Магістерські роботи захистили (18.06.2016 р.):
• магістрант кафедри Присіч К. С. (науковий керівник д.фарм.н., проф. Шульга Л. І.)
• магістрант кафедри Журенко Д. С. (науковий керівник д.фарм.н., проф. Цубанова Н. А.)