За 2019 р.

 Тези у вітчизняних виданнях

1.       

Adeyemo Blessing Tosin, Burian G. O., Bevz N. Yu., Burian K. O. Elaboration of spectrophotometric procedure of quantification for Inosine in medicinal form. Topical issues of new medicines development : матеріали XXVI Міжнародної наук.-практ. конф. молодих учених та студентів, м. Харків, 10-12 квіт. 2019 р. Харків : НФаУ, 2019. С. 64.

2.       

Bezkrovna K. S. Mineral composition of the new plant substance of Burnet rhizomes and roots. Topical issues of new medicines development : матеріали XXVI Міжнар.наук.-практ. конф. молодих учених та студентів, м. Харків, 10-12 квіт. 2019 р. Харків : НФаУ, 2019. С. 38.

3.       

Bezkrovna K. S., Shulga L. I. Processing of primary sources of Patent research information in respect of the herbal drugs for gastroenterology. Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії : матер. ІV Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., Харків, 14-15 листопада 2019 р. Харків : Вид-во НФаУ, 2019. С. 6-10.

4.       

Burian H. O., Burian K. O., Abu Sharkh A. I. Metabolomics as a new approach in modern drug design Сучасна фармація: історія, реалії та перспективи розвитку : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяч. 20-й річниці заснув. Дня фарм. працівника України, м. Харків, 19-20 верес. 2019 р. у 2 т. Харків : НФаУ, 2019. Т. 2. С. 393-394.

5.       

Burian K. O., Poluyan S. M., Burian G. O. Contact lenses with nanoparticles – perspective medicinal form after laser vision correction. Нанотехнології і наноматеріали у фармації та медицині : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 19 квіт. 2019 р. Харків : НФаУ, 2019. C. 10.

6.       

Shevchenko V. O., Rolik-Attia S. M., Domar N. A. Organization of development and production based on marketing of new medicinal products in polymer packing. Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики : матеріали VII Міжнар. наук.-практ. дист. конф., м. Харків, 21 берез. 2019 р. Харків : НФаУ, 2019. С. 269-270.

7.       

Shulga L. I. Bezkrovna K. S. Substantiation of expediency of obtaining a new extract on the basis of consideration of assortment of extracts (substances) available on the domestic pharmaceutical market. Сучасна фармація: історія, реалії та перспективи розвитку : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяченої 20-й річниці заснування Дня фармацевтичного працівника України, м. Харків, 19-20 верес. 2019 р. : у 2 т. Харків : НФаУ, 2019. Т. 1. С. 197-198.

8.       

Shulga L., Rolik-Attia S., Beztsenna Т., Gubchenko T. Creation of extemporal drugs for use in therapeutic dentistry. Сучасна фармація: історія, реалії та перспективи розвитку : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяченої 20-й річниці заснування Дня фармацевтичного працівника України, м. Харків, 19-20 верес. 2019 р. : у 2 т. Харків : НФаУ, 2019. Т. 1. С. 165-167.

9.       

Безкровна К. С., Шульга Л. І. Передумови одержання субстанції з рослинної сировини родовика лікарського та її дослідження. Хімія природних сполук : матеріали V Всеукраїнської наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Тернопіль, 30-31 травня 2019 р. Тернопіль : ТДМУ, 2019. С. 11-12.

10.   

Безкровна К.С., Файзуллін О. В., Шульга Л. І. Пошук нових субстанцій природного походження, що виявляють гастропротекторні властивості Лікилюдині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 14-15 берез. 2019 р. у 2-х т. Х. : НФаУ, 2019. Т. 2. C. 43.

11.   

Бондарєв Є. В., Штриголь С. Ю., Товма Л. Ф. Глюкозаміну гідрохлорид як засіб збільшення опірності до впливу холоду та підвищення фізичної та розумової працездатності при низькій температурі довкілля. Сучасні тенденції та перспективи розвитку фізичної підготовки  та спорту Збройних Сил України, правоохоронних органів, рятувальних та інших спеціальних служб на шляху євроатлантичної інтеграції України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. м. Київ, 14-15 лютого 2019 року. К. : НУОУ, 2019. С. 241-242.

12.   

Бур’ян К. О., Якущенко В. А., Квітчата Г. І., Бур’ян Г. О. М’які контактні лінзи в Україні. Стандарти та показники якості. Управління якістю у фармації : матеріали XIII наук.-практ. конф., м. Харків, 17 трав. 2019 р. Харків : НФаУ, 2019. С. 19.

13.   

Журенко Д. С., Цубанова Н. А. Аналіз фармацевтичного ринку стоматологічних препаратів на основі лікарської рослинної сировини. Сучасна фармація: історія, реалії та перспективи розвитку : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяч. 20-й річниці заснування Дня фармацевтичного працівника України, м. Харків, 19-20 верес. 2019 р. : у 2 т. Харків : НФаУ, 2019. Т 2. С.213-214.

14.   

Лукієнко О. В., Шульга Л. І., Огарь С. В., Губченко Т. Д. Деякі питання вивчення асортименту косметичних засобів. Міждисциплінарний підхід в рішенні естетичних проблем в практиці косметолога : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 13 берез. 2019 р. Харків : НФаУ, 2019. С. 107–109.

15.   

Нанотехнології – інструмент молекулярної медицини / В. А. Якущенко та ін. Нанотехнології і наноматеріали у фармації та медицині : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 19 квіт. 2019 р. Харків : НФаУ, 2019. C. 82-83.

16.   

Пімінов О. Ф., Губченко Т. Д., Шульга Л. І., Лукієнко О. В. Особливості викладання курсу «Фармацевтична технологія» для провізорів-інтернів. Сучасні аспекти створення екстемпоральних алопатичних, гомеопатичних і косметичних лікарських засобів : збірник наукових праць, вип. 3. Харків : НФаУ. 2019 р. С. 175-177.

17.   

Посохов М. Ф., Деримедвідь Л. В., Супрун Е. В., Вереітинова В. П. Фармакоризестентні прозопалгії. Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів: матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. м. Харків, 14-15 берез. 2019 р. у 2-х т. Харків : НФаУ, 2019. Т. 2. С. 217.

18.   

Файзуллін О. В., Губченко Т. Д., Зайченко В. С.,  Шульга Л. І. Поліморфізм n-ацетилтрансфераз як фактор ефективності та безпечності фармакотерапії. Актуальні питання клінічної фармакології та клінічної фармації : матеріали наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 22-23 жовтня 2019 р. Харків : НФаУ, 2019. С. 101-102.

19.   

Файзуллін О. В., Шульга Л. І., Пімінов О. Ф. Використання нанотехнологій при розробці трансдермальних терапевтичних систем. Нанотехнології і наноматеріали у фармації та медицині : матеріали ІІІ Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 19 квіт. 2019 р. Харків : НФаУ, 2019. С. 71.

20.   

Цубанова Н. А., Пляка Л. В. Модуляция стрессоустойчивости  провизоров- интернов в условиях повышенных интелектуальных нагрузок эфирным маслом апельсина. Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи : матер. V Міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції м. Харків 25-26 квіт. 2019 р. Харків : НФаУ, 2019. С. 301-304.

21.   

Цубанова Н. А., Чернявскі Е. С., Сімачов О. А., Марченко А. C. Експериментальне порівняння тривалості протизапальної дії топічних лікарських засобів, що містять нестероїдні протизапальні засоби. Ліки–людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 14-15 берез. 2019 р. у 2-х т. Харків : НФаУ, 2019. Т. 1. C. 243-248.

22.   

Цубанова Н.А., Пляка Л.В. Внедрение интерактивных методов обучения и ароматерапии для повышения эффективности обучения провизоров-интернов. Сучасна фармація: історія, реалії та перспективи розвитку : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяч. 20-й річниці заснування Дня фармацевтичного працівника України, м. Харків, 19-20 верес. 2019 р. : у 2 т. Харків : НФаУ, 2019. Т. 1. С.368-369.

23.   

Шевченко В. О., Лукієнко О. В., Домар Н. А., Бур’ян К. О. Інноваційні розробки сучасного промислового виробництва рідких лікарських засобів. Сучасна фармація: історія, реалії та перспективи розвитку : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяч. 20-й річниці заснування Дня фармацевтичного працівника України, м. Харків, 19-20 верес. 2019 р. : у 2 т. Харків : НФаУ, 2019. Т 1. С. 109-110.

24.   

Шульга Л. І., Пімінов О. Ф., Домар Н. А. Оволодіння термінологією як базовий елемент при вивченні тематики нанотехнології у інтернатурі. Нанотехнології і наноматеріали у фармації та медицині : матеріали ІІІ Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 19 квіт. 2019 р. X. : НФаУ, 2019. С. 80.

25.   

Шульга Л. І., Ролік-Аттіа С. М., Шевченко В. О., Великий Д. Л. Питання товарознавства на циклах підвищення кваліфікації спеціалістів фармації. «Medical devices» : матеріали V наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Харків, 22 берез. 2019 р. Харків : НФаУ, 2019. С. 48-49.

За 2018 р.

 

Тези у закордонних виданнях

Suprun E. V. How to improve the efficiency of vocational and pedagogical activity of the teacher of postgraduate education system / E. V. Suprun, S. V. Tereshchenko // Система повышения квалификации педагогических кадров в ВУЗах Узбекистана : опыт, приоритеты и перспективы развития : материалы науч.-практич. конф., г. Ташкент, 18 апреля 2018 г. – Ташкент : РИО ТМА. – С. 204.

Tsubanova N.A. Modern aspects of the formation of the thematic fillingin the cycles of increasing the qualification of pharmaceutics at the stage of postgraduate education / N. A. Tsubanova // Система повышения квалификации педагогических кадров в ВУЗах Узбекистана : опыт, приоритеты и перспективы развития : материалы науч.-практ. конф., г. Ташкент, 18 апреля 2018 г. – Ташкент : РИО ТМА. – С. 237.

Барковськая О. Я. Специальное партнерство в профессиональной подготовке специалистов фармации / О. Я. Барковская, С. В. Огарь // Система повышения квалификации педагогических кадров в ВУЗах Узбекистана : опыт, приоритеты и перспективы развития : материалы науч.-практ. конф., г. Ташкент, 18 апреля 2018 г. – Ташкент : РИО ТМА. – С. 36.

 

Тези у вітчизняних виданнях

Using nanotechnology in manufacture of soft medicines / S. Rolik-Attia, T. Gubchenko, V.Shevchenko, S. Povetkin // Нанотехнології у фармації та медицині : матеріали II Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків 19-20 квітня 2018 р. – Х., НФаУ, 2018. –  С. 8.

Suprun E. V. Dynamics of indicators of the glutathione system, energy metabolism and oxidative modification of proteins in experimental hyperglycemia / E. V. Suprun, S. V. Tereshchenko, S. Tronko // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку = Pharmaceutical science and practice: problems, achievements, prospects : матеріали ІІ наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 27 квітня 2018 р. – Х. : НФаУ, 2018. – С. 321.

Bondarev E. V. Antioxidant and Frigoprotective properties of glucosamine preparation and acetylsalicylic acid under conditions of acute local cold trauma / E. V. Bondarev // 42nd Annual Conference of Young Scientists, dedicated to the 100th Anniversary of the National Academy of Sciences of Ukraine: Cold in Biology and Medicine-2018 : abstract book of conference, Kharkiv, May, 23-24th 2018. – Kharkiv. – P .42.

