Основними завданнями кафедри при здійсненні навчально-методичної роботи є:

організація та проведення післядипломної підготовки професіоналів і фахівців з урахуванням потреб практичної фармації,

 • створення нових та вдосконалення діючих навчальних планів і програм за тематичними напрямками з урахуванням розвитку фармацевтичної та медичної науки і практики,
 • участь у роботі симпозіумів, конференцій, з’їздів і нарад з фармацевтичної тематики.

Підвищення кваліфікації здійснюється шляхом навчання професіоналів і фахівців фармацевтичного сектору галузі "Охорони здоров'я" на:

 • передатестаційних циклах,
 • циклах тематичного удосконалення,
 • очній частині спеціалізації (інтернатури) за спеціальністю «Загальна фармація» з курсів «Фармацевтична технологія» і «Клінічна фармація»,
 • спеціалізації зі спеціальності «Загальна фармація».

Цикли підвищення кваліфікації

 

Тематика і спрямованість циклів Тривалість
(годин)
Передатестаційні цикли
1. Загальна фармація (ПА) 156
Цикли тематичного удосконалення
2. Сучасні аспекти виробництва, відпуску та застосування лікарських препаратів (ТУ-1) 156
3. Актуальні питання діяльності спеціаліста з відпуску та застосування ліків у сучасних умовах господарювання (ТУ-2) 72
4. Фармакологічні властивості та особливості застосування лікарських засобів при найбільш поширених захворюваннях (ТУ-3) 156
5. Сучасні підходи до фармако- та фітотерапії основних неінфекційних та інфекційних захворювань (ТУ-4) 234
6. Сучасні питання та особливості застосування лікарських засобів при найбільш поширених захворюваннях
(у сестринській справі) (ТУ-5)
156
7. Актуальні питання раціонального застосування лікарських засобів при найбільш поширених захворюваннях (ТУ-6) 72
8. Організаційні та фармако-технологічні аспекти діяльності фармацевтичних підприємств (ТУ-7) 72
9. Організаційні та загальнофармацевтичні аспекти діяльності спеціалістів фармації в сучасних умовах (ТУ-8) 156
10. Сучасні загальнофармацевтичні акценти технології та безпеки ліків в діяльності науково-педагогічних працівників, які викладають дисципліни технологічного напрямку 156
Спеціалізація
11. Первинна зі спеціальності «Загальна фармація» (інтернатура) 624
12. Зі спеціальності «Загальна фармація» 156/312

 

 Кафедра приймає участь у підготовці методичного забезпечення та проведенні суміжних циклів

по кафедрі УЕФ:

 • ПА «Організація і управління фармацією»,
 • ТУ «Організація забезпечення населення лікарськими препаратами в умовах ринку»;

по кафедрі ЯССЛ:

 • ПА «Аналітично-контрольна фармація»,
 • ТУ «Сучасні аспекти організації роботи фармацевтичних підприємств та контролю якості»;

по кафедрі клінічної фармакології:

 • ПА «Клінічна фармація»,
 • очна частина спеціалізації (інтернатури) зі спеціальності «Клінічна фармація» з курсу «Фармацевтична технологія»,
 • ТУ «Ефективне та безпечне використання лікарських засобів з позиції персоніфікованої медицини».

Форми організації навчального процесу на кафедрі:

 • очне навчання (на базі ІПКСФ та виїзні цикли),
 • дистанційне навчання.

Тематичні навчальні напрямки, за якими здійснюється післядипломне навчання та підвищення кваліфікації фахівців та професіоналів фармацевтичного сектору

технологічні та біотехнологічні:

 • фармацевтична технологія лікарських засобів,
 • технологія парфумерно-косметичних засобів,
 • технологія та відпуск дієтичних добавок,
 • технологія ветеринарних лікарських засобів,
 • біотехнологія,
 • генна інженерія,
 • нанотехнологія,
 • біофармацевтичні аспекти ліків,
 • вироби медичного призначення, гігієнічні засоби та засоби догляду тощо

гомеопатичні:

 • закони та принципи гомеопатії,
 • створення екстемпоральних гомеопатичних ліків,
 • гомотоксикологія.

клініко-фармакологічні:

 • фармацевтична опіка,
 • безпека ліків,
 • валеологія

інформаційні:

 • інформаційна діяльність фахівців та професіоналів фармацевтичного сектору,
 • самодопомога,
 • пропаганда здорового способу життя,
 • профілактика захворювань.