2019

Лікарські засоби для ректального та вагінального застосування / Л. І. Шульга та ін. ; Харків : НФаУ, 2019. 32 с.

Надання допомоги при невідкладних станах : метод. рек. / О. Ф. Пімінов та ін. ; Харків : НФаУ, 2019. 44 с.

Найбільш поширені дитячі хвороби : метод. рек. / Л. І. Шульга та ін. ; Харків : НФаУ, 2019. 56 с.

Побічна дія лікарських засобів та шляхи її запобігання : метод. рек. / Н. А. Цубанова та ін. ; Харків : НФаУ, 2019. 44 с.

Шульга Л. І., Безкровна К. С., Файзуллін О. В. Науково-методичні підходи до вибору рослинних об’єктів при розробці фітопрепаратів для гастроентерології: метод. рек. Харків : НФаУ, 2019. 48 с.

2018

Науково-методичні підходи до створення фітозасобів для терапевтичної технології : метод. рек. / Л. І. Шульга, О. Ф. Пімінов, Г. І. Квітчата та ін. – Х. : НФаУ, 2018. – 48 с.

Порядок підготовки до складання ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 3 Фармація» : метод. рек. / О. Ф. Пімінов, Л. І. Шульга, С. В. Огарь та ін. – Х. : НФаУ, 2018. – 24 с.

Сучасна клініко-фармакологічна характеристика хондропротекторних засобів : метод. рек. до виконання самостійної роботи / Н. А. Цубанова, Л. І. Шульга, О. Ф. Пімінов та ін. – Х., НФаУ, 2018. – 36 с.

Холодова травма: до клінічне вивчення лікарських препаратів з фригопротекторними  властивостями : метод. рек. / Є. В. Бондарєв, С. Ю. Штриголь, С. М. Дроговоз, К. Г. Щокіна. – Х., 2018. – 36 с.

Холодова травма: надання медичної допомоги постраждалим, принципи фармакотерапії : метод. рек. / Є. В. Бондарєв, С. Ю. Штриголь, С. М. Дроговоз та ін. – Х., 2018. – 36 с.

Сучасний стан системи забезпечення медичним майном Збройних Сил України : метод. рек. до підготовки та проведення занять і самостійної роботи зі спеціальної підготовки в системі післядипломної освіти спеціалістів фармації / О. Ф. Пімінов, В. М. Толочко, Г. Я. Подгайний, Л. І. Шульга. – Х. : НФаУ, 2018. – 24 с.

Вплив фармако-, фітотерапії та інших видів лікування на якість життя : метод. рек. до виконання самостійної роботи / Е. В. Супрун, О. Ф. Пімінов, Л. І. Шульга та ін. – Х. : НФаУ, 2018. – 40 с.

Основні поняття, принципи і джерела фармацевтичної інформації : метод. рек. до виконання самостійної роботи / Л. І. Шульга, С. О. Баган, О. В. Лукієнко та ін. – Х. : НФаУ, 2018. – 24 с.

Лікарські засоби нового покоління : метод. рек. до виконання самостійної роботи / О. Ф. Пімінов, Л. І. Шульга, Н. А. Домар та ін. – Х. : НФаУ, 2018. – 24 с.

М’які лікарські засоби : метод. реком. до виконання самостійної роботи / О. В. Лукієнко, Л. І. Шульга, О. Ф. Пімінов та ін. – Х. : НФаУ, 2018. – 24 с.

2017

Клініко-фармакологічні аспекти протиалергічних та імунотропних лікарських засобів : метод. рек. для викладачів / Г. І. Квітчата, Л. І. Шульга, О. Ф. Пімінов та ін. – Х. : НФаУ, 2017. – 30 с.

Методи лабораторної діагностики спадкових захворювань : метод. рек. для аудит. роботи здобувачів вищої освіти / Р. Ф. Еременко, Э. В. Супрун, М. Б. Шегедин ; за ред. Р. Ф. Єрьоменко – Х. : НФаУ, 2017. – 24 с.

Раціональна фармакотерапія та безпека ліків при інфекційній патології : метод. рек. для викладачів / В. М. Кузнєцова, О. Ф. Пімінов, Л. І. Шульга та ін. – Х. : НФаУ, 2017. – 40 с.

2016

Пімінов  О. Ф. Організаційні засади медичного постачання в Збройних силах України : метод. реком. до підгот. та провед. семінар. занять і самост. роботи зі спец. підготовки за курсом «Управління та економіка фармації» в системі післядипломної освіти спеціалістів фармації / О. Ф. Пімінов, В. М. Толочко, Г. Я. Подгайний. – Х. : НФаУ, 2016. – 32 с.

