2019 р.

 

2018 р.

Проведено кафедрою

Семінар для завідувачів однопрофільних кафедр «Досвід впровадження іспиту Крок 3 у післядипломну фармацевтичну освіту»

м. Харків, 25 квітня 2018 р.                                                                    

ІІ науково-практична Інтернет конференція з міжнародною участю «Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку»

м. Харків, 27 квітня 2018 р.

Прийнято участь

ІІ Міжнародна науково-практична дистанційна конференція «Сучасні аспекти створення екстемпоральних, алопатичних і косметичних лікарських засобів»

м. Харків, 1-2 березня 2018 р.

VІ міжнародна науково-практична дистанційна конференція «Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики»

м. Харків, 22-23 березня 2018 р.

II International scientific and practical conference «Medical Drugs for Humans. Modern Issues of Pharmacotherapy and Prescription of Medicine».

March 28-29, 2018 Kharkiv

Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Застосування методів лікування і апіпрепаратів у медичній, фармацевтичній та косметичній практиці»

м. Харків, 29-30 березня 2018 р.

І міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні досягнення фармацевтичної науки в створенні та стандартизації лікарських засобів і дієтичних добавок, що містять компоненти природного походження»

м. Харків, 5 квітня 2018 р.

Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю, присвячена 80-річчу з дня народження д. фарм. н, професора О.М. Гайдукевича

м. Харків, 12-13 квітня 2018 р.

XXV International Scientific and Practical conference of young scientists and student

April 18-20, 2018 Kharkiv

ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю «Нанотехнології у фармації та медицині»

м. Харків, 19-20 квітня 2018 р.

27 квітня 2018 року відбулась ІІ науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю «Фармацевтична наука: проблеми, досягнення, перспективи розвитку»

Шановні колеги! 27 квітня 2018 р. на базі кафедри загальної фармації та безпеки ліків ІПКСФ НФаУ проходить ІІ науково-практичнаінтернет-конференція з міжнародною участю «Фармацевтична наука: проблеми, досягнення, перспективи розвитку»

 Дякуємо за співпрацю!

Сборник_ИПКСФ_2018.pdf

Співробітники кафедри приймали участь у науково-практичних заходах НФаУ

2017 рік

Проведено кафедрою

Семінар-нарада для завідувачів однопрофільних кафедр «Самостійна робота слухачів у системі післядипломної фармацевтичної освіти»

м. Харків, 24 березня 2017 р.

Прийнято участь

IX науково-практична конференція «Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку»

м. Харків, 23 березня 2017 р.

І Міжнародна науково-практична конференція «Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів»

м. Харків, 30-31 березня 2017 р.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання практичної підготовки студентів НФаУ в Україні та за кордоном»

м. Харків, 06 квітня 2017 р.

Українська науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю «Нанотехнології у фармації та медицині»

м. Харків, 19-20 квітня 2017 р.

XXIV міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Актуальні питання створення нових лікарських засобів»

м. Харків, 20-21 квітня 2017 р

ІІІ міжнародна науково-практична конференція «Соціальна фармація: Стан, проблеми та перспективи»

м. Харків, 25-28 квітня 2017 р.

І науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю «Підготовка спеціалістів фармації в рамках концепції «Навчання протягом життя (life long learning)»: наука, освіта, практика»

м. Харків, 16-17 травня 2017 р.

ХІ науково-практична конференція з міжнародною участю «Управління якістю у фармації»

м. Харків, 19 травня 2017 р.

Міжнародна науково-практична конференція «Промислова фармація: етапи становлення та майбутнє»

м. Харків, 29-30 вересня 2017 р.

ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії»

м. Харків, 14-15 листопада 2017 р.

 

2016 рік

Проведено кафедрою

I науково-практична Інтернет -конференція з міжнародною участю «Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку»

м. Харків, 24-25 березня 2016  р.

Прийнято участь

II Міжнародна науково-практична Internet-конференція «Теоретичні та практичні аспекти дослідження лікарських рослин»

м. Харків, 21-23 березня 2016 р.

ІV міжнародна науково-практична Internet конференція «Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики»

м. Харків, 24-25 березня 2016 р.

ХХХІІI Всеукраїнська  науково-практична конференція за участю міжнародних спеціалістів «Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів»

м. Харків, 08 квітня 2016 р.

ХХІІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Актуальні питання створення нових лікарських засобів»

м. Харків, 21 квітня  2016 р.

Науково-практичний симпозіум «Клінічна фармація: від експериментальної розробки лікарських засобів до стандартизації фармацевтичної допомоги. Сучасні підходи до розробки, стоврення та застосування інноваційних рослинних лікарських засобів: фітонірінг та фітотерапія»

м. Харків, 15 вересня 2016 р.

VІІ Національний  конгресу патофізіологів України з міжнародною участю «Патофізіологія і фармація: шляхи інтеграції»

м. Харків, 5-7 жовтня 2016 р.

V міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Сучасні досягнення фармацевтичної технології та біотехнології»

м. Харків, 18 листопада 2016 р.