ПІМІНОВ Олександр Фомич

ПІМІНОВ Олександр Фомич

Директор Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації НФаУ,

доктор фармацевтичних наук, професор

Наукові дослідження професора Пімінова О. Ф. присвячені розробці та підвищенню ефективності м’яких лікарських форм, гомеопатичних та стоматологічних ліків. Пімінов О. Ф. є автором та співавтором понад 500 праць, серед яких близько 350 наукових публікацій, близько 100 навчально-методичних видань, монографія “Нанотехнологии в фармации и медицине”, науково-популярне видання «Фармацевтична одіссея», більше 10 патентів та свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір. Являється членом Координаційної науково-методичної ради з післядипломної освіти при МОЗ України, Спеціалізованої вченої ради Д 35.600.02 зі спеціальностей 15.00.01 – «Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація» та 15.00.02 – «Фармацевтична хімія та фармакогнозія» при Львівському Національному медичному університеті ім. Д.Галицького. Є дійсним членом «Українсько-німецької медичної асоціації». Є головою атестаційної комісії з атестації провізорів та фармацевтів при Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Харківській області. На кафедрі працює з 1993 р.