Методичні рекомендації для викладачів з тематики «Фармакогенетика» / Н. А. Цубанова, О. Ф. Пімінов, Л. І. Шульга та ін. – Х., 2016. – 24 с.

2012

Основные фармацевтические аспекты диетических добавок: методичес-кие рекомендации / А. Ф. Пиминов, В. А. Якущенко, Л. И. Шульга и др. – Х., 2012. – 187 с.

2011

Щокіна К. Г. Інноваційні перспективи раціонального вибору церебропротекторів при ураженнях головного мозку: метод. реком. / К. Г. Щокіна, С. Ю. Штриголь, С. М. Дроговоз. – К., 2011. – 20 с.

 2010

Методичні рекомендації по виявленню та вилученню з обігу фальсифі-кованих та субстандартних лікарських засобів / Л. В. Бондарєва, С. В. Гарна, В. А. Георгіянц та ін. – Х. : НФаУ, 2010. – 25 с.

Аптечна технологія ліків: методичні рекомендації і завдання до контрольних робіт / О. І. Тихонов, Т. Г. Ярних, В. А. Якущенко та ін.; за ред О. І. Тихонова і Т. Г. Ярних. – Х. : НФаУ, 2010. – 160 с.

2009

 Фармацевтическая опека и практическое применение средств неотлож-ной контрацепции: метод. рекоменд. для интернов, студентов, провизоров, врачей / А. Ф. Пиминов, Е. А. Трубачева, В. Ф. Осташко, В. Н. Хоменко. – Х., Донецк, 2009. – 68 с.

 Методи експериментального моделювання ураження нирок для фармакологічних досліджень: методичні рекомендації ДФЦ МОЗ України / С. Ю. Штриголь, В. М. Лісовий, І. А. Зупанець та ін. – К., 2009. – 62 с.

2007

Пімінов О. Ф. Методичні рекомендації до інтернатури зі спеціальності «Загальна фармація» / О. Ф. Пімінов, Д. Л. Великий, С. О. Тихонова. – Х., 2007. – 44 с.

Выбор лекарственного средства в гомеопатической практике: методические рекомендации / В. М. Захаренков, Т. Н. Захаренкова, А. В. Шереметьева и др. – Смоленск : Гомеопатическая медицина, 2007. – 105 с.

2004

Прополин. Перспективы применения в комплексном лечении паразитарных болезней: метод. рекомендации / Е. И. Бодня, А. И. Тихонов, С. А. Тихонова и др. ‒ Х. : НФаУ, 2004. ‒ 16 с.

 2003

Гришина Т. Р. Вегетотропные средства: учеб.-метод. пособие для студентов / Т. Р. Гришина, С. Ю. Штрыголь. ‒ Иваново, 2003. ‒ 55 с.

Руководство к практическим занятиям по фармакологии с рецептурой: учеб.-метод. пособие для студентов 3 курса. Ч. 1. / С. Ю. Штрыголь, Т. Р. Гришина, Н. Ю. Жидоморов и др.; под ред. С. Ю. Штрыголя. ‒ Иваново, 2003. ‒ 67 с.

Руководство к практическим занятиям по фармакологии с рецептурой: учеб.‒метод. пособие для студентов 3 курса. Ч. 2. / Т. Р. Гришина, Н. Ю. Жидоморов, О. А. Назаренко и др.; gод ред. С. Ю. Штрыголя. ‒ Иваново, 2003. ‒ 63 с.

2002

Толочко В. М. Гомеопатическая лекарственная помощь населению в современных условиях: метод. рекомендации / В. М. Толочко, О. Н. Должникова, С. А. Тихонова. ‒ X. : Изд-во НФАУ, 2002. ‒ 40 с.
 Фармакологические аспекты иммуномодулирующей терапии: метод. указания / А. Ф. Пиминов, А. И. Квитчатая, С. А. Тихонова, В. Н. Хоменко. ‒ Х.,Донецк, 2002. ‒ 100 с.

2001

Приготовление суппозиториев методом выливания: метод. рекоменда-ции / В. В. Постольник, И. М. Перцев, Е. Л. Халеева, Н. Н. Беркало. ‒ Х., 2001. ‒ 49 с.

2000

Перцев И. М. Хранение лекарственных средств и препаратов, растительного сырья и изделий медицинского назначения: метод. рекомендации / И. М. Перцев, В. Н. Хоменко, Т. В. Дегтярева. ‒ Х., 2000. ‒ 97 с.

1999

 Толочко В. М. Типовий навчальний план і програма з підготовки магістрів фармації зі спеціальності «Фармація» / В. М. Толочко, Д. Л. Великий, О. Ф. Пімінов. ‒ К., 1999. ‒ 27 с.

