ЦУБАНОВА Наталя Анатоліївна

 ЦУБАНОВА Наталя Анатоліївна

доктор фармацевтичних наук, професор

 

Проф. Цубанова Н. А. відповідальна за роботу кафедри як опорної, за складання рейтингових показників. Член організаційного комітету 7-го Національного конгресу патофізіологів України. Працює в напрямку доклінічних фармакологічних досліджень біологічно активних речовин з органотропною активністю (антидіабетичною, нефропротекторною, кардіопротекторною, гепатопротекторною, нейропротекторною). Автор та співавтор понад 200 робіт, серед яких 90 статей, 10 патентів, 2 інформаційних листи, 15 навчально-методичних праць. Під керівництвом проф. Цубанової Н. А. захищено 1 магістерську роботу. Є дійсним членом Всеукраїнської громадської організації «Асоціація фармакологів України» та міжнародного союзу фундаментальної та клінічної фармакології «IUPHAR». Являється членом Спеціалізованої вченої ради Д 64.605.03 зі спеціальності «Фармакологія» (НФаУ) та апробаційної комісії зі спеціальності 14.03.05 – «Фармакологія» (НФаУ). На кафедрі працює з 2009 р.