ОСТАШКО Василь Федорович

 Народився 8 січня 1966 р. у м. Харків. Навчався у Харківському медичному інституті за спеціальністю «Лікувальна справа» (1982–1988). З 1989 до 1992 р. працював у Харківській обласній клінічній лікарні на посаді акушера-гінеколога.
 У 1992 р. був зарахований в аспірантуру по кафедрі акушерства та гінекології № 1 ХМУ. Після захисту дисертаційної роботи (2000) за темою «Змінення властивостей крові матері та плода при фетоплацентарній недостатності» йому присуджено науковий ступінь кандидата медичних наук. У вересні 2005 р. В. Ф. Осташко було обрано за конкурсом на посаду доцента кафедри клінічної фармакології та фітотерапії ІПКСФ НФаУ. Має понад 50 публікацій, серед яких певне місце займають вісім навчально-методичних видань, зокрема, навчальний посібник «Фармацевтична опіка при використанні засобів контрацепції», затверджений МОН України. Був співавтором 18 та автором 5 статей. У 2011 р. В. Ф. Осташку присвоєне вчене звання доцента. Того ж року він — доцент кафедри клінічної фармакології ІПКСФ НФаУ.