1998

Дегтярева Т. В. Хранение лекарственных средств, препаратов, расти-тельного сырья и изделий медицинского назначения на фармацевтиче-ских предприятиях: метод. рекомендации / Т. В. Дегтярева, И. М. Пер-цев, Л. В. Бондарева. ‒ Х., 1998. ‒ 84 с.

1996

Перцев И. М. Проблемы взаимодействия лекарств и пищи. В помощь провизору и врачу: метод. пособие / И. М. Перцев, Л. Д. Шевченко. ‒ Х., 1996. ‒ 66 с.

1995

Лікарські збори та чаї при захворюваннях органів травлення (склад, виготовлення, застосування): метод. рекомендації / І. М. Перцев, Л. Д. Шевченко, С. М. Дроговоз та ін. ‒ Х. : УкрФА, 1995. ‒ 105 с.

Неотложная помощь при острых отравлениях лекарственными веще-ствами, промышленными, сельскохозяйственными и бытовыми ядами / И. М. Перцев, Л. Д. Шевченко, В. В. Россихин, З. С. Спесивцева. ‒ Х., 1995. ‒ 80 с.

1994

Склад, технологія та застосування зборів і чаїв в гастроентерології. В допомогу провізорам і лікарям: метод. рекомендації / І. М. Перцев, Л. Д. Шевченко, С. М. Дроговоз, О. Я. Бабак. ‒ Х., 1994. ‒ 73 с.

1993

Перцев І. М. Інструкція по приготуванню в аптеках лікарських форм з рідким дисперсійним середовищем / І. М. Перцев, Л. Д. Шевченко, Т. В. Дегтярьова. ‒ К., 1993. ‒ 12 с.

1991

Влияние алкоголя на биотрансформацию лекарственных средств: метод. указания / И. М. Перцев, Л. Д. Шевченко, З. С. Спесивцева, В. Г. Гунько. ‒ Х., 1991. ‒ 14 с.

 Перцев И. М. Меры предосторожности и предупреждение аллергиче-ских реакций при работе с лекарственными веществами, реактивами и растворителями: метод. указания / И. М. Перцев, Л. Д. Шевченко. ‒ Х., 1991. ‒ 56 с.

Неотложная помощь при острых отравлениях лекарственными веще-ствами: метод. указания / И. М. Перцев, Л. Д. Шевченко, З. С. Cпесивцева, В. Г. Гунько. ‒ Х/, 1991. ‒ 55 с.

Перцев И. М. Особенности применения лекарственных препаратов: метод. рекомендации / И. М. Перцев, Т. В. Дегтярева. ‒ Х., 1991. ‒ 115 с.

 Приготовление растворов для инъекций в условиях аптеки: метод. указания / И. М. Перцев, Л. Д. Шевченко, Т. В. Дегтярева и др. ‒ Х., 1991. ‒ 79 с.

 Составы и приготовление лекарственных сборов, применяемых в урологической практике: метод. рекомендации для слушателей ФУП / И. М. Перцев, Л. Д. Шевченко, В. В. Россихин, Т. А. Степанова. ‒ Х., 1991. ‒ 40 с.

Технология лекарств, содержащих этиловый спирт. Вопросы алкоголеметрии: метод. рекомендации для слушателей ФУП / И. М. Перцев, Т. В. Дегтярева, О. М. Бондаренко, А. Ф. Пиминов. ‒ Х., 1991. ‒ 60 с.

1990

Дегтярева Т. В. Игровое занятие по теме: «Качество приготовления растворов для инъекций в условиях больничной аптеки»: метод. указания / Т. В. Дегтярева, И. М. Перцев. ‒ Х. : ХГФИ, 1990. ‒ 20 с.
Мази: учеб.-метод. рекомендации / И. М. Перцев, В. Г. Гунько, Л. Д. Шевченко и др. ‒ Х., 1990. ‒ 62 с.

1989

Лекарственная терапия беременных женщин, кормящих матерей и де-тей: метод. рекомендации / И. М. Перцев, Т. В. Дегтярева, В. Г. Гунько и др. ‒ К., 1989. ‒ 37 с.

Методические указания к выполнению контрольных работ по фармакологии: для студентов заоч. Отделения. Ч. 3. / И. М. Рыженко, В. П. Вереитинова, С. И. Сальникова. ‒ Х., 1989. ‒ 52 с.

Программа, методические указания и задания к контрольным работам по аптечной технологии лекарственных форм: для студентов заоч. отдел‒ия /А. И. Тихонов, В. А. Соболева, Р. К. Чаговец и др. ‒ Х., 1989. ‒ 120 с.