Bezkrovna K. S. Study of the thermal behavior of Burnet rhizomes and roots by the termogravymetric method – based on the development of the technology of thick extract / K. S. Bezkrovna // Topical issues of new drugs development: Abstracts оf XXV International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student, Kharkiv, 18-20 April, 2018. – Kharkiv: NUPh, 2018. – P. 134-135.

Zhurenko D. S. Toxicological study of the new gel, which contains an extract of aloe and extract of oak bark / D. S. Zhurenko // Topical issues of new drugs development: Abstracts of XXV International Scientific and practical conference of young scientists and student, Kharkiv, April 18-20, 2018. – Kharkiv : NUPh, 2018. – P. 554.

Використання нанотехнологій при створенні ін’єкційних лікарських засобів / В. О. Шевченко, С. М. Ролік-Аттіа, Л. І. Шульга, С. В. Плис // Нанотехнології у фармації та медицині : матеріали II Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 19-20 квітня 2018 р. – Х. : НФаУ, 2018. – С. 98.

Огарь С.В. Аналіз навчального плану підготовки фахівців за освітньою програмою «Технологія парфумерно-косметичних засобів» / С.В. Огарь // Косметологія та аромологія: етапи становлення і майбутнє: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – Х. : НФаУ, 2018. – С. 89.

Проблеми нанозабезпеченості та оцінки ризиків широкого впровадження нанотехнологій / О. В. Файзуллін, Л. І. Шульга, С. В. Огарь, О. Ф. Пімінов // Нанотехнології у фармації та медицині : матеріали II Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 19-20 квітня 2018 р. – Х. : НФаУ, 2018. – С. 85.

Історичні аспекти розвитку фармацевтичної освіти в Україні / С. В. Огарь, О. Ф. Пімінов, Л. І. Шульга, О. В. Лукієнко // Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи : матеріали ІV міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Харків, 24-25 квітня 2018 р. – Х. : НФаУ, 2018. – С. 216-218.

Розгляд лікарських засобів нового покоління у позааудиторній самостійній роботі слухачів / Н. А. Домар, О. Ф. Пімінов, Л. І. Шульга, О. В. Лукієнко // Нанотехнології у фармації та медицині : матер. ІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 19-20 квітня 2018 р. – Х. : НФаУ, 2018. – С. 26.

Пімінов О. Ф. Висвітлення питань нанофармації та наномедицини в післядипломній підготовці фахівців фармації / О. Ф. Пімінов, Л. І. Шульга, Н. А. Домар // Нанотехнології у фармації та медицині : матер. ІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 19-20 квітня 2018 р. – Х. : НФаУ, 2018. – С. 105-106.

Погляд на стратегію розвитку технології ліків з позиції нанотехнології / О. Ф. Пімінов, В. А. Якущенко, К. О. Бур’ян, О. В. Лукієнко // Нанотехнології у фармації та медицині : матер. ІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 19-20 квітня 2018 р. – Х. : НФаУ, 2018. – С. 62.

Методичне забезпечення самостійній роботи слухачів курсів підвищення кваліфікації спеціалістів фармації / К. О. Бур’ян, Г. І. Квітчата, О. Ф. Пімінов, Л. І. Шульга, В. А. Якущенко // Дистанційне навчання – старт із сьогодення в майбутнє : матеріали III всеукраїнської наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 19-20 квітня 2018 р., Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2018. ‒ С. 48.

Методологические подходы к передаче знаний, интегрально формирующих медицинскую базу оказания медицинской помощи / Г. І. Квітчата, О. Ф. Пімінов, Л. І. Шульга, В. А. Якущенко // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку = Pharmaceutical science and practice: problems, achievements, prospects : матер. ІІ наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 27 квітня 2018 р. – Х. : НФаУ, 2018. – С. 407.

Investigation of stability of the dental gel «Sonident» / S. Rolik-Attia, O. Piminov, V. Shevchenko, S. Plis // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку = Pharmaceutical science and practice: problems, achievements, prospects : матеріали ІІ наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 27 квітня 2018 р. – Х. : НФаУ, 2018. – С. 189.

Тенденції розвитку закладів післядипломної освіти фахівців охорони здоров’я в Україні / О. Ф. Пімінов, В. А. Якущенко, П. В. Нартов, К. О. Бур'ян // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку = Pharmaceutical science and practice: problems, achievements, prospects : матеріли ІІ наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 27 квітня 2018 р. – Х. : НФаУ, 2018. – С. 414.

Современные возможности и перспективы применения нанотехнологий в комплексном лечении онкологической патолгии / Г. І. Квітчата, О. Ф. Пімінов, Л. І. Шульга, В. А. Якущенко // Нанотехнології у фармації та медицині : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 19-20 квітня 2018 р. – Х. : НФаУ, 2018. – С. 61.

Перспективи використання нанотехнологій у подоланні інфекційних хвороб / Л. І. Шульга, П. В. Нартов, Г. І. Квітчата, В. А. Якущенко // Нанотехнології у фармації та медицині : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 19-20 квітня 2018 р. – Х. : НФаУ, 2018. – С. 107.

Створення комбінованого лікарського засобу для орального застосування в однодозових полімерних контейнерах / В. О. Шевченко, С. М. Ролік-Аттіа, С. О. Повєткін // Синтез і аналіз біологічно активних речовин і лікарських субстанцій: тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяч. 80-річчю з дня народж. д.фарм.н., проф. О.М. Гайдукевича, м. Харків 12-13 квітня 2018 р. – Х. : НФаУ, 2018. – С. 195.

Бондарєв Є. В. Вплив препаратів глюкозаміну та ацетилсаліцилової кислоти на артеріальний тиск за умов експериментальної холодової травми / Є. В. Бондарєв // Синтез і аналіз біологічно активних речовин і лікарських субстанцій: тези доп. Всеукр. наук.-практ. конференції з міжнар. участю, присвяч. 80-річчю з дня народж. д.фарм.н., проф. О.М. Гайдукевича, м. Харків 12-13 квітня 2018 р. – Х. : НФаУ, 2018. – С. 18-19.

Kabbara Fouad. Investigation of Stavudine behaviour at the presence of some structural analogues in thin layers of sorbent / Fouad Kabbara, G. O. Burian, K. O. Burian // Topical issues of new drugs development: Abstracts of XXV International Scientific and practical conference of young scientists and student, Kharkiv, April 18-20, 2018. – Kharkiv : NUPh, 2018. – P. 91-92.

Шевченко В. О. Створення нового лікарського препарату для орального застосування на основі мельдонію / В. О. Шевченко, С. О. Повєткін // Актуальні питання сучасної медицини і фармації: тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 50-річчю заснування ЗДМУ, м. Запоріжжя, 18-25 квітня 2018 р. – Запоріжжя., ЗДМУ, 2018. – С. 182.

Пімінов О. Ф. Елементи формування медичної бази з метою покращення медичної допомоги та фармацевтичної опіки хворим на ендокринну патологію в системі післядипломної освіти / О. Ф. Пімінов, Л. І. Шульга, Г. І. Квітчата // Досягнення та перспективи експериментальної і клінічної ендокринології (Сімнадцяті Данилевські читання) : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Харків, 1-2 березня, 2018 р. – Харків. – 2018. – С. 113-114.

Бондарєв Є. В. Вплив препаратів глюкоза міну та ацетилсаліцилової кислоти на артеріальний тиск за умов експериментальної холодової травми / Є. В. Бондарєв // Синтез і аналіз біологічно активних речовин і лікарських субстанцій : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяч. 80-річчю з дня народж. д.фарм.н., проф. О.М. Гайдукевича, м. Харків 12-13 квітня 2018 р. – Х. : НФаУ, 2018. – С. 18-19.

Проблеми впровадження та оцінки ризиків широкого впровадження нанотехнологій / О. В. Файзуллін, Л. І. Шульга, С. В. Огарь, О. Ф. Пімінов // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку = Pharmaceutical science and practice: problems, achievements, prospects : матеріали ІІ наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 27 квітня 2018 р. – Х. : НФаУ, 2018. – С. 85.

Огарь С. В. Науково-теоретичні засади формування соціального партнерства закладу вищої освіти з роботодавцями // С. В. Огарь, О. Я. Барковська // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку = Pharmaceutical science and practice: problems, achievements, prospects : матеріали ІІ наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 27 квітня 2018 р. – Х. : НФаУ, 2018. – С. 415.

Лукієнко О. В. Методичні аспекти якості створення тестових завдань до ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 3 Фармація» / О. В. Лукієнко, Л. І. Шульга // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку = Pharmaceutical science and practice: problems, achievements, prospects : матеріали ІІ наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 27 квітня 2018 р. – Х. : НФаУ, 2018. – С. 439.

Огарь С. В. Комунікативна компетентність фахівця фармації як основа його професійної діяльності / С. В. Огарь, Т. Д. Губченко // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку = Pharmaceutical science and practice: problems, achievements, prospects : матеріали ІІ наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 27 квітня 2018 р. – Х. : НФаУ, 2018. – С. 442.

Bezkrovna K. S. Approaches to evaluation of consumer choices to drugs of vegetable gastronethological directions / K. S. Bezkrovna, L. I. Shulga // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики: Щорічний збірник наукових робіт. Матеріали VІ міжнародної науково-практичної дистанційної конференції, м. Харків, 22-23 березня 2018 р. – Х. : НФаУ, 2018. – С. 330-331.

Безкровна К. С. Вивчення технологічних параметрів родовика кореневищ та коренів / К. С. Безкровна // Збірник матеріалів Буковинського міжнародного медико-фармацевтичного конгресу студентів і молодих учених : матеріали V Міжнар. медико-фармацевтичного конгресу студентів та молодих вчених, м. Чернівці, 4-6 квітня 2018 р. – Чернівці : СНТ БДМУ, 2018. – С. 415.

Журенко Д. С. Скринінгові дослідження з пошуку оптимального складу нового гелю для лікування захворювань пародонту, що містить екстракти аloe arborescens та cortex quercus / Д. С. Журенко // Збірник матеріалів Буковинського міжнародного медико-фармацевтичного конгресу студентів і молодих учених : матеріали V Міжнар. медико-фармацевтичного конгресу студентів та молодих вчених, м. Чернівці, 4-6 квітня 2018 р. – Чернівці : СНТ БДМУ, 2018. – С. 421.

Bezkrovna, K. S. The expediency creation of new drugs on a plant basis orienting on preference of consumers / K. S. Bezkrovna, L. I. Shulga // Сучасні досягнення фармацевтичної науки в створенні та стандартизації лікарських засобів і дієтичних добавок, що містять компоненти природного походження : матеріали І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Харків, 5 квітня 2018 р. – X. : НФаУ, 2018. – С. 4.

Файзуллін О. В. Проблеми прогнозування ефективності та корекції схем антихелікобактерної терапії з позиції персоніфікованої медицини / О. В. Файзуллін, К. С. Безкровна // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку = Pharmaceutical science and practice: problems, achievements, prospects : матеріали ІІ наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 27 квітня 2018 р. – Х. : НФаУ, 2018. – С. 378-381.

