За 2018-2019 рр.

Посохов Н. Ф., Цымбалюк В. И., Супрун Э. В. Прозопалгии: избранные вопросы этиопатогенеза, классификации, клинико-терапевтические особенности. Saarbruken, Deutschland : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2019. 50 с.

За 2016-2017 рр.

Дистанційне навчання в системі підвищення кваліфікації спеціалістів фармації та медицини як елемент розвитку суспільства  / В.  Якущенко, Л.  Шульга, П. Нартов, О. Пімінов // Sustainable Development : Social and Economic Changes : Monograph. / edited by W. Duczmal, T.  Pokusa, L.  Stepanenko. – Opole : Publishing House WSZiA w Opolu, – С. 413–418.

За 2014 -2015 рр.

1.Фармацевтична одіссея. Нарис з історії кафедри загальної фармації та безпеки ліків Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації Національного фармацевтичного університету. 1982-2014 / Укл. О.Ф. Пімінов, І.М. Перцев, О.В. Лукієнко [та ін.]; за заг. ред. О.Ф. Пімінова. – Х.: Факт, 2015. – 424 с.: іл.

2. Актуальные аспекты фармакологии и фармакотерапии : Моногр. / Е. В. Вельчинская, Л. В. Деримедведь, С. М. Зимин и др.; под ред. В. П. Волкова. ‒ Новосибирск : Изд-во «СибАК», 2014. ‒ 124 с.

3. Нанотехнологии в фармации и медицине : Моногр. / А. Ф. Пиминов, В. А. Якущенко, Т. Д. Губченко и др. ; под общ. ред. проф. А. Ф. Пиминова. ‒ Т. 1. ‒ Х. : Факт, 2014. ‒ 672 с.

4. Нанотехнологии в фармации и медицине : Моногр. / А. Ф. Пиминов, В. А. Якущенко, Т. Д. Губченко и др. ; под общ. ред. проф. А. Ф. Пиминова. ‒ Т. 2. ‒ Х. : Факт, 2014. ‒ 820 с.