1. Розробка складу та технології рослинних субстанцій та стоматологічних фітозасобів на їх основі (Пімінов О. Ф., Шульга Л. І., Безценна Т. С., Присіч К. С.);
2. Технологія виробництва парентеральних та оральних лікарських засобів у полімерному пакуванні (Бондар В. С., Шевченко В. О.)
3. Органопротекторні властивості спіроциклічного похідного оксиндолу (Цубанова Н. А., Журенко Д. С.);
4. Цитопротекторні властивості інтерлейкінових препаратів (Супрун Е. В.).
5. Вивчення тутового шовкопряду як перспективної сировини у створенні нових лікувальних, діагностичних та профілактичних засобів (Пімінов О. Ф., Якущенко В. А.);
6. Створення лікарських засобів рослинного походження, які мають протитуберкульозну активність (Упир Д. В.).