15-16 квітня 2021 року відбулася IІІ науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю «Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку» на базі кафедри загальної фармації та безпеки ліків Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації Національного фармацевтичного університету

Робота інтернет-конференції здійснювалась за основними 9-ма науковими напрямами: синтез біологічно активних сполук; фармацевтична технологія, біотехнологія, біофармація та гомеопатія; фітохімічні дослідження; аналіз та стандартизація біологічно активних сполук і лікарських препаратів; менеджмент і маркетинг у фармації; фармакоекономічні дослідження; експериментальна та клінічна фармакологія, питання фармацевтичної опіки; сучасна освіта: проблеми та перспективи розвитку; підготовка спеціалістів фармації у закладах вищої освіти.

У конференції взяли участь близько 500 науковців, викладачів і здобувачів вищої освіти із понад 35 закладів вищої освіти.  Міжнародна участь була  реалізована науковцями з Узбекистану (Ташкентский Фармацевтический Институт, Ташкентский педиатрический медицинский институт, Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр гематологии МЗ РУз, Национальный университет Узбекистана им. М. Улугбека, Институт общей и неорганической химии АН РУз тощо),  Литви (Lithuanian University of Health Sciences),  Німеччини (Profil Mainz GmbH & Co. KG Mainz, Deutschland Quality Assurance Manager Renate Laue Apotheke Mainz), а також Росії, Білорусі (Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет), Казахстану (НАО «Казахский Национальный медицинский университет им. С. Д. Асфендиярова»).

В рамках інтернет-конфереції 15 квітня 2021 р. відбувся onlіnе міжуніверситетський методичний семінар-нарада «Оптимiзацiя викладання курсів спеціальності «Загальна фармацiя» на пiслядипломному piвнi»

У заході взяли участь співробітники Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації НФаУ, факультетів післядипломної освіти Запорізького державного медичного університету, Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, представники Національного університету охорони здоров’я України ім. П.Л. Шупика та Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського.

З привітальним словом до учасників семінару-наради звернулась директор ІПКСФ НФаУ проф. Галій Л. В. та завідувач ЗФБЛ ІПКСФ НФаУ проф. Шульга Л. І.

Були заслухані доповіді:

  1. Належна практика дистанційного навчання провізорів-інтернів на курсі «Фармацевтична технологія» (зав. каф. ЗФБЛ ІПКСФ НФаУ, д. фарм. н., проф. Шульга Л. І., к. фарм. н., доц. Бур’ян К. О., к. фарм. н., доц. Якущенко В. А.).
  2. Інноваційні технології навчання при викладанні курсу «Організація, управління та економіка фармації» (зав. каф. УЕФ ІПКСФ НФаУ, проф. Толочко В. М., к. фарм. н., доц. Артюх Т. О., д. фарм. н., доц. Зарічкова М. В.).
  3. Особливості навчального процесу у вищій школі: сучасні тенденції підготовки магістрів як майбутніх інтернів (зав. каф. управління і економіки фармації та фармацевтичної технології ЗДМУ, д. фарм. н., проф. Бушуєва І. В.).
  4. Аналіз та моделювання навчальної складової для провізорів-інтернів на базах стажування (доц. кафедри організації і економіки фармації, технології ліків та фармакоекономіки ФПДО Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького Гриньків Я. О., ст. викладач Рев’яцький І. Ю.).
  5. Викладання в інтернатурі на кафедрі клінічної фармації, фармакотерапії, фармакогнозії та фармацевтичної хімії з використанням можливостей дистанційної освіти (зав. каф. клінічної фармації, фармакотерапії, фармакогнозії та фармацевтичної хімії ЗДМУ, д. мед. н., проф. Білай І. М.).
  6. Підготовка провізорів-інтернів у Запорізькому державному медичному університеті: реалії, проблеми, перспективи (зам. декана ФПО ЗДМУ, д. фарм. н, доц. Ткаченко Н. О.).

новина 1 новина 2 новина 3

До обговорення семінар-наради, присвяченої оптимізації викладання курсів спеціальності «Загальна фармація» на післядипломному рівні, долучилися директор ІПКСФ НФаУ проф. Галій Л. В., проф. Бушуєва І. В., проф. Міщенко О. Я., проф. Толочко В. М., проф. Пімінов О. Ф., доц. Якущенко В. А., доц. Лутаєва Т. В., які відмітили актуальність тематики семінар-наради, важливість поєднання компетентністного підходу зі студентоцентрованим (інтерноцентрованим), використання інноваційних технологій викладання та методів навчання, враховуючи реалії сьогодення, а також значущість та необхідність проведення таких заходів, де можна обмінятися набутим досвідом щодо післядипломної освіти.

Також директор ІПКСФ проф. Галій Л. В. анонсувала розробку викладачами ІПКСФ нової програми інтернатури зі спеціальності «Загальна фармація» та зазначила, що вимоги до баз стажування провізорів-інтернів мають переглядатися у зв’язку з реаліями сьогодення.

Матеріали конференції  розміщено на сайті кафедри загальної фармації та безпеки ліків  ІПКСФ НФаУ 

https://generalpharmacy.nuph.edu.ua/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F-2021.html

 Усі учасники конференції отримали іменні сертифікати учасника.

Дякуємо всім колегам, що знайшли можливість взяти участь у роботі  конференції! Сподіваємося на подальшу співпрацю!