ШТРИГОЛЬ Сергій Юрійович

 Народився 14 серпня 1963 р. у м. Полтава. У 1980 р. вступив на лікувальний факультет Іванівського державного медичного інституту, а в 1986 р. закінчив його з відзнакою. У 1987–1990 рр. навчався в аспірантурі на кафедрі фармакології. З 1990 р. С. Ю. Штриголь після захисту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за темою «Порівняльне вивчення протинабрякової ефективності нової сільзамісної суміші при експериментальній недостатності кровообігу» працював на посаді асистента, з 1993 р. — доцента, у 1996—2002 рр. — завідуючого кафедрою фармакології з клінічною фармакологією Іванівської державної медичної академії.
 У 2000 р. С. Ю. Штриголь захистив у НДІ фармакології РАМН докторську дисертацію за темою «Дослідження модуляції фармакологічних ефектів при різних сольових режимах». З 2002 р. працював у НФаУ на посадах професора кафедр фармакології (2002–2003) та фармацевтичної технології і клінічної фармації ІПКСФ (2003–2004), завідуючого кафедрою клінічної фармакології та фітотерапії ІПКСФ (2004–2007), професора кафедри технології ліків та клінічної фармакології з фармацевтичною опікою ІПКСФ (2008–2011). З 2011 р. він — завідувач кафедри фармакології НФаУ. Є доктором медичних наук (2006) і професором (2007) України. Працював на посаді декана факультету післядипломної освіти (2004–2005). Вчений має понад 400 наукових і навчально-методичних праць, 32 авторських свідоцтва і патенти СРСР, України та Росії на винаходи та корисні моделі. С.Ю. Штриголь є автором монографії «Модуляция фармакологических эффектов при различных солевых режимах» (2007), понад 10 навчальних посібників із фармакології та клінічної фармакології.  Професор С. Ю. Штриголь є членом двох спеціалізованих учених рад із захисту дисертацій зі спеціальності 14.03.05 — фармакологія. Підготував 2 докторів фармацевтичних наук, сім кандидатів медичних та фармацевтичних наук, чотирьох магістрів фармації та клінічної фармації.