У вересні 2012 р. українській фармацевтичній громаді було презентовано новий освітній проект «Університет – дистанційна освіта on-line», забезпечення якого покладалось на освітян НФаУ та фахового інформаційного видання «Щотижневик АПТЕКА» за партнерської підтримки та ідейно-творчої участі провідних фармацевтичних виробників. В межах цього проекту ІПКСФ НФаУ виконувало свою безпосередню функцію навчального закладу післядипломної освіти: на сайті газети було створено окремий освітній розділ, де публікувались лекції провідних фахівців післядипломної освіти у супроводі тестових завдань до них та on-line-системи оцінювання засвоєного матеріалу з механізмом відповідного підтвердження. За майже 1,5 роки роботи провідні викладачі НФаУ, підвищуючи фаховий рівень фармацевтичних спеціалістів, підготували та реалізували понад 40 лекцій, з яких авторами 28 статей стали співробітники нашої кафедри:

№п/п Номер випуску / рік Назва статті Автори статті
1 35(856)/2012 «Університет ‒ дистанційна освіта on-line» Завантажити В. П. Черних,
О. Ф. Пімінов
2 35(856)/2012 «Современные подходы в комплексном лечении простудных заболеваний» Завантажити А. Ф. Пиминов,
А. В. Зайченко,
А. И. Квитчатая
3 38(859)/2012 «Антибиотикассоциированная диарея» Завантажити А. Ф. Пиминов,
В. М. Кузнецова,
Э. В. Супрун
4 47(868)/2012 «Запор и его лечение» Завантажити В. М. Кузнецова,
Н. А. Домар,
М. С. Зимина
5 50(871)/2012 «Высокий комплаенс как фактор эффективности лечения» Завантажити А. И. Квитчатая,
А. Ф. Пиминов
6 2(873)/2013 «Невроз и стресс: фитофармацевтическая опека» Завантажити Э. В. Супрун,
А. Ф. Пиминов,
Ф. Г. Снегирев
7 6(877)/2013 «Место антигистаминных препаратов в лечении аллергического ринита» Завантажити Э. В. Супрун,
А. Ф. Пиминов
8 13(884)/2013 «Синдром «сухого глаза»: проблемы и лечение» Завантажити Э. В. Супрун,
А. Ф. Пиминов
9 14(885)/2013 «Рациональные подходы к терапии герпес-вирусных инфекций» Завантажити Э. В. Супрун,
А. Ф. Пиминов,
С. Н. Ролик
10 17(888)/2013 «Лечение боли. Эффект = (стратегия/тактика фар-макотерапии + содержание / форма препарата) • комплаенс» Завантажити  Э. В. Супрун,
А. Ф. Пиминов,
Ф. Г. Снегирев
11 19(890)/2013 «Интраназальные глюкокортикостероиды – препа-раты выбора в лечении аллергического ринита» Завантажити Э. В. Супрун,
А. Ф. Пиминов,
Т. Д. Губченко
12 22(893)/2013 «Диарея путешественников – этиотропная и/или патогенетическая терапия?» Завантажити Э. В. Супрун,
А. Ф. Пиминов
13 22(893)/2013 «НПВП для местного применения: рациональный выбор при суставной и мышечной боли» Завантажити А. И. Квитчатая,
В. А. Якущенко,
Т. Д. Губченко
14 24(895)/2013 «Бактериальные инфекции кожных покровов: рациональное лечение, эффективная профилактика, фармацевтическая опека» Завантажити А. И. Квитчатая,
О. В. Лукиенко,
Д. В. Оклей
15 28(899)/2013 «Диарея путешественников: акцент на пробиотики» Завантажити В. М. Кузнецова,
В. А. Якущенко,
М. С. Зимина
16 28(899)/2013 «Поллиноз: сезонные и внесезонные проблемы» Завантажити Э. В. Супрун,
А. Ф. Пиминов
17 33(904)/2013 «Лечение табачной зависимости: эффективность никотинзаместительной терапии» Завантажити Э. В. Супрун,
А. Ф. Пиминов
18 35(906)/2013 «Выбор в аптеке ОТС-препарата, корректирующего дисфункцию ЖКТ» Завантажити А. И. Квитчатая,
В. А. Якущенко,
А. Ф. Пиминов
19 35(906)/2013 «Рациональный выбор современных препаратов для лечения кашля» Завантажити Э. В. Супрун,
А. Ф. Пиминов,
Т. Д. Губченко
20 39(910)/2013 «Актуальные вопросы наружного лечения угревой болезни» Завантажити   Э. В. Супрун,
А. Ф. Пиминов
21 44(915)/2013 «Заболевания пародонта: современные подходы к рационализации местной терапии в рамках ком-плексного лечения воспалительных заболеваний полости рта»  Э. В. Супрун,
А. Ф. Пиминов,
С. Н. Ролик
22 46(917)/2013 «Фитоанксиолитическая терапия стресса и его по-следствий» Завантажити Э. В. Супрун,
А. Ф. Пиминов,
Ф. Г. Снегирев
23 47(918)/2013 «Витамины, минералы и пробиотики. Синергизм действия для получения качественно нового им-муноукрепляющего ответа» Завантажити Э. В. Супрун,
А. Ф. Пиминов
24 8(929)/2014 «Боль в спине: современные подходы к лечению»  Э. В. Супрун,
А. Ф. Пиминов,
В. М. Кузнецова,
Д. В. Оклей
25 11(932)/2014 «Особенности местного лечения хронической ве-нозной недостаточности» А. И. Квитчатая,
Д. В. Оклей,
О. В. Лукиенко
26 16(937)/2014 «Кишечные колики у новорожденных» В. М. Кузнецова,
С. Н. Ролик,
М. С. Зимина
27 24(945)/2014 «Фитофармацевтическая коррекция хронической венозной недостаточности» В.М. Кузнецова,
Л.И. Шульга,
С.Н. Ролик
28 33(954)/2014 «Онихомикоз: современные подходы к решению проблемы» Э. В. Супрун,
А. Ф. Пиминов,
Т. В. Кожухова