ТИХОНОВА Світлана Олександрівна

ТИХОНОВА Світлана Олександрівна

доктор фармацевтичних наук (2000), професор (2001)

Народилася 24 червня 1963 р. у м. Запоріжжя.

У 1985 р. закінчила ХФІ за спеціальністю «Фармація» й здобула кваліфікацію провізора. Під час навчання два роки працювала санітаркою швидкої медичної допомоги 3-ї підстанції м. Харкова.
У 1985 р. згідно з розподілом С. О. Тихонова приступила до роботи завідуючою аптекою № 214 селища Сад Сумської області, де працювала понад дев’ять років. Світлана Олександрівна працювала асистентом (1994–1996), доцентом (1996–2000) кафедри аптечної технології ліків УкрФА .
У 1996 р. С. О. Тихонова захистила кандидатську дисертацію за темою «Розробка складу та технології гранул для лікування коронавірусних кишкових інфекцій у дітей» (науковий керівник — професор Т. Г. Ярних), а вже 2000 р. дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора фармацевтичних наук за темою «Розробка складу та технології лікарських засобів на основі продуктів бджільництва» зі спеціальності 15.00.01 — технологія ліків та організація фармацевтичної справи (науковий консультант — професор Т. Г. Ярних).
З 2000 р. С. О. Тихонова працює у ІПКСФ НФаУ. У 2000–2002 рр. вона обіймала посаду професора кафедри фармацевтичної технології і фармакології, а після реорганізації ІПКСФ у 2002–2007 рр. — завідуючою кафедрою фармацевтичної технології. За період педагогічної діяльності в ІПКСФ  Світлана Олександрівна читала лекції, проводила семінари та практичні заняття у слухачів циклів передатестаційного і тематичного удосконалення та інтернатури за спеціальностями «Провізор загального профілю» і «Клінічний провізор».
У межах навчально-методичної роботи С. О. Тихонова в період 2000–2007 рр. брала активну участь у підготовці навчальних планів і уніфікованих програм передатестаційних циклів і циклів тематичного удосконалення за спеціальностями «Організація і управління фармацією», «Промислова фармація», «Аналітично-контрольна фармація»; типових навчальних планів і програм інтернатури за спеціальностями «Клінічна фармація» та «Загальна фармація».
У 2008 р. С. О. Тихонова знову повернулася на навчальну кафедру НФаУ як професор кафедри аптечної технології ліків, а потім і завідуюча цією кафедрою (2012–2013).
На сьогоднішній день С. О. Тихонова працює завідуючою кафедрою «Фармація» Кримського Державного медичного університету.
Наукові дослідження Світлани Олександрівни присвячені створенню гомеопатичних лікарських засобів і нових лікарських препаратів на основі рослинної та природної сировини.
Під керівництвом професора С. О. Тихонової захищено докторську та шість кандидатських дисертацій. Вона керувала науковою роботою студентів, магістерськими, кандидатськими та докторськими дисертаційними роботами. Професор С. О. Тихонова є автором та співавтором понад 400 друкованих праць, серед яких 5 монографій, підручник, 40 навчально-методичних посібників і рекомендацій, 5 довідників, 22 патенти тощо. Співавтор фармакопейної статті 42-У-34/42-112-96 «Фенольний гідрофільний препарат прополісу», фармакопейної статті ДФУ 1.3 «Методи приготування гомеопатичних базисних препаратів і потенціювання».
Світлана Олександрівна неодноразово гідно представляла вітчизняну фармацевтичну науку на міжнародних з’їздах, конгресах і конференціях, брала активну участь у громадській діяльності. Вона є членом Асоціації гомеопатів України, членом редакційної ради спеціалізованого фармацевтичного журналу «Український вісник психоневрології».
С. О. Тихонова успішно організовувала різні науковопрактичні конференції, семінари та засідання, зокрема:
II Всеукраїнський науково-практичний семінар «Сучасний стан розвитку гомеопатії в Україні» (2002); міжнародна науково-практична конференція «Сучасні питання гомеопатії. Міазматична доктрина С. Ганемана та її практичне використання» (2003); науково-практична конференція з міжнародною участю «Фармацевтична технологія. Історія розвитку і погляд у майбутнє», присвячена 85-річчю з дня народження ректора ХФІ (1971–1980), доктора фармацевтичних наук, професора Д. П. Сала (2008); перший науково-практичний семінар «Нанофармація в НФаУ. Реалії та перспективи» (2011); міжнародна науково-практична конференція «Нанотехнології у фармації та медицині» (2011), ІІ науково-практичний семінар «Нанофармація в Україні. Перспективи розробки лікарських засобів із використанням електрон-променевих нанотехнологій» (2012).
Заслуги професора С. О. Тихонової відзначено Подякою Харківської обласної адміністрації і Харківської обласної ради за досягнення в науковій сфері та з приводу Дня фармацевтичного працівника України (2000); дипломом II ступеня в номінації «Впровадження наукових розробок і досліджень» виставки «Наука Харківщини — 2002», яка проходила в рамках обласного форуму «Освіта, наука, виробництво — шляхи інтеграції», за розробку та впровадження в медичну практику нових оригінальних лікарських препаратів «Поленаза» і «Полензим» (2002); Почесною грамотою Фармацевтичної асоціації України за значні особисті заслуги у розвитку фармацевтичної освіти, творчу ініціативу, високу компетентність і професійну майстерність, роботу із самовідданістю на благо народу України (2007); дипломом II ступеня в номінації «Впровадження наукових досліджень і розробок» обласного форуму «Освіта, наука, виробництво — шляхи інтеграції» (2002); грамотою президента професійної Асоціації лікарів-гомеопатів в Україні — за творчий внесок у розвиток гомеопатії в Україні в рамках міжнародної науково-практичній конференції «Фундаментальні природничонаукові дисципліни як основа гомеопатичної медицини» (2005). За підсумками III з’їзду гомеопатів України С. О . Тихонова нагороджена Асоціацією гомеопатів України дипломом і другою премією в номінації «Гомеопатична фармація» (2007); дипломом III ступеня як співавтор підручника «Основи гомеопатичної фармації» та дипломом II ступеня як співавтор видання «Практикум з технології гомеопатичних препаратів» — переможців конкурсу-виставки навчальних видань Національного фармацевтичного університету в номінації «Технологічний блок дисциплін», проведеної в рамках конгресу «Сьогодення та майбутнє фармації» (2008).