Співробтники кафедри приймали участь у науково-практичних заходах НФаУ

 1. VIII Національному з`їзді фармацевтів України, що відбувся у м. Харкові, 13‒16 вересня 2016 р. 
 2. Науково-практичній конференції з міжнародною участю «Досягнення та перспективи експериментальної і клінічної ендокринології»  (Чотирнадцяті Данилевські читання), м. Харків, 2-3 березня 2015 р.
 3. ІІІ міжнародній науково-практичній Internet-конференції «Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики», м. Харків, 26-27 березня 2015 р.
 4. XII Міжнародній науковій  конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання сучасної медицини», м. Харків, 16-17 квітня 2015 р.
 5. Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених та студентів «Актуальні питання створення нових лікарських засобів», м. Харьков, 23 квітня 2015 р.
 6. ХХХII Науково-практичній конференції з міжнародною участю «Ліки-людині. Сучасні проблеми фармакотерапії и призначення лікарських засобів», м. Харків, 21 травня 2015 р.
 7. ІХ науково-практичній конференції «Управління якістю в фармації», м. Харків, 22 травня 2015 р.
 8. ІІ міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції  «Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії», м. Харків, 12-13 листопада 2015 р.
 9. Конференції «210 років фармацевтичної освіти: Традиції та інновації», НФаУ, м. Харків, 27 листопада 2015 р.
 10. Науково-практичній конференції з міжнародною участю «Хронічні неінфекційні захворювання: заходи профілактики і боротьби з ускладненнями», м. Харків, 5 листопада 2015 р.
 11. I Міжнародній науково-практичній internet-конференція «Теоретичні та практичні аспекти дослідження лікарських рослин» м. Харків, 20‒21 березня 2014 р.
 12. XX International scientific and practical conference of young scientists and student «Actual questions of development of new drugs» Kharkiv, 22‒23 april 2014 р.
 13. XXXI Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Ліки ‒ людині» м. Харків, 22 травня 2014 р.
 14. Науково-практична конференція з міжнародною участю та школою молодих вчених «Фармакологія, фізіологія і патологія нирок, сечовивідних шляхів та водно-сольового обміну» м. Харків, 1‒3 жовтня 2014 р.
 15. IV науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні досягнення фармацевтичної технології та біотехнології» м. Харків, 16‒17 жовтня 2014 р.
 16. І Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії» м. Харків, 7‒8 листопада 2014 р.