Цубанова Н.А. Критерии вибора пробиотика / Н. А. Цубанова, Н. В. Тишакова // Ліки-людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 28-29 березня 2018 р. / у 2-х т. – Х. : НФаУ, 2018. – Т.2. – С. 305.

Цубанова Н. А.. Вивчення токсичності гелю, що містить екстракт кори дуба та екстракт алоє на щурах за умов тривалого введення / Н. А. Цубанова, Л.І. Шульга, Д. С. Журенко // Ліки-людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 28-29 березня 2018 р. / у 2-х т. – Х. : НФаУ, 2018. – Т.2. – С. 306.

Скринінгові дослідження екстракту бруньок тополі чорної, як перспективного засобу із протизапальною дією / А. І. Бондарь, Н. А. Цубанова, С. М. Губарь, О. В. Ткаченко, В. А. Гергіянц // Ліки-людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 28-29 березня 2018 р. / у 2-х т. – Х. : НФаУ, 2018. – Т.2. – С. 59.

Журенко Д. С. Перспективи розробки нового препарату для лікування парадонтиту / Д. С. Журенко, Н. А. Цубанова // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку = Pharmaceutical science and practice: problems, achievements, prospects : матеріали ІІ наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 27 квітня 2018 р. – Х. : НФаУ, 2018. – С. 83.

Захисні властивості «Глюкозаміну-С БХФЗ» в умовах польових навчань у зимовий період у курсантів / Є. В. Бондарєв, С. Ю. Штриголь, Л. Ф. Товма, А. О. Скрипка, І. Є. Морозов // Службово-бойова діяльність Національної гвардії України: сучасний стан, проблеми та перспективи : зб. тез доп. наук.-практ. конф., м. Харків, 29 березня 2018 р. – С.46-47.

Результати пошукових фармакологічних досліджень з встановленням оптимального складу та ефективної дози екстракту бруньок тополі чорної / А. І. Бондар, С. М. Губар, Н. А. Цубанова, О. М. Безчаснюк, О. В. Ткаченко, В. А. Георгіянц, І. А. Вишневський //  Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку : матеріали X наук.- практ. конф., м. Харків, 21 травня 2018 р. – Х. : Вид-во НФаУ, 2018. – С. 14-15.


За 2017 р.
 

Тези у закордонних виданнях

Безкровная Е. С. Перспективы создания нового растительного препарата для гастро-энтерологической практики / Е. С. Безкровная // Роль молодёжи в развитии медицинской науки : материалы XII науч.-практ. конф. молодых учёных и студентов ТГМУ им. Абуали ибни Сино с междунар. участием, посвящённой «Году молодёжи», Душанбе, 28 апреля 2017 г. – Душанбе : Типография ТГМУ им. Абуали ибни Сино, 2017. – С. 285.

Безкровная К. С. Экспериментальное обоснование выбора концентрации екстрагента новой растительной субстанции: методологический аспект / К. С. Безкровная, Л. И. Шульга // Фармация: наука, образование, инновации и производство : материалы республиканской науч.–практ. конф. с междунар. участием, г. Ташкент, 16-17 ноября 2017 г. – Тошкент, 2017. – С. 148-149.

Бондарев Е. В. Экспериментальное обоснование применения глюкозамина гидрохлорида как средства ноотропного действия / Е. В Бондарев. // Роль молодёжи в развитии медицинской науки : материалы XII науч.-практ. конф. молодых учёных и студентов ТГМУ им. Абуали ибни Сино с междунар. участием, посвящённой «Году молодёжи», Душанбе, 28 апреля 2017 г. – Душанбе : Типография ТГМУ им. Абуали ибни Сино, 2017. – С. 286-287.

Домар Н. А. Направления усовершенствования фармацевтического последипломного образования / Н. А. Домар, Е. А. Бурьян, Л. И. Шульга // Фармация: наука, образование, инновации и производство : материалы республиканской науч.-практ. конф. с междунар. участием, г. Ташкент, 16-17 ноября 2017 г. – Тошкент, 2017. – С. 86-88.

Пиминов А. Ф. Компетентнстный подход в системе непрерывного фармацевтического образования / А. Ф. Пиминов, С. В. Огарь, Л. И. Шульга // Фармация: наука, образование, инновации и производство : материалы республиканской науч.-практ. конф. с междунар. участием, г. Ташкент, 16-17 ноября 2017 г. – Тошкент, 2017. – С. 94-96.

Якущенко В. А. Технологические свойства порошка гусениц тутового шелкопряда в зависимости от условий криопереработки исходного сырья / В. А. Якущенко, П. В. Нартов, А. Ф. Пиминов // Фармация: наука, образование, инновации и производство : материалы республиканской науч.-практ. конф. с междунар. участием, г. Ташкент, 16-17 ноября 2017 г. – Тошкент, 2017. – С. 160-161.

Тези у вітчизняних виданнях

Bezkrovna K. S. Methodological aspects of the drugs development – as an initial stage of the new herbal remedy creation / K. S.  Bezkrovna // Актуальні питання створення нових лікарських засобів : тези доповідей XXIV міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів : в 2-х. т., м. Харків, 20 квітня 2017 р. – Х. : Вид-во НФаУ. – 2017. – Vol. 1. – P. 55.

Burian G. O. Prospects of creation of new ophthalmic medicines with nanoparticles / G. O. Burian, K. O. Burian // Нанотехнології у фармації та медицині : матеріали Української наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 19-20 квітня 2017 р. – X., 2017. – С. 10.

The role of motivation factors in the formation of professional competence specialist of pharmacy / S. N. Rolik, L. I. Shulga, T. D. Gubchenko et al. // Підготовка спеціалістів фармації в рамках концепції «Навчання протягом життя (life long learning)»: наука, освіта, практика : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 16-17 травня 2017 р. – Х. : НФаУ, 2017. – С. 147-149.

Агрегація тромбоцитів під впливом препаратів глюкозаміну гідрохлориду та ацетилсаліцилової кислоти  при гострій холодовій травмі / Є. В. Бондарів, С. Ю. Штриголь, І. А. Зупанець, І. А. Отрішко // Фармакоекономіка в Україні : стан та перспективи розвитку : матеріали IX наук.- практ. конф., м. Харків, 23 березня 2017 р. – Х. : Вид-во НФаУ, 2017. – C.187-188.

Аналіз основних соціально – економічних характеристик пероральних цукрознижуючих лікарських засобів  та тенденції їх споживання в Україні / Л. В. Яковлева, Н. А. Цубанова, О. Г. Бердник та ін. // Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи: матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. м. Харків, 25-28 квітня 2017 р. – Х. : НФаУ, 2017. – С. 37-53.

Барковська О. Я. Теоретико-прикладні аспекти формування компетентностей на основі експертного опитування / О. Я. Барковська., С. В. Огарь, О. Ю. Рогуля  // Застосування компетентнісного підходу в освітній практиці при викладанні фундаментальних дисциплін ВНЗ : всеукр. наук.-методична інтернет-конф., м. Харків, 24 листопада 2017 р. – Х., 2017 – С. 104-105.

Бондарев Е. В. Антиоксидантные и антигипотермические свойства глюкозамина гидрохлорида и ацетилсалициловой кислоты в условиях острой холодовой травмы / Е. В. Бондарев, С. Ю. Штрыголь // Щорічні терапевтичні читання: медикаментозна та немедикаментозна профілактика неінфекційних захворювань: погляд в майбутнє : матеріали наук.-практ. конф. за участю міжнар. спеціалістів, м. Харків, 20 квітня 2017 р. – С. 38.

Бондарєв Є. В. Фригопротекорні властивості глюкозаміну гідрохлориду, «Глюкозаміну-С БХФЗ» та ацетилсаліцилової кислоти за умов гострої холодової травми / Є. В. Бондарєв, С. Ю. Штриголь // Фармакологія 2017 – крок у майбутнє : тези доповідей V національного з’їзду фармакологів України, м. Запоріжжя, 18-20 жовтня 2017 р. – Запоріжжя : ЗДМУ, 2017 . – С. 11-12.

Бур’ян К. О. Відмінності мотивації самостійної роботи студентів ВНЗ й спеціалістів на післядипломному рівні / К. О. Бур’ян, А. С. Глазкова, Г. О. Бур’ян // Застосування компетентнісного підходу в освітній практиці при викладанні фундаментальних дисциплін ВНЗ : всеукр. наук.-методична інтернет-конф., м. Харків, 24 листопада 2017 р. – Х., 2017. – С. 96-97.

Вивчення антимікробної активності порошку гусені тутового шовкопряду / В. А. Якущенко, П. В. Нартов, Л. І. Шульга та ін. // Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії : матер. ІІІ міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Харків, 14–15 листопада 2017 р. – Х. : НФаУ, 2017. – С. 218.

Вивчення протизапальної активності нових похідних оксамінових кислот / Е. В. Супрун, О. М. Литвинова, Г. П. Фомина та ін. // Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів : матеріали І міжнар. наук.-практ. конф. : в 2-х т., м. Харків, 30-31 березня 2017 р., – Х. : НФаУ, 2017. – Т. 2. – С. 310.

Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в післядипломній освіті фахівців фармації / К. О. Бур’ян, О. Ф. Пімінов, В. А. Якущенко та ін. // Підготовка спеціалістів фармації в рамках концепції «Навчання протягом життя (life long learning)»: наука, освіта, практика : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків,16-17 травня 2017 р. – Х. : НФаУ, 2017. – С. 92-93.

Вторичная профилактика тромбоэмболических осложнений у больных с кровотечениями / А. И. Квитчатая, Д. В. Оклей, А. Ф. Пиминов, Л. И. Шульга // Фармакологія 2017 – крок у майбутнє : тези доповідей V національного з’їзду фармакологів України, м. Запоріжжя, 18-20 жовтня 2017 р. – Запоріжжя : ЗДМУ, 2017 . – С. 59-60.

Домар Н. А. Актуальні питання створення лікарських засобів на основі наносистем в аспекті професійного удосконалення фахівців фармацевтичного сектору / Н. А. Домар, Л. І. Шульга, О. Ф. Пімінов // Нанотехнології у фармації та медицині : матеріали наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 19–20 квітня 2017 р. – Х. : НФаУ, 2017. – С. 19.

Домар Н. А. Особливості застосування нанопрепаратів в лікуванні онкозахворювань / Н. А. Домар, О. Ф. Пімінов, Л. І. Шульга // Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії : матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Харків, 14-15 листопада 2017 р. – Х. : НФаУ, 2017. – С. 72.

Журенко Д. С. Дослідження дозозалежної мембраностабілізувальної дії екстракту алое / Д. С. Журенко, Н. А. Цубанова, Т. В. Севаст'янова // Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів : матеріали І міжнар. наук.-практ. конф., в 2-х. т., м. Харків, 30-31 березня 2017 р., – Х. : НФаУ, 2017. – Т. 2. – С. 116.

Значение «Лексикона специалиста фармации и медицины» в практико-ориентированной последипломной подготовке провизоров / Л. И. Шульга, В. А. Якущенко, О. В. Лукиенко та ін. // Підготовка спеціалістів фармації в рамках концепції «Навчання протягом життя (life long learning)»: наука, освіта, практика : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 16-17 травня 2017 р. – Х. : НФаУ, 2017. – С. 86-88.

