КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОЇ ФАРМАЦІЇ ТА БЕЗПЕКИ ЛІКІВ ІПКСФ

л Безценна
Завідувач кафедри:
д. фарм. н., проф.
Шульга Людмила Іванівна

Відповідальна особа:
асистент
Безценна Тетяна Сергіївна
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 Кафедра створена разом із відкриттям при Харківському фармацевтичному інституті Факультету удосконалення провізорів (1984 р.). Впродовж трьох десятиліть свого існування неодноразово зазнавала різних перетворень і змін у зв’язку з перейменуванням або реорганізацією. В різні роки кафедрою керували: проф. І. М. Перцев (1984-2002 рр.), проф. С. О. Тихонова (2002-2007 рр.), проф. О. Ф. Пімінов (2008-2014 рр.), проф. Л. І. Шульга (з 2015 р.).
Науково-дослідна робота кафедри є невід’ємною складовою, оскільки за весь час свого існування під сумлінною опікою професорсько-викладацького колективу зростали і гартувались як у професійному, педагогічному, так і науковому сенсі молоді спеціалісти.
 З 2008 р. під керівництвом проф. Пімінова О. Ф. зроблено ривок у науковому просторі за технологічним напрямком: захищена кандидатська дисертація Ролік С. М. на тему «Розробка складу, технології та дослідження комбінованого стоматологічного гелю» (2009 р.) та магістерська робота Безценної Т. С. за темою «Створення стоматологічного лікарського засобу на основі субстанції рослинного походження та його дослідження» (2010 р.).
 Після захисту магістерської роботи Безценна Т. С. не зупинилася на досягнутому, продовжила навчання в аспірантурі та захистила кандидатську дисертацію «Розробка складу та технології стоматологічного фітозасобу»і 1.12.2016 р.

татьяна
Науковець Безценна Т. С. представляє результати наукових

досліджень проведеного пошуку перспективних рослинних об’єктів при створенні
нових лікарських засобів рослинного походження та їх реалізацію на
прикладі збору для стоматологічної практики&nbsp

 Сьогодні на кафедрі загальної фармації та безпеки ліків серед співробітників працюють молоді науковці: доц. Шевченко В. О., доц. Бур’ян К. О., доц. Домар Н. А., ас. Безценна Т. С. Дослідження молодих вчених проводяться в межах наукових напрямків роботи кафедри:

  • Розробка складу та технології рослинних субстанцій та стоматологічних фітозасобів на їх основі (проф. Пімінов О.Ф., проф. Шульга Л.І., ас. Безценна Т.С.)
  • Технологія виробництва парентеральних та оральних лікарських засобів у полімерному пакуванні (доц. Шевченко В.О.
  • Цитопротекторні властивості інтерлейкінових препаратів (проф. Супрун Е.В., асп. Терещенко С.В.)
  • Дослідження фармакологічного профілю гелю, що містить екстракти алое та кори дубу (проф. Цубанова Н.А., асп. Журенко Д.С.
  • Розробка складу та технології капсул з екстрактом родовика для лікування запальних хвороб шлунково-кишкового тракту (проф. Шульга Л.І, асп. Безкровна К.С.)

шева
Доцент Шевченко В. О. під час практичної роботи над докторською дисертацією (2013 р.)

 Молодий фахівець, доцент кафедри Шевченко В. О. на шляху виконання докторської дисертації «Наукове обґрунтування технології виробництва парентеральних та оральних лікарських засобів у полімерному пакуванні». Завданням наукових досліджень є створення методологічного підходу до фармацевтичної розробки парентеральних та оральних лікарських засобів у полімерному пакуванні, визначення показників їх якості, особливостей технології.

с
Трутаєв С.І. під час обговорення теми докторської дисертації при зустрічі з ректором Черних В.П. (2014 р.)

 З 2014 р. магістрантом Чіхладзе К. А. виконувалася магістерська робота на тему: «Розробка складу та технології оромукозного препарату на основі рослинної субстанції» (науковий керівник – проф. Шульга Л. І.), яка була захищена у 2015 р. Чіхладзе К. А. проаналізовано сучасний стан ринку таблетованих лікарських засобів, зокрема рослинного походження, для застосування у стоматологічній практиці. За результатами проведених мікробіологічних, фармакологічних, фармако-технологічних досліджень обґрунтовано склад, розроблено технологію виробництва та проведено якісний та кількісний аналіз таблеток з екстрактом амброзії полинолистої трави густим, а також встановлено безпечність субстанції та наявність мікробіологічної та гемостатичної дії. За результатами роботи опубліковано 2 статті та 6 тез доповідей.

лаб
Аспірант Безценна Т. С. та магістрант Чіхладзе К. А. досліджують

технологічні властивості лікарської рослинної сировини (2014 р.)

 З листопада 2015 р. на кафедрі загальної фармації та безпеки ліків ІПКСФ НФаУ у науковій магістратурі згідно індивідуального плану робіт виконувалися 2 магістерські роботи.

