БУР’ЯН Катерина Олександрівна

кандидат фармацевтичних наук, доцент

Доц. Бур'ян К. О. відповідальна за науково-дослідну роботу кафедри, за підготовку списку статей та формування банку публікацій, звітів з наукової роботи, за електронну пошту кафедри. Працює в напрямку розробки технології лікарських препаратів різних форм та методик ідентифікації діючих речовин в них, генетичної інженерії в медицині та фармації. Автор та співавтор близько 50 друкованих робіт, зокрема 11 статей у фахових виданнях, 5 навчально-методичних видань, 1 науково-популярне видання, 1 патента на винахід і 1 на корисну модель. На кафедрі працює з 2008 р.