СПЕСИВЦЕВА Зінаїда Степанівна 

 Народилася 28 січня 1930 р. у с. Осіновка Саратовської області. У 1960–1967 рр. навчалась в Харківському медичному інституті, який закінчила з відзнакою.
Зінаїда Степанівна обіймала посаду асистента кафедри фізіології ХФІ з 1967 р. Працювала асистентом кафедри фармакології ХФІ (1967–1970), асистентом кафедри фармакології ХДМІ (1970–1977). З 1977 до 1984 р. З. С. Спесивцева — асистент кафедри фармакології ХФІ. Вона займалась визначенням біологічної активності вперше синтезованих сполук протизапальних засобів нестероїдного походження. а великий експериментальний науково-дослідний матеріал, що став результатом досліджень, був захищений 12 авторськими свідоцтвами.
 У 1982 р. Зінаїда Степанівна захистила кандидатську дисертацію за темою «Схема, поиск и фармакологическое изучение нестероидных противовоспалительных средств в ряду амидов и ацилгидразидов карбоксиоксаниловых кислот и их производных» та отримала науковий ступінь кандидата медичних наук (1983).
 У 1985 р. їй присвоєно вчене звання доцента. Автор 12 авторських свідоцтв та 31 друкованої праці. Має подяки УкрФА.