2019

Лікарські засоби для ректального та вагінального застосування / Л. І. Шульга та ін. ; Харків : НФаУ, 2019. 32 с.

Надання допомоги при невідкладних станах : метод. рек. / О. Ф. Пімінов та ін. ; Харків : НФаУ, 2019. 44 с.

Найбільш поширені дитячі хвороби : метод. рек. / Л. І. Шульга та ін. ; Харків : НФаУ, 2019. 56 с.

Побічна дія лікарських засобів та шляхи її запобігання : метод. рек. / Н. А. Цубанова та ін. ; Харків : НФаУ, 2019. 44 с.

Шульга Л. І., Безкровна К. С., Файзуллін О. В. Науково-методичні підходи до вибору рослинних об’єктів при розробці фітопрепаратів для гастроентерології: метод. рек. Харків : НФаУ, 2019. 48 с.

2018

Науково-методичні підходи до створення фітозасобів для терапевтичної технології : метод. рек. / Л. І. Шульга, О. Ф. Пімінов, Г. І. Квітчата та ін. – Х. : НФаУ, 2018. – 48 с.

Порядок підготовки до складання ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 3 Фармація» : метод. рек. / О. Ф. Пімінов, Л. І. Шульга, С. В. Огарь та ін. – Х. : НФаУ, 2018. – 24 с.

Сучасна клініко-фармакологічна характеристика хондропротекторних засобів : метод. рек. до виконання самостійної роботи / Н. А. Цубанова, Л. І. Шульга, О. Ф. Пімінов та ін. – Х., НФаУ, 2018. – 36 с.

Холодова травма: до клінічне вивчення лікарських препаратів з фригопротекторними  властивостями : метод. рек. / Є. В. Бондарєв, С. Ю. Штриголь, С. М. Дроговоз, К. Г. Щокіна. – Х., 2018. – 36 с.

Холодова травма: надання медичної допомоги постраждалим, принципи фармакотерапії : метод. рек. / Є. В. Бондарєв, С. Ю. Штриголь, С. М. Дроговоз та ін. – Х., 2018. – 36 с.

Сучасний стан системи забезпечення медичним майном Збройних Сил України : метод. рек. до підготовки та проведення занять і самостійної роботи зі спеціальної підготовки в системі післядипломної освіти спеціалістів фармації / О. Ф. Пімінов, В. М. Толочко, Г. Я. Подгайний, Л. І. Шульга. – Х. : НФаУ, 2018. – 24 с.

Вплив фармако-, фітотерапії та інших видів лікування на якість життя : метод. рек. до виконання самостійної роботи / Е. В. Супрун, О. Ф. Пімінов, Л. І. Шульга та ін. – Х. : НФаУ, 2018. – 40 с.

Основні поняття, принципи і джерела фармацевтичної інформації : метод. рек. до виконання самостійної роботи / Л. І. Шульга, С. О. Баган, О. В. Лукієнко та ін. – Х. : НФаУ, 2018. – 24 с.

Лікарські засоби нового покоління : метод. рек. до виконання самостійної роботи / О. Ф. Пімінов, Л. І. Шульга, Н. А. Домар та ін. – Х. : НФаУ, 2018. – 24 с.

М’які лікарські засоби : метод. реком. до виконання самостійної роботи / О. В. Лукієнко, Л. І. Шульга, О. Ф. Пімінов та ін. – Х. : НФаУ, 2018. – 24 с.

2017

Клинический анализ мочи. Характеристика лабораторных показателей : учеб. пособ. для иностр. соиск. высш. образования вузов / Р. Ф. Еременко, Э. В. Супрун, М. Е. Березнякова и др. ; под общ. ред. Р. Ф. Еременко. – Х. : НФаУ, 2017. – 68 с.

Лабораторная диагностика. Клинический анализ крови : учеб. пособ. для иностр. соиск. высш. образования вузов / Р. Ф. Еременко, Э. В. Супрун, О. Н. Литвинова и др. ; под ред. Р. Ф. Еременко. – Х. : НФаУ, 2017. – 44 с.

2015

Энтеральный вирусный гепатит А / В.П. Малый, П.В. Нартов, А.Ф. Пиминов и др. – Х., 2015. – 90 с.

Нанотехнологии в стоматологии и косметологии / А.Ф. Пиминов, Л.И. Шульга, В.А. Якущенко и др. – Х., 2015. – 80 с.

2014

Нанотехнологии в коррекции и лечении зрения и слуха / А. Ф. Пиминов, В. А. Якущенко, Л. И. Шульга и др. ‒ Х. : Изд-во НФаУ, 2014. ‒ 56 с.

