УПИР Дмитро Володимирович

кандидат фармацевтичних наук, асистент

Асист.  Упир Д. В. відповідальний за технічний аудіо- та відео-супровід практичних та семінарських занять, за модифікацію сайту кафедри. Працює в напрямку розробки лікарських засобів рослинного походження, які мають протитуберкульозну дію. Автор та співавтор 19 публікацій, серед яких 8 статей у наукових фахових виданнях, з яких 2 статті за кордоном, 10 тез доповідей та одержано 1 патент України на корисну модель. На кафедрі працює з 2015 р.