ПЕРЕЛІК НАУКОВИХ ПРАЦЬ, ОПУБЛІКОВАНИХ У 2018 РОЦІ

Шульга Л. І.

 1. Гомеопатичні препарати промислового виробництва як питання для самостійного розгляду у післядипломній підготовці спеціалістів фармації / Л. І. Шульга, Т. С. Безценна, Т. Д. Губченко, О. В. Лукієнко // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку = Pharmaceutical science and practice: problems, achievements, prospects : матер. ІІ наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 27 квітня 2018 р. – Х. : НФаУ, 2018. – С. 451-453. 1.pdf
 2. Лукієнко О. В. Методичні аспекти якості створення тестових завдань до ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 3 Фармація» / О. В. Лукієнко, Л. І. Шульга // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку = Pharmaceutical science and practice: problems, achievements, prospects : матер. ІІ наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 27 квітня 2018 р. – Х. : НФаУ, 2018. – С. 439.
 3. Методологические подходы к передаче знаний, интегрально формирующих медицинскую базу оказания медицинской помощи / А. И. Квитчатая, А. Ф. Пиминов, Л. И. Шульга, В. А. Якущенко // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку = Pharmaceutical science and practice: problems, achievements, prospects : матер. ІІ наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 27 квітня 2018 р. – Х. : НФаУ, 2018. – С. 407.
 4. Супрун Е. В. Діяльність викладачів кафедри загальної фармації та безпеки ліків ІПКСФ НФаУ з формування здоров’язбережувальних компетенцій у спеціалістів фармації та медицини / Е. В. Супрун, Л. І. Шульга, Н. А. Домар // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку = Pharmaceutical science and practice: problems, achievements, prospects : матер. ІІ наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 27 квітня 2018 р. – Х. : НФаУ, 2018. – С. 445-447.
 5. Функціонування сайту кафедри загальної фармації та безпеки ліків ІПКСФ НФаУ / Л. І. Шульга, Н. А. Домар, Є. В. Бондарєв, І. Г. Пересадько // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку = Pharmaceutical science and practice: problems, achievements, prospects : матер. ІІ наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 27 квітня 2018 р. – Х. : НФаУ, 2018. – С. 421-423. 5.pdf
 6. Цубанова Н. А. Досвід використання дистанційних технологій під час проведення семінарів-нарад кафедрою загальної фармації та безпеки ліків ІПКСФ НФаУ / Н. А. Цубанова, Л. І. Шульга, О. Ф.Пімінов // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку = Pharmaceutical science and practice: problems, achievements, prospects : матер. ІІ наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 27 квітня 2018 р. – Х. : НФаУ, 2018. – С. 418-420.
 7. Шульга Л. І. Зіставність видів фармакологічної активності за PASSпрогнозуванням з одержаними експериментально для рідкого лікарського засобу для фармакотерапії запальних захворювань порожнини рота / Л. І. Шульга // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку = Pharmaceutical science and practice: problems, achievements, prospects : матер. ІІ наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 27 квітня 2018 р. – Х. : НФаУ, 2018. – С. 394-397. 7.pdf
 8. Шульга Л. І. Проблема стресу та емоційного вигорання в умовах життя сучасної молоді / Л. І. Шульга, Т. В. Количева // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку = Pharmaceutical science and practice: problems, achievements, prospects : матер. ІІ наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 27 квітня 2018 р. – Х. : НФаУ, 2018. – С. 424-426. 8.pdf

Безкровна К. С.

 1. Файзуллін О. В. Проблеми прогнозування ефективності та корекції схем антихелікобактерної терапії з позиції персоніфікованої медицини / О. В. Файзуллін, К. С. Безкровна // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку = Pharmaceutical science and practice: problems, achievements, prospects : матер. ІІ наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 27 квітня 2018 р. – Х. : НФаУ, 2018. – С. 378-381.

Безценна Т. С.

 1. Гомеопатичні препарати промислового виробництва як питання для самостійного розгляду у післядипломній підготовці спеціалістів фармації / Л. І. Шульга, Т. С. Безценна, Т. Д. Губченко, О. В. Лукієнко // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку = Pharmaceutical science and practice: problems, achievements, prospects : матер. ІІ наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 27 квітня 2018 р. – Х. : НФаУ, 2018. – С. 451-453.

Бондарєв Є. В.

 1. Функціонування сайту кафедри загальної фармації та безпеки ліків ІПКСФ НФаУ / Л. І. Шульга, Н. А. Домар, Є. В. Бондарєв, І. Г. Пересадько // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку = Pharmaceutical science and practice: problems, achievements, prospects : матер. ІІ наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 27 квітня 2018 р. – Х. : НФаУ, 2018. – С. 421-423.

Бурян К. О.

 1. Тенденції розвитку закладів післядипломної освіти фахівців охорони здоров’я в Україні / О. Ф. Пімінов, В. А. Якущенко, П. В. Нартов, К. О. Бур’ян // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку = Pharmaceutical science and practice: problems, achievements, prospects : матер. ІІ наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 27 квітня 2018 р. – Х. : НФаУ, 2018. – С. 414.

Губченко Т. Д.

 1. Гомеопатичні препарати промислового виробництва як питання для самостійного розгляду у післядипломній підготовці спеціалістів фармації / Л. І. Шульга, Т. С. Безценна, Т. Д. Губченко, О. В. Лукієнко // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку = Pharmaceutical science and practice: problems, achievements, prospects : матер. ІІ наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 27 квітня 2018 р. – Х. : НФаУ, 2018. – С. 451-453.
 2. Огарь С. В. Комунікативна компетентність фахівця фармації як основа його професійної діяльності / С. В. Огарь, Т. Д. Губченко // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку = Pharmaceutical science and practice: problems, achievements, prospects : матер. ІІ наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 27 квітня 2018 р. – Х. : НФаУ, 2018. – С. 442.

Домар Н. А.

 1. Супрун Е. В. Діяльність викладачів кафедри загальної фармації та безпеки ліків ІПКСФ НФаУ з формування здоров’язбережувальних компетенцій у спеціалістів фармації та медицини / Е. В. Супрун, Л. І. Шульга, Н. А. Домар // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку = Pharmaceutical science and practice: problems, achievements, prospects : матер. ІІ наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 27 квітня 2018 р. – Х. : НФаУ, 2018. – С. 445-447.
 2. Функціонування сайту кафедри загальної фармації та безпеки ліків ІПКСФ НФаУ / Л. І. Шульга, Н. А. Домар, Є. В. Бондарєв, І. Г. Пересадько // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку = Pharmaceutical science and practice: problems, achievements, prospects : матер. ІІ наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 27 квітня 2018 р. – Х. : НФаУ, 2018. – С. 421-423.

Журенко Д. С.

 1. Журенко Д. С. Перспективи розробки нового препарату для лікування пародонтиту / Д. С. Журенко, Н. А Цубанова // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку = Pharmaceutical science and practice: problems, achievements, prospects : матер. ІІ наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 27 квітня 2018 р. – Х. : НФаУ, 2018. – С. 83. 1.pdf

Квітчата Г. І.

 1. Методологические подходы к передаче знаний, интегрально формирующих медицинскую базу оказания медицинской помощи / А. И. Квитчатая, А. Ф. Пиминов, Л. И. Шульга, В. А. Якущенко // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку = Pharmaceutical science and practice: problems, achievements, prospects : матер. ІІ наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 27 квітня 2018 р. – Х. : НФаУ, 2018. – С. 407. 1.pdf

Лукієнко О. В.

 1. Гомеопатичні препарати промислового виробництва як питання для самостійного розгляду у післядипломній підготовці спеціалістів фармації / Л. І. Шульга, Т. С. Безценна, Т. Д. Губченко, О. В. Лукієнко // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку = Pharmaceutical science and practice: problems, achievements, prospects : матер. ІІ наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 27 квітня 2018 р. – Х. : НФаУ, 2018. – С. 451-453. 1.pdf
 2. Лукієнко О. В. Методичні аспекти якості створення тестових завдань до ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 3 Фармація» / О. В. Лукієнко, Л. І. Шульга // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку = Pharmaceutical science and practice: problems, achievements, prospects : матер. ІІ наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 27 квітня 2018 р. – Х. : НФаУ, 2018. – С. 439.

Огарь С. В.

