У 2019 р. з метою підвищення рівня викладання та обміну досвідом на кафедрі було проведено:

 •  відкриті лекції – 2 (з них 1 – лекція майстер-клас):
 1. Зав. кафедрою, проф. Шульга Л.І., 01.03.2019 р., цикл ТУ «Організаційні та загальнофармацевтичні аспекти діяльності спеціалістів фармації в сучасних умовах» (м. Харків) – лекція майстер-клас.
 2. Проф. Цубановою Н.А. 20.05.2019 р. очна частина спеціалізації (інтернатури) зі спеціальності «Загальна фармація» (м. Харків).

▪  відкриті заняття – 2:

 1. Проф. Піміновим О.Ф., 16.01.2019 р., цикл ТУ «Організаційні та загальнофармацевтичні аспекти діяльності спеціалістів фармації в сучасних умовах» (м. Харків).
 2. Доц. Огарь С.В., 04.12.2019 р., цикл «Організаційні та загальнофармацевтичні аспекти діяльності спеціалістів фармації в сучасних умовах» (м. Харків).

З метою підвищення рівня викладання і обміну досвідом на кафедрі у 2018 році було проведено відкриті лекції та відкриті заняття, з яких

3 відкриті лекції:

 • «Роль та місце фармацевтичної служби в системі охорони здоров’я» (зав.кафедрою, проф. Шульга Л.І.) під час циклу ТУ «Актуальні питання діяльності спеціаліста з відпуску та застосування ліків у сучасних умовах господарювання» (м. Харків, 14.02.2018 р.).
 • «Вимоги ДФУ до лікарських засобів. Медико-біологічні та фармацевтичні аспекти ліків» (доц. Шевченко В.О.) під час очної частини інтернатури зі спеціальності «Загальна фармація» (м. Харків, 01.03.2018 р.).
 • «Сучасний стан та перспективи розвитку фармацевтичного виробництва» (доц. Огарь С.В.) під час очної частини інтернатури зі спеціальності «Загальна фармація» (м. Харків, 12.04.2018 р.).

1 відкрите заняття:

 • практичне заняття на тему «Капсули» (доц. Якущенко В.А.) під час очної частини інтернатури зі спеціальності «Загальна фармація» (м. Харків, 01.06. 2018 р.).

З метою підвищення рівня викладання і обміну досвідом на кафедрі у 2017 році було проведено відкриті лекції та відкриті заняття, з яких:

1 лекція майстер-класу:

 • «Сучасний стан та перспективи розвитку фармацевтичного виробництва»
  (зав. кафедрою, проф. Шульга Л.І.) під час очної частини спеціалізації (інтернатури) зі спеціальності «Загальна фармація» (м. Харків, 01.03.2017 р.).

2 відкриті лекції:

 • «Медична валеологія в аспекті реалізації принципів GPP»
  (доц. Ролік С.М.) під час очної частини спеціалізації (інтернатури) зі спеціальності «Загальна фармація» (м. Харків, 02.06.2017 р.).
 • «Головні проблеми сучасного стану здоров’я населення та напрямки їх фармакологічного вирішення» (доц. Кузнєцова В.М.) під час циклу ТУ «Актуальні питання діяльності спеціаліста з відпуску та застосування ліків у сучасних умовах господарювання» (м. Харків, 02.10.2017 р.).

3 відкритих заняття:

 • семінарське заняття на тему «Фармакокінетика»
  (доц. Квітчата Г.І.) під час циклу ТУ «Актуальні питання діяльності спеціаліста з відпуску та застосування ліків у сучасних умовах господарювання» (м. Харків, 12.01.2017 р.).
 • практичне заняття на тему «Фармакологічні та біофармацевтичні особливості деяких груп лікарських препаратів»
  (доц. Лукієнко О.В.) під час циклу ТУ «Актуальні питання діяльності спеціаліста з відпуску та застосування ліків у сучасних умовах господарювання» (м. Харків, 28.09.2017 р.).
 • семінарське заняття на тему «Гендерна фармакологія»
  (проф. Цубанова Н.А.) під час циклу ТУ «Організаційні та загальнофармацевтичні аспекти діяльності спеціалістів фармації в сучасних умовах» (м. Харків, 18.10.2017 р.).

 

З метою підвищення рівня викладання і обміну досвідом у 2015-1016 рр. на кафедрі було проведено 5 відкритих лекцій, з яких:

1 лекція майстер-класу:

«Впровадження стандартів GMP в сучасне виробництво»
(проф. Пімінов О.Ф.) на передатестаційному циклі «Аналітично-контрольна фармація» 24.05.2016 р.

4 відкриті лекції:

«Сучасний стан та перспективи виробництва вітчизняних ліків в Україні і за кордоном» (проф. Шульга Л. І.) на циклі тематичного удосконалення «Організація забезпечення населення лікарськими препаратами в умовах ринку» 04.09.2015 р .

«Головні проблеми сучасного стану здоров’я населення та напрямки їх фармакологічного вирішення» (проф. Цубанова Н. А.) під час циклу тематичного удосконалення «Актуальні питання діяльності спеціаліста з відпуску та застосування ліків в сучасних умовах господарювання»  11.09.2015 р.;

«Сучасний стан та перспективи виробництва вітчизняних ліків в Україні і за кордоном» (доц. Бур'ян К. О.) під час циклу тематичного удосконалення «Організація забезпечення населення лікарськими препаратами в умовах ринку» 09.10.2015 р.;

«Місце в фармакотерапії серед заходів щодо збереження здоров’я населення» (доц. Оклей Д. В.) під час циклу тематичного удосконалення «Сучасні аспекти організації роботи фармацевтичних підприємств та контролю якості лікарських засобів» 20.10.2015 р.

2 відкритих заняття:

Практичне заняття за темою «М’які лікарські засоби для місцевого застосування. Характеристика, класифікація та їх значення у сучасній фармакотерапії» (доц. Лукієнко О. В.) під час циклу тематичного удосконалення «Організаційні та загальнофармацевтичні аспекти діяльності спеціалістів фармації в сучасних умовах» 15.02.2016 р.;

 Семінарське заняття за темою «Дієтичні добавки. Принципи розробки їх рецептури, технологія та відпуск» (ст. викладач Трутаєв С. І.) під час очної частини спеціалізації (інтернатури) зі спеціальності «Загальна фармація» 03.03.2016 р.