ЛУКІЄНКО Ольга Василівна

кандидат фармацевтичних наук, доцент,

методист кафедри

Доц. Лукієнко О. В. відповідальна за методичну роботу кафедри (за екзаменаційні білети, за роботу з методичною документацією циклів, за взаємовідвідування занять викладачами, за відкриті заняття викладачів). Працює над створенням нових та удосконаленням існуючих лікарських препаратів і підготовкою навчально-методичної та довідкової літератури. Автор та співавтор понад 120 друкованих праць, серед яких – понад 90 наукових (статті, тези, інформаційні листи тощо), 1 свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір, 1 науково-популярне видання «Фармацевтична одіссея» На кафедрі працює з 2007 р. Є дійсним членом «Українсько-німецької медичної асоціації».