2013

Актуальные вопросы применения косметических средств / Э. В. Супрун, А. Ф. Пиминов, В. М. Кузнецова и др. – Х., 2013. – 48 с

2012

Фармацевтическая опека при отпуске лекарственных препаратов беременным : пособ. для интернов, студентов, специалистов фармации / С. Н. Ролик, А. Ф. Пиминов, Л. А. Печенежская и др. – Х., 2012. – 73 с.

Современные подходы к вопросам фармацевтической опеки оптимальной фармакокоррекции алкоголизма: пособ. для тематического усовершенствования специалистов фармации, интернов, студентов фармацевтических и медицинских вузов, семейных врачей, специалистов фармации / А. Ф. Пиминов, А. И. Квитчатая, В. М. Кузнецова и др. – Х. : НФаУ, 2012. – 52 с.

2011

Дидактичні технології викладання питань репродуктивного здоров’я : навч.-метод. посіб. для викладачів / Ю. В. Вороненко, А. І. Бойко, О. Ф. Пімінов та ін. – К. : Книга-плюс, 2011. – 192 с.

2010

Фармацевтична опіка при використанні засобів контрацепції: навч. посіб. / О. Ф. Пімінов, Ю. П. Вдовиченко, В. Ф. Осташко та ін. – К. : Книга плюс, 2010. – 176 с.

Рациональная фармакокоррекция проблем витаминно-минерального обмена: пособ. для студентов, интернов, специалистов фармации, врачей / Э. В. Супрун, А. Ф. Пиминов, В. М. Кузнецова и др. – Х., 2010. – 100 с.

Дисбиотические состояния пищеварительной, дыхательной, ротовой систем и кожи: этиопатогенез, диагностика, клиника, лечение, профилактика: пособ. для студентов, интернов, специалистов фармации, врачей / С. В. Валюх, С. Ю. Штрыголь, А. Ф. Пиминов и др. –Х., 2010. – 83 с.

Фармацевтичні та медико-біологічні аспекти ліків: електронна версія навч. посіб. / О. Х. Пімінов, І. М. Перцев, М. М. Слободянюк та ін.; за ред І. М. Перцева. – 2‒ге вид., перероб. та доп. – Х., 2010. – 728 с.

Ожиріння. Сучасні аспекти лікування: фармакотерапія, гомеопатія, фітотерапія, дієтотерапія та хірургічні методи лікування: посіб. для студентів, інтернів, фахівців фармації, лікарів // Є. В. Бондарев, С. Ю. Штриголь, О. Ф.Пімінов та ін. – Х., 2010. – 107 с.

Збірник навчальних модулів і тестів з фармацевтичної технології та клінічної фармації: навч. посіб. для викладачів фармацевтичних та медичних вузів, слухачів системи післядипломної освіти, фахівців фармацевтичної галузі / О. Ф. Пімінов, С. Ю. Штриголь, Д. Л. Великий та ін. – Х., 2010. – 236 с.

2009

Пиминов А. Ф. Основы гомеопатического метода лечения: учеб. пособ. / А. Ф. Пиминов, Л. И. Шульга, Т. С. Безценная. – Х., 2009. – 71 с.

2008

Рациональная терапия острых респираторных заболеваний: пособ. для студентов, интернов, специалистов фармации, врачей / Э. В. Супрун, В. М. Кузнецова, А. Ф. Пиминов и др. – Х., 2008. – 76 с.

Ожирение: фармакотерапия, фитотерапия, физиотерапия и хирургические методы лечения: пособ. для студентов, интернов, специалистов фармации, врачей / Е. В. Бондарев, С. Ю. Штрыголь, А. Ф. Пиминов и др. – Х., 2008. – 84 с.

Тестові завдання до державного іспиту. Спеціальність 6.110200 «Фармація» / Т. С. Прокопенко, З. Г. Єрьоміна, О. В. Лукієнко та ін. – Х. : Коледж НФаУ, 2008. – 206 с.

Інфузійні лікарські препарати: навч. посіб. для самостійної підготовки слухачів циклів ПА, ТУ, інтернатури та спеціалізації / О. Л. Халєєва, С. О.Тихонова, Г. І. Квітчата та ін. – Х. : Вид-во НФаУ, 2008. – 116 с.

2007

Тихонова С. О. Нормативно-директивні документи з охорони здоров'я. Ч. 5 : посіб. для тематичного удосконалення спеціалістів фармації, інтернів / С. О. Тихонова, Г. І. Квітчата, Ю. П. Медведєва. – Х., 2007. – 68 с.

Тихонова С. О. Нормативно-директивні документи з охорони здоров'я. Ч. 6 : посіб. для тематичного удосконалення спеціалістів фармації, інтернів / С. О. Тихонова, Г. І. Квітчата. – Х., 2007. – 72 с.