  Роботи магістранта Журенко Д. С.  проводилась за темою (науковий керівник – проф. Цубанова Н. А.) «Дослідження гепатопротекторної дії нового структурного аналогу елатоніну» присвячена пошуку нових лікарських препаратів із гепатопротекторною дією. Перспективними сполуками у цьому аспекті є нові структурні аналоги мелатоніну, синтезовані на кафедрі органічної хімії НФаУ під керівництвом проф. Шемчука Л.А. За результатами дослідження було опубліковано 1 статтю, отримано 2 патенти, надруковано 4 тези.

дима
Журенко Д. С. під час виконання фармакологічних досліджень (2015 р.)

 Магістрантом Присіч К. С. (науковий керівник – проф. Шульга Л. І.) з успіхом виконано роботу за темою «Дослідження впливу фармацевтичних факторів на виробництво рідкого екстракту Sanguisorbae L.». За результатами наукових досліджень опубліковано 1 статтю та 1 тези.

каб
Присіч К. С. готує тези доповіді на I науково-практичну

Інтернет-конференцію з міжнародною участю
«Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку» (2016 р.)

У РМВ НФаУ кафедру загальної фармації та безпеки ліків представляє ас. Безценна Т. С.

18 червня 2016 р. відбувся офіційний захист магістерських робіт, на якому магістранти кафедри Присіч Катерина та Журенко Дмитро на високому рівні представили комісії результати проведених досліджень та одержали дипломи магістра фармації з відзнакою. 

диплом
Щаслива мить одержання дипломів магістра фармації

молодими науковцями кафедри ЗФБЛ Присіч К. С. та Журенко Д. С. (2016 р.)

 

 Професорсько-викладацький склад кафедри загальної фармації та безпеки ліків ІПКСФ докладає максимум зусиль для створення умов всебічного розвитку молодих вчених, сприяє формуванню їх наукового світогляду та удосконаленню професійної підготовки. 

У 2015-2017 рр. молоді вчені разом із викладачами кафедри прийняли участь у таких науково-практичних заходах:

№ з/п Назва Місце та дата проведення
1 2 3
1. Науково-практична конференція «Світова медицина: сучасні тенденції та фактори розвитку»,

м. Львів, 30-31 січня 2015 р.

2. ІІІ міжнародна науково-практична Internet-конференція «Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики»,

м. Харків, 26-27 березня 2015 р.

3. ІІ Міжнародний медико-фармацевтичний  конгрес студентів і молодих вчених «Новітні тенденції в медицині та фармації», м. Чернівці, 8-10 квітня 2015 р.
4.

ІХ науково-практична конференції «Управління якістю в фармації»

V Межрегиональная научно-практическая конференция с международным участием «Современная фармация: проблемы и перспективы развития», г. Владикавказ, 29-30 мая 2015 г.

м. Харків, 22 травня 2015 р.

5. Дистанционная научно-практическая конференция студентов и молодых учёных «Инновации в медицине и фармации – 2015» г.Минск, сентябрь-октябрь 2015 г.
6. ХХХII Науково-практична конференція з міжнародною участю «Ліки-людині. Сучасні проблеми фармакотерапії и призначення лікарських засобів» м. Харків,         21 травня 2015 р.
7. ІХ науково-практична конференція «Управління якістю в фармації»

м. Харків, 22 травня 2015 р.

8. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання розвитку медичних наук в XXI ст.»

м. Львів, 29-30 травня 2015 р.

9. V Межрегиональная научно-практическая конференция с междунарародным участием «Современная фармация: проблемы и перспективы развития» г. Владикавказ,  29-30 мая 2015 г.
10. Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та стан розвитку медичної науки та практики в Україні» м. Дніпропетровськ, 12-13 червня 2015 р.
11. V international symposium «Interactions of the nervous and immune systems in health and disease» г. Санкт-Петербург, 23-23 июня 2015 г.
12. Дистанционная научно-практическая конференция студентов и молодых учёных «Инновации в медицине и фармации – 2015»

г. Минск, сентябрь-октябрь 2015 г.

13. ІІ міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії»

м. Харків, 12-13 листопада 2015 р.

14. Конференція «210 років фармацевтичної освіти: Традиції та інновації» м. Харків, 27 листопада 2015 р.
15. Международная научно-практическая конференция, посвященная 81-летию Курского государственного медицинского университета и 50-летию фармацевтического факультета «Университетская наука: взгляд в будущее»

г. Курск, 4-5 февраля 2016 г.

16. I науково-практична Інтернет  - конференція з міжнародною участю «Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку»

м. Харків, 24-25 березня 2016 р.

17. II Міжнародна науково-практична Internet - конференція «Теоретичні та практичні аспекти дослідження лікарських рослин»

м. Харків, 21-23 березня 2016 р.

18. ІV міжнародна науково-практична Internet конференція «Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики»

м. Харків, 24-25 березня 2016 р.

19. Научно-практическая конференция молодых ученых и студентов ТГМУ им. Абуали ибн Сино с международным участием, посвященная 25-летию государственной независимости Республики Таджикистан «Медицинская наука: достижения и перспективы»

г. Душанбе, 29 апреля 2016 г.

19. Всеукраїнська тренінг-програма для лікарів «Мистецтво лікування» (експрес-курс професійного вдосконалення)

м. Харків, 23 березня 2016 р.

20. ХХІІІ Российский национальный конгресс «Человек  и лекарство» г. Москва, 11-14 апреля 2016 г.
21. ХХІІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Актуальні питання створення нових лікарських засобів»

м. Харків, 21 квітня 2016 р.

22. X Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы современной науки в 21 веке»

г. Махачкала, 30 апреля 2016 г.

 

Международная научно-практическая конференция, посвященная  21-летию      Курского государственного медицинского университета 50-летию фармацевтического факультета «Университетская наука: взгляд в будущее»

г. Курск,  4-5 февраля 2016 г. 

II Міжнародна науково-практична Internet-конференція «Теоретичні та практичні аспекти дослідження лікарських рослин»

м. Харків, 21-23 березня 2016 р.

I науково-практична Інтернет -конференція з міжнародною участю «Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку»

м. Харків, 24-25 березня 2016 р.

ІV міжнародна науково-практична Internet конференція «Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики»

м. Харків, 24-25 березня 2016 р.

ХХХІІI Всеукраїнська  науково-практична конференція за участю міжнародних спеціалістів «Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів»

м. Харків, 08 квітня 2016 р.

ХХІІІ Российский национальный конгресс «Человек  и лекарство»

г. Москва, 11-14 апреля 2016 г.

ХХІІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Актуальні питання створення нових лікарських засобів»

м. Харків, 21 квітня  2016 р.

Научно-практическая конференция молодых ученых и студентов ТГМУ им. Абуали ибн Сино с международным участием, посвященная 25-летию государственной независимости Республики Таджикистан «Медицинская наука: достижения и перспективы»

г. Душанбе, 29 апреля 2016 г.

X Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы современной науки в 21 веке»

г. Махачкала, 30 апреля 2016 г.  

Науково-практична конференція, присвячена 130-річчю з дня народження проф. М. М. Соловйова, засновника та першого завідувача кафедри епідеміології ХНМУ  «Втілення ідей М. М. Соловйова зі збереження популяційного здоров’я нації»

м. Харків, 17 травня 2016 р.

IV International academic congress «Fundamental and Applied Studies in EU and CIS Countries»

24-26 of May 2016, United Kingdom

VІІІ Національний з’їзд фармацевтів України «Фармація ХХІ століття: тенденції та перспективи»

м. Харків, 13-16 вересня 2016 р.

Науково-практичний симпозіум «Клінічна фармація: від експериментальної розробки лікарських засобів до стандартизації фармацевтичної допомоги. Сучасні підходи до розробки, стоврення та застосування інноваційних рослинних лікарських засобів: фітонірінг та фітотерапія»

м. Харків, 15 вересня 2016 р.

Наукова конференція з міжнародною участю «Українська фармація - вчора, сьогодні, завтра»

Синевір, 22-23 вересня 2016 р.

VІІ Національний  конгресу патофізіологів України з міжнародною участю «Патофізіологія і фармація: шляхи інтеграції»

м. Харків, 5-7 жовтня 2016 р.

IV науково-практична конференція присвячена пам’яті проф., д. мед. н. Вікторова О. П. «Безпека та нормативно-правовий супровід лікарських засобів: від розробки до медичного застосування»

м. Київ, 11-12 жовтня 2016 р.

Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием, посвященная 50-летию фармацевтического факультета КГМУ «Фармацевтическое образование, наука и практика: горизонты развития»

г. Курск, 20-21 октября 2016 р.

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Стратегії профілактики неінфекційних хвороб та шляхи їх реалізації: від постулатів минулого в майбутнє»

м. Харків, 4 листопада 2016 р.

VI науково-практична конференція з міжнародною участю «Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів»

м. Тернопіль, 10-11 листопада 2016 р.

Республиканская научно-практическая конференция  «Актуальные вопросы образования, науки и производства в фармации»

г. Ташкент 17-18 ноября 2016 г.

V міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Сучасні досягнення фармацевтичної технології та біотехнології»

м. Харків, 18 листопада 2016 р.

І Міжнародна науково-практична конференція «Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів»

м. Харків 30-31 березня 2017 р.

Українська науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю «Нанотехнології у фармації та медицині»

м. Харків, 19-20 квітня 2017 р.

ІІІ всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Дистанційне навчання – старт із сьогодення в майбутнє»

м. Харків, 20-21 квітня 2017 р.

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні проблеми клінічної фармакології з позиції доказової медицини»

м. Тернопіль, 13-14 квітня 2017 р.

І науково- практична інтернет-конференція з міжнародною участю «Підготовка спеціалістів фармації в рамках концепції «Навчання протягом життя (life long learning)»: наука, освіта, практика»

м. Харків, 16-17 травня 2017 р.

ХІV Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю, присвячена 60-річчю ТДМУ «Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відео конференц-зв’язку)

м. Тернопіль, 18-19 травня 2017 р.

 

Республиканская научно-практическая конференция с международным участием «Фармация: наука, образование, инновации и производство»

г. Ташкент, 16-17 ноября 2017 г.

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії»

м. Харків, 14-15 листопада 2017 р.