Кафедра загальної фармації та безпеки ліків ІПКСФ була започаткована у 1984 році одночасно з організацією факультету удосконалення провізорів при Харківському фармацевтичному інституті (нині – Національний фармацевтичний університет). НФаУ на сьогоднішній день має понад ніж 200-річну історію та впевнено тримає курс на формування висококваліфікованого фахівця з широким світоглядом, поглибленими фундаментальними знаннями у фармацевтичній та медичній сферах та великим потенціалом подальшого професійного розвитку й удосконалення. Реалізація останнього відбувається під час післядипломного навчання в Інституті підвищення кваліфікації спеціалістів фармації, який є структурним підрозділом НФаУ і наразі залишається однією з небагатьох установ, що відіграють важливу роль у формуванні інтелектуальної фармацевтичної еліти. Особливе місце в структурі ІПКСФ посідають кафедри.

Свою освітню діяльність кафедра загальної фармації та безпеки ліків ІПКСФ НФаУ виконує перш за все через систематичне забезпечення підвищення кваліфікації вітчизняних фармацевтичних фахівців шляхом поглиблення, розширення й оновлення їх професійних знань, умінь та навичок.

Протягом 3-х десятиліть життєвий шлях кафедри являв собою перебіг етапів становлення, реорганізації, оновлення. Весь час свого існування колектив кафедри, маючи високий рівень кваліфікації та педагогічної майстерності, здійснював спеціалізоване вдосконалення професійної підготовки фармацевтичних працівників, завдяки чому десятки тисяч фахівців отримали змогу рухатись вгору професійними сходами.

 IMG 3964