Твердые лекарственные формы промышленного производства. Лекарственные формы нового поколения. Лекция для студентов специальности «Клиническая фармация»: учеб. пособ. для внеаудиторной работы студентов / Т. Г. Ярных, Н. Ф. Орловецкая, Н. В. Хохленкова, О. В. Лукиенко. – Х. : Изд-во НФаУ, 2007. – 47 с.

Детское питание. Современные принципы и методы вскармливания детей первого года жизни: пособ. : В помощь провизору, фармацевту, врачу / С. А. Тихонова, О. Г. Бердник, С. Н. Ролик и др. – Х., 2007. – 75 с.

2006

Лекарственные формы с жидкой дисперсионной средой. Ч. 2 : учеб. пособ. для самост. подготов. слушат. циклов ПА, ТУ, С и интернатуры / С. А. Тихонова, А. И. Тихонов, И. М. Перцев и др. – Х. : Изд-во НФаУ, 2006. – 76 с.

Лекарственные препараты для ректального применения: учеб. пособ. для самост. подготов. слушат. циклов ПА, ТУ, интернатуры, специализации / Л. А. Печенежская, С. А. Тихонова, А. Ф. Пиминов и др. – Х. : Изд-во НФаУ, 2006. – 56 с.

Тихонова С. О. Нормативно-директивні документи з охорони здоров'я. Ч. 2 : посібник для тематичного удосконалення спеціалістів фармації, інтернів / С. О.Тихонова, Г. І. Квітчата. – Х., 2006. – 55 с.

Тихонова С. О. Нормативно-директивні документи з охорони здоров'я. Ч. 3 : посібник для тематичного удосконалення спеціалістів фармації, інтернів / С. О. Тихонова, Г. І. Квітчата, О. Л. Халєєва. – Х., 2006. –  62 с.

Тихонова С. О. Нормативно-директивні документи з охорони здоров'я. Ч. 4 : посібник для тематичного удосконалення спеціалістів фармації, інтернів / С. О. Тихонова, Г. І. Квітчата, О. Л. Халєєва. – Х., 2006. – 64 с.

Халеева Е. Л. Лекарственные средства, находящиеся под давлением. Современные аспекты: пособие : В помощь врачу, провизору, больному / Е. Л. Халеева, С. А. Тихонова. – Х., 2006. – 67 с.

Основные гельминтозы человека и их лечение: пособие для интернов, студентов, провизоров, врачей / С. Ю. Штрыголь, А. Ф. Пиминов, В. М. Кузнецова и др. – Х., Донецк, 2006. –  91 с.

Збірник тестів для самопідготовки фахівців фармації до атестації: навч. посібник для слухачів системи післядиплом. підготовки та фахівців практ. фармації / В. М. Толочко, О. Ф. Пімінов, С. О. Тихонова та ін. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Х. : Тимченко, 2006. – 528 с.

Глазные лекарственные препараты. Медико-биологические и фармацевтические аспекты: пособие / Е. Л. Халеева, И. М. Перцев, С. А. Тихонова, А. Ф. Пиминов. – Х. : Изд-во НФаУ, 2006. – 116 с.

Збірник програм і навчальних модулів підвищення кваліфікації спеціалістів фармації з фармацевтичної технології / С. О. Тихонова, О. Л. Халєєва, О. Ф. Пімінов та ін. – Х. : Вид-во НФаУ, 2006. – 180 с.

2004

Самостійна робота студентів із фармакології: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. М. Дроговоз, І. М. Риженко, С. Ю. Штриголь, В. П. Вереїтинова. ‒ X. : Вид-во НФаУ; Золоті сторінки, 2004. ‒ 112 с.

Тихонова С. А. Применение вакцин для лечения и профилактики инфекционных заболеваний: пособие. В помощь врачу, провизору, больному / С. А. Тихонова, А. И. Квитчатая, В. Н. Xоменко. ‒ Xарьков, 2004. ‒ 152 с.

Укачивание, головокружение и их фармакологическое лечение: пособие. В помощь врачу, провизору, больному / А. И. Квитчатая, С. А. Тихонова, А. Ф. Пиминов и др. ‒ X. , 2004. ‒ 87 с.

Лекарственные препараты ферментного действия: пособ. : В помощь врачу, провизору, больному / С. Ю. Штрыголь, Д. В. Штрыголь, Л. Н. Воронина и др. ‒ X., 2004. ‒ 132 с.