Значимість викладача в післядипломній освітній діяльності / Л. І. Шульга, Т. С. Безценна, О. В. Лукієнко та ін. // Підготовка спеціалістів фармації в рамках концепції «Навчання протягом життя (life long learning)»: наука, освіта, практика : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 16-17 травня 2017 р. – Х. : НФаУ, 2017. – С. 79.

Лукієнко О. В. Викладання тематики «Гомеопатичні лікарські засоби» в системі післядипломної освіти / О. В. Лукієнко, Л. І. Шульга // Сучасні досягнення фармацевтичної технології і біотехнології : зб. наук. пр., вип. 2. – Х. : Вид-во НФаУ, 2017. – С. 129-130.

Методическое обеспечение дистанционного обучения специалистов фармации и медицины на этапе последипломной подготовки / В. А. Якущенко, Л. И. Шульга, А. И. Квитчатая и др. / Дистанційне навчання – старт із сьогодення в майбутнє : матеріали ІІІ всеукраїнської наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Харків, 20-21 квітня 2017 р. – Х. : ХНУ імені Каразіна, 2017. – С. 20-21.

Методичні рекомендації для викладачів системи післядипломної підготовки спеціалістів медицини як засіб підвищення їх професійної майстерності / Г. І. Квітчата, О. Ф. Пімінов, Л. І. Шульга та ін. // Підготовка спеціалістів фармації в рамках концепції «Навчання протягом життя (life long learning)»: наука, освіта, практика : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 16-17 травня 2017 р. – Х. : НФаУ, 2017. – С. 22-23.

Напрямки та перспективи створення нових офтальмологічних препаратів з наночастками / К. О. Бур’ян, Н. А. Домар, О. Ф. Пімінов, І. Г. Пересадько // Промислова фармація: Етапи становлення та майбутнє: зб. наук. пр. – Х. : Вид-во НФаУ, 2017. – С. 24-25.

Обґрунтування доцільності створення густого екстракту родовика за результатами дослідження репаративної активності / К. С. Безкровна, Л. І. Шульга, К. Ю. Юрченко та ін. // Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Харків, 14-15 листоп. 2017 р. – Х. : НФаУ, 2017 . – С. 26-27.

Оптимізація проведення аудиторної самостійної роботи слухачів на циклах тематичного удосконалення – підґрунтя формування професійних якостей / Н. А. Домар, Л. І. Шульга, С. В. Огарь та ін. // Підготовка спеціалістів фармації в рамках концепції «Навчання протягом життя (life long learning)» : наука, освіта, практика : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 16-17 травня 2017 р. – Х. : НФаУ, 2017. – С. 14-15.

Особливості викладання клінічної фармакології в системі післядипломної освіти лікарів / О. Ф. Пімінов, Л. І. Шульга, Г. І. Квітчата та ін. // Сучасні проблеми клінічної фармакології з позиції доказової медицини : наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Тернопіль, 13-14 квітня 2017 р. – Тернопіль : ТДМУ, 2017. – С. 59-61.

Особливості сучасної системи підвищення кваліфікації в умовах безперервної фармацевтичної освіти / С. В. Огарь, О. Ф. Пімінов, Л. І. Шульга та ін. // Підготовка спеціалістів фармації в рамках концепції «Навчання протягом життя (life long learning)»: наука, освіта, практика : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 16-17 травня 2017 р. – Х. : НФаУ, 2017. – С. 40-42.

Перспективи використання наноконтейнерів у створенні таргетних лікарських препаратів / О. Ф. Пімінов, Л. І. Шульга, В. А. Якущенко та ін. // Нанотехнології у фармації та медицині : матеріали Української наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 19-20 квітня 2017 р. – X., 2017. – С. 33.

Пімінов О. Ф. Актуальні питання військово-медичної підготовки спеціалістів фармації у системі післядипломної освіти / О. Ф. Пімінов, Г. Я. Подгайний // Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відео конференц-зв’язку) : матеріали ХІV Всеукр. наук-практ. конф. з міжнар. участю, присвяченої 60-річчю ТДМУ, м. Тернопіль, 18-19 травня 2017 р. : у 2-х т. – Тернопіль : ТДМУ, 2017. – Т. 2. – С. 367-368.

Пімінов О. Ф. Запровадження іспиту «Крок-3 ФАРМАЦІЯ» в підготовці провізора-інтерна / О. Ф. Пімінов, Д. Л. Великий, С. В. Огарь // Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відео конференц-зв’язку) : матеріали ХІV Всеукр. наук-практ. конф. з міжнар. участю, присвяченої 60-річчю ТДМУ, м. Тернопіль, 18-19 травня 2017 р. : у 2 т.  – Тернопіль : ТДМУ, 2017. – Т. 2. – С. 280-281.

Пімінов О. Ф. Стандарти управління якістю у практиці аптечних закладів / О. Ф. Пімінов, Л. І. Шульга, С. В. Огарь // Управління якістю у фармації : матеріали ХІ наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Харків, 19 травня 2017 р. – Х. : НФаУ, 2017. – С. 130.

Пімінов О. Ф. Шляхи удосконалення системи якості навчання фахівців фармацевтичної галузі / О. Ф. Пімінов, Н. А. Домар, Л. І. Шульга // Підготовка спеціалістів фармації в рамках концепції «Навчання протягом життя (Life Long Learning)»: наука, освіта, практика / Тraining Specialists Of Pharmacy In Concept «Life Long Learning»: Science, Education, Practice : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 16-17 травня 2017 р. – Х. : НФаУ, 2017. – С. 43-45.

Просяник Л. Ф. Деякі аспекти щодо актуалізації проблеми безпечної утилізації непридатних лікарських засобів в Україні / Л. Ф. Просяник, Н. А. Цубанова // Підготовка спеціалістів фармації в рамках концепції «Навчання протягом життя (long life learning)»: наука, освіта, практика : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 16-17 травня 2017 р. – Х. : НФаУ, 2017. – С. 213-215.

Розробка складу орального лікарського засобу в полімерних контейнерах / В. О. Шевченко, С. О. Повєткін, О. Ф. Пімінов та ін. // Підготовка спеціалістів фармації в рамках концепції «Навчання протягом життя (life long learning)»: наука, освіта, практика : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 16-17 травня 2017 р. – Х. : НФаУ, 2017. – С. 267-269.

Створення виробів медичного призначення, біологічно активних добавок, харчових продуктів спеціального призначення - актуальні напрямки збереження здоров’я та підвищення адаптаційно-компенсаторних можливостей організму військовослужбовців / Є. В. Бондарєв, С. Ю. Штриголь, В. В. Євлаш та ін. // Актуальні проблеми тилового забезпечення національної гвардії України : зб. наук. праць круглого столу академії Нацгвардії, м. Харків, 26 червня 2017 р. – Х., 2017. – С.49-51.

Супрун Э. В. Цитогенетическая характеристика детей, больных сахарным диабетом I типа / Э. В. Супрун, В. И. Ковалева, В. В. Козар // Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів : матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф., 30-31 березня 2017 року : у 2-х. т. – Х. : НФаУ, 2017. – Т. 2. – С. 311.

Сучасні підходи до викладання тематики нових фармацевтичних технологій на курсах підвищення кваліфікації фахівців фармації та медицини / О. Ф. Пімінов, Н. А. Домар, Л. І. Шульга та ін. // Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів : матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф., 30-31 березня 2017 року : у 2-х. т. – Х. : НФаУ, 2017. – Т. 2. – С. 265.

Цубанова Н. А. Возможности терапии климактерических нарушений фитопрепаратом «Нормоцикл» / Н. А. Цубанова, А. В. Барская, Э. С. Цубанова // Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів : матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф. : у 2-х т., м. Харків, 30-31 березня 2017 року. – Х. : НФаУ, 2017. – Т. 2. – С. 344.

Цубанова Н. А. Основні аспекти викладання розділу «Фармакогенетика» у системі післядипломної освіти / Н. А. Цубанова, Л. І. Шульга // Підготовка спеціалістів фармації в рамках концепції «Навчання протягом життя (life long learning)»: наука, освіта, практика : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 16-17 травня 2017 р. – Х. : НФаУ, 2017. – С. 71-72.

Шульга Л. І. Формування професійних компетентностей провізорів-інтернів при виконанні самостійної роботи з курсу «Фармацевтична технологія» / Л. І. Шульга, С. В. Огарь, О. В. Лукієнко // Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відео конференц-зв’язку) : матеріали ХІV Всеукр. наук-практ. конф. з міжнар. участю, присвяченої 60-річчю ТДМУ, м. Тернопіль, 18-19 трав. 2017 р. : у 2-х т. – Тернопіль : ТДМУ, 2017. – Т. 2. – С. 312-313.

Шульга Л. И. Управление временем как залог успешного обучения / Л. И. Шульга, Т. В. Колычева, С. В. Огарь // Підготовка спеціалістів фармації в рамках концепції «Навчання протягом життя (life long learning)»: наука, освіта, практика : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 16-17 травня 2017 р. – Х. : НФаУ, 2017. – С. 80-82.

Шульга Л. І. Деякі аспекти розробки навчально-методичних матеріалів до виконання самостійної роботи слухачами системи післядипломної освіти / Л. І. Шульга, О. В. Лукієнко // Підготовка спеціалістів фармації в рамках концепції «Навчання протягом життя (life long learning)»: наука, освіта, практика : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 16-17 травня 2017 р. – Х. : НФаУ, 2017. – С. 83-85.

 

За 2016 р.

Тези у закордонних виданнях

Изучение антиоксидантных эффектов ронколейкина у крыс с экспериментальным сахарным диабетом / Э. В. Супрун, В. М. Кузнецова, Н. А. Цубанова и др. // Человек и лекарство : сб. материалов ХХІІІ Российского национального конгресса. Тезисы докладов, г. Москва, 11-14 апреля 2016 г. – М. : Видокс, 2016. – С. 204-205.

Особенности митопротективной активности ронколейкина  / Э. В. Супрун, С. В. Терещенко, А. Ф. Пиминов, Т. Д. Губченко // Человек и лекарство : сб. материалов ХХІІІ Российского национального конгресса. Тезисы докладов, г. Москва, 11-14 апреля 2016 г. – М. : Видокс, 2016. – С. 205.

Супрун А. С. Антиоксидантная эффективность рецепторного антагониста интерлейкина-1 / А. С. Супрун, И. Ф. Беленичев, Э. В. Супрун // Человек и лекарство : сб. материалов ХХІІІ Российского национального конгресса. Тезисы докладов, г. Москва, 11-14 апреля 2016 г. – М. : Видокс, 2016. – С. 204.

Технологические аспекты получения водного извлечения из стоматологического сбора / Т. С. Безценная, Л. И. Шульга, А.Ф. Пиминов, О. В. Лукиенко // Актуальные проблемы современной науки в 21 веке : сб. материалов 10-й междунар. науч.-практ. конф., г. Махачкала, 30 апреля 2016 г. – Махачкала : ООО «Апробация», 2016. – С. 235–236.

Шевченко В. А. Влияние процесса фильтрации на показатели качества оральных растворов в полиэтиленовых ампулах / В. А. Шевченко, С. Н. Ролик // Медицинская наука: достижения и перспективы : материалы XI науч.-практ. конф. молодых ученых и студентов ТГМУ им. Абуали ибни Сино с междунар. участием, посвящ. 25-летию государственной незвисимости Республики Таджикистан, г. Душанбе, 29 апреля 2016 г. – Душанбе : 2016. – С. 374.