 1. Огарь С. В. Комунікативна компетентність фахівця фармації як основа його професійної діяльності / С. В. Огарь, Т. Д. Губченко // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку = Pharmaceutical science and practice: problems, achievements, prospects : матер. ІІ наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 27 квітня 2018 р. – Х. : НФаУ, 2018. – С. 442. 1.pdf
 2. Огарь С. В. Науково-теоретичні засади формування соціального партнерства закладу вищої освіти з роботодавцями / С. В. Огарь, О. Я. Барковська // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку = Pharmaceutical science and practice: problems, achievements, prospects : матер. ІІ наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 27 квітня 2018 р. – Х. : НФаУ, 2018. – С. 415. 2.pdf

Пересадько І. Г.

 1. Функціонування сайту кафедри загальної фармації та безпеки ліків ІПКСФ НФаУ / Л. І. Шульга, Н. А. Домар, Є. В. Бондарєв, І. Г. Пересадько // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку = Pharmaceutical science and practice: problems, achievements, prospects : матер. ІІ наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 27 квітня 2018 р. – Х. : НФаУ, 2018. – С. 421-423.

Пімінов О. Ф.

 1. Методологические подходы к передаче знаний, интегрально формирующих медицинскую базу оказания медицинской помощи / А. И. Квитчатая, А. Ф. Пиминов, Л. И. Шульга, В. А. Якущенко // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку = Pharmaceutical science and practice: problems, achievements, prospects : матер. ІІ наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 27 квітня 2018 р. – Х. : НФаУ, 2018. – С. 407.
 2. Тенденції розвитку закладів післядипломної освіти фахівців охорони здоров’я в Україні / О. Ф. Пімінов, В. А. Якущенко, П. В. Нартов, К. О. Бур’ян // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку = Pharmaceutical science and practice: problems, achievements, prospects : матер. ІІ наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 27 квітня 2018 р. – Х. : НФаУ, 2018. – С. 414. 2.pdf
 3. Цубанова Н. А. Досвід використання дистанційних технологій під час проведення семінарів-нарад кафедрою загальної фармації та безпеки ліків ІПКСФ НФаУ / Н. А. Цубанова, Л. І. Шульга, О. Ф.Пімінов // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку = Pharmaceutical science and practice: problems, achievements, prospects : матер. ІІ наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 27 квітня 2018 р. – Х. : НФаУ, 2018. – С. 418-420.
 4. Investigation of stability of the dental gel «SONIDENT» / S. Rolik-Attia, O. Piminov, V. Shevchenko, S. Plis // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку = Pharmaceutical science and practice: problems, achievements, prospects : матер. ІІ наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 27 квітня 2018 р. – Х. : НФаУ, 2018. – С. 189.

Плис С. В.

 1. Investigation of stability of the dental gel «SONIDENT» / S. Rolik-Attia, O. Piminov, V. Shevchenko, S. Plis // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку = Pharmaceutical science and practice: problems, achievements, prospects : матер. ІІ наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 27 квітня 2018 р. – Х. : НФаУ, 2018. – С. 189.

Ролік-Аттіа С. М.

 1. Investigation of stability of the dental gel «SONIDENT» / S. Rolik-Attia, O. Piminov, V. Shevchenko, S. Plis // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку = Pharmaceutical science and practice: problems, achievements, prospects : матер. ІІ наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 27 квітня 2018 р. – Х. : НФаУ, 2018. – С. 189. 1.pdf

Супрун Е. В.

 1. Динамика показателей тиол-дисульфидной системы в тканях головного мозга крыс с экспериментальным сахарным диабетом / Э. В. Супрун, С. В. Терещенко, С. Л. Тронько, Е. А. Качалова // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку = Pharmaceutical science and practice: problems, achievements, prospects : матер. ІІ наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 27 квітня 2018 р. – Х. : НФаУ, 2018. – С. 371-374. 1.pdf
 2. Супрун Е. В. Діяльність викладачів кафедри загальної фармації та безпеки ліків ІПКСФ НФаУ з формування здоров’язбережувальних компетенцій у спеціалістів фармації та медицини / Е. В. Супрун, Л. І. Шульга, Н. А. Домар // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку = Pharmaceutical science and practice: problems, achievements, prospects : матер. ІІ наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 27 квітня 2018 р. – Х. : НФаУ, 2018. – С. 445-447. 2.pdf
 3. Suprun E. Dynamics of indicators of the glutathione system, energy metabolism and oxidative modification of proteins in experimental hyperglycemia / E. Suprun, S. Tereshchenko, S. Tronko // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку = Pharmaceutical science and practice: problems, achievements, prospects : матер. ІІ наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 27 квітня 2018 р. – Х. : НФаУ, 2018. – С. 321. 3.pdf

Терещенко С. В.

 1. Suprun E. Dynamics of indicators of the glutathione system, energy metabolism and oxidative modification of proteins in experimental hyperglycemia / E. Suprun, S. Tereshchenko, S. Tronko // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку = Pharmaceutical science and practice: problems, achievements, prospects : матер. ІІ наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 27 квітня 2018 р. – Х. : НФаУ, 2018. – С. 321.
 2. Динамика показателей тиол-дисульфидной системы в тканях головного мозга крыс с экспериментальным сахарным диабетом / Э. В. Супрун, С. В. Терещенко, С. Л. Тронько, Е. А. Качалова // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку = Pharmaceutical science and practice: problems, achievements, prospects : матер. ІІ наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 27 квітня 2018 р. – Х. : НФаУ, 2018. – С. 371-374.

Файзуллін О. В.

 1. Файзуллін О. В. Проблеми прогнозування ефективності та корекції схем антихелікобактерної терапії з позиції персоніфікованої медицини / О. В. Файзуллін, К. С. Безкровна // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку = Pharmaceutical science and practice: problems, achievements, prospects : матер. ІІ наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 27 квітня 2018 р. – Х. : НФаУ, 2018. – С. 378-381. 1.pdf

Цубанова Н. А.

 1. Журенко Д. С. Перспективи розробки нового препарату для лікування пародонтиту / Д. С. Журенко, Н. А Цубанова // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку = Pharmaceutical science and practice: problems, achievements, prospects : матер. ІІ наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 27 квітня 2018 р. – Х. : НФаУ, 2018. – С. 83.
 2. Цубанова Н. А. Досвід використання дистанційних технологій під час проведення семінарів-нарад кафедрою загальної фармації та безпеки ліків ІПКСФ НФаУ / Н. А. Цубанова, Л. І. Шульга, О. Ф.Пімінов // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку = Pharmaceutical science and practice: problems, achievements, prospects : матер. ІІ наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 27 квітня 2018 р. – Х. : НФаУ, 2018. – С. 418-420. 2.pdf

Шевченко В. О.

 1. Investigation of stability of the dental gel «SONIDENT» / S. Rolik-Attia, O. Piminov, V. Shevchenko, S. Plis // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку = Pharmaceutical science and practice: problems, achievements, prospects : матер. ІІ наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 27 квітня 2018 р. – Х. : НФаУ, 2018. – С. 189.

Якущенко В. А.

 1. Методологические подходы к передаче знаний, интегрально формирующих медицинскую базу оказания медицинской помощи / А. И. Квитчатая, А. Ф. Пиминов, Л. И. Шульга, В. А. Якущенко // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку = Pharmaceutical science and practice: problems, achievements, prospects : матер. ІІ наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 27 квітня 2018 р. – Х. : НФаУ, 2018. – С. 407.
 2. Тенденції розвитку закладів післядипломної освіти фахівців охорони здоров’я в Україні / О. Ф. Пімінов, В. А. Якущенко, П. В. Нартов, К. О. Бур’ян // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку = Pharmaceutical science and practice: problems, achievements, prospects : матер. ІІ наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 27 квітня 2018 р. – Х. : НФаУ, 2018. – С. 414.

ПЕРЕЛІК НАУКОВИХ ПРАЦЬ, ОПУБЛІКОВАНИХ У 2017 РОЦІ

Безценна Т.С.

 1. Безценна Т. С. Ідентифікація стоматологічного збору / Т. С. Безценна // Зб. наук. пр. співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. – 2017. – Вип. 27. – С. 225-230. ISSN 2227-7404 1.pdf
 2. Значимість викладача в післядипломній освітній діяльності / Л. І. Шульга, Т. С. Безценна, О. В. Лукієнко та ін. // Підготовка спеціалістів фармації в рамках концепції «Навчання протягом життя (Life Long Learning)»: наука, освіта, практика : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 16-17 травня 2017 р. – Х. : НФаУ, 2017. – С. 79.
 3. Наукове обґрунтування рослинних складових комплексного препарату для лікування запальних стоматологічних хвороб / Т. С. Безценна, О. Ф. Пімінов, Л. І. Шульга та ін. // Сучасні досягнення фармацевтичної технології і біотехнології : зб. наук. пр., вип. 2. – Х. : Вид-во НФаУ, 2017. – С. 21-23. 3.pdf

Безкровна К.С.

