Семінар для завідувачів однопрофільних кафедр «Досвід впровадження іспиту Крок 3 у післядипломну фармацевтичну освіту»

22 березня 2017 р. проведено Семінар - нараду для завідувачів однопрофільних кафедр: «Самостійна робота слухачів у системі післядипломної фармацевтичної освіти»  

Присутні:  директор ІПКСФ НФаУ проф. Пімінов О.Ф., зав. каф. загальної фармації та безпеки ліків ІПКСФ НФаУ проф. Шульга Л.І., зав. каф. організації і економіки фармації, технології ліків та фармакоекономіки ФПДО ЛНМУ ім. Д. Галицького проф. Заліська О.М. (on-lіnе), зав. каф. фармацевтичної технології і біофармації НМАПО ім. П.Л. Шупика, проф. Давтян Л.Л. (on-lіnе), зав. каф. УЕФ ІПКСФ НФаУ проф. Толочко В.М., зав. каф. ЯССЛ ІПКСФ НФаУ проф. Гарная С.В., проф. Коритнюк Р.С (on-lіnе), проф. Цубанова Н.А., доц. Блавацька О.Б. (on-lіnе), доц. Огарь С.В., доц. Ролік С.М., доц. Шевченко В.О., доц. Якущенко В.А., доц. Губченко Т.Д., доц. Квітчата Г.І., доц. Бур’ян К.О., доц. Домар Н.А, доц. Чешева М.В., доц. Должнікова О.М., доц. Зарічкова М.В., доц. Васильєва О.А., доц. Дроздова О.А., доц. Колесніков О.В., доц. Савченко Л.П., ст. викл. Гриньків Я.О. (on-lіnе), ст. викл. Рев'яцький І.Ю. (on-lіnе), ст. викл. Артюх Т.О., ст. викл.  Бондарєва Л.В., ст. викл.  Міщенко В.А., ас. Безценна Т.С., ас. Максимович Н.М. (on-lіnе)

Семінар нарада «Впровадження нових освітніх технологій і принципів організації навчального процесу з викладання дисципліни «Фармацевтична технологія» на етапі післядипломної освіти», була проведена 24 березня 2016р. у рамках І науково-практичної Інтернет - конференції з міжнародною участю «Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку» для завідувачів однопрофільних кафедр