ШЕВЧЕНКО В’ячеслав Олександрович

кандидат фармацевтичних наук, доцент

Доц. Шевченко В. О. виконує обов’язки секретаря кафедри. Працює над створенням нових та удосконаленням існуючих лікарських препаратів у новому інноваційному виді упаковки в рамках наукової тематики «Наукове обґрунтування технології виробництва парентеральних та оральних лікарських засобів у полімерному пакуванні». Автор та співавтор близько 100 друкованих робіт, з них 37 статей (зокрема 7 – за кордоном), 14 навчально-методичних видань, 3 патентів України, 2 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір, 1 науково-популярного видання «Фармацевтична одіссея». На кафедрі працює з 2006 р.