Історія - свідок минулого, світло істини, жива память, вчитель життя, вісник давнини.
Марк Туллій Цицерон

Кафедра загальної фармації та безпеки ліків ІПКСФ була започаткована одночасно з організацією факультету вдосконалення провізорів (1984) і мала назву «Технологія ліків з курсом фармакології». Очолив кафедру доктор фармацевтичних наук, професор Іван Матвійович Перцев (1984-2001), який одночасно керував факультетом удосконалення провізорів ХФІ.

В цей період на кафедрі працювали:

Прізвище, ім’я, по-батькові Посада Період роботи
Перцев Іван Матвійович завідувач кафедри з 1984 р.
Гунько Віталій Григорович доцент з 1984 р.
Христенко Лариса Анатоліївна доцент з 1984 р.
Швагер Іван Гордійович доцент з 1984р.
Спесивцева Зінаїда Степанівна доцент з 1984 р.
Дегтярьова Тамара Василівна доцент з 1984 р.
Шевченко Лілія Дмитрівна доцент з 1985 р.
Казакова Вікторія Сергіївна старший викладач з 1990 р.
Петровська (Віннік) Людмила Станіславівна
викладач-стажер з 1990 р.

 

Колектив кафедри

Колектив кафедри: сидять зліва направо – доцент І.Г. Швагер, доцент З. С. Спесивцева, завідувач кафедри, професор І. М. Перцев, доцент Т.В. Дегтярьова, доцент В. Г. Гунько; стоять ‒ доцент Л. Д. Шевченко, старший лаборант В. П. Павліченко, доцент Л. А. Христенко, лаборанти В. А. Фоменко, С. В. Олефір (1985)

Новостворена кафедра була розташована в корпусі ХФІ по вулиці Мельникова, 12, де загальна площа її приміщень становила лише 50 м2. Коли 1991 року відбувся її перший «переїзд» до нового технологічного навчально-лабораторного корпусу по вул. Блюхера, 4, кафедрі у розпорядження було надано 11 кімнат загальною площею 381,2 м2. Обладнання початку 1984 року було представлене кількома приладами («Гамма-1» та «Реотест»), друкарською машинкою та 1 мікрокалькулятором, а вже 1990 року до нього додались рефрактометр, спектрофотометр та засоби механізації технологічних процесів при приготуванні лікарських препаратів. Навчання Навчально-методична робота колективу кафедри завжди націлена на підвищення кваліфікації фахівців фармацевтичної галузі та спрямована на удосконалення знань і умінь їх професійних якостей шляхом навчання на циклах підвищення кваліфікації. Починаючи з 1984 року, була передбачена лише очна форма організації навчального процесу, і навчання фахівців фармації відбувалось тільки на базі ХФІ. Цикли підвищення кваліфікації, які в період 1984-1991 років проводили на кафедрі, обмежувались спеціалізацією (4 місяці) та кількома циклами тематичного удосконалення (1,5-2 місяці). Контингент слухачів, які проходили навчання на кафедрі, складався з провізорів-технологів, рецептарів-інформаторів, рецептарів-контролерів. В цілому, з 1984 р. по 1991 р. свій професійний рівень підвищили 1239 спеціалістів фармації.

 

Один з перших випусків факультету удосконалення провізорів ХФІ (1984) 

Один з перших випусків факультету удосконалення провізорів ХФІ (1984)

За перші 5 років (1984-1989) колективом кафедри були підготовлені лекції з дисципліни «Технологія ліків» та курсу «Фармакологія», розроблені та, навіть, видані типографським способом методичні вказівки до лабораторних і семінарських занять за 15 темами курсу найбільш необхідного в той час циклу тематичного удосконалення. Починаючи з 1986 року ФУП ХФІ та кафедру, зокрема, було залучено до роботи з розробки системи програмованого навчання та контролю знань з використанням засобів електронно-обчислювальної техніки. І за активної участі колективу було розроблено і затверджено в МОЗ України перші тести з перевірки знань слухачів системи післядипломної освіти та розпочато роботу з розробки тестових програм для визначення рівня професіоналізму спеціалістів (провізорів-технологів) у вигляді тест-питань та тест-відповідей. Вперше було розроблене й видане у 1991 році ігрове заняття «Качество приготовления растворов для инъекций в условиях больничной аптеки». Саме в цей період було започатковано серію навчальних видань «На допомогу провізору, лікарю, хворому» (російською та українською мовами), які в наступному стали підґрунтям створення першого в Україні підручника системи післядипломного навчання для інтернів та фахівців фармації «Фармацевтические и медико-биологические аспекты лекарств». Опубліковано низку методичних рекомендацій та інформаційних листів з питань виготовлення ліків, забезпечення ліками певних категорій пацієнтів, місцевого лікування інфікованих ран, з питань подальшого розвитку післядипломної освіти. Навчальний процес на кафедрі того періоду проводили за допомогою технічних засобів навчання: кадоскопів «Полилюкс», «Лектор-2000» та кадропроекторів «Горизонт», «Свитязь». Старанне виконання навчально-методичної роботи колективом кафедри періоду 1984-1991 рр. обумовило чималі успіхи. В цей період було видано навчальний посібник та 38 методичних рекомендацій і методичних вказівок. Наука З 1984 року колектив кафедри виконував науково-дослідну роботу за двома науковими напрямками: ‑ створення нових та вдосконалення існуючих лікарських препаратів; ‑ підготовка навчально-методичної та довідкової літератури. Серед здобутків даної роботи уваги заслуговують: ‑ лікарські препарати, впроваджені у виробництво (мазі «Левосин», «Левоміколь», «Діоксиколь» та «30% розчин поліетиленоксиду 400»). Мазь «Левомеколь» провідних виробників лікарських засобів (ПАТ «Фармак», ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ»)