Рациональная антибиотикотерапия воспалительных заболеваний мочевыводящих путей: метод. рекомендации для слушателей фак. усовершенствования провизоров / И. М. Перцев, Л. Д. Шевченко, Ф. А. Клепиков, В. В. Россихин. ‒ Х., 1989. ‒ 30 с.

1988

Лекарственные средства для лечения тропических инфекций: информ. материал к метод. указаниям для самостоят. работы по спецкурсу иностр. студентов фармац. ин‒тов / Н. Л. Кузнецова, И. М. Рыженко, О. В. Быкова; под. ред. С. М. Дроговоз. ‒ Х., 1988. ‒ 53 с.

Методические указания к самостоятельной работе по спецкурсу «Фар-макология препаратов для лечения тропических инфекций»: для студентов‒иностранцев фармац. ин‒тов (фак.). Ч. 2 / Н. Л. Кузнецова, О. В. Быкова, И. М. Рыженко, С. И. Сальникова; под общ. ред. С. М. Дроговоз. ‒ Х., 1988. ‒ 32 с.

 Дегтярева Т. В. Несовместимые сочетания лекарственных средств: ме-тод. указания к игровому занятию для провизоров‒технологов / Т. В. Дегтярева, И. М. Перцев. ‒ К., 1988. ‒ 20 с.

 1987

Методические указания к лабораторным занятиям по аптечной технологии лекарств: для студентов 3 курса фармац. ин‒тов и фак. / А. И. Тихонов, И. М. Перцев, В. А. Соболева и др.; под ред. А. И. Тихонова. ‒ К., 1987. ‒ 180 с.

Методические указания к лабораторным занятиям по технологии ле-карств для провизоров‒технологов. Цикл: ТУ-1 «Современные вопросы технологии лекарств» / Т. В. Дегтярева, В. Г. Гунько, Л. Д. Шевченко и др. ‒ Х., 1987. ‒ 223 с.

Методические указания к производственной практике по аптечной тех-нологии лекарственных форм: для студентов 5 курса фармац. ин‒тов и фармац. фак., рук. практики от каф. и аптек / А. И. Тихонов, В. А. Соболева, И. М. Перцев и др. ‒ Х., 1987. ‒ 27 с.

Методические указания к практике по аптечной технологии лекарств: для самоподготовки студентов 3 курса фармац. ин-тов и фак. / А. И. Тихонов, И. М. Перцев, В. А. Соболева и др. ‒ К., 1987. ‒ 245 с.

Особенности приготовления, отпуска и применения лекарственных препаратов для детей: метод. рекомендации / Б. П. Егоров, В. Г. Бабяк, И. М. Перцев и др. ‒ К., 1987. ‒ 63 с.

Приготовление растворов для инъекций в условиях аптеки. Препараты, несовместимые в одном шприце (системе) / А. Л. Бойко, В. Г. Бабяк, И. М. Перцев и др. ‒ К., 1987. ‒ 55 с.

Приготовление суппозиториев методом выливания в условиях аптеки / А. Л. Бойко, В. Г. Бабяк, И. М. Перцев и др. ‒ К., 1987. ‒ 17 с.

Фармакотерапия беременных женщин, кормящих матерей и детей: ме-тод. рекомендации / И. М. Перцев, Т. В. Дегтярева, В. Г. Гунько и др. ‒ Х., 1987. ‒ 32 с.

1986

Выпускные работы по технологии лекарств: для слушателей факультета усовершенствования провизоров: метод. указания по выполнению и оформлению / В. Г. Гунько, Т. В. Дегтярева, Л. А. Христенко и др. ‒ Х., 1986. ‒ 13 с.
Методические указания по спецкурсу «Биофармация»: для студентов фармац. ин‒тов и фак. / А. И. Тихонов, В. А. Соболева, И. М. Перцев и др.; под общ. ред. А. И. Тихонова. ‒ Х., 1986. ‒ 92 с.
Технология фармацевтических эмульсий и биодоступность лекарственных веществ: метод. рекоменд. / Н. А. Ляпунов, И. М. Перцев, О. А. Ляпунова и др. ‒ Х., 1986. ‒ 21 с.

1985

Местное медикаментозное лечение гнойных ран: метод. рекоменд. / М. И. Кузин, Б. М. Даценко, И. М. Перцев и др. ‒ М., 1985. ‒ 17 с.

Методические рекомендации о дальнейшем совершенствовании организации лекарственного обеспечения матерей и детей / А. Г. Омельченко, В. М. Толочко, И. М. Перцев и др. ‒ Х., 1985. ‒ 29 с.

1984

 Перцев И. М. Методические рекомендации к выполнению и оформле-нию курсовых работ по аптечной технологии лекарств / И. М. Перцев, Т. В. Дегтярева. ‒ К. : РЖ МЗ УССР, 1984. ‒ 59 с.