У зв’язку з появою нового контингенту слухачів (клінічних провізорів-інтернів та клінічних провізорів) і необхідністю надання більш глибоких знань з різних дисциплін, 2004 року кафедра була реорганізована у дві самостійні – кафедру фармацевтичної технології (завідувач – доктор фармацевтичних наук, професор Світлана Олександрівна Тихонова) та кафедру клінічної фармакології (завідувач – доктор медичних наук, професор Сергій Юрійович Штриголь). Але 2008 року кафедра повертається у попередній формат і набуває назву «Технологія ліків та клінічна фармакологія з фармацевтичною опікою», на чолі якої стає доктор фармацевтичних наук, професор Олександр Фомич Пімінов. 2011 року знову відбувається реорганізація і кафедру перейменовують у кафедру технології та безпеки ліків.

З метою приведення у відповідність назви кафедри до номенклатури спеціальностей фахівців фармацевтичної галузі кафедру з 1 вересня 2012 р. було перейменовано у кафедру загальної фармації та безпеки ліків ІПКСФ. Таку назву кафедра має і тепер.

З лютого 2015 року керівництво кафедрою прийняла завідувач кафедри, доктор фармацевтичних наук, професор Людмила Іванівна Шульга.

Викладачі кафедри з 2003 р.

Прізвище, ім’я, побатькові
Посада
Період роботи
Перцев Іван Матвійович професор кафедри до 2003 р.
Пімінов Олександр Фомич професор кафедри
завідувач кафедри
професор кафедри
до 2007 р.
2008-2015 рр.
з 2015 р.
Печенізька Любов Олександрівна доцент до 2004 р.
Халєєва Олена Леонідівна старший викладач
доцент
до 2003 р.
2003-2011 рр.
Сафіуліна Зулейха Рашитівна доцент 2000-2003 рр.
Тихонова Світлана
Олександрівна
завідувач кафедри 2002-2007 рр.
Штриголь Сергій Юрійович професор до 2004 р.,
2008-2011 рр.
Квітчата Ганна Іванівна доцент з 2002 р.
Бердник Ольга Георгіївна асистент 2004-2009 рр.
Ролік Світлана Миколаївна асистент
доцент
2004-2010 рр.
з 2010 р.
Шевченко В’ячеслав
Олександрович
асистент
старший викладач
доцент
2007-2008 рр.
2008-2010 рр.
з 2011 р.
Лукієнко Ольга Василівна доцент з 2007 р.
Домар Ніна Анатоліївна асистент
старший викладач
доцент
2007-2010 рр.
2010-2011 рр.
з 2012 р.
Кузнєцова Валентина
Михайлівна
доцент з 2008-2017 рр.
Супрун Еліна Владиславівна доцент
професор
2008-2011 рр.
з 2012 р.
Осташко Василь Федорович доцент 2008-2011 рр.
Валюх Сергій Васильович доцент 2008-2011 рр.
Бондарєв Євгеній Вікторович доцент 2008-2011 рр.
Шульга Людмила Іванівна доцент
професор
завідувач
кафедри
2008-2014 рр.
2014-2015 рр.
з 2015 р.
Цубанова Наталя Анатоліївна доцент
професор
2008-2014 рр.
з 2014 р.
Яковенко Володимир
Костянтинович
доцент 2008-2009 рр.
Губченко Тетяна Дмитрівна асистент
старший викладач
доцент
2008-2009 рр.
2009-2010 рр.
з 2010 р.
Якущенко Вікторія Анатоліївна доцент з 2009 р.
Товчига Ольга Володимирівна асистент 2009-2011 рр.
Бур’ян Катерина Олександрівна асистент
доцент
2010-2014 рр.
з 2014 р.
Файзуллін Олександр
Валерійович
доцент 2011-2012 рр.
Пересадько Ірина Геннадіївна доцент з 2011 р.
Кожухова Тетяна Василівна доцент 2013-2015 рр.
Трутаєв Сергій Ігоревич

асистент

старший викладач

2013-2014 рр.

