САФІУЛІНА Зулейха Рашитівна

 Народилась 28 жовтня 1949 р. у с. Нєфтєпромисел у Дагестані. У 1972 р. закінчила ХФІ за спеціальністю «Фармація» і працювала у лабораторії медичних аерозолів у Харківському науково-дослідному хіміко-фармацевтичному інституті на посаді старшого лаборанта, молодшого наукового співробітника (з 1977 р.). У 1982 р. захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата фармацевтичних наук за темою «Разработка состава и технологии рентгеноконтрастного препарата на основе бария сульфата». З 1985 р. працювала старшим викладачем кафедри технології ліків ФУП ХФІ, з 1987 р. — доцент зазначеної кафедри.
 У 1993 р. З. Р. Сафіуліну прийнято на посаду викладача вищої категорії до Харківського хіміко-фармацевтичного технікуму (нині коледж НФаУ). У 2000 р. посіла посаду доцента кафедри фармацевтичної технології і фармакології ІПКСФ НФаУ, де викладала фармацевтичну технологію.
 У 2003 р. була переведена на посаду доцента кафедри менеджменту і маркетингу в фармації, де працює і дотепер.
 Є автором понад 40 наукових і навчально-методичних видань.