ДОМАР Ніна Анатоліївна

кандидат фармацевтичних наук, доцент

Доц. Домар Н. А. відповідальна за модифікацію сайту кафедри та виконує обов’язки секретаря з методичної роботи кафедри. Працює над створенням нових та удосконаленням існуючих лікарських препаратів та підготовкою навчально-методичної та довідкової літератури. Автор та співавтор понад близько 70 друкованих робіт, зокрема 14 статей у фахових виданнях, 5 патентів України,4 навчальних посібників, монографії “Нанотехнологии в фармации и медицине” та низки наукових публікацій. На кафедрі працює з 2007 р.