Упыр Д. В. Сравнительное изучение токоферолов, стероидов и тритерпеноидов сырья Viscum Album, заготовленного в Украине с различных деревьев- хозяев / Д. В. Упыр, А. В. Мартынов, Л. И. Шульга // Актуальные вопросы образования, науки и производства в фармации : материалы республиканской науч.-практ. конф. с междунар. участием, г. Ташкент, 18 ноября 2016 г. – Тошкент, 2016. – С. 107-108.

Тези у вітчизняних виданнях

Fahem Chaima. Comparative estimation of terbinafine hydrochloride quantification dy titrimetric methods / Fahem Chaima, G.O. Burain, K.O. Burian // Актуальні питання створення нових лікарських засобів : тези доповідей XXIII міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів, м. Харків, 21 квітня 2016. : В 2 т., Т.1. – Х. : Вид-во НФаУ, 2016. – C. 172.

Suprun E. Effectievenes of antihypoxic activity of IL-1Ra and IL-2 in experimental hemorrhagic stroke / E. Suprun, I. Belenichev, A. Suprun // Фармація ХХІ століття: тенденції та перспективи : матеріали VIII Нац. з’їзду фармацевтів України, м. Харків, 13-16 вересня 2016 р. : у 2 т. Т. 2. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 149.

Suprun E. Features in afterischemic activity of IL-1Ra and IL-2 in experimental hemorrhagic stroke / E. Suprun, A. Suprun // Фармацевтична наука та практика : проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 бер. 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 246.

Suprun E. V. Effectievenes of afterischemic activity of IL-2 in experimental diabetes and cerebral ischemia / E. V. Suprun, S. V. Tereshchenko // Фармацевтична наука та практика : проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 бер. 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 247.

The influence of IL-2 (Roncoleukin) on the ratio of the glutathione system, enrgy metabolism and oxidative modification of proteins in rat brain cells against a background of experimental hyperglycemia / E. V. Suprun, S. V. Tereshchenko, T. D. Gubchenko, Bayramov Rovshan // Фармація ХХІ століття: тенденції та перспективи : матеріали VIII Нац. з’їзду фармацевтів України, м. Харків, 13-16 вересня 2016 р. : у 2 т. Т. 2. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 150.

Берднік О. Г. Вивчення впливу нової антидіабетичної композиції за умов перорального глюкозного навантаження у щурів / О. Г. Бердник, Н. А. Цубанова // Фармація ХХІ століття: тенденції та перспективи : матер. VІІІ Нац. з’їзду фармацевтів України, м. Харків, 13-16 вересня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 7.

Берднік О. Г. Скринінгові дослідження з вибору складу та доз нової анти діабетичної композиції / О. Г. Бердник, Н. А. Цубанова // Патофізіологія і фармація: шляхи інтеграції : тези доп. VІІ Нац. конгресу патофізіологів України з міжнар. участю, м. Харків, 5-7 жовтня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 40.

Берднік О. Г. К вопросу о реалиях и перспективах современного фармацевтического рынка препратов для лечения сахарного диабета 2 типа / О. Г. Бердник, Н. А. Цубанова // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали I наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С.252.

Вивчення антибактеріальної активності рідини гусені тутового шовкопряду / В. А. Якущенко, П. В. Нартов, Л. І. Шульга та ін. // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів : матеріали VI наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Тернопіль, 10-11 листоп. 2016 р. – Тернопіль : ТДМУ, 2016. – С. 345-346.

Вивчення стерильності сублімованого порошку та відгону (рідкої частини) гусені тутового шовкопряду / В. А. Якущенко, О. Ф. Пімінов, П. В. Нартов, С.І. Трутаєв // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали I наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 100–101.

Викладання фармацевтичної інформації в післядипломній підготовці спеціалістів фармації / В. А. Якущенко, Л. І. Шульга, О. Ф. Пімінов, К. О. Бур’ян // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали I наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 362–363.

Висвітлення застосування інноваційної технології BFS при викладанні дисципліни «фармацевтична технологія» слухачам циклів підвищення кваліфікації / В. О. Шевченко, С. М. Ролік, О. Ф. Пімінов, Л. І. Шульга // Фармацевтична наука та практика : проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали I наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 358.

Дистанційне навчання з позиції ефективного маркетингу освітніх послуг / В. А. Якущенко, П. В. Нартов, О. Ф. Пімінов та ін. // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики : зб. наук. статей IV міжнар. наук.-практ. Internet-конф., м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 223–225.

Досвід проведення профорієнтаційної та агітаційної діяльності на циклах підвищення кваліфікації / С. М. Ролік, Г. І. Квітчата, С. І. Трутаєв та ін. // Фармацевтична наука та практика : проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали I наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 353.

Досягнення сучасної фармацевтичної науки у створенні лікарських засобів рослинного походження для стоматології / О. Ф. Пімінов, Л. І. Шульга, Т. С. Безценна та ін. // Фармація ХХІ століття : тенденції та перспективи : матеріали VIII Нац.  з’їзду фармацевтів України, м. Харків, 13-14 вересня 2016 р. : у 2 т. Т. 1. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 272.

Електронний підручник (ЕП) в системі післядипломної підготовки спеціалістів фармації / Л. І. Шульга, В. А. Якущенко, О. Ф. Пімінов, П. В. Нартов // Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів : матеріали ХХХІІI Всеукр. наук.-практ. конф. за участю міжнар. спеціалістів, м. Харків, 08 квітня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 229.

Журенко Д. С. Влияние нового структурного аналога мелатонина на показатель летальности крыс с острой ишемией печени / Д. С. Журенко, Н. А. Цубанова // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. –  С. 257.

Журенко Д. С. Экстракт коры дуба как перспективный компонент в создании новых лекарственных препаратов / Д. С. Журенко, Н. А. Цубанова // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали І наук.-практ. інтернет-конференції з міжнародною участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. –  С. 258.

Застосування інноваційної технології BFS при створенні рідких лікарських засобів у полімерному пакуванні / В. О. Шевченко, С. О. Повєткін, К. А. Чіхладзе, Т. Д. Губченко // Фармація ХХІ століття : тенденції та перспективи : матеріали VIII Нац.  з’їзду фармацевтів України, м. Харків, 13-14 вересня 2016 р. : у 2 т. Т. 1. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 426.

Квитчатая А. И. Препараты ноотропного действия в донозологических состояниях / А. И. Квитчатая, А. Ф. Пиминов, Л. И. Шульга //  Патофізіологія і фармація : шляхи інтеграції : тези доп. VII Нац. конгресу патофізіологів України з міжнар. участю, м. Харків, 5-7 жовт. 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 99.

Кузнецова В. М. Пропаганда здорового способу життя / В. М. Кузнецова, Д. В. Упир // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матер. I наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 321.

Лікарські терапевтичні системи на фармацевтичному ринку України / Н. А. Домар, О. Ф. Пімінов, Л. І. Шульга, Д. В. Упир // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали I наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 46.

Лукієнко О. В. До питання теорії створення лікарських косметичних засобів: значення фармацевтичних факторів / О. В. Лукієнко, Т. Д. Губченко, І. Г. Пересадько // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали I наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 66.

Методологічні аспекти проведення досліджень з визначення посилюючого антибактеріальний ефект фітозасобу компоненту / О. Ф. Пімінов, Л. І. Шульга, Т. С. Безценна, І. О. Журавель // Фармацевтична наука та практика : проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали I наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 77.

Місце та роль підвищення кваліфікації лікарів в наданні якісної медичної допомоги населенню / Г. І. Квітчата, Л. І. Шульга, О. Ф. Пімінов, О. В. Немченко // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали I наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 339–340.

Особливості викладання фармакоекономіки на курсах підвищення кваліфікації спеціалістів фармації / С. І. Трутаєв, Л. І. Шульга, С. М. Ролік, С. В. Плис // Фармація ХХІ століття : тенденції та перспективи : матеріали VIII Нац.  з’їзду фармацевтів України, м. Харків, 13-14 вересня 2016 р. : у 2 т. Т. 2. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 374.

Особливості роботи куратора у системі післядипломного навчання / Т. Д. Губченко, С. І. Трутаєв, С. М. Ролік, І. Г. Пересадько // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали I наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 334.

Отримання екстрактів з трави омели білої та вивчення їх протимікробної та протитуберкульозної активності / Д. В. Упир, Л. І. Шульга, А. В. Мартинов, Н. А. Домар // Фармація ХХІ століття : тенденції та перспективи : матеріали VIII Нац.  з’їзду фармацевтів України, м. Харків, 13-14 вересня 2016 р. : у 2 т. Т. 1. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 146.

Перспективи імпортозаміщення LAL-теста вітчизняними аналогами / П. В. Нартов, В. А. Якущенко, О. Ф. Пімінов, Г. І. Квітчата // Менеджмент та маркетинг сучасної економіки, науки, освіти, практики : зб. наук. робіт ІV міжнар. наук.-практ. Internet-конф., м. Харків, 24-25 березня 2016 року. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 271-273.

Пивень Е. П. Анализ покупательского поведения посетителей аптечных учреждений / Е. П. Пивень, К. С. Присич // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики : зб. наук. ст. ІV Міжнар. наук.-практ. Internet-конф., м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 428–430.

Присич К. С. Определение потребительских предпочтений в отношении зубных паст с растительными экстрактами / К. С. Присич, Л. И. Шульга // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали I наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 219.

Присіч К. С. Аналіз фірмової структури фармацевтичного ринку зубних паст із рослинними екстрактами / К. С. Присіч, С. В. Прокопець, Л. І. Шульга // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики : зб. наук. статей IV міжнар. наук.-практ. Internet-конф., м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 431–432.

Присіч К. С. Теоретичні аспекти розробки екстракційного засобу з родовика кореневищ та коренів / К. С. Присіч, Л. І. Шульга // Теоретичні та практичні аспекти дослідження лікарських рослин : матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. Internet-конф., м. Харків, 21-23 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 202–203.

Просяник Л. Ф. Нові формати впровадження фармацевтичного самоврядування на державному і регіональному рівні / Л. Ф. Просяник,  П. С. Бойко, Н. А. Цубанова // Фармація ХХІ століття: тенденції та перспективи : матеріали VІІІ Нац. з’їзду фармацевтів України, м. Харків, 13-16 вересня 2016 р. : у 2 т. Т. 1. –  Х. : НФаУ, 2016. – С. 278-279.

Розгляд фахової термінології як аспекту вдосконалення професійної компетенції спеціалістів фармації та медицини / О. Ф. Пімінов, Г. І. Квітчата, В. А. Якущенко, Л. І. Шульга // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали I наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 351–352.

Роль дистанційних методів навчання в сучасній освіті / О. Ф. Пімінов, Н. А. Домар, Л. І. Шульга, О. В. Лукієнко // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали I наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 322.

Самостійна робота слухачів в післядипломній підготовці провізорів та лікарів / В. А. Якущенко, К. О. Бур’ян, О. Ф. Пімінов и др. // Фармація ХХІ століття: тенденції та перспективи : матеріали VІІІ Нац. з’їзду фармацевтів України, м. Харків, 13-16 вер. 2016 р. : у 2 т. Т. 2.  – Харків: НФаУ, 2016. – С. 382.

