ТОВЧИГА Ольга Володимирівна 

 Народилася 10 липня 1983 р. у Чернігові. У 2005 р. закінчила з відзнакою НФаУ за спеціальністю «Клінічна фармація». У 2005–2006 рр. одночасно з проходженням інтернатури навчалася в магістратурі НФаУ за фахом «Клінічна фармація», кафедра клінічної фармакології та фітотерапії ІПКСФ НФаУ. З 2005 р. працювала за сумісництвом на посаді старшого лаборанта кафедри технології ліків та клінічної фармакології з фармацевтичною опікою ІПКСФ НФаУ. З грудня 2006 р. зарахована до аспірантури НФаУ з відривом від виробництва (спеціальність 14.03.05 — фармакологія).
 У жовтні 2009 р. достроково захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата фармацевтичних наук «Дослідження сечогінної, нефропротекторної, гіпоурикемічної дії яглиці звичайної (Aegopodium podagraria L.) як основа для створення лікарських засобів». У 2009 р. О. В. Товчигу прийнято на посаду асистента кафедри технології ліків та клінічної фармакології з фармацевтичною опікою ІПКСФ НФаУ, а з жовтня 2011 р. її переведено асистентом на кафедру фармакології НФаУ, де вона працює і нині на посаді доцента. З 2006 р. Ольга Володимирівна є членом Всеукраїнської громадської організації «Асоціація фармакологів України», брала участь у роботі III Національного з’їзду фармакологів України (2006), VІІІ Національної школи молодих учених—фармакологів пам’яті академіка АМН України О. В. Стефанова (2008), а також у роботі регіонального відділення Асоціації фармакологів.
 О. В. Товчига є автором та співавтором понад 80 наукових робіт.