• Professional orientation

  Professional orientation

  Preparation of highly qualified specialists pharmacy
 • International cooperation

  International cooperation

  The International professyonalnыe the Community
 • 1
 • 2

Вітаємо Вас на сайті кафедри загальної фармації та безпеки ліків ІПКСФ НФаУ!

Свою освітню діяльність кафедра загальної фармації та безпеки ліків ІПКСФ НФаУ виконує перш за все через систематичне забезпечення підвищення кваліфікації вітчизняних фармацевтичних фахівців шляхом поглиблення, розширення й оновлення їх професійних знань, умінь та навичок.

Кафедра загальної фармації та безпеки ліків ІПКСФ була започаткована у 1984 році одночасно з організацією факультету удосконалення провізорів при Харківському фармацевтичному інституті (нині – Національний фармацевтичний університет). НФаУ на сьогоднішній день має понад ніж 200-річну історію та впевнено тримає курс на формування висококваліфікованого фахівця з широким світоглядом, поглибленими фундаментальними знаннями у фармацевтичній та медичній сферах та великим потенціалом подальшого професійного розвитку й удосконалення. Реалізація останнього відбувається під час післядипломного навчання в Інституті підвищення кваліфікації спеціалістів фармації, який є структурним підрозділом НФаУ і наразі залишається однією з небагатьох установ, що відіграють важливу роль у формуванні інтелектуальної фармацевтичної еліти. Особливе місце в структурі ІПКСФ посідають кафедри.

Завідувач кафедри загальної фармації та безпеки ліків

Lyudmila І. SHULGA

Head of the Department of General Pharmacy and Safety of Drugs IPHPQI NUPh,
Doctor Sciences in Pharmacy, Professor
farmtex-ipksf@nuph.edu.ua
shulga_ludmila@ukr.net