БЕЗЦЕННА Тетяна Сергіївна

кандидат фармацевтичних наук, асистент

Асист. Безценна Т. С. є координатором з роботи молодих науковців кафедри, відповідальна за наповнення електронного архіву НФаУ та сайту кафедри публікаціями, профорг кафедри. Член Ради молодих вчених НФаУ. Напрямок наукових досліджень – створення стоматологічних препаратів рослинного походження. Автор та співавтор понад 40 наукових публікацій, серед яких 2 патенти на корисну модель, 3 інформаційні листи, 12 статей у фахових виданнях. На кафедрі працює з 2008 р.