За 2014-2015 рр.

1. Пат. 96859 МПК : А61Р 1/02, А61К 36/00 Застосування рослинного збору «Дента-Фіт» для лікування запальних захворювань пародонта / О. Ф. Пімінов, Л. І. Шульга, Т. С. Безценна. – № 201408462 ; заявл. 25.07.2014 ; опубл. 25.02.2015 ; Бюл. № 4. – 4 с.
2. Пат. 109289 МПК: A61K 31/33 (2006.01), A61K 31/404(2006.01), A61P 1/16 (2006.01) Застосування 4,3'-спіро[(2-аміно-3-ціано-4,5-дигідропірано[3,2-c]хромен-5-он)-5-метил-2'-оксиндолу] як засобу для профілактики та лікування ішемічного ураження печінки. Н. А. Цубанова, С. Ю. Штриголь, Д. С. Журенко, Р. Г. Редькін – № а201305511 ; заявл. 29.054.2013 ; опубл. 10.08.2015 ; Бюл. № 15. – 4 с.

2. Патент на корисну модель № 88138, А 61 К 8/898. Лікарський засіб у формі орального розчину для лікування та профілактики ішемії тка-нин організму / Лисицький А. Г., Михайличенко О. А., Шевченко В. О. ‒ № u 201400301 ; заявл. 14.01.2014 ; опубл. 25.02.2014, Бюл. № 4.

3. Патент на корисну модель № 88439, А 61 К 31/18, А 61 К 31/195. Застосування таурину як речовини з стрес-протекторною дією / Кратен-ко Г. С., Ніколенко Є. Я., Савченко В. М., Сокруто О. В., Вовк К. В., Власенко О. О., Квітчата Г. І. ‒ № u 201313365 ; заявл. 18.11.2013 ; опубл. 11.03.2014, Бюл. № 5.

4. Патент на корисну модель № 86590, А 61 К 31/33, А 61 К 31/404, А 61 Р 1/16. Застосування 4,3'-спіро[(2-аміно-3-ціано-4,5-дигідропірано[3,2-c]хромен-5-он)-5-метил-2'-оксиндолу] як засобу для профілактики та лікування ішемічного ураження печінки / Цубанова Н. А., Штриголь С. Ю., Журенко Д. С., Редькін Р. Г. ‒ № u 201306275 ; заявл. 21.05.2013 ; опубл. 10.01.2014, Бюл. № 1.

5. Патент на корисну модель № 89076, А 61 К 6/00. Застосування стоматологічної настойки «Касдент» для лікування запальних захворювань ротової порожнини / Стефанів І. В., Гращенкова С. А., Яковлєва Л. В., Шульга Л. І., Пімінов О. Ф. ‒ № u 201312876 ; заявл. 05.11.2013 ; опубл. 10.04.2014, Бюл. № 6. Патент на корисну модель № 88440, G 01 N 33/00, А 61 В 5/04, А 61 В 8/14. Спосіб діагностики хронічної серцевої недостатності у хворих з синдромом гіпотиреозу / Сокруто О. В., Ніколенко Є. Я., Савченко В. М., Кратенко Г. С., Вовк К. В., Власенко О. О., Квітчата Г. І. ‒ № u 201313370 ; заявл. 18.11.2013 ; опубл. 11.03.2014, Бюл. № 5.

7. Патент на корисну модель № 88471, А 61 К 8/18, А 61 К 38/00. Лікарський засіб у формі орального розчину для лікування хвороб органів травлення / Лисицький А. Г., Михайличенко О. А., Шевченко В. О. ‒ № u 201400302 ; заявл. 14.01.2014 ; опубл. 11.03.2014, Бюл. № 5.