 1. Безкровная Е. С. Перспективы создания нового растительного препарата для гастро-энтерологической практики / Е. С. Безкровная // Роль молодёжи в развитии медицинской науки : материалы XII науч.-практ. конф. молодых учёных и студентов ТГМУ им. Абуали ибни Сино с междунар. участием, посвящённой «Году молодёжи», Душанбе, 28 апреля 2017 г. – Душанбе : Типография ТГМУ им. Абуали ибни Сино, 2017. – С. 285.
 2. Безкровная К. С. Экспериментальное обоснование выбора концентрации екстрагента новой растительной субстанции: методологический аспект / К. С. Безкровная, Л. И. Шульга // Фармация: наука, образование, инновации и производство : материалы республиканской науч.–практ. конф. с междунар. участием, г. Ташкент, 16-17 ноября 2017 г. – Тошкент, 2017. – С. 148-149. 2.pdf
 3. Наукове обґрунтування рослинних складових комплексного препарату для лікування запальних стоматологічних хвороб / Т. С. Безценна, О.Ф. Пімінов, Л. І. Шульга та ін. // Сучасні досягнення фармацевтичної технології і біотехнології : зб. наук. пр., вип. 2. – Х. : Вид-во НФаУ, 2017. – С. 21-23.
 4. Обґрунтування доцільності створення густого екстракту родовика за результатами дослідження репаративної активності / К. С. Безкровна, Л. І. Шульга, К. Ю. Юрченко та ін. // Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Харків, 14-15 листоп. 2017 р. – Х. : НФаУ, 2017 . – С. 26-27. 4.pdf
 5. Шульга Л. І. Застосування родовика лікарського у народній і офіційній медицині – базис нових фармацевтичних розробок / Л. І. Шульга, К. С. Безкровна, І. Г. Пересадько // Зб. наук. пр. співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. – 2017. – Вип. 27. – С. 173-185. ISSN 2227-7404
 6. Bezkrovna K. S. Methodological aspects of the drugs development – as an initial stage of the new herbal remedy creation / K. S.  Bezkrovna // Актуальні питання створення нових лікарських засобів : тези доповідей XXIV міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів : в 2-х т., м. Харків, 20 квітня 2017 р. – Х. : Вид-во НФаУ. – 2017. – Vol. 1. – P. 55.

Бондарєв Є. В.

 1. Агрегація тромбоцитів під впливом препаратів глюкозаміну гідрохлориду та ацетилсаліцилової кислоти при гострій холодовій травмі / Є. В., Бондарєв, С. Ю. Штриголь, І. А. Зупанець, І. А. Отрішко // Клінічна фармація – 2017. – Т. 21, № 1. – С. 50-56. ISSN 2518-1572.  1.pdf
 2. Агрегація тромбоцитів під впливом препаратів глюкозаміну гідрохлориду та ацетилсаліцилової кислоти при гострій холодовій травмі / Є. В. Бондарєв, С. Ю. Штриголь, І. А. Зупанець, І. А. Отрішко // Фармакоекономіка в Україні : стан та перспективи розвитку : матеріали IX наук.- практ. конф., м. Харків, 23 березня 2017 р. – Х. : Вид-во НФаУ, 2017. – C. 187-188. 2.pdf
 3. Бондарев Е. В. Антиоксидантные и антигипотермические свойства глюкозамина гидрохлорида и ацетилсалициловой кислоты в условиях острой холодовой травмы / Е. В. Бондарев, С. Ю. Штрыголь // Щорічні терапевтичні читання: медикаментозна та немедикаментозна профілактика неінфекційних захворювань: погляд в майбутнє : матеріали наук.-практ. конф. за участю міжнар. спеціалістів, м. Харків, 20 квітня 2017 р. – Х., 2017. – С. 38. 3.pdf
 4. Бондарев Е. В. Экспериментальное обоснование применения глюкозамина гидрохлорида как средства ноотропного действия / Е. В Бондарев. // Роль молодёжи в развитии медицинской науки : материалы XII науч.-практ. конф. молодых учёных и студентов ТГМУ им. Абуали ибни Сино с междунар. участием, посвящённой «Году молодёжи», Душанбе, 28 апреля 2017 г. – Душанбе : Типография ТГМУ им. Абуали ибни Сино, 2017. – С. 286-287. 4.pdf
 5. Бондарев Е. В.Состояние свертывающей системы крови  под действием препаратов глюкозамина и ацетилсалициловой кислоты в условиях локальной холодовой травмы / Е. В. Бондарев, С. Ю. Штрыголь // Vestnik. – 2017. – № 2 (79) : Инновационные достижения в современной фармации и медицине : материалы междунар. науч.-практ. конф., г. Шымкент, Республика Казахстан, 21-22 апреля 2017 г. – С. 30-36.
 6. Бондарєв Є. В. Фригопротекторні властивості глюкозаміну гідрохлориду, «Глюкозаміну-С БХФЗ» та ацетилсаліцилової кислоти за умов гострої холодової травми / Є. В. Бондарєв, С. Ю. Штриголь // Фармакологія 2017 – крок у майбутнє : тези доповідей V національного з’їзду фармакологів України, м. Запоріжжя, 18-20 жовтня 2017 р. – Запоріжжя : ЗДМУ, 2017 . – С. 11-12.
 7. Створення виробів медичного призначення, біологічно активних добавок, харчових продуктів спеціального призначення - актуальні напрямки збереження здоров’я та підвищення адаптаційно-компенсаторних можливостей організму військовослужбовців / Є. В. Бондарєв, С. Ю. Штриголь, В. В. Євлаш та ін. // Актуальні проблеми тилового забезпечення національної гвардії України : зб. наук. праць круглого столу академії Нацгвардії, м. Харків, 26 червня 2017 р. – Х., 2017. – С. 49-51. 
 8. Бондарєв Є.В. Вплив препаратів глюкозаміну та ацетилсаліцилової кислоти на артеріальний тиск та показники ЕКГ при експериментальній холодовій травмі / Є.В.,Бондарєв, С.Ю. Штриголь// Фармакологія та лікарська токсикологія.  –№6 (56). –2017. –С.31-36. 8.pdf

Бур’ян К.О.

 1. Бур’ян К. О. Відмінності мотивації самостійної роботи студентів ВНЗ й спеціалістів на післядипломному рівні / К. О. Бур’ян, А. С. Глазкова, Г. О. Бур’ян // Застосування компетентнісного підходу в освітній практиці при викладанні фундаментальних дисциплін ВНЗ : всеукр. наук.-методична інтернет-конф., м. Харків, 24 листопада 2017 р. – Х., 2017. – С. 96-97. 1.pdf
 2. Важливі аспекти викладання біотехнології в системі підвищення кваліфікації спеціалістів фармації / К. О. Бур’ян, Г. І. Квітчата, В. А. Якущенко та ін. // Сучасні досягнення фармацевтичної технології і біотехнології : зб. наук. пр., вип. 2. – Х. : Вид-во НФаУ, 2017. – С. 37-39. 2.pdf
 3. Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в післядипломній освіті фахівців фармації / К. О. Бур’ян, О. Ф. Пімінов, В. А. Якущенко та ін. // Підготовка спеціалістів фармації в рамках концепції «Навчання протягом життя (Life Long Learning)»: наука, освіта, практика : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 16-17 травня 2017 р. – Х. : НФаУ, 2017. – С. 92-93. 3.pdf
 4. Домар Н. А. Направления усовершенствования фармацевтического последипломного образования / Н. А. Домар, Е. А. Бурьян, Л. И. Шульга // Фармация: наука, образование, инновации и производство : материалы республиканской науч.-практ. конф. с междунар. участием, г. Ташкент, 16-17 ноября 2017 г. – Тошкент, 2017. – С. 86-88.
 5. Значение «Лексикона специалиста фармации и медицины» в практико-ориентированной последипломной подготовке провизоров / Л. И. Шульга, В. А. Якущенко, О. В. Лукиенко та ін. // Підготовка спеціалістів фармації в рамках концепції «Навчання протягом життя (Life Long Learning)»: наука, освіта, практика : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 16-17 травня 2017 р. – Х. : НФаУ, 2017. – С. 86-88.
 6. Методическое обеспечение дистанционного обучения специалистов фармации и медицины на этапе последипломной подготовки / В. А. Якущенко, Л. И. Шульга, А. И. Квитчатая и др. / Дистанційне навчання – старт із сьогодення в майбутнє : матеріали ІІІ всеукраїнської наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Харків, 20-21 квітня 2017 р. – Х. : ХНУ імені Каразіна, 2017. – С. 20-21.
 7. Методичні рекомендації для викладачів системи післядипломної підготовки спеціалістів медицини як засіб підвищення їх професійної майстерності / Г. І. Квітчата, О. Ф. Пімінов, Л. І. Шульга та ін. // Підготовка спеціалістів фармації в рамках концепції «Навчання протягом життя (Life Long Learning)»: наука, освіта, практика : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 16-17 травня 2017 р. – Х. : НФаУ, 2017. – С. 22-23.
 8. Напрямки та перспективи створення нових офтальмологічних препаратів з наночастками / К. О. Бур’ян, Н. А. Домар, О. Ф. Пімінов, І. Г. Пересадько // Промислова фармація: Етапи становлення та майбутнє: зб. наук. пр. – Х. : Вид-во НФаУ, 2017. – С. 24-25.
 9. Burian G. O. Prospects of creation of new ophthalmic medicines with nanoparticles / G. O. Burian, K. O. Burian // Нанотехнології у фармації та медицині : матеріали Української наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 19-20 квітня 2017 р. – X., 2017. – С. 10. 9.pdf