Система фармаконагляду як фактор попередження виникнення ускладнень та наслідків неінфекційних захворювань / О. Ф. Пімінов, Г. І. Квітчата, Л. І. Шульга, В. А. Якущенко // Стратегії профілактики неінфекційних хвороб та шляхи їх реалізації: від постулатів минулого в майбутнє : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Харків, 4 листоп. 2016 р. – Х. : Вид-во ТОВ «Дім реклами», 2016. – С. 156.

Супрун Е. В. Значення раціонального лабораторного супроводу імунокорегуючої терапії / Е. В. Супрун, С. В. Терещенко // Безпека та нормативно-правовий супровід лікарських засобів: від розробки до медичного застосування : матеріали IV наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті проф., д. мед. н. Вікторова О. П., м. Київ, 11-12 жовт. 2016 р. – К. : ДП «Держ. Експерт. Центр МОЗ». – С. 33-34.

Супрун Е. В. Аналіз змін лабораторних показників організму на тлі прийому лікарських засобів / Е. В. Супрун, В. М. Кузнєцова, О. С. Супрун // Безпека та нормативно-правовий супровід лікарських засобів: від розробки до медичного застосування : матеріали IV наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті проф., д. мед. н. Вікторова О. П., м. Київ, 11-12 жовт. 2016 р. – К. : ДП «Держ. Експерт. Центр МОЗ». – С. 18-19.

Супрун Е. В. Аналітичний етап діагностики лікарської хвороби / Е. В. Супрун, М. В. Халавка, В. І. Гриценко // Безпека та нормативно-правовий супровід лікарських засобів: від розробки до медичного застосування : матеріали IV наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті проф., д. мед. н. Вікторова О. П., м. Київ, 11-12 жовт. 2016 р. – К. : ДП «Держ. Експерт. Центр МОЗ». – С. 19-20.

Супрун Е. В. Перспективи застосування цитокінових препаратів в комплексному лікуванні цукрового діабету / Е. В. Супрун // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 бер. 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 298.

Супрун Э. В. Динамика параметров эндотелиальной дисфункции при экспериментальном ишемическом инсульте у крыс на фоне коррекции Ронколейкином / Э. В. Супрун, С. В. Терещенко, А. Ф. Пиминов // Фармація ХХІ століття: тенденції та перспективи : матеріали VIII Нац. з’їзду фармацевтів України, м. Харків, 13-16 вересня 2016 р. : у 2 т. Т. 2. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 108.

Супрун Э. В. Коррекция Ронколейкином дисфункции митохондрий в условиях экспериментального геморрагического инсульта / Э. В. Супрун, Байрамов Ровшан Аскерали оглы // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 бер. 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 300.

Супрун Э. В. Эффективность интраназальных глюкокортикостероидов в терапии аллергического ринита / Э. В. Супрун // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 299.

Тестовий контроль як засіб діагностики освітньо-професійної підготовки спеціалістів фармації та медицини на післядипломному етапі / Л. І. Шульга, О. В. Лукієнко, Т. Д. Губченко, К. О. Бур’ян // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали I наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 359.

Цубанова Н. А. Фітопрепарат нормотенсис в терапии єндометриоза / Н. А. Цубанова, А. В. Барская, Є. С. Цубанова // Стратегії профілактики неінфекційних хвороб та шляхи їх реалізації: від постулатів минулого в майбутнє : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Харків, 4 листоп. 2016 р. – Х. : Вид-во ТОВ «Дім реклами», 2016. – С. 235.

Шевченко В. О. Сучасні аспекти створення рідких лікарських засобів у полімерному пакуванні / B. О. Шевченко, С. М. Ролік, С. О. Повєткін // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали I наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 95-96.

Шульга Л. І. До питання обґрунтування концентрації екстрагенту при одержанні фітозасобу на основі SANGUISORBAE L. / Л. І. Шульга, К. С. Присіч // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів : матеріали VI наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Тернопіль, 10-11 листопада 2016 р. – Тернопіль : ТДМУ, 2016. – С. 168.

Шульга Л. І. Інтеграція гомеопатичного методу лікування в післядипломну освіту спеціалістів охорони здоров’я / Л. І. Шульга, В. А. Якущенко // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали I наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 360-361.

Шульга Л. И. Хронофармакологические методы. Применяемы для оптимизации гормональной терапии / Л. И. Шульга, Н. А. Цубанова, Е. В. Немченко // Стратегії профілактики неінфекційних хвороб та шляхи їх реалізації: від постулатів минулого в майбутнє : матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю, м. Харків, 4 листоп. 2016 р. – Х. : Вид-во ТОВ «Дім реклами», 2016. – С. 247.

Экопатологии человека в аспекте фармацевтического загрязнения / Л. Ф. Просяник, Н. А. Цубанова,  А. Ф. Пиминов, Л. В. Евсеева // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали І наук.-практ. інтернет-конференції з міжнародною участю, м. Харків, 24-25 бер. 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. –  С. 257.

Клинико-иммунологические особенности эшерихиоза у детей, инфицированных Н. Pylori / С. В. Кузнецов, С. О. Ткаченко, В. М. Кузнецова и др. // Втілення ідей М. М. Соловйова зі збереження популяційного здоров’я нації : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 130-річчю з дня народження проф. М. М. Соловйова, засновника та першого завідувача кафедри епідеміології ХНМУ, м. Харків, 17 травня 2016 р. – Х., 2016. – С. 47-48.

Оптимизация терапии гриппа и ОРВИ у детей / С. В. Кузнецов, В. М. Кузнецова, М. С. Зимина и др. / Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали I наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 280-281.

За 2015 р.

Тези у закордонних виданнях

1.Грибова М.А. Поиск маркера для определения бактериальных эндотоксинов в инфузионных рас творах / М.А. Грибова, П.В. Нартов. В.А. Якущенко // Наука и медицина: современный взгляд молодежи, посвященной 85-летию КАЗНМУ имени С.Д. Асфендиярова: сборник тезисов II Международной науч.-практ. конф. студентов и молодых учених, г. Алматы, 23-24 апреля 2015. – С. 121-122.

2. Стрептококковая инфекция в роли этиологического фактора лихорадок неясного генеза у детей / Акинина М.Н., Нлоева З.В., Кузнецова В.М. и др. // Материалы VII Ежегодного Всероссийского Конгресса по инфекционным болезням с международным участием, г. Москва, 30 марта-1 апреля 2015 г. – Инфекционные болезни. –  Т.3 (прил. №1) – С. 13-14.

3. Супрун Э.В. Изучение эндотелиотропного эффекта ронколейкина при экспериментальном ишемическом инсульте / Э.В. Супрун, С.В. Терещенко, А.Ф. Пиминов // Человек и лекарство : материалы XXI российского национального конгресса, г. Москва, 6-10 апреля 2015 г. – С. 265-266.

4. Терещенко С.В. особенности эффективности цитокиновой терапии при экспериментальном сахарном диабете/ С.В. Терещенко, Э. В. Супрун // Материалы XI Всероссийской Бурденковской студенческой научной конференции, г. Воронеж, 24-25 апреля 2015 г. – Воронеж: ВГМА им. Н.Н. Бурденко, 2015. – С.115-116.

5. Features in afterischemic activity of IL-1RA in experimental diabetes mellitus щурів / E.V. Suprun, I.F. Belenichev, A.F. Piminov et al // V international symposium «Interactions of the nervous and immune systems in health and disease», Saint Petersburg, Russia, 23-26 June 2015. – Saint Petersburg : Institute for Experimental Medicine, 2015. – P. 61.

6. Нартов П.В. Создание нового теста для диагностики бактериальных эндотоксинов в биологических жидкостях / В.П. Нартов, Грибова М.А., Якущенко В.А. // Современная медицина: традиции и инновации: мат. VI конференции молодых ученых с международным участием, г. Москва, 22-23 апреля  2015 г. – С. 10-12.

7. Безценная Т. С. Методологические подходы к разработке технологии нового препарата в виде сбора и их реализация / Т. С. Безценная, Л. И. Шульга, А. Ф. Пиминов // Актуальные вопросы современной медицины : взгляд молодого специалиста : материалы Всерос. науч. конф. студентов и молодых специалистов, г. Рязань, 16 сентября 2015 г. – Рязань : РИО РязГМУ, 2015. – С. 166.

Тези у вітчизняних виданнях

1. Bacterial toxin detection by use of bombyx mori haemolymph / D.O. Olinyk, P.V. Nartov, V.A. Yakushenko, O.F. Piminov // Актуальні питання створення нових лікарських засобів: тези доповідей міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів, м. Харків, 23 квіт. 2015 р. – Х. : Вид-во НФаУ, 2015.  – С. 63.

2. Mahmoud Hassan Comparative characteristics of quantification methjds for pyrazinamide in tablets using spectrophotometry / Hassan  Mahmoud, G.O. Burian, K.O. Burian // Актуальні питання створення нових лікарських засобів : тези доповідей міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів, м. Харків, 23 квіт. 2015 р. – Х. : Вид-во НФаУ, 2015. – С. 136. 

3. Phytotherapy elderly patients / K.O. Burian, O.F. Piminov, L.I. Shulga, G.I. Kvitchata // Актуальні питання створення нових лікарських засобів : тези доповідей міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів, м. Харків, 23 квіт. 2015 р. – Х. : Вид-во НФаУ, 2015. – С. 63.Завантажити

4. Piminov O.F. Microbial biofilms in activity of a human body: facts, possibilities, prospects / O.F. Piminov, L.I. Shulga, G.A. Kitchata // Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії : матеріали ІІ міжнарод. наук.-практ. Інтернет-конф., м. Харків, 12–13 листоп. 2015 р. – Х., 2015. – С.16-17.

5. Prisich K.S. Oral antidiabetic drugs / K.S. Prisich, D.S. Zhurenko, N.A. Tsubanova // Актуальні питання створення нових лікарських засобів: тези доповідей міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів, м. Харків, 23 квіт. 2015 р. – Х. : Вид-во НФаУ, 2015. – С. 352. 

6. The development of the composition and technology of the new plant parodontoprotector / T.S. Beztsennaya, A.F. Piminov, L.I. Shulga, S.N. Rolik // Актуальні питання створення нових лікарських засобів : тези доповідей міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів, м. Харків, 23 квіт. 2015 р. – Х. : Вид-во НФаУ, 2015. – С. 175–176.

7. Thick extract of Ambrosia artemisiifolia – new substance for creation of medicines / K.A. Сhihladze, L.M. Goryacha, L.I. Shulga, I.O. Zhuravel // Актуальні питання створення нових лікарських засобів: тези доповідей міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів, м. Харків, 23 квіт. 2015 р. – Х. : Вид-во НФаУ, 2015. – С. 64.

8. To the implementation of distance learning / S.I. Trutayev, A.F. Piminov, L.I. Shulga et al. // Актуальні питання створення нових лікарських засобів : тези доповідей міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів, м. Харків, 23 квіт. 2015 р. – Х. : Вид-во НФаУ, 2015. – С. 543.

