ПОВЄТКІН Сергій Олександрович

кандидат фармацевтичних наук, старший викладач

Ст.викл. Повєткін С. О. працює в напрямку розробки складу, технології та дослідження лікарських засобів різних форм та впровадження їх у виробництво, а також вивчення нових лікарських форм, основних і допоміжних речовин та їх впливу на якість та стабільність лікарських засобів. Автор та співавтор 30 друкованих робіт, зокрема 1 патента. На кафедрі працює з 2010 р.