2014-2016 рр.

Башура Андрій Олександрович асистент 2013-2016 рр.
Упир Дмитро Володимирович асистент 2015-2016 рр.
Безценна Тетяна Сергіївна асистент з 2015 р.

 Колектив кафедри загальної фармації та безпеки ліків (2016)

IMG 3523

 

Кафедра розташована в будівлі на площі Захисників України, 17 та займає площу 137 м2.

Кімнати викладачів кафедри

комната 102

203

Сьогодні робочі місця співробітників кафедри повністю оновлено та оснащено сучасною комп’ютерною технікою, науково-дослідна робота виконується на сучасному обладнанні наукової лабораторії.

Навчання

Цикли підвищення кваліфікації кафедрою проводяться, як на базі ІПКСФ НФаУ, так і на базі замовника виїзних циклів. Сьогодні кафедрою здійснюється підвищення кваліфікації слухачів на очній частині спеціалізації (інтернатури) за фахом «Загальна фармація» (4 місяці), циклах тематичного удосконалення (2 тижні та 1 місяць) та передатестаційних циклах (1 місяць).

У новому тисячолітті суттєво розширилась географія виїзних циклів. Дуже змінився контингент слухачів (провізори, керівники аптечних закладів і фармацевтичних підприємств, провізори-інтерни, фармацевти, магістранти, лікарі, медичні сестри) та їх кількість.

карта

 

З 2003 року кафедра є опорною серед профільних кафедр закладів післядипломної освіти Міністерства охорони здоров’я України з підготовки провізорів за спеціальністю «Фармацевтична технологія».

З 2005 р. до навчального процесу кафедри впроваджено елементи кредитно-модульної системи навчання.

Викладачами створено та постійно поповнюється та оновлюється банк слайдів: 2006 року ‑ 100 одиниць; наразі – понад 10 000.

2010 р. створено сучасний електронний варіант підручника «Фармацевтичні та медико-біологічні аспекти ліків» з гіперпосиланнями.

2012 року разом з фаховим інформаційним виданням «Щотижневик АПТЕКА» за партнерської підтримки та ідейно-творчої участі провідних фармацевтичних виробників започатковано новий освітній проект «Університет – дистанційна освіта on-line». В здобутку кафедри – 28 лекцій-статей (з 2012 р. по 2014 р.).

У 2014 році разом з колегами інших кафедр засновано методичний кабінет ІПКСФ.

За участі провідних співробітників кафедри в цей період розроблені Навчальний план та уніфікована програма передатестаційного циклу зі спеціальності «Загальна фармація» (2009), Навчальний план та програма спеціалізації за фахом «Загальна фармація» (2013) та ін.

Наука

В теперішній час на кафедрі ведеться дослідницька робота за такими науковими тематиками:

Розробка складу та технології рослинних субстанцій та стоматологічних фітозасобів на їх основі

Розробка основних принципів реформування системи вищої фармацевтичної освіти відповідно до стратегічних напрямків розвитку фармацевтичної галузі України та міжнародних вимог

Технологія виробництва парентеральних та оральних лікарських засобів у полімерному пакуванні

Цитопротекторні властивості інтерлейкінових препаратів

Дослідження фармакологічного профілю гелю, що містить екстракти алое та кори дубу

Розробка складу та технології капсул з екстрактом родовика для лікування запальних хвороб шлунково-кишкового тракту

Вивчення тутового шовкопряду як перспективної сировини у створенні нових лікувальних, діагностичних та профілактичних засобів

Створення лікарських засобів для зовнішнього застосування

Починаючи з 2003 року на кафедрі було виконано 3 докторcькі та 9 кандидатських дисертацій, а також 7 магістерських робіт:

Прізвище, ім’я,
побатькові
Тема Рік Науковий
консультант/керівник
Докторські дисертації
Супрун 
Еліна 
Владиславівна
Цитокінові механізми патогенезу та експериментальна терапія гострих порушень мозкового кровообігу
2011
проф. Л. А. Громов
Шульга
Людмила
Іванівна
Наукове обґрунтування складу та технології лікарських засобів рослинного походження для терапевтичної стоматології
2013
проф. О. Ф. Пімінов
Цубанова
Наталя
Анатоліївна
Органопротекторні ефекти нових спіроциклічних похідних оксиндолу з антигіпоксичними властивостями (експериментальне дослідження)
2013
проф. С. Ю. Штриголь
Кандидатські дисертації
Садін
Андрій
В’ячеславович
Модуляция солевым режимом цереброваскулярных и ренальных эффектов средств, применяемых при нарушении мозгового кровообращения
2003
проф. С. Ю. Штриголь
Макарова
Ольга
Євгенівна
Розробка складу і технології присипки з настойкою прополісу та її дослідження
2004
проф. С. О. Тихонова
Ткаченко
Ганна
Михайлівна
Розробка промислової технології та організація виробництва гелів «Троксерутин 2%» і «Еконазол 1%
2007
проф. І. М. Перцев
Чуєшов
Олег
Владиславович
Розробка складу та дослідження мазі з мефенаміновою кислотою для лікування інфекційних дерматитів
2007
проф. С. О. Тихонова
Ролік
Світлана
Миколаївна
Розробка складу, технології та дослідження комбінованого стоматологічного гелю
2009
проф. О. Ф. Пімінов
Товчига
Ольга
Володимирівна
Дослідження сечогінної, нефропротектерної, гіпоурікемічної дії яглиці звичайної (Aegopodium podagraria L.) як основа для створення лікарських засобів
2009
проф. С. Ю. Штриголь
Шатілова
Ольга
Андріївна
Експериментальне вивчення церебропротекторних та психотропних властивостей діакамфу
2010
проф. С. Ю. Штриголь
Супрун
Олексій
Сергійович
Антиоксидантна дія рецепторного антагоністу інтерлейкіну-1
2015
проф. І. Ф. Бєленічев
Бут
Наталя
Олександрівна
Дослідження антигіпоксичних ефектів імуномодулятора «Ронколейкін»
2015
проф. Е. В. Супрун
Безценна Тетяна Сергіївна Розробка складу і технології стоматологічного фітозасобу 2016 проф. Пімінов О.Ф.
Магістерські роботи

Панова Олена Миколаївна

Вивчення впливу лікарських рослин на обмін сечової кислоти
2008
проф. С. Ю. Штриголь
Цапко
Дар’я
Дмитрівна
Вивчення церебропротекторних властивостей нового похідного 2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти
2008
проф. С. Ю. Штриголь
Стихарний
Олег
Олегович
Церебропротекторні та ноотропні властивості нових похідних 2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти
2009
проф. С. Ю. Штриголь
Безценна
Тетяна
Сергіївна
Створення стоматологічного лікарського засобу на основі субстанції рослинного походження та його дослідження
2010
проф. О. Ф. Пімінов
Чіхладзе
Катерина
Автандилівна
Розробка складу та технології оромукозного препарату на основі рослинної субстанції
2015
проф. Л. І. Шульга
Присіч
Катерина
Сергіївна
Дослідження впливу фармацевтичних факторів на виробництво рідкого екстракту Sanguisorbae L.
2016
проф. Л. І. Шульга
Журенко
Дмитро
Сергійович
Дослідження гепатопротекторної дії нового структурного аналогу мелатоніну
2016
проф. Н. А. Цубанова

 Наразі заплановано та виконується 2 докторських (доц. Огарь С.В. та доц. В.О. Шевченко) та 4 кандидатських (здобувач Барковська О.Я., аспіранти Журенко Д.С., Безкровна К.С. та С.В. Терещенко, ) дисертації.

Сьогодні кафедра загальної фармації та безпеки ліків ІПКСФ НФаУ має потужний кадровий потенціал, сучасні матеріально-технічне забезпечення й навчально-методичну базу і впевнено крокує в авангарді науки та післядипломного навчання.