1. Типовий навчальний план і програма спеціалізації (інтернатури) зі спеціальності «Загальна фармація» (2016).
2. Типовий навчальний план і програма спеціалізації (інтернатури) зі спеціальності «Клінічна фармація» (2005).
3. Навчальний план та уніфікована програма передатестаційного циклу зі спеціальності «Загальна фармація» (2007)
4. Типовий навчальний план та уніфікована програма передатестаційного циклу зі спеціальності «Організація і управління фармацією» (2007).
5. Типовий навчальний план та уніфікована програма передатестаційного циклу зі спеціальності «Аналітично-контрольна фармація» (2007).
6. Типовий навчальний план та уніфікована програма передатестаційного циклу зі спеціальності «Клінічна фармація» (2007).