БЕЗЦЕННА Тетяна Сергіївна

асистент

Асист. Безценна Т. С. є профоргом кафедри, відповідальна за доповнення банку публікацій у електронному архіві НФаУ та на сайті кафедри. Член Ради молодих вчених НФаУ. Напрямок наукових досліджень – створення стоматологічних препаратів рослинного походження. Автор та співавтор понад 30 наукових публікацій, серед яких 2 патенти на корисну модель, 3 інформаційні листа, 11 статей у фахових виданнях. На кафедрі працює з 2008 р.