ШУЛЬГА Людмила Ивановна

ШУЛЬГА Людмила Іванівна

Завідувач кафедри загальної фармації та безпеки ліків ІПКСФ НФаУ,
доктор фармацевтичних наук, професор

Проф. Шульга Л. І. відповідальна за загальне керівництво кафедрою. Працює в напрямку створення стоматологічних лікарських засобів рослинного походження. Автор та співавтор понад 240 наукових та навчально-методичних праць: 83 статей, 6 патентів, 8 інформаційних листів, 20 праць навчально-методичного характеру, у тому числі монографії “Нанотехнологии в фармации и медицине”. Під керівництвом проф. Шульги Л.І. захищено 2 магістерські роботи. Виконувала обов’язки голови ЕК студентів фармацевтичного факультету №1 та №3 НФаУ з 2015 р. Пройшла повний курс спеціалізації з гомеопатії в Гомеопатичному центрі ім. Д. Попова у 2010 р. Є дійсним членом «Українсько-німецької медичної асоціації». На кафедрі працює з 2008 р.