13 липня 1992 року кафедра технології ліків з курсом фармакології вперше була перейменована у кафедру фармацевтичної технології та фармакології, але керівництво кафедрою незмінно виконував доктор фармацевтичних наук, професор Іван Матвійович Перцев. У 2002 році кафедра набула назву кафедри фармацевтичної технології і клінічної фармації і очолила її доктор фармацевтичних наук, професор Світлана Олександрівна Тихонова.

В цей період на кафедрі працювали:

ПІБ Посада Період роботи
Перцев Іван Матвійович завідувач кафедри, професор кафедри до 2002 р. з 2002 р.
Гунько Віталій Григорович доцент до 1992 р.
Христенко Лариса Анатоліївна доцент до 1993 р.
Швагер Іван Гордійович доцент до 1996 р.
Спесивцева Зінаїда Степанівна доцент до 1997 р.
Дегтярьова Тамара Василівна доцент до 1999 р.
Шевченко Лілія Дмитрівна доцент до 1999 р.
Казакова Вікторія Сергіївна старший викладач доцент до 1992 р. 1992-1994 рр., 2000-2001 рр.
Асланьянц Артем Амаякович доцент 1993-2000 рр.
Пімінов Олександр Фомич професор кафедри з 1993 р.
Петровська (Віннік) Людмила Станіславівна асистент до 1993 р.
Печенізька Любов Олександрівна старший викладач доцент 1996-2001 рр. з 2002 р.
Халєєва Олена Леонідівна асистент старший викладач 1995-1996 рр. з 1996 р.
Сафіуліна Зулейха Рашитівна доцент з 2000 р.
Тихонова Світлана Олександрівна доцент професор завідувач кафедри 2000-2001 рр. 2001-2002 рр. з 2002 р.
Штриголь Сергій Юрійович професор з 2000 р.
Квітчата Ганна Іванівна старший викладач доцент з 2001 р. з 2002 р.Фото слухачів та викладачів кафедри фармацевтичної технології

Фото слухачів та викладачів кафедри фармацевтичної технології
з курсом фармакології (початок 90-х років минулого століття)

 

До 2001 року кафедра так само знаходилась у технологічному корпусі по вул. Блюхера, 4.

До існуючого обладнання додалась перша електронно-обчислювальна техніка (комп’ютери «ІВМ-1» та «Роботрон-1»).

Навчання

Починаючи з 1992 року в післядипломній освіті провізорів відбулися значні зміни. Вона стала послідовною, багатоступеневою і обов’язковою для кожного спеціаліста фармації, а першим обов’язковим для усіх випускників етапом післядипломної освіти стала інтернатура.

Навчання слухачів з 1995 року стали проводити на виїзних циклах. А в 1997 році було проведено перший цикл на госпрозрахунковій основі. Підвищення кваліфікації з 1992 р. по 2002 р. проводили на кафедрі шляхом навчання на очній частині спеціалізації (інтернатури) за фахом «Провізор загального профілю» (4 місяці), циклах тематичного удосконалення (2 тижні та 1 місяць), спеціалізації (2 місяці) та передатестаційних циклах (1 місяць).

Поширився і контингент слухачів: провізори-інтерни, провізори, фармацевти, магістранти.

За даний період на кафедрі підвищили свій професійний рівень 2622 слухача, з яких на бюджетній основі пройшли навчання 1606 слухачів (на 69 циклах) та за контрактом ‑ 1016 (на 52 циклах).

4
 Заняття у комп’ютерному класі зі слухачами циклу ТУ 
проводить асистент С.М. Ролік (2002)

 

У співавторстві зі співробітниками кафедри аптечної технології ліків НФаУ видано підручник «Основы гомеопатической фармации» (2002).Видано перший в Україні підручник для фахівців фармації «Фармацевтические и медико-биологические аспекты лекарств» з теоретичних питань за основними темами дисциплін, що викладаються на кафедрі (1999).З метою підвищення якості навчального процесу на кафедрі організовано методичний кабінет, оснащений довідково-інформаційним фондом за фахом та науково-технічною документацією, та комп’ютерний клас на 6 робочих місць. У навчальному процесі використовувались ті ж самі технічні засоби навчання (кадоскопи й кадропроектори).

5Автори підручника «Основы гомеопатической фармации» (Тихонов О. І., Пімінов О. Ф., Тихонова С. О.) на міжкафедральному засіданні співробітників кафедр фармацевтичної технології ІПКСФ та АТЛ

 

За участі провідних співробітників кафедри в цей період розроблені: Уніфікована програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних, педагогічних та інших працівників закладів освіти фармацевтичного (медичного) профілю (1999), Типовий навчальний план і програма з підготовки магістрів фармації зі спеціальності «Фармація» (1999), Уніфікована програма підвищення кваліфікації спеціалістів фармації та клінічних провізорів з поглибленим вивченням медико-біологічних дисциплін (2001), програма та навчальний план спеціалізації за фахом «Провізор» (2001), Програма кандидатського іспиту зі спеціальності 15.00.01 ‑ технологія ліків та організація фармацевтичної справи (фармацевтичні науки) (2002) та ін.

1998 році кафедра вперше стала опорною з післядипломної освіти за напрямком «Фармацевтична технологія та оптимальне використання ліків».

За період 1992-2002 рр. навчально-методична база кафедри поповнилась 2 підручниками, 12 навчальними посібниками, 10 методичними рекомендаціями та вказівками, низкою типових та навчальних програм.

Наука

У 1993 р. держбюджетне фінансування основного напрямку наукових досліджень кафедри було припинене, проте науковці кафедри не припиняли наукову ініціативно-пошукову діяльність.

Ці роки науково-дослідна робота на кафедрі виконувалась за наступними тематиками:

‑ розробка складу і технології мазей для лікування та профілактики гнійно-ранових інфекцій, грибкових захворювань, екзем, а також при порушеннях венозного кровообігу;

‑ розробка складу, технології та дослідження гомеопатичних лікарських препаратів.

До наукових здобутків колективу кафедри цього періоду належать мазь «Метрокаїн», відомча інструкція «Місцеве медикаментозне лікування ран», затверджена МОЗ України (1994) та ін.

Тривала робота з підготовки кадрів: було підготовлено 5 кандидатських дисертаційних робіт.

ПІБ Тема Рік Науковий консультант/керівник
Петрусенко Валерій Євгенійович Разработка состава и технологии комбинированной мази для лечения гнойных ран, осложненных анаэробной неклостридиальной инфекцией 1992 проф. Перцев І.М.
Давтян Лєна Левонівна Технология и изучение стоматологических лекарственных пленок для лечения больных с воспалительными заболеваниями пародонта 1996 проф. Пімінов О.Ф.
Якущенко Вікторія Анатоліївна Розробка та дослідження комбінованого препарату з екстрактом окопника лікарського для лікування гнійно-запального процесу в першій, при переході в другу фазу його протікання 1996 проф. Пімінов О.Ф.
Халєєва Олена Леонідівна Розробка складу, технології та методів оцінки якості комбінованої мазі з антимікотичною дією 1997 проф. Перцев І.М.
Печенізька Любов Олександрівна Розробка складу, технології та дослідження комбінованої мазі для лікування екземи 2001 проф. Пімінов О.Ф.

Наукові праці кафедри періоду 1992-2002 рр. представлені 2 патентами, 127 статтями, 95 тезами доповідей та 20 довідковими та іншими виданнями.