За 2019 р.

1. Фармацевтична композиція у формі супозиторіїв для лікування доброякісних захворювань передміхурової залози: заявка а 2018 10112 на одержання патенту України на винахід від 10.10.2018. Автори:Зайченко В. С., Рубан О. А, Маслій Ю. С., Гербіна Н. А., Равшанов Т. Б., Зайченко Г. В.

2. Застосування родовика коренів екстракту сухого в якості субстанції з антихелікобактерною дією : заявка а 2019 08238 на патент від від 15.07.2019. Автори: Шульга Л. І., Безкровна К. С., Пімінов О. Ф., Осолодченко Т. П.

3. Спосіб одержання екстракту з гастро протекторною та антимікробною дією з родовика коренів : заявка а 2019 06080 від 31.05.2019. Автори: Безкровна К. С., Осолодченко Т. П.

4. Застосування родовика коренів екстракту сухого в якості субстанції з антихелікобактерною дієї : заявка u 2019 08235 від 15.07.2019 р. на корисну модель. Автори: Шульга Л. І., Пімінов О. Ф., Осолодченко Т. П.

5. Застосування родовика коренів екстракту сухого в якості субстанції з антихелікобактерною дієї : заявка u 2019 06081 від 31.05.2019 на корисну модель. Автори: Шульга Л. І., Безкровна К. С., Файзуллін О. В., Осолодченко Т. П.

6. Фармацевтична композиція у формі супозиторіїв для лікування доброякісних захворювань передміхурової залози: патент 134165 України на корисну модель. № u 2018 10110 ; заявл. 10.10.2018 ; опубл. 10.05.2019, Бюл. № 9. Автори: Зайченко В. С., Рубан О. А, Маслій Ю. С., Гербіна Н. А., Равшанов Т. Б., Зайченко Г. В. Патентовласник: НФаУ

7. Спосіб диференційної діагностики гнійних бактеріальних і серозних вірусних менінгітів: патент 134304 України на корисну модель. № u 2018 12320 ; заявл. 11.12.2018 ; опубл. 10.05.2019, Бюл. №9. Автори: Малий В. П., Нартов П. В., Якущенко В. А., Боброва О. В. Патентовласник: Харківська медична академія післядипломної освіти.

8. Шульга Л. І., Безкровна К. С., Кисличенко В. С., Журавель І. О. Ідентифікація та кількісне визначення танінів у родовика коренів екстракті сухому : інформ. лист / Укрмедпатентінформ. Київ (надано до Укрмедпатентінформу).

За 2018 р.

1. Застосування рекомбінантного інтерлейкіну-2 (ронколейкін) як ефективного нейропротективного засобу з ендотеліотропним механізмом дії / Е. В. Супрун, С. В. Терещенко. – Інформаційний лист № 113. – 2018. – К., 2018. – 4 с.

2. Удосконалення експериментального методу відтворення гострої анальної тріщини : інформ. лист / Г. В. Зайченко, М. О. Стахорська, М. О. Ляпунов, О. В. Файзуллін. – К., 2018. – Вип. 1. – З проблеми «Фармація». – 4 с.

3. Режим контролю лікарських засобів для фармакотерапії цукрового діабету ІІ / В. О. Шаповалова, С. І. Зброжек, В. В. Шаповалов та ін. – Інформаційний лист № 182. – 2018. – К., 2018. – Вип. 19. – 5 с. 

4. Режим контролю лікарських засобів для фармакотерапії гіпертонічної хвороби у пацієнтів з дуальними розладами : інформаційний лист про нововведення / В. О. Шаповалова, А. О. Гудзенко, В. В. Шаповалов (доц.) та ін. – Інформаційний лист № 183. – 2018. – К., 2018 – Вип. 20. – 5 с.
 
5. Спосіб цитокінової ендотелійтропної нейропротекції при цукровому діабеті / Е. В. Супрун, С. В. Терещенко; власник НФаУ «Национальный фармацевтический университет» ; № 129441; дата подання заявки - 24.05.2018. Україна, МПК: А61К38/20, A61P 3/10.