Губченко Т.Д.

 1. Визначення ступеня подрібнення рослинної сировини при розробці технології протиалергійного збору / Л. І. Шульга, І. О. Журавель, Т. Д. Губченко, О. Ф. Пімінов // Зб. наук. пр. співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. – 2017. – Вип. 27. – С. 367-372. ISSN 2227-7404
 2. Особливості сучасної системи підвищення кваліфікації в умовах безперервної фармацевтичної освіти / С. В. Огарь, О. Ф. Пімінов, Л. І. Шульга та ін. // Підготовка спеціалістів фармації в рамках концепції «Навчання протягом життя (Life Long Learning)»: наука, освіта, практика : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 16-17 травня 2017 р. – Х. : НФаУ, 2017. – С. 40-42.
 3. Супрун Э. В. Особенности антиоксидантной активности ронколейкина при экспериментальной гипергликемии / Э. В. Супрун, С. В. Терещенко, Т. Д. Губченко // Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів»: матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф. : в 2-х т., 30-31 березня 2017 року. – Х. : НФаУ, 2017. – Т. 1. – С. 294-298.
 4. Цубанова Н. А. Гиперпластические процессы эндометрия. Возможности коррекции натуропатическими препаратами / Н. А. Цубанова, А. В. Барская, Т. Д. Губченко // Здоровье женщины. – 2017. – № 4(120). – С. 47-52. ISSN 1992-5921
 5. The role of motivation factors in the formation of professional competence specialist of pharmacy / S. N. Rolik, L. I. Shulga, T. D. Gubchenko et al. // Підготовка спеціалістів фармації в рамках концепції «Навчання протягом життя (life long learning)»: наука, освіта, практика : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 16-17 травня 2017 р. – Х. : НФаУ, 2017. – С. 147-149.

Домар Н.А.

 1. Домар Н. А. Актуальні питання створення лікарських засобів на основі наносистем в аспекті професійного удосконалення фахівців фармацевтичного сектору / Н. А. Домар, Л. І. Шульга, О. Ф. Пімінов // Нанотехнології у фармації та медицині : матеріали наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 19–20 квітня 2017 р. – Х. : НФаУ, 2017. – С. 19. 1.pdf
 2. Домар Н. А. Направления усовершенствования фармацевтического последипломного образования / Н. А. Домар, Е. А. Бурьян, Л. И. Шульга // Фармация: наука, образование, инновации и производство : материалы республиканской науч.-практ. конф. с междунар. участием, г. Ташкент, 16-17 ноября 2017 г. – Тошкент, 2017. – С. 86-88. 2.pdf
 3. Домар Н. А. Особливості застосування нанопрепаратів в лікуванні онкозахворювань / Н. А. Домар, О. Ф. Пімінов, Л. І. Шульга // Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії : матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Харків, 14-15 листопада 2017 р. – Х. : НФаУ, 2017. – С. 72. 3.pdf
 4. Кузнєцова В. М. Формування культури здорового способу життя / В. М. Кузнєцова, Н. А. Домар, Л. І. Шульга // Стоматологічна наука та практика на Слобожанщині : історія, надбання і перспективи розвитку : матеріали науково-практ. конф. з міжнар. участю, м. Харків,
  5-6 жовтня 2017 р. – Х. : Фенікс, 2017. – С. 70-73.
 5. Напрямки та перспективи створення нових офтальмологічних препаратів з наночастками / К. О. Бур’ян, Н. А. Домар, О. Ф. Пімінов, І. Г. Пересадько // Промислова фармація: Етапи становлення та майбутнє: зб. наук. пр. – Х. : Вид-во НФаУ, 2017. – С. 24-25.
 6. Оптимізація проведення аудиторної самостійної роботи слухачів на циклах тематичного удосконалення – підґрунтя формування професійних якостей / Н. А. Домар, Л. І. Шульга, С. В. Огарь та ін. // Підготовка спеціалістів фармації в рамках концепції «Навчання протягом життя (Life Long Learning)» : наука, освіта, практика : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 16-17 травня 2017 р. – Х. : НФаУ, 2017. – С. 14-15. 6.pdf
 7. Пімінов О. Ф. Шляхи удосконалення системи якості навчання фахівців фармацевтичної галузі / О. Ф. Пімінов, Н. А. Домар, Л. І. Шульга // Підготовка спеціалістів фармації в рамках концепції «Навчання протягом життя (Life Long Learning)»: наука, освіта, практика : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 16-17 травня 2017 р. – Х. : НФаУ, 2017. – С. 43-45.
 8. Сучасні підходи до викладання тематики нових фармацевтичних технологій на курсах підвищення кваліфікації фахівців фармації та медицини / О.Ф. Пімінов, Н. А. Домар, Л. І. Шульга та ін. // Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів : матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф., 30-31 березня 2017 року : у 2-х. т. – Х. : НФаУ, 2017. – Т. 2. – С. 265.

Журенко Д.С.

 1. Журенко Д. С. Дослідження дозозалежної мембраностабілізувальної дії екстракту алое / Д. С. Журенко, Н. А. Цубанова, Т. В. Севаст'янова // Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів : матеріали І міжнар. наук.-практ. конф., в 2-х. т., м. Харків, 30-31 березня 2017 р., – Х. : НФаУ, 2017. – Т. 2. – С. 116. 1.pdf
 2. Screening Study for Finding the Optimal Combination Gel Composition for the Treatment of Periodontal Disease, Which Contains Extracts of Aloe Vera and Oak Bark / N. A. Tsubanova, D. S. Zhurenko, N. V. Khokhlenkova et al. // Asian Journal of Pharmaceutics. – 2017(Suppl). – № 11(2). – P. 353-357. E-ISSN : 1998-409X

Квітчата Г.І.

 1. Важливі аспекти викладання біотехнології в системі підвищення кваліфікації спеціалістів фармації / К. О. Бур’ян, Г. І. Квітчата, В. А. Якущенко та ін. // Сучасні досягнення фармацевтичної технології і біотехнології : зб. наук. пр., вип. 2. – Х. : Вид-во НФаУ, 2017. – С. 37-39.
 2. Вторичная профилактика тромбоэмболических осложнений у больных с кровотечениями / А. И. Квитчатая, Д. В. Оклей, А. Ф. Пиминов, Л. И. Шульга // Фармакологія 2017 – крок у майбутнє : тези доповідей V національного з’їзду фармакологів України, м. Запоріжжя, 18-20 жовтня 2017 р. – Запоріжжя : ЗДМУ, 2017. – С. 59-60.
 3. Методическое обеспечение дистанционного обучения специалистов фармации и медицины на этапе последипломной подготовки / В. А. Якущенко, Л. И. Шульга, А. И. Квитчатая и др. / Дистанційне навчання – старт із сьогодення в майбутнє : матеріали ІІІ всеукраїнської наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Харків, 20-21 квітня 2017 р. – Х. : ХНУ імені Каразіна, 2017. – С. 20-21.
 4. Методичні рекомендації для викладачів системи післядипломної підготовки спеціалістів медицини як засіб підвищення їх професійної майстерності / Г. І. Квітчата, О. Ф. Пімінов, Л. І. Шульга та ін. // Підготовка спеціалістів фармації в рамках концепції «Навчання протягом життя (Life Long Learning)»: наука, освіта, практика : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 16-17 травня 2017 р. – Х. : НФаУ, 2017. – С. 22-23. 4.pdf
 5. Особливості викладання клінічної фармакології в системі післядипломної освіти лікарів / О. Ф. Пімінов, Л. І. Шульга, Г. І. Квітчата та ін. // Сучасні проблеми клінічної фармакології з позиції доказової медицини : наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Тернопіль, 13-14 квітня 2017 р. – Тернопіль : ТДМУ, 2017. – С. 59-61.
 6. Перспективи використання наноконтейнерів у створенні таргетних лікарських препаратів / О. Ф. Пімінов, Л. І. Шульга, В. А. Якущенко та ін. // Нанотехнології у фармації та медицині : матеріали Української наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 19-20 квітня 2017 р. – X., 2017. – С. 33.
 7. L-триптофан: гипотензивное, гипогликемическое, кардиопротекторное действие и особенности метаболизма при экспериментальном стрессе / А. С. Кратенко, К. В. Вовк, О. В. Сокруто и др. // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник ВДНЗУ Української медичної стоматологічної академії. – 2017. – Т. 17, вип. 1 (57). – С. 238-240.

Кузнєцова В.М.

 1. Кузнєцова В. М. Формування культури здорового способу життя / В. М. Кузнєцова, Н. А. Домар, Л. І. Шульга // Стоматологічна наука та практика на Слобожанщині : історія, надбання і перспективи розвитку : матеріали науково-практ. конф. з міжнар. участю, м. Харків,
  5-6 жовтня 2017 р. – Х. : Фенікс, 2017. – С. 70-73.
 2. Современные походы к лечению эректильной дисфункции / Э. В. Супрун, В. М. Кузнецова, Н. А. Цубанова та ін. // Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів : матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф., в 2-х. т., 30-31 березня 2017 року. – Х. : НФаУ, 2017. – Т. 1. – С. 287-293.

Лукієнко О.В.

 1. Значение «Лексикона специалиста фармации и медицины» в практико-ориентированной последипломной подготовке провизоров / Л. И. Шульга, В. А. Якущенко, О. В. Лукиенко та ін. // Підготовка спеціалістів фармації в рамках концепції «Навчання протягом життя (Life Long Learning)»: наука, освіта, практика : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 16-17 травня 2017 р. – Х. : НФаУ, 2017. – С. 86-88.
 2. Значимість викладача в післядипломній освітній діяльності / Л. І. Шульга, Т. С. Безценна, О. В. Лукієнко та ін. // Підготовка спеціалістів фармації в рамках концепції «Навчання протягом життя (Life Long Learning)»: наука, освіта, практика : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 16-17 травня 2017 р. – Х. : НФаУ, 2017. – С. 79.
 3. Лукієнко О. В. Викладання тематики «Гомеопатичні лікарські засоби» в системі післядипломної освіти / О. В. Лукієнко, Л. І. Шульга // Сучасні досягнення фармацевтичної технології і біотехнології : зб. наук. пр., вип. 2. – Х. : Вид-во НФаУ, 2017. – С. 129-131. 3.pdf
 4. Особливості викладання клінічної фармакології в системі післядипломної освіти лікарів / О. Ф. Пімінов, Л. І. Шульга, Г. І. Квітчата та ін. // Сучасні проблеми клінічної фармакології з позиції доказової медицини : наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Тернопіль, 13-14 квітня 2017 р. – Тернопіль : ТДМУ, 2017. – С. 59-61.
 5. Современные походы к лечению эректильной дисфункции / Э. В. Супрун, В. М. Кузнецова, Н. А. Цубанова та ін. // Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів : матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф., в 2-х. т., 30-31 березня 2017 року. – Х. : НФаУ, 2017. – Т. 1. – С. 287-293.
 6. Сучасні підходи до викладання тематики нових фармацевтичних технологій на курсах підвищення кваліфікації фахівців фармації та медицини / О.Ф. Пімінов, Н. А. Домар, Л. І. Шульга та ін. // Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів : матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф., 30-31 березня 2017 року : у 2-х. т. – Х. : НФаУ, 2017. – Т. 2. – С. 265.
 7. Шульга Л. І. Деякі аспекти розробки навчально-методичних матеріалів до виконання самостійної роботи слухачами системи післядипломної освіти / Л. І. Шульга, О. В. Лукієнко // Підготовка спеціалістів фармації в рамках концепції «Навчання протягом життя (life long learning)»: наука, освіта, практика : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 16-17 травня 2017 р. – Х. : НФаУ, 2017. – С. 83-85.
 8. Шульга Л. І. Формування професійних компетентностей провізорів-інтернів при виконанні самостійної роботи з курсу «Фармацевтична технологія» / Л. І. Шульга, С. В. Огарь, О. В. Лукієнко // Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відео конференц-зв’язку) : матеріали ХІV Всеукр. наук-практ. конф. з міжнар. участю, присвяченої 60-річчю ТДМУ, м. Тернопіль, 18-19 травня 2017 р. : у 2-х т. – Тернопіль : ТДМУ, 2017. – Т. 2. – С. 312-313.
 9. Electronic textbooks as a means of improving postgraduate training of healthcare professionals / O. F. Piminov, L. I. Shulga, V. A. Yakushchenko, et al. // Соціальна фармація в охороні здоров’я . – 2017. – Т. 3, № 2. – С. 3-9. ISSN 2413–6085
 10. IL-1ra stabilizes the thiol-disulfide system in the brain tissue of rats with experimental diabetes / E. Suprun, S. Tereshenko, A. Piminov et al. // Medical Educational. – 2017. – Issue 12 (2), 51. – P. 1521-1530. ISSN 0308-0110

Огарь С.В.

 1. Барковська О. Я. Теоретико-прикладні аспекти формування компетентностей на основі експертного опитування / О. Я. Барковська., С. В. Огарь, О. Ю. Рогуля // Застосування компетентнісного підходу в освітній практиці при викладанні фундаментальних дисциплін ВНЗ : всеукр. наук.-методична інтернет-конф., м. Харків, 24 листопада 2017 р. – Х., 2017 – С. 104-105. 1.pdf
 2. Оптимізація проведення аудиторної самостійної роботи слухачів на циклах тематичного удосконалення – підґрунтя формування професійних якостей / Н. А. Домар, Л. І. Шульга, С. В. Огарь та ін. // Підготовка спеціалістів фармації в рамках концепції «Навчання протягом життя (Life Long Learning)» : наука, освіта, практика : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 16-17 травня 2017 р. – Х. : НФаУ, 2017. – С. 14-15.
 3. Особливості сучасної системи підвищення кваліфікації в умовах безперервної фармацевтичної освіти / С. В. Огарь, О. Ф. Пімінов, Л. І. Шульга та ін. // Підготовка спеціалістів фармації в рамках концепції «Навчання протягом життя (Life Long Learning)»: наука, освіта, практика : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 16-17 травня 2017 р. – Х. : НФаУ, 2017. – С. 40-42. 3.pdf
 4. Пиминов А. Ф. Компетентнстный подход в системе непрерывного фармацевтического образования / А. Ф. Пиминов, С. В. Огарь, Л. И. Шульга // Фармация: наука, образование, инновации и производство : материалы республиканской науч.-практ. конф. с междунар. участием, г. Ташкент, 16-17 ноября 2017 г. – Тошкент, 2017. – С. 94-96.
 5. Пімінов О. Ф. Запровадження іспиту «Крок-3 ФАРМАЦІЯ» в підготовці провізора-інтерна / О. Ф. Пімінов, Д. Л. Великий, С. В. Огарь // Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відео конференц-зв’язку) : матеріали ХІV Всеукр. наук-практ. конф. з міжнар. участю, присвяченої 60-річчю ТДМУ, м. Тернопіль, 18-19 травня 2017 р. : у 2 т. – Тернопіль : ТДМУ, 2017. – Т. 2. – С. 280-281.
 6. Пімінов О. Ф. Стандарти управління якістю у практиці аптечних закладів / О. Ф. Пімінов, Л. І. Шульга, С. В. Огарь // Управління якістю у фармації : матеріали ХІ наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Харків, 19 травня 2017 р. – Х. : НФаУ, 2017. – С. 130.
 7. Шульга Л. И. Управление временем как залог успешного обучения / Л. И. Шульга, Т. В. Колычева, С. В. Огарь // Підготовка спеціалістів фармації в рамках концепції «Навчання протягом життя (Life Long Learning)»: наука, освіта, практика : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 16-17 травня 2017 р. – Х. : НФаУ, 2017. – С. 80-82.
 8. Шульга Л. І. Формування професійних компетентностей провізорів-інтернів при виконанні самостійної роботи з курсу «Фармацевтична технологія» / Л. І. Шульга, С. В. Огарь, О. В. Лукієнко // Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відео конференц-зв’язку) : матеріали ХІV Всеукр. наук-практ. конф. з міжнар. участю, присвяченої 60-річчю ТДМУ, м. Тернопіль, 18-19 травня 2017 р. : у 2-х т. – Тернопіль : ТДМУ, 2017. – Т. 2. – С. 312-313.
 9. Analysis of factors that influence on organization of educational and production practice in preparation of pharmacy specialists / Barkovska, S. Ogar, O. Rogulia et al. // ScienceRise : Pharmaceutical Science. – 2017 – № 5 (9). – С. 40-45. ISSN2313-8416 

Пересадько І.Г.

 1. Напрямки та перспективи створення нових офтальмологічних препаратів з наночастками / К. О. Бур’ян, Н. А. Домар, О. Ф. Пімінов, І. Г. Пересадько // Промислова фармація: Етапи становлення та майбутнє: зб. наук. пр. – Х. : Вид-во НФаУ, 2017. – С. 24-25.
 2. Шульга Л. І. Застосування родовика лікарського у народній і офіційній медицині – базис нових фармацевтичних розробок / Л. І. Шульга, К. С. Безкровна, І. Г. Пересадько // Зб. наук. пр. співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. – 2017. – Вип. 27. – С. 173-185. ISSN 2227-7404
 3. The role of motivation factors in the formation of professional competence specialist of pharmacy / S. N. Rolik, L. I. Shulga, T. D. Gubchenko et al. // Підготовка спеціалістів фармації в рамках концепції «Навчання протягом життя (life long learning)»: наука, освіта, практика : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 16-17 травня 2017 р. – Х. : НФаУ, 2017. – С. 147-149.

Пімінов О.Ф.

 1. Визначення ступеня подрібнення рослинної сировини при розробці технології протиалергійного збору / Л. І. Шульга, І. О. Журавель, Т. Д. Губченко, О. Ф. Пімінов // Зб. наук. пр. співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. – 2017. – Вип. 27. – С. 367-372. ISSN 2227-7404
 2. Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в післядипломній освіті фахівців фармації / К. О. Бур’ян, О. Ф. Пімінов, В. А. Якущенко та ін. // Підготовка спеціалістів фармації в рамках концепції «Навчання протягом життя (Life Long Learning)»: наука, освіта, практика : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 16-17 травня 2017 р. – Х. : НФаУ, 2017. – С. 92-93.
 3. Вторичная профилактика тромбоэмболических осложнений у больных с кровотечениями / А. И. Квитчатая, Д. В. Оклей, А. Ф. Пиминов, Л. И. Шульга // Фармакологія 2017 – крок у майбутнє : тези доповідей V національного з’їзду фармакологів України, м. Запоріжжя, 18-20 жовтня 2017 р. – Запоріжжя : ЗДМУ, 2017. – С. 59-60.
 4. Домар Н. А. Актуальні питання створення лікарських засобів на основі наносистем в аспекті професійного удосконалення фахівців фармацевтичного сектору / Н. А. Домар, Л. І. Шульга, О. Ф. Пімінов // Нанотехнології у фармації та медицині : матеріали наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 19–20 квітня 2017 р. – Х. : НФаУ, 2017. – С. 19.
 5. Домар Н. А. Особливості застосування нанопрепаратів в лікуванні онкозахворювань / Н. А. Домар, О. Ф. Пімінов, Л. І. Шульга // Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії : матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Харків, 14-15 листопада 2017 р. – Х. : НФаУ, 2017. – С. 72.
 6. Значение «Лексикона специалиста фармации и медицины» в практико-ориентированной последипломной подготовке провизоров / Л. И. Шульга, В. А. Якущенко, О. В. Лукиенко та ін. // Підготовка спеціалістів фармації в рамках концепції «Навчання протягом життя (Life Long Learning)»: наука, освіта, практика : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 16-17 травня 2017 р. – Х. : НФаУ, 2017. – С. 86-88.
 7. Значимість викладача в післядипломній освітній діяльності / Л. І. Шульга, Т. С. Безценна, О. В. Лукієнко та ін. // Підготовка спеціалістів фармації в рамках концепції «Навчання протягом життя (Life Long Learning)»: наука, освіта, практика : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 16-17 травня 2017 р. – Х. : НФаУ, 2017. – С. 79.
 8. Методичні рекомендації для викладачів системи післядипломної підготовки спеціалістів медицини як засіб підвищення їх професійної майстерності / Г. І. Квітчата, О. Ф. Пімінов, Л. І. Шульга та ін. // Підготовка спеціалістів фармації в рамках концепції «Навчання протягом життя (Life Long Learning)»: наука, освіта, практика : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 16-17 травня 2017 р. – Х. : НФаУ, 2017. – С. 22-23.
 9. Напрямки та перспективи створення нових офтальмологічних препаратів з наночастками / К. О. Бур’ян, Н. А. Домар, О. Ф. Пімінов, І. Г. Пересадько // Промислова фармація: Етапи становлення та майбутнє: зб. наук. пр. – Х. : Вид-во НФаУ, 2017. – С. 24-25.
 10. Наукове обґрунтування рослинних складових комплексного препарату для лікування запальних стоматологічних хвороб / Т. С. Безценна, О.Ф. Пімінов, Л. І. Шульга та ін. // Сучасні досягнення фармацевтичної технології і біотехнології : зб. наук. пр., вип. 2. – Х. : Вид-во НФаУ, 2017. – С. 21-23.
 11. Особливості викладання клінічної фармакології в системі післядипломної освіти лікарів / О. Ф. Пімінов, Л. І. Шульга, Г. І. Квітчата та ін. // Сучасні проблеми клінічної фармакології з позиції доказової медицини : наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Тернопіль, 13-14 квітня 2017 р. – Тернопіль : ТДМУ, 2017. – С. 59-61.
 12. Особливості сучасної системи підвищення кваліфікації в умовах безперервної фармацевтичної освіти / С. В. Огарь, О. Ф. Пімінов, Л. І. Шульга та ін. // Підготовка спеціалістів фармації в рамках концепції «Навчання протягом життя (Life Long Learning)»: наука, освіта, практика : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 16-17 травня 2017 р. – Х. : НФаУ, 2017. – С. 40-42.
 13. Перспективи використання наноконтейнерів у створенні таргетних лікарських препаратів / О. Ф. Пімінов, Л. І. Шульга, В. А. Якущенко та ін. // Нанотехнології у фармації та медицині : матеріали Української наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 19-20 квітня 2017 р. – X., 2017. – С. 33. 13.pdf
 14. Пиминов А. Ф. Компетентнстный подход в системе непрерывного фармацевтического образования / А. Ф. Пиминов, С. В. Огарь, Л. И. Шульга // Фармация: наука, образование, инновации и производство : материалы республиканской науч.-практ. конф. с междунар. участием, г. Ташкент, 16-17 ноября 2017 г. – Тошкент, 2017. – С. 94-96. 14.pdf
 15. Пімінов О. Ф. Актуальні питання військово-медичної підготовки спеціалістів фармації у системі післядипломної освіти / О. Ф. Пімінов, Г. Я. Подгайний // Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відео конференц-зв’язку) : матеріали ХІV Всеукр. наук-практ. конф. з міжнар. участю, присвяченої 60-річчю ТДМУ, м. Тернопіль, 18-19 травня 2017 р. : у 2-х т. – Тернопіль : ТДМУ, 2017. – Т. 2. – С. 367-368.
 16. Пімінов О. Ф. Запровадження іспиту «Крок-3 ФАРМАЦІЯ» в підготовці провізора-інтерна / О. Ф. Пімінов, Д. Л. Великий, С. В. Огарь // Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відео конференц-зв’язку) : матеріали ХІV Всеукр. наук-практ. конф. з міжнар. участю, присвяченої 60-річчю ТДМУ, м. Тернопіль, 18-19 травня 2017 р. : у 2 т. – Тернопіль : ТДМУ, 2017. – Т. 2. – С. 280-281.
 17. Пімінов О. Ф. Стандарти управління якістю у практиці аптечних закладів / О. Ф. Пімінов, Л. І. Шульга, С. В. Огарь // Управління якістю у фармації : матеріали ХІ наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Харків, 19 травня 2017 р. – Х. : НФаУ, 2017. – С. 130.
 18. Пімінов О. Ф. Шляхи удосконалення системи якості навчання фахівців фармацевтичної галузі / О. Ф. Пімінов, Н. А. Домар, Л. І. Шульга // Підготовка спеціалістів фармації в рамках концепції «Навчання протягом життя (Life Long Learning)»: наука, освіта, практика : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 16-17 травня 2017 р. – Х. : НФаУ, 2017. – С. 43-45. 18.pdf
 19. Розробка складу орального лікарського засобу в полімерних контейнерах / В. О. Шевченко, С. О. Повєткін, О. Ф. Пімінов та ін. // Підготовка спеціалістів фармації в рамках концепції «Навчання протягом життя (Life Long Learning)»: наука, освіта, практика : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 16-17 травня 2017 р. – Х. : НФаУ, 2017. – С. 267-269.
 20. Сучасні підходи до викладання тематики нових фармацевтичних технологій на курсах підвищення кваліфікації фахівців фармації та медицини / О.Ф. Пімінов, Н. А. Домар, Л. І. Шульга та ін. // Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів : матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф., 30-31 березня 2017 року : у 2-х. т. – Х. : НФаУ, 2017. – Т. 2. – С. 265. 20.pdf
 21. Якущенко В. А. Технологические свойства порошка гусениц тутового шелкопряда в зависимости от условий криопереработки исходного сырья / В. А. Якущенко, П. В. Нартов, А. Ф. Пиминов // Фармация: наука, образование, инновации и производство : материалы республиканской науч.-практ. конф. с междунар. участием, г. Ташкент, 16-17 ноября 2017 г. – Тошкент, 2017. – С. 160-161.
 22. Electronic textbooks as a means of improving postgraduate training of healthcare professionals / O. F. Piminov, L. I. Shulga, V. A. Yakushchenko, et al. // Соціальна фармація в охороні здоров’я . – 2017. – Т. 3, № 2. – С. 3-9. ISSN 2413–6085
 23. IL-1ra stabilizes the thiol-disulfide system in the brain tissue of rats with experimental diabetes / E. Suprun, S. Tereshenko, A. Piminov et al. // Medical Educational. – 2017. – Issue 12 (2), 51. – P. 1521-1530. ISSN 0308-0110

Плис С.В.

 1. Деякі аспекти локального застосування рослинних лікарських засобів у терапії стоматологічних захворювань / Л. І. Шульга, С. М. Ролік, С. В. Плис та ін. // Сучасні досягнення фармацевтичної технології і біотехнології : зб. наук. пр., вип. 2. – Х. : Вид-во НФаУ, 2017. – С. 226-229.
 2. Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в післядипломній освіті фахівців фармації / К. О. Бур’ян, О. Ф. Пімінов, В. А. Якущенко та ін. // Підготовка спеціалістів фармації в рамках концепції «Навчання протягом життя (Life Long Learning)»: наука, освіта, практика : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 16-17 травня 2017 р. – Х. : НФаУ, 2017. – С. 92-93.

Повєткін С.О.

 1. Деякі аспекти локального застосування рослинних лікарських засобів у терапії стоматологічних захворювань / Л. І. Шульга, С. М. Ролік, С. В. Плис та ін. // Сучасні досягнення фармацевтичної технології і біотехнології : зб. наук. пр., вип. 2. – Х. : Вид-во НФаУ, 2017. – С. 226-229.
 2. Розробка складу орального лікарського засобу в полімерних контейнерах / В. О. Шевченко, С. О. Повєткін, О. Ф. Пімінов та ін. // Підготовка спеціалістів фармації в рамках концепції «Навчання протягом життя (Life Long Learning)»: наука, освіта, практика : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 16-17 травня 2017 р. – Х. : НФаУ, 2017. – С. 267-269.
 3. Шевченко В. О. Розробка технології комбінованого лікарського засобу для орального застосування в поліетиленових ампулах / В. О. Шевченко, С. М. Ролік, С. О. Повєткін // Зб. наук. пр. співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. – 2017. – Вип. 28. – С. 147-152. ISSN 2227-7404

Ролік-Аттіа С.М.

 1. Деякі аспекти локального застосування рослинних лікарських засобів у терапії стоматологічних захворювань / Л. І. Шульга, С. М. Ролік, С. В. Плис та ін. // Сучасні досягнення фармацевтичної технології і біотехнології : зб. наук. пр., вип. 2. – Х. : Вид-во НФаУ, 2017. – С. 226-229.
 2. Оптимізація проведення аудиторної самостійної роботи слухачів на циклах тематичного удосконалення – підґрунтя формування професійних якостей / Н. А. Домар, Л. І. Шульга, С. В. Огарь та ін. // Підготовка спеціалістів фармації в рамках концепції «Навчання протягом життя (Life Long Learning)» : наука, освіта, практика : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 16-17 травня 2017 р. – Х. : НФаУ, 2017. – С. 14-15.
 3. Розробка складу орального лікарського засобу в полімерних контейнерах / В. О. Шевченко, С. О. Повєткін, О. Ф. Пімінов та ін. // Підготовка спеціалістів фармації в рамках концепції «Навчання протягом життя (Life Long Learning)»: наука, освіта, практика : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 16-17 травня 2017 р. – Х. : НФаУ, 2017. – С. 267-269.
 4. Шевченко В. А. Разработка и внедрение лекарственных средств для орального применения в инновационных контейнерах / В. А. Шевченко, Л. И. Шульга, С. Н. Ролик // Актуальные вопросы современной медицины и фармации : материалы 69-й итоговой науч.-практ. конф. студентов и молодых ученых, г. Витебск, 19-20 апр. 2017 г. – Витебск : ВГМУ, 2017. – С. 694-696.
 5. Шевченко В. О. Розробка технології комбінованого лікарського засобу для орального застосування в поліетиленових ампулах / В. О. Шевченко, С. М. Ролік, С. О. Повєткін // Зб. наук. пр. співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. – 2017. – Вип. 28. – С. 147-152. ISSN 2227-7404
 6. The role of motivation factors in the formation of professional competence specialist of pharmacy / S. N. Rolik, L. I. Shulga, T. D. Gubchenko et al. // Підготовка спеціалістів фармації в рамках концепції «Навчання протягом життя (life long learning)»: наука, освіта, практика : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 16-17 травня 2017 р. – Х. : НФаУ, 2017. – С. 147-149. 6.pdf

Супрун Е.В.

 1. Вивчення протизапальної активності нових похідних оксамінових кислот / Е. В. Супрун, О. М. Литвинова, Г. П. Фомина та ін. // Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів : матеріали І міжнар. наук.-практ. конф. : в 2-х т., м. Харків, 30-31 березня 2017 р., – Х. : НФаУ, 2017. – Т. 2. – С. 310. 1.pdf
 2. Палій І. Г. Печія: клінічні прояви та сучасні підходи до фармакотерапії / І. Г. Палій, Е. В. Супрун // Еженедельник Аптека. – 2017. – № 16 (1087). – С. 7.
 3. Современные походы к лечению эректильной дисфункции / Э. В. Супрун, В. М. Кузнецова, Н. А. Цубанова та ін. // Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів : матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф., в 2-х. т., 30-31 березня 2017 року. – Х. : НФаУ, 2017. – Т. 1. – С. 287-293. 3.pdf
 4. Супрун Э. В. Головная боль – проблемы и решения / Э. В. Супрун // Аптеки Казахстана. – 2017. – № 2(22). – С. 32-38.4.pdf
 5. Супрун Э. В. Заместительная гормональная терапия при менопаузе препаратом Фемостон / Э. В. Супрун // Аптеки Казахстана. – 2017. – № 1 (21). – С. 14-17.
 6. Супрун Э. В. Лиотон 1000® оптимальное решение проблемы варикозного расширения вен / Э. В. Супрун // Аптеки Казахстана. – 2017. – № 1 (21). – С. 40-44.
 7. Супрун Э. В. Место диуретиков в лечении артериальной гипертензии / Э. В. Супрун // Рациональная фармакотерапия. – 2017. – № 3 (44). – С. 55-65. 7.pdf
 8. Супрун Э. В. Мультидисциплинарный подход к профилактике и лечению периферической полинейропатии и синдрома диабетической стопы / Э. В. Супрун, С. В. Терещенко // Рациональная фармакотерапия. – 2017. – № 2 (43). – С. 39-44. 8.pdf
 9. Супрун Э. В. Новые подходы к профилактике сердечно-сосудистых катастроф. Антитромботическая эффективность и безопасность Годасала®: оптимальное сочетание ацетилсалициловой кислоты и глицина / Э. В. Супрун // Аптеки Казахстана. – 2017. – № 2 (22). – С. 50-54. 9.pdf
 10. Супрун Э. В. Ожоги: современные подходы к выбору эффективных методов лечения / Э. В. Супрун // Еженедельник Аптека. – 2017. – № 24(1095). – С. 2.
 11. Супрун Э. В. Особенности антиоксидантной активности ронколейкина при экспериментальной гипергликемии / Э. В. Супрун, С. В. Терещенко, Т. Д. Губченко // Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів»: матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф. : в 2-х т., 30-31 березня 2017 року. – Х. : НФаУ, 2017. – Т. 1. – С. 294-298. 11.pdf
 12. Супрун Э. В. Пантенол спрей: эффективная защита от солнечных ожогов / Э. В. Супрун // Еженедельник Аптека. – 2017. – № 29(1000). – С. 5.
 13. Супрун Э. В. Патогенетичний підхід у лікуванні гострого бронхіту у дорослих зі застосуванням препаратів на основі сухого екстракту листя плюща / Э. В. Супрун // Рациональная фармакотерапия. – 2017. – № 2 (43). – С. 22-28. 13.pdf
 14. Супрун Э. В. Роль эндотелиальной дисфункции в формировании осложнений сахарного диабета и перспективы ее коррекции рецепторным антагонистом интерлейкина-1 / Э. В. Супрун, С. В. Терещенко // Вісник наукових досліджень. – 2017. – № 2. – С. 5-12. 14.pdf
 15. Супрун Э. В. Цинк 10 + С – в борьбе за здоровье и красоту / Э. В. Супрун // Аптеки Казахстана. – 2016-2017. – № 4 (20). – С. 62-63.
 16. Супрун Э. В. Цитогенетическая характеристика детей, больных сахарным диабетом I типа / Э. В. Супрун, В. И. Ковалева, В. В. Козар // Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів : матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф., 30-31 березня 2017 року : у 2-х т. – Х. : НФаУ, 2017. – Т. 2. – С. 311. 16.pdf
 17. Цитокінова терапія в комплексному лікуванні цереброваскулярних захворювань: стан, перспективи досліджень / Е. В. Супрун, І. С. Чекман, І. Ф. Бєленічев та ін. // Рациональная фармакотерапия. – 2017. – № 1 (42). – С. 19-30. 17.pdf
 18. IL-1ra stabilizes the thiol-disulfide system in the brain tissue of rats with experimental diabetes / E. Suprun, S. Tereshenko, A. Piminov et al. // Medical Educational. – 2017. – Issue 12 (2), V. 51. – P. 1521-1530. ISSN 0308-0110.
 19. Супрун, Э. В. Долобене гель: комплексная терапия болевого синдрома при заболеваниях опорно-двигательной системы / Э. В. Супрун // Человек и Лекарство – Казахстан. – 2017. - № 16 (94). – С. 2-7. 19.pdf

Терещенко С.В.

 1. Супрун Э. В. Особенности антиоксидантной активности ронколейкина при экспериментальной гипергликемии / Э. В. Супрун, С. В. Терещенко, Т. Д. Губченко // Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів»: матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф. : в 2-х т., 30-31 березня 2017 року. – Х. : НФаУ, 2017. – Т. 1. – С. 294-298.
 2. Супрун Э. В. Мультидисциплинарный подход к профилактике и лечению периферической полинейропатии и синдрома диабетической стопы / Э. В. Супрун, С. В. Терещенко // Рациональная фармакотерапия. – 2017. – № 2 (43). – С. 39-44.
 3. Супрун Э. В. Роль эндотелиальной дисфункции в формировании осложнений сахарного диабета и перспективы ее коррекции рецепторным антагонистом интерлейкина-1 / Э. В. Супрун, С. В. Терещенко // Вісник наукових досліджень. – 2017. – № 2. – С. 5-12.
 4. IL-1ra stabilizes the thiol-disulfide system in the brain tissue of rats with experimental diabetes / E. Suprun, S. Tereshenko, A. Piminov et al. // Medical Educational. – 2017. – Issue 12 (2), V. 51. – P. 1521-1530. ISSN 0308-0110.

Цубанова Н.А.

 1. Аналіз основних соціально – економічних характеристик пероральних цукрознижуючих лікарських засобів та тенденції їх споживання в Україні / Л. В. Яковлева, Н. А. Цубанова, О. Г. Бердник та ін. // Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи: матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. м. Харків, 25-28 квітня 2017 р. – Х. : НФаУ, 2017. – С. 37-53. 1.pdf
 2. Журенко Д. С. Дослідження дозозалежної мембраностабілізувальної дії екстракту алое / Д. С. Журенко, Н. А. Цубанова, Т. В. Севаст'янова // Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів : матеріали І міжнар. наук.-практ. конф., в 2-х. т., м. Харків, 30-31 березня 2017 р., – Х. : НФаУ, 2017. – Т. 2. – С. 116.
 3. Просяник Л. Ф. Деякі аспекти щодо актуалізації проблеми безпечної утилізації непридатних лікарських засобів в Україні / Л. Ф. Просяник, Н. А. Цубанова // Підготовка спеціалістів фармації в рамках концепції «Навчання протягом життя (Long Life Learning)»: наука, освіта, практика : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 16-17 травня 2017 р. – Х. : НФаУ, 2017. – С. 213-215. 3.pdf
 4. Современные походы к лечению эректильной дисфункции / Э. В. Супрун, В. М. Кузнецова, Н. А. Цубанова та ін. // Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів : матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф., в 2-х. т., 30-31 березня 2017 року. – Х. : НФаУ, 2017. – Т. 1. – С. 287-293.
 5. Цубанова Н. А. Возможности терапии климактерических нарушений фитопрепаратом «Нормоцикл» / Н. А. Цубанова, А. В. Барская, Э. С. Цубанова // Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів : матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф. : у 2-х т., м. Харків, 30-31 березня 2017 року. – Х. : НФаУ, 2017. – Т. 2. – С. 344. 5.pdf
 6. Цубанова Н. А. Вплив комплексної антидіабетичної композиції на гістоструктуру підшлункової залози щурів за умов дексаметазонового діабету / Н. А. Цубанова, О. Г. Бердник // Клінічна фармація. – 2017. – Т. 21, № 2. – С. 53-57. ISSN 2518-1572
 7. Цубанова Н. А. Гиперпластические процессы эндометрия. Возможности коррекции натуропатическими препаратами / Н. А. Цубанова, А. В. Барская, Т. Д. Губченко // Здоровье женщины. – 2017. – № 4(120). – С. 47-52. ISSN 1992-5921
 8. Цубанова Н. А. Основні аспекти викладання розділу «Фармакогенетика» у системі післядипломної освіти / Н. А. Цубанова, Л. І. Шульга // Підготовка спеціалістів фармації в рамках концепції «Навчання протягом життя (Life Long Learning)»: наука, освіта, практика : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 16-17 травня 2017 р. – Х. : НФаУ, 2017. – С. 71-72. 8.pdf
 9. Цубанова Н. А. Основні аспекти викладання розділу «Фармакогенетика» у системі післядипломної освіти / Н. А. Цубанова, Л. І. Шульга // Підготовка спеціалістів фармації в рамках концепції «Навчання протягом життя (Life Long Learning)»: наука, освіта, практика : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 16-17 травня 2017 р. – Х. : НФаУ, 2017. – С. 71-72.
 10. IL-1ra stabilizes the thiol-disulfide system in the brain tissue of rats with experimental diabetes / E. Suprun, S. Tereshenko, A. Piminov et al. // Medical Educational. – 2017. – