ШУЛЬГА Людмила Ивановна

ШУЛЬГА Людмила Іванівна

Завідувач кафедри загальної фармації та безпеки ліків ІПКСФ НФаУ,
доктор фармацевтичних наук, професор

Проф. Шульга Л. І. відповідальна за загальне керівництво кафедрою. Працює в напрямку створення стоматологічних лікарських засобів рослинного походження. Автор та співавтор понад 300 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі 100 статей, 6 патентів, 2 свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір, 10 інформаційних листів, 22 праць навчально-методичного характеру, у тому числі монографії “Нанотехнологии в фармации и медицине”, науково-популярного видання «Фармацевтична одіссея». Під керівництвом проф. Шульги Л.І. захищено 2 магістерські роботи. Є членом спеціалізованої вченої ради Д 64.605.02. Виконувала обов’язки голови ЕК студентів фармацевтичного факультету №1 та №3 НФаУ з 2015 р. Пройшла повний курс спеціалізації з гомеопатії в Гомеопатичному центрі ім. Д. Попова у 2010 р. Є дійсним членом «Українсько-німецької медичної асоціації». Є членом спеціалізованої вченої ради. На кафедрі працює з 2008 р.