За 2017 р.

  1. Патент 116290 на корисну модель МПК : А61К 9/20, А61К 31/64, А61Р 35/00 Фармацевтична композиція з антидіабетичною дією для лікування цукрового діабету ІІ-го типу / К. Н. Тораєв, А. С. Немченко, Н. А. Цубанова, О. М. Безчаснюк, С. М. Губарь, Л. В. Євсєєва. – № u 2016 12858 ; заявл. 19.12.2016; опубл. 10.05.2017 ; Бюл. № 9. – 6 с.
  2. Якісне та кількісне визначення стероїдних сполук у траві якірців сланких (Tribulus Terrestris L.) / Н. Є. Бурда, М. М. Кузнецова, І.О. Журавель, Л. І. Шульга. – Інформаційний лист № 124. – 2017. – К., 2017. – 4 с.
  3. Перспективи використання нового гелю із парадонтопротекторною дією, що містить екстракти алое та кори дуба / Н. А. Цубанова, Д. С. Журенко. – Інформаційний лист № 187. – 2017. – К., 2017. – 4 с.
  4. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Нанотехнологии в стоматологии и косметологии» / О. Ф. Пімінов, Л. І. Шульга, В. А. Якущенко, К. О. Бур’ян, О. В. Лукієнко, Т. Д. Губченко, С. М. Ролік, Г. І. Квітчата, В. О. Шевченко, С. І. Трутаєв, П. В. Нартов, Д .В. Оклей. – № 70459.; заявл. 20.12.2016 ; зареєстровано 15.02.2017 р. – 2 с.
  5. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Нанотехнологии в коррекции и лечении слуха и зрения» / О. Ф. Пімінов, В. А. Якущенко, Л. І. Шульга, Т. Д. Губченко, К. О. Бур’ян, С. М. Ролік, Г. І. Квітчата, В. О. Шевченко, С. І. Трутаєв, О. Г. Бердник, Д .В. Оклей – № 70464; заявл. 20.12.2017 ; зареєстровано 15.02.2017 р. – 2 с.
  6. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Методичні рекомендації для викладачів з тематики «Фармакогенетика» / Н. А. Цубанова, О. Ф. Пімінов, Л. І. Шульга, О. В. Лукієнко, С. М. Ролік, Т. Д. Губченко, К. О. Бур’ян. – № 75060.; заявл. 02.10.2017 ; зареєстровано 30.11.2017 р. – 2 с.
  7. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Клініко-фармакологічні аспекти протиалергічних та імунотропних лікарських засобів» / Г. І. Квітчата, Л. І. Шульга, О. Ф. Пімінов, В. А. Якущенко, О. В. Лукієнко, В. О. Шевченко, С.В. Плис. – № 75083.; заявл. 02.10.2017 ; зареєстровано 30.11.2017 р. – 2 с.
  8. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Основные фармацевтические аспекты диетических добавок» / О. Ф. Пімінов, В. А. Якущенко, Л. І. Шульга, С. М. Ролік, Т. Д. Губченко, К. О. Бур’ян, Н. А. Цубанова, О. В. Лукієнко, Н. А. Домар, В. О. Шевченко. – № 75082; заявл. 02.10.2017 ; зареєстровано 30.11.2017 р. – 2 с.

За 2016 р.

1. Журавель І. О. Морфолого-анатомічні ознаки листя хости подорожникової (Hosta plantaginea (Lam.) Aschers.) та хости ланцетолистої (Hosta lancifolia Engl.) / І. О. Журавель, Л. І. Шульга, В. В. Процька // Інформаційний лист № 37–2016. – К., 2016. – 4 с.

