За 2014-2015 рр.

Виконуються 1 докторська, 1 кандидатська дисертації:
Докторська дисертація:
• здобувач доц. Шевченко В. О.
(наук. консультант д.фарм.н., проф. Бондар В. С.).
Кандидатська дисертація:
• аспірант кафедри без відриву від виробництва на умовах контракту з 01.12.2015 р. Терещенко С. В.
(науковий керівник –д.мед.н., проф. Супрун Е. В.)