Мазь «Левомеколь»

галузева інструкція «Инструкция по приготовлению в аптеках жидких лекарственных форм» (наказ МОЗ СРСР № 435 від 11.11.1990 г.), яку в наступному було покладено в основу «Інструкції виготовлення в аптеках лікарських форм з рідким дисперсійним середовищем (наказ МОЗ УРСР № 197 від 07.09.1993 р.); ‑ галузева інструкція, затверджена МОЗ СРСР «Місцеве медикаментозне лікування ран»; ‑ відомча інструкція, затверджена МОЗ України «Местное медикаментозное лечение гнойных ран»; ‑ авторське свідоцтво «Спосіб лікування гнійних ран». В період становлення на кафедрі активно велась підготовка науково-педагогічних кадрів. В ці роки підготовкою кадрів на кафедрі займався доктор фармацевтичних наук, професор І. М. Перцев. Дисертаційні роботи, підготовлені на кафедрі за 1984-1991 рр.:

 

Прізвище, ім’я,
побатькові
                                                                                                Тема Рік Науковий
консультант/ керівник
Докторські дисертації
Дмитрієвський
Дмитро
Іванович
Создание комбинированных лекарственных форм с заданными фармакотерапевтическими свойствами на основе водорастворимых полимеров 1985 проф. І.М. Перцев
Бєлов
Сергій
Григорович
Многокомпонентные мази на гидрофильной основе для профілактики и лечения местной гнойной инфекции 1988 проф. І.М. Перцев
Кандидатські дисертації
Постольнік
Іван
Юхимович
Разработка технологии и изучение стабильности растворов для инъекций некоторых веществ спазмолитического действия 1984 проф. І.М. Перцев
Тамм
Тамара
Іванівна
Усиление антибактериальной активности диоксидина при местном лечении гнойных ран 1984 проф. І.М. Перцев
Азарян
Рудольф
Арменакович
Повышение эффективности производства и качества суммарных экстракционных фитопрепаратов в условиях фармацевтических фабрик 1985 проф. І.М. Перцев
Хохлова
Лариса
Миколаївна
Изучение антимикробной активности консервантов в гетерогенных лекарственных формах (суспензиях, эмульсиях) и растворе полиэтиленоксида 1985 проф. І.М. Перцев
Чернов
Андрій
Миколайович
Интенсификация процесса концентрирования термолабильных извлечений из лекарственного растительного сырья с использованием двухфазной системы газ-жидкость 1985 проф. І.М. Перцев
Ляпунова
Оксана
Олексіївна
Разработка технологии пенных препаратов в аэрозольной упаковке для применения в проктологи 1986 проф. І.М. Перцев
Дружинін
Євген
Борисович
Комплексный препарат Сульфамеколь при местном лечении инфекционных ожогов и ран 1986 проф. І.М. Перцев
Мусієнко
Наталія
Михайлівна
Разработка состава и технологии комбинированной мази и суппозиториев с противовоспалительными лекарственными средствами 1986 проф. І.М. Перцев
Казакова
Вікторія
Сергіївна
Разработка состава и технологи пенообразующих препаратов с йодофорами для местного применения 1988 професор І.М. Перцев
Купріянов-Ашин
Ераст
Геннадійович
Биофармацевтическое обоснование и разработка состава и технологии лекарственных форм бактериальной рибонуклеазы 1988 проф. І.М. Перцев
Вовк
Наталя
Борисівна
Разработка и совершенствование составов и технологий мазей противовоспалительного действия 1989 проф. І.М. Перцев

У підсумку науково-дослідної роботи кафедри періоду 1984-1991 рр. ‑ 6 довідкових та інших видань і низка наукових публікацій (75 статей та 75 тез доповідей).