Лекарственные формы с жидкой дисперсионной средой: учеб. пособ. для самост. подготовки слушателей циклов ПА, ТУ, С и интернатуры. Ч. 1 / С. А. Тихонова, А. Ф. Пиминов, Е. Л. Xалеева и др. ‒ X. : Изд-во НФаУ; Золотые страницы, 2004. ‒ 104 с.

Мягкие лекарственные средства: учеб. пособ. для самост. подготовки слушателей циклов ПА, ТУ, интернатуры и специализации / Е. Л. Xалеева, С. А. Тихонова, А. Ф. Пиминов и др. ‒ X. : Изд-во НФаУ; Золотые страницы, 2004. ‒ 64 с.

Фармакотерапия беременных: пособие. В помощь врачу, провизору, больному / Л. А. Печенежская, С. А. Тихонова, А. Ф. Пиминов и др. ‒ Х., 2004. ‒ 70 с.

Фармакотерапия глазных болезней: пособие : В помощь врачу, провизору, больному / Е. Л. Халеева, И. М. Перцев, С. А. Тихонова и др. ‒ Х., 2004. ‒ 108 с.

Халеева Е. Л. Глазные капли в современной фармакотерапии: пособие. В помощь врачу, провизору, больному / Е. Л. Халеева, С. А. Тихонова, А. Ф. Пиминов. ‒ Х., 2004. ‒ 55 с.

2002

Опасные взаимодействия лекарств при комбинированной терапии: пособ. : В помощь врачу, провизору, больному / О. Я. Бабак, Л. В. Деримедведь, И. М. Перцев, В. Н. Xоменко. ‒ X., 2002. ‒ 28 с.

Самостоятельная работа студентов по фармакологии: учеб.‒метод. пособие. Ч. 1. / С. М. Дроговоз, С. Ю. Штрыголь, И. М. Рыженко, В. П. Вереитинова. ‒ X. : Изд-во НФаУ, 2002. ‒ 76 с.

Учебное пособие по аптечной технологии лекарств: для студентов фармац. вузов и факультетов. / А. И. Тихонов, Т. Г. Ярных, С. А. Тихонова и др. ‒ Х. : Изд-во НФАУ; Золотые страницы, 2002. ‒ 240 с.

Збірка тестів для самопідготовки фахівців до атестацій: навч. посіб. / В. М. Толочко, І. А. Зупанець, І. М. Перцев та ін. ‒ Х. : Изд-во НФАУ, 2002. ‒ 480 с.

2001

Витамины: пособ. : В помощь врачу, провизору, больному / А. Ф. Пиминов, Т. С. Прокопенко, Л. В. Деримедведь и др. ‒ Донецк, 2001. ‒ 150 с.

1999

Витамины: пособ. : В помощь врачу, провизору, больному. Ч. 1. / А. Ф. Пиминов, И. М. Рыженко, Т. С. Прокопенко и др. ‒ Донецк; Х., 1999. ‒ 40 с.

1998

Пособие по антидототерапии, профилактическим мероприятиям и оказанию неотложной помощи при острых отравлениях лекарственными препаратами, веществами бытовой химии, растительными и животными ядами / И. М. Перцев, Л. Д. Шевченко, В. Н. Хоменко и др. ‒ Луганск, 1998. ‒ 85 с.

Условия хранения и сроки годности лекарственных средств / И. М. Перцев, Т. В. Дегтярева, В. Н. Хоменко, В. И. Матийчина. ‒ Донецк, 1998. ‒ 72 с.

1997

Mepы предосторожности и предупреждение аллергических реакций при работе с лекарственными веществами, реактивами и растворителями (в помощь провизору) / И. M. Перцев, Л. Д. Шевченко, B. H. Xоменко, В. И. Mатийчина. ‒ X.; Донецк, 1997. ‒ 66 с.

Составы и технология сборов и других лекарств, выведение радионуклеидов из организма: В помощь врачу, провизору, больному / И. М. Перцев, Л. Д. Шевченко, В. В. Постольник, М. М. Дунаевская. ‒ Х., 1997. ‒ 70 с.

1995

Перцев І. М. Практикум з аптечної технології ліків / І. М. Перцев, Л. Д. Шевченко, Р. К. Чаговець. ‒ Х., 1995. ‒ 303 с.

Лекарственные растения, лечебное питание, минеральные воды при заболеваниях органов пищеварения: В помощь врачу, провизору, больному / О. Я. Бабак, С. М. Дроговоз, И. М. Перцев, Л. Д. Шевченко. ‒ Х. : Прапор, 1995. ‒ 111 с.

1987

Перцев И. М. Руководство к лабораторным занятиям по аптечной технологии лекарственных форм / И. М. Перцев, Р. К. Чаговец. ‒ К., 1987. ‒ 231 с.