9. Tsubanova N.A. Benfotiamine is promising for the integrated treatment of diabetes mellitus / N.A. Tsubanova, O.G . Berdnik // Актуальні питання створення нових лікарських засобів : тези доповідей міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів, м. Харків, 23 квіт. 2015 р. – Х. : Вид-во НФаУ, 2015. – Р. 284.

10. Zhurenko D. S. Hepatoprotective effect on spirocyclyc oxindolic derivate in the conditions of acute liver’s ischemia / D. S. Zhurenko, O. V. Lukienko, N. A. Tsubanova // Актуальні питання створення нових лікарських засобів : тези доповідей міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів, м. Харків, 23 квіт. 2015 р. – Х. : Вид-во НФаУ, 2015. – С. 352.

11. Бурьян Е.А. Внедрение фармакогенетики в клиническую практику / Бурьян Е.А., Цубанова Н.А., Цубанова Э.С. // Світова медицина : сучасні тенденції та фактори розвитку : зб. тез наук. робіт учасників міжнар. наук.-практ. конф., м. Львів, 30-31 січня 2015 р. – Львів : ГО «Львівська медична спільнота», 2015. –  С. 94-95.

12. Влияние Ронколейкина на развитие эндотелиальной дисфункции при экспериментальном ишемическом инсульте у крыс / С.В. Терещенко, Э.В. Супрун, А.Ф. Пиминов, Т.В. Кожухова // Актуальні питання сучасної медицини: матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів та молодих вчених, м.Харків, 16-17 квітня 2015 р. – Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – С. 158.

13. Динамика показателей тиол-дисульфидной системы в тканях головного мозга крыс с экспериментальным сахарным диабетом / Э. В. Супрун, С.В. Терещенко, А. Ф. Пиминов, Т.Д. Губченко // Проблеми та стан розвитку медичної науки та практики в Україні : Зб. матер. міжнар. наук.-практ. конф., м. Дніпропетровськ, 12-13 червня 2015 р. – Дніпропетровськ : Організація наукових медичних досліджень «Salutem», 2015. – С. 30-36.

14. Дослідження місцеводразнювальної дії стоматологічної настойки «Касдент» на слизову оболонку порожнини рота та ділянку губ у щурів / І.В. Стефанів, С.А. Гращенкова, Л.В. Яковлєва, Л.І. Шульга // Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії : матеріали ІІ міжнарод. наук.-практ. Інтернет-конф., м. Харків, 12–13 листоп. 2015 р. – Х., 2015. – С. 230.

15. Лукієнко О.В. Належна практика зберігання в системі забезпечення якості лікарських засобів / О.В. Лукієенко, Л.І. Шульга // Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії : матеріали ІІ міжнарод. наук.-практ. Інтернет-конф., м. Харків, 12–13 листоп. 2015 р. – Х., 2015. –  С.169-170.

16. Нанотехнологии в лечении, диагностике и мониторинге эндокринной патологии / А.Ф. Пиминов, А.И. Квитчатая, В.А. Якущенко и др. // Досягнення та перспективи експериментальної і клінічної ендокринології (Чотирнадцяті Данилевські читання) : матер. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Харків, 2-3 берез. 2015 р. – Х., 2015. – С. 136–137.

17. Нанотехнологии как инструмент доставки лекарств /А.Ф. Пиминов, Л.И. Шульга, В.А. Якущенко та ін. // Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії : матеріали ІІ міжнарод. наук.-практ. Інтернет-конф., м. Харків, 12–13 листоп. 2015 р. – Х., 2015. –  С. 264-365. 

18. Нартов П.В. Деякі аспекти сучасного медичного менеджменту / П. В. Нартов, В.А. Якущенко, К.О. Бур’ян // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики : матер. ІІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет –конференції, м. Харків, 26-27 берез. 2015 р. – Х., 2015. – С. 12-13.Завантажити

19. Присіч К.С. Актуальність одержання рідкого екстракту родовика / К.С. Присіч, Л.І. Шульга // Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії : матеріали ІІ міжнарод. наук.-практ. Інтернет-конф., м. Харків, 12–13 листоп. 2015 р. – Х., 2015. –  С. 201.

20. Стандартизація збору «Дента-Фіт» з використанням уніфікованої спектрофотометричної методики / Л. А. Ковпак, С. М. Губарь, І. В. Русак, Т. С. Безценна // Управління якістю в фармації : мат. ІХ наук.-практ. конференції, м. Харків, 22 травня 2015 р. – Х. : НФаУ, 2015 . – С. 62.

21. Супрун Э. В. Цитокиновая коррекция активности тиол-дисульфидной системы в тканях головного мозга крыс с экспериментальным сахарным диабетом / Э. В. Супрун, С.В. Терещенко, А. Ф. Пиминов // Актуальні питання розвитку медичних наук в XXI ст. : Матер. міжнар. наук.-практ. конф., м. Львів, 29-30 травня 2015 р. – Львів : ГО «Львівська медична спільнота», 2015. – С. 130-133.

22. Технологічні аспекти отримання сухої фракції гусені тутового шовкопряду / В.А. Якущенко, П.В. Нартов, О.Ф. Пімінов, Т.Д. Губченко // Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії : матеріали ІІ міжнарод. наук.-практ. Інтернет-конф., м. Харків, 12–13 листоп. 2015 р. – Х., 2015. –  С. 282-283.

23. Трутаєв С.І. Перспективність створення нових капсульованих препаратів на основі рослинної сировини / С.І. Трутаєв // Новітні тенденції в медицині та фармації: матер. ІІ Міжнар. медико-фарм. конгресу студентів і молодих вчених, м. Чернівці «Хист», 8–10 квітня 2015 р. – Всеукраїнський медичний журнал студентів і молодих вчених. – 2015. – вип.17. – С. 387.

24. Цубанова Н.А. Аналіз гепатопротекторної дії  нового структурного аналогу мелатоніну / Н.А. Цубанова, Д.С. Журенко, Д. В. Упир // Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії : матеріали ІІ міжнарод. наук.-практ. Інтернет-конф., м. Харків, 12–13 листоп. 2015 р. – Х., 2015. –  С. 255-256.

25. Цубанова Н.А. Вивчення антиоксидантної дії нового структурного аналога мелатоніну за умов гострого токсичного гепатиту / Н.А. Цубанова, Д.С. Журенко // Хронічні неінфекційні захворювання: заходи профілактики і боротьби з ускладненнями: матер. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Харків, 5 листопада 2015 р. – Х., 2015.  – С. 285.

26. Цубанова Н.А. Перспективные направления создания комплексного лекарственного средства в терапии  сахарного диабета второго типа / Н.А. Цубанова, К.Н. Тараев, С.Н. Губарь // Хронічні неінфекційні захворювання: заходи профілактики і боротьби з ускладненнями: матер. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Харків, 5 листопада 2015 р. – Х., 2015.  –  С.307.

27. Чіхладзе К. А. Маркетингові дослідження оромукозних ліків як пошуковий аспект до нової фармацевтичної розробки / К. А. Чіхладзе, Л. І. Шульга, О. Ф. Пімінов // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет – конф., м. Харків, 26-27 берез. 2015 р. – Х., 2015. – С. 314.

28. Шевченко В.А. Создание парентеральных лекарственных препаратов с применением технологии BFS в соответствии с правилами GMP // В.А. Шевченко, В.С. Бондарь, С.А. Поветкин // Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії : матеріали ІІ міжнарод. наук.-практ. Інтернет-конф., м. Харків, 12–13 листоп. 2015 р. – Х., 2015. –  С. 387.

29. Шульга Л. І. Аналіз патентної інформації в галузі створення фітопрепаратів для стоматології / Л. І. Шульга, К. А. Чіхладзе, С. В. Плис // Світова медицина : сучасні тенденції та фактори розвитку : збірник тез наук. робіт учасників міжнар. наук.-практ. конф., м. Львів, 30-31 січня 2015 р. – Львів, 2015. – С. 90–91.

30. Якущенко В. А. Вивчення стерильності рідкої субстанції гусені тутового шовкопряду / В. А. Якущенко, О. Ф. Пімінов, Г. І. Квітчата // Медична наука та практика XXI століття: зб. тез наукових робіт учасників міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 6-7 лютого 2015 р.  – С.137-138.

31. Якущенко В.А. Вивчення властивостей порошку гусені тутового шовкопряду після зберігання протягом року / В.А. Якущенко, О.Ф. Пімінов, Т.Д. Губченко // Світова медицина : сучасні тенденції та фактори розвитку : зб. тез наук. робіт учасників міжнар. наук.-практ. конф., м. Львів, 30-31 січня 2015 р. – Львів, 2015. – С. 128.

32. Перебіг інфекційного мононуклеозу в дітей на сучасному етапі / Т.Г. Вовк, А.М. Татаркіна, В.М. Кузнєцова та ін. // Інфекційні хвороби: поступи і проблеми в діагностиці, терапії та профілактиці: матер. ІХ з’їзду інфекціоністів України, м. Тернопіль, 7-9 жовтня 2015 р. – Тернопіль : ТДМУ, Укрмедкнига, 2015. – С. 147-148. 

За 2014 р.

1. Burian K. O. Biosimilars on Pharmaceutical Market of Ukraine. Reality and Perspectives / K. O. Burian, G. O. Burian, O. F. Piminov // Техно-логічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії: матеріали І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Харків, 7‒8 листоп. 2014 р. – Х., 2014. – С. 4.

2. Methodological substantiation of applied problems of nanotechnology in pharmacy / O.F. Piminov, L.I. Shulga, V.A. Yakushenko at al. // Техноло-гічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії: матеріали І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Харків, 7‒8 листоп. 2014 р. – Х., 2014. – С. 5.

3. Peculiarities of clinical Pharmacology Teaching At Post-Graduate Level for Clinical Pharmacists in Ukraine / G. Zaychenko, I. Zupanets, A. Pimi-nov, S. Ogar // IUPHAR‒Educational Section Satellite Meeting : abstracts, Cape Town, 12‒13 July 2014. ‒ Cape Town, 2014. ‒ P. 28.

4. Prisich K. S. The modern aspects of neuroprotection / K. S. Prisich, D. S. Zhurenko, N. A. Tsubanova // Actual questions of development of new drugs : abstracts of XX International scientific and practical conference of young scientists and student, Kharkiv, 22-23 apr. 2014. – Kh. : Publishing Office, 2014. – Р. 211.

