе), зав. каф. фармацевтичної технології та біофармації НМАПО ім. П.Л. Шупика, проф. Давтян Л.Л. (on-lіnе), проф. каф. фармацевтичної технології та біофармації НМАПО ім. П.Л. Шупика, проф. Коритнюк Р.С (on-lіnе), проф. Цубанова Н.А., проф. Супрун Е.В. (off-lіnе), доцент каф. організації і економіки фармації, технології ліків та фармакоекономіки ФПДО ЛНМУ ім. Д. Галицького, Бойко А.І (on-lіnе), доц. Ролік С.М., доц. Шевченко В.О., доц. Якущенко В.А., доц. Губченко Т.Д., доц. Квітчата Г.І., доц. Бур’ян К.О., доц. Домар Н.А, доц. Пересадько І.Г., ст. викл. Плис С.В., ст. викл. Трутаєв С.І., асист. Упир Д.В., асист.    Башура А.О., асист. Безценна Т.С.

Під час проведення семінару були заслухані наступні доповіді:

  1. «Концептуальні підходи до розробки навчальних матеріалів з аудіо- та відеосупровідом для підготовки  слухачів за гомеопатичним напрямком». Директор  ІПКСФ НФаУ, проф. Пімінов О.Ф., проф.  Шульга Л.І. (доповідач).
  2. «Впровадження інноваційних технологій навчання у процес післядипломної освіти. Деякі аспекти підготовки відеолекцій» Проф. Цубанова Н.А. (доповідач), доц. Лукієнко О.В.
  3.  «Система післядипломноі освіти провізорів - інтеграція наукових досліджень у навчання: досвід кафедри організаціі і економіки фармаціі, технологіі ліків та фармакоекономіки ФПДО». Проф. Заліська О. М.
  4.  «Напрями післядипломноі освіти з фармацевтичноі інформатики». Доц. Бойко А. І.
  5.  «Андрагогічний підхід  у викладанні фармацевтичної технології і біофармації». Ректор НМАПО ім. П. Л. Шупика, академік НАМН України, проф. Вдовиченко Ю.П., проф. Коритнюк Р.С. (доповідач), проф. Давтян Л.Л.
  6.  «Роль самостійної роботи в аспекті підвищення кваліфікації спеціалістів охорони здоров’я». Проф. Супрун Е.В.
  7.  «Теоретичні засади та власний досвід створення електронного підручника для післядипломної підготовки спеціалістів фармації». Доц. Якущенко В.А.
  8. «Впровадження теоретичних питань технології виробництва парентеральних та оральних лікарських засобів у більш зручному новому полімерному пакуванні в навчальний процес підготовки спеціалістів фармації на післядипломному етапі». Доц. Шевченко В.О.