КУЗНЄЦОВА Валентина Михайлівна

доктор медичних наук, доцент

Доц. Кузнєцова В. М. відповідальна за розробку інформаційного матеріалу з напрямку “Здоровий спосіб життя”. Коло наукових інтересів – вивчення гіпоксичних та запальних станів і пошук шляхів їх фармакокорекції. Автор та співавтор понад 130 наукових та навчально-методичних видань, серед яких 3 авторських свідоцтва, 1 патент, понад 10 навчальних посібників. Доц. Кузнєцова В.М. задіяна у роботі апробаційної комісії зі спеціальності 14.03.05 – «Фармакологія» спеціалізованої вченої ради Д 64.605.03 (НФаУ). Є дійсним членом Всеукраїнської громадської організації «Асоціація фармакологів України» та міжнародного союзу фундаментальної та клінічної фармакології «IUPHAR». На кафедрі працює з 2008 р.