5. Searching of the directions of development of the dental medicines market / E. A. Chikhladze, O. F. Piminov, L. I. Shulga, S. M. Rolik // Modern achievements of pharmaceutical technology and biotechnology : Сучасні досягнення фармацевтичної технології та біотехнології : матеріали IV наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Харків, 16‒17 жовт. 2014 р. ‒ Х. : НФаУ, 2014. ‒ С. 6.Завантажити

6. Shulga L.I. Modern aspects of the pharmacotherapy of periodontal diseases / L.I. Shulga, E.A. Chikhladze // Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії: матеріали І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Харків, 7‒8 листоп. 2014 р. – Х., 2014. – С. 6.Завантажити

7. The basis of the formulation of a water extract from the herbal collection «Denta-Phyt» / T. S. Beztsennaya, O. F. Piminov, L. I. Shulga, S. O. Povetkin // Сучасні досягнення фармацевтичної технології та біотехнології : матеріали IV наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Харків, 16‒17 жовт. 2014 р. ‒ Х. : НФаУ, 2014. ‒ С. 3‒4.Завантажити

8. Zhurenko D. S. Study of antioxidant activity of a new structural melatonin analogue on the background of acute hepatic ischemia / D. S. Zhurenko, N. A. Tsubanova // Actual questions of development of new drugs : abstracts of XX International scientific and practical conference of young scientists and student, Kharkiv, 22-23 apr. 2014. – Kh. : Publishing Office, 2014. – Р. 151‒152.Завантажити

9. Безценна Т. С. Вивчення технології одержання водної витяжки зі збору «Дента-Фіт» у фільтр-пакетах / Т. С. Безценна // Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії: матеріали І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Харків, 7‒8 листоп. 2014 р. – Х., 2014. – С. 23.Завантажити

10. Визначення перспективної лікарської рослинної сировини ‒ етап створення зборів для стоматології / Л. І. Шульга, Т. Д. Губченко, С. В. Плис, О. Ф. Пімінов // Сучасні досягнення фармацевтичної технології та біотехнології : матеріали IV наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Харків, 16‒17 жовт. 2014 р. ‒ Х. : НФаУ, 2014. ‒ С. 329.Завантажити

11. Влияние рецепторного антагониста интерлейкина 1 на показатели тиол-дисульфидной системы, окислительной модификации белков и энергетического метаболизма в тканях головного мозга крыс в условиях моделирования сахарного диабета и церебральной ишемии / Э. В. Супрун, И. Ф. Беленичев, А. Ф. Пиминов, А. С. Супрун // Цитокины и воспаление. ‒ 2014. ‒ Т. 13, № 1 : Современные проблемы иммунофармакологии, биотехнологии и цитокиновой регуляции : материалы юбилейной науч.-практ. конф., посвященной 40-летию ФГУП «Гос. НИИ ОЧБ» ФМБА России, Санкт-Петербург, 25–27 июня 2014 г. ‒ С. 5‒10.

12. Влияние ронколейкина на тиол-дисульфидное равновесие в условиях экспериментального сахарного диабета у крыс / Э. В. Супрун, Н. А. Бут, А. Ф. Пиминов, С. Н. Ролик // Человек и лекарство : матеріали ХХІ российского национального конгресса, г. Москва, 7-11 апр. 2014 г. – М., 2014. – С. 334.

13. Журенко Д. С. Изучение психотропных свойств спироциклического производного оксиндола / Д. С. Журенко, Н. А. Цубанова // Фармацевтический кластер как интеграция науки, образования и производства : материалы 4-ой науч.-практ. конф., г. Белгород, 9‒16 апр. 2014 г. ‒ Белгород : ИД «Белгород» НИУ «БелГУ», 2014. ‒ С. 32‒34.

14. Квітчата Г. І. До питання місцевої терапії хронічної венозної недостатності / Г. І. Квітчата, О. В. Лукієнко, В. О. Шевченко // Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії: матеріали І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Харків, 7‒8 листоп. 2014 р. – Х., 2014. – С. 85.Завантажити

15. Кожухова Т. В. Содержание психологической подготовленности врача / Т. В. Кожухова // Ліки ‒ людині : матеріали XXXI Всеукраїнської наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Харків, 22 трав. 2014 р. ‒ Х. : НФаУ, 2014. ‒ С. 60.

16. Особенности митопротективного эффекта рецепторного антагониста интерлейкина-1 при экспериментальном геморрагическом инсульте / Э. В. Супрун, Л. А. Громов, И. Ф. Беленичев и др. // Цитокины и воспаление. ‒ 2014. ‒ Т. 13, № 1 : Современные проблемы иммунофармакологии, биотехнологии и цитокиновой регуляции : материалы юбилейной науч.-практ. конф., посвященной 40-летию ФГУП «Гос. НИИ ОЧБ» ФМБА России, Санкт-Петербург, 25–27 июня 2014 г. – С. 125‒126.

17. Особливості викладання медико-біологічних дисциплін для спеціалістів фармації / О. Ф. Пімінов, В. А. Якущенко, Л. І. Шульга, Т. Д. Губченко // Ліки ‒ людині : матеріали XXXI Всеукраїнської наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Харків, 22 трав. 2014 р. ‒ Х. : НФаУ, 2014. ‒ С. 115.Завантажити

18. Пиминов А. Ф. К вопросу разработки лечебно-профилактических средств для ротовой полости / А. Ф. Пиминов, О. Г. Бердник // Теоретичні та практичні аспекти дослідження лікарських рослин : матеріали I Міжнар. наук.-практ. internet-конф., м. Харків, 20-21 берез. 2014 р. – Х. : Вид-во НФаУ, 2014. – С. 137.Завантажити

19. Современные аспекты создания препаратов для комплексного лечения воспалительных и инфекционных поражений полости рта / Г. І. Квітчата, С. М. Ролік, Л. І. Шульга та ін. // Ліки ‒ людині : матеріали XXXI Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Харків, 22 трав. 2014 р. ‒ Х. : НФаУ, 2014. ‒ С. 51.

20. Софора японська ‒ перспективне джерело для створення нових препаратів / Л. І. Шульга, С. М. Ролік, Т. С. Безценна, О. Ф. Пімінов // Теоретичні та практичні аспекти дослідження лікарських рослин : матеріали I Міжнар. наук.-практ. internet-конф., м. Харків, 20-21 берез. 2014 р. – Х. : Вид-во НФаУ, 2014. – С. 176–177.

21. Супрун Э. В. Изучение эффективности цитокиновой терапии при экспериментальном сахарном диабете / Э. В. Супрун, А. Ф. Пиминов, С. В. Терещенко // Медична наука та практика : актуальні питання взаємодії : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 5–6 верес. 2014 р. – К. : «Київський медичний науковий центр», 2014. – С. 27‒30.

22. Супрун Э. В. Экспериментальное изучение терапевтической активности Ронколейкина / Э. В. Супрун, С. В. Терещенко // Сучасна медицина : актуальні проблеми, шляхи вирішення та перспективи розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 29–30 серп. 2014 р. – Одеса : ГО «Південна фундація медицини», 2014. – С. 99‒102.

23. Супрун Э. В. Динамика показателей системы глутатиона, окислительной модификации белков и энергетического метаболизма у крыс с экспериментальной гипергликемией при действии рецепторного антагониста интерлейкина-1 / Э. В. Супрун, И. Ф. Беленичев, А. С. Супрун // Матеріали VI Конгресу Українського товариства нейронаук, м. Київ, 4‒8 червня 2014 р. – К. : USN, 2014. – С. 108.

24. Супрун Э. В. Эффективность цитокиновых препаратов при экспериментальном сахарном диабете / Э. В. Супрун, Н. А. Бут, А. С. Супрун // Ключові питання наукових досліджень у сфері медицини у XXI ст. : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 24‒25 січ. 2014 р. – Одеса : ГО «Південна фундація медицини», 2014. – С. 135‒138.

25. Технологічні аспекти отримання рідкої субстанції гусені тутового шовкопряду / О. Ф. Пімінов, В. А. Якущенко, К. О. Бур’ян, С. І. Трутаєв // Сучасні досягнення фармацевтичної технології та біотехнології : матеріали IV наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Харків, 16‒17 жовт. 2014. ‒ Х. : НФаУ, 2014. ‒ С. 231.

26. Технологічні властивості порошку гусені тутового шовкопряду / В. А. Якущенко, А. Ф. Пиминов, Л. Л. Давтян, П. В. Нартов // Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії: матеріали І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Харків, 7‒8 листоп. 2014 р. – Х., 2014. – С. 197.Завантажити

27. Тутовий шовкопряд як потенційна сировина у створенні урологічних лікарських препаратів і дієтичних добавок / О. Ф. Пімінов, В. А. Якущенко, П. В. Нартов, Л. І. Шульга // Фармакологія, фізіологія і патологія нирок, сечовивідних шляхів та водно-сольового обміну : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю та школою молодих вчених, м. Харків, 1‒3 жовт. 2014 р. ‒ Х. : НФаУ, 2014. ‒ С. 89‒90.Завантажити

28. Цитокиновая модуляция активности тиол-дисульфидной системы в условиях экспериментального сахарного диабета / Э. В. Супрун, И. Ф. Беленичев, Н. А. Бут, А. С. Супрун // Роль та місце медицини у забезпеченні здоров’я людини у сучасному суспільстві : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Львів, 31 січня–01 лютого 2014 р. – Львів : ГО «Львівська медична спільнота», 2014. – С. 130‒133.

29. Цитокиновая модуляция активности тиол-дисульфидной системы при сахарном диабете / Э. В. Супрун, И. Ф. Беленичев, А. Ф. Пиминов, А. С. Супрун // Человек и лекарство : материалы XXI Российского национального конгресса, г. Москва, 7–11 апр. 2014 г. – М. : ОАО «Щербинская типография», 2014. – С. 333‒334.

30. Цубанова Н. А. Антиоксидантная активность спироциклического производного оксиндола на фоне острой ишемии печени / Н. А. Цубанова, Д. С. Журенко, Э. С. Цубанова // Человек и лекарство : материалы ХХІ российского национального конгресса, г. Москва, 7-11 апр. 2014 г. – М., 2014. – С. 350.

31. Цубанова Н. А. Изучение кардиопротекторной активности нового структурного аналога мелатонина на фоне острой коронарной окклюзии / Н. А. Цубанова // Инновации в здоровье нации : материалы II Всероссийской науч.-практ. конф. с междунар. участием, г. Санкт-Петербург, 17 нояб. 2014 г. – СПб. : Изд-во СПХФА, 2014. – С. 245‒250.

32. Цубанова Н. А. Ренальні ефекти нового структурного аналогу мелатоніну з ряду спіроциклічних похідних оксиндолу / Н. А. Цубанова, С. Ю. Штриголь // Фармакологія, фізіологія і патологія нирок, сечовивідних шляхів та водно-сольового обміну : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю та школою молодих вчених, м. Харків, 1‒3 жовт. 2014 р. ‒ Х. : НФаУ, 2014. ‒ С. 108‒110.Завантажити

33. Якісна ідентифікація біологічно активних речовин у рідких фітопрепаратах / О. Ф. Пімінов, Л. І. Шульга, С. І. Трутаєв, Т. Д. Губченко // Теоретичні та практичні аспекти дослідження лікарських рослин : матеріали I Міжнародної науково-практичної internet-конференції, м. Харків, 20-21 берез. 2014 р. – Х. : Вид-во НФаУ, 2014. – С. 249.

34. Якущенко В. А. Тутовий шовкопряд як перспективна сировина для створення дієтичних добавок та лікарських профілактичних засобів / В. А. Якущенко, О. Ф. Пімінов, П. В. Нартов // Теоретичні та практичні аспекти дослідження лікарських рослин : матеріали I Міжнародної науково-практичної internet-конференції, м. Харків, 20-21 берез. 2014 р. – Х. : Вид-во НФаУ, 2014. – С. 267.Завантажити

35. Якущенко В. А. Технологічні аспекти отримання порошку гусені тутового шовкопряду / В. А. Якущенко, О. Ф. Пімінов, П. В. Нартов // Ліки ‒ людині : матеріали XXXI Всеукраїнської наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Харків, 22 трав. 2014 р. ‒ Х. : НФаУ, 2014. ‒ С. 152.Завантажити