ШЕВЧЕНКО В’ячеслав Олександрович

кандидат фармацевтичних наук, доцент

Доц. Шевченко В. О. виконує обов’язки секретаря кафедри. Працює над створенням нових та удосконаленням існуючих лікарських препаратів у новому інноваційному виді упаковки в рамках наукової тематики «Наукове обґрунтування технології виробництва парентеральних та оральних лікарських засобів у полімерному пакуванні». Автор та співавтор понад 90 друкованих робіт, з них 35 статей (зокрема 6 – за кордоном), 13 навчально-методичних видань, має 3 патента України. На кафедрі працює з 2006 р.