2. Патент на корисну модель № 0103U000478 A61K 36/49 (2006.01) A61K 36/889 (2006.01) A61K 129/00 (2006.01) A61P 1/02 (2006.01) Фармакологічні дослідження біологічно активних речовин і лікарських засобів синтетичного та природного походження, їх застосування в медичній практиці / Цубанова Н. А., Хохленкова Н. В., Журенко Д. С., Іроко Імаму зо Метью – № u 2016 01693 ; заявл. 23.02.2016 ; опубл. 12.09.2016, Бюл.№ 17.

 

За 2014-2015 рр.

1. Пат. 96859 МПК : А61Р 1/02, А61К 36/00 Застосування рослинного збору «Дента-Фіт» для лікування запальних захворювань пародонта / О. Ф. Пімінов, Л. І. Шульга, Т. С. Безценна. – № 201408462 ; заявл. 25.07.2014 ; опубл. 25.02.2015 ; Бюл. № 4. – 4 с.
2. Пат. 109289 МПК: A61K 31/33 (2006.01), A61K 31/404(2006.01), A61P 1/16 (2006.01) Застосування 4,3'-спіро[(2-аміно-3-ціано-4,5-дигідропірано[3,2-c]хромен-5-он)-5-метил-2'-оксиндолу] як засобу для профілактики та лікування ішемічного ураження печінки. Н. А. Цубанова, С. Ю. Штриголь, Д. С. Журенко, Р. Г. Редькін – № а201305511 ; заявл. 29.054.2013 ; опубл. 10.08.2015 ; Бюл. № 15. – 4 с.

2. Патент на корисну модель № 88138, А 61 К 8/898. Лікарський засіб у формі орального розчину для лікування та профілактики ішемії тка-нин організму / Лисицький А. Г., Михайличенко О. А., Шевченко В. О. ‒ № u 201400301 ; заявл. 14.01.2014 ; опубл. 25.02.2014, Бюл. № 4.

3. Патент на корисну модель № 88439, А 61 К 31/18, А 61 К 31/195. Застосування таурину як речовини з стрес-протекторною дією / Кратен-ко Г. С., Ніколенко Є. Я., Савченко В. М., Сокруто О. В., Вовк К. В., Власенко О. О., Квітчата Г. І. ‒ № u 201313365 ; заявл. 18.11.2013 ; опубл. 11.03.2014, Бюл. № 5.

4. Патент на корисну модель № 86590, А 61 К 31/33, А 61 К 31/404, А 61 Р 1/16. Застосування 4,3'-спіро[(2-аміно-3-ціано-4,5-дигідропірано[3,2-c]хромен-5-он)-5-метил-2'-оксиндолу] як засобу для профілактики та лікування ішемічного ураження печінки / Цубанова Н. А., Штриголь С. Ю., Журенко Д. С., Редькін Р. Г. ‒ № u 201306275 ; заявл. 21.05.2013 ; опубл. 10.01.2014, Бюл. № 1.

5. Патент на корисну модель № 89076, А 61 К 6/00. Застосування стоматологічної настойки «Касдент» для лікування запальних захворювань ротової порожнини / Стефанів І. В., Гращенкова С. А., Яковлєва Л. В., Шульга Л. І., Пімінов О. Ф. ‒ № u 201312876 ; заявл. 05.11.2013 ; опубл. 10.04.2014, Бюл. № 6. Патент на корисну модель № 88440, G 01 N 33/00, А 61 В 5/04, А 61 В 8/14. Спосіб діагностики хронічної серцевої недостатності у хворих з синдромом гіпотиреозу / Сокруто О. В., Ніколенко Є. Я., Савченко В. М., Кратенко Г. С., Вовк К. В., Власенко О. О., Квітчата Г. І. ‒ № u 201313370 ; заявл. 18.11.2013 ; опубл. 11.03.2014, Бюл. № 5.

7. Патент на корисну модель № 88471, А 61 К 8/18, А 61 К 38/00. Лікарський засіб у формі орального розчину для лікування хвороб органів травлення / Лисицький А. Г., Михайличенко О. А., Шевченко В. О. ‒ № u 201400302 ; заявл. 14.01.2014 ; опубл. 11.03.2014, Бюл. № 5.