Кафедрою загальної фармації та безпеки ліків ІПКСФ НФаУ проводиться інформаційна та комунікаційна робота з цільовою аудиторією, а саме з фахівцями фармації (провізорами та фармацевтами) і медицини (лікарями) на циклах підвищення кваліфікації.

Підготовка висококваліфікованих фахівців фармації мало не основний фактор з тих, що якісно впливають на ефективність функціонування усієї фармацевтичної галузі.

Сьогодні розвиток ринку освітніх послуг, що надаються окрім НФаУ ще досить великою кількістю різноманітних вищих навчальних закладів (і не лише фармацевтичного профілю), відбувається особливо жваво. З огляду на це, профорієнтаційна робота в НФаУ є особливо необхідною.

Діяльність, яка проводиться співробітниками кафедри загальної фармації та безпеки ліків, принципово відрізняється від такої на навчальних кафедрах, по-перше, тим, що вона проводиться протягом усього року і, в основному, на виїзних циклах. По-друге, ця робота ведеться не з учнями шкіл, а з їх батьками, родичами та близькими. До того ж, ця аудиторія вже має повну уяву не лише про навчання на фармацевтичному факультеті ВНЗ, але й безпосередньо про професійну діяльність на місцях.

Звичайно, контингент не має необхідності в одержанні інформації про професію взагалі, бо фахівці в ній працюють. Проте розповідь про те, як відбувається освітній процес в НФаУ сьогодні, викликає у слухачів не вдавану, а щиру зацікавленість. Адже більша частина з тих, кому сьогодні необхідне підвищення кваліфікації, навчались саме в стінах НФаУ. Для максимально повного повідомлення про НФаУ, до комплекту інформаційних матеріалів входять: газета НФаУ «Молодість фармації» (спецвипуск для абітурієнтів), правила прийому, рекламні проспекти про НФаУ (характеристика факультетів, спеціальностей та ін.), спеціальне видання про НФаУ, відеороліки тощо.  

Імідж НФаУ характеризується своїм яскравим життєвим різнобарв’ям. Тому, безперечно, під час проведення такої інформаційно-комунікативної роботи вкрай важливо мальовничо висвітити багатогранне життя Alma mater. Наукова, суспільна, творча діяльність та студентське життя-буття у навчальний та вільний час – все-все освітлюється під час профорієнтаційної роботи.

SQ

2015 р.

Показники

2016 р.

2017 р.

2018 р.

2019 р.

2020 р.

Профробота за областями

107

Вінницька

134

-

 105  114  

86

Дніпропетровська

89

-

 111 111  

-

Житомирська

55

-

 -  -  

101

Одеська

141

161

 236 105  

102

Полтавська

83

153

 137  203  

63

Рівненська

118

139

 115 109  

329

Харківська

465

692

669 520  

78

Чернівецька

69

63

 - 61  

307

Чернігівська

317

125

 584  360  

1173

Всього за роками

1471

1333

 1957  1583

 

 Грудень 2019 рpng

листопад 2019 рpng

Жовтень 2019

ОСШ 111

вересень 19

06

profmay

 

квіт

03

 проф лютий

des

1

жов

вер

профориентация июнь

травень проф

 апрель

март

 

січень лютий 2018

січень-лютий_2018.ppt

7

h 

4

5

3

s