ПІМІНОВ Олександр Фомич

ПІМІНОВ Олександр Фомич

Директор Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації НФаУ,

доктор фармацевтичних наук, професор

Проф. Пімінов О. Ф. є автором та співавтором монографії “Нанотехнологии в фармации и медицине”, 7 підручників, 19 навчальних посібників, 7 методичних рекомендацій та 22 програм. Наукові дослідження професора Пімінова О. Ф. присвячені розробці та підвищенню ефективності м’яких лікарських форм, гомеопатичних та стоматологічних ліків. Під його керівництвом захищено 1 докторську та 10 кандидатських дисертацій. Пімінов О. Ф. є автором та співавтором понад 300 праць, серед яких 5 авторських свідоцтв та 250 наукових публікацій. Являється членом Координаційної науково-методичної ради з післядипломної освіти при МОЗ України, Спеціалізованої вченої ради Д 35.600.02 зі спеціальностей 15.00.01 – «Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація» та 15.00.02 – «Фармацевтична хімія та фармакогнозія» при Львівському Національному медичному університеті ім. Д.Галицького. Є дійсним членом «Українсько-німецької медичної асоціації». На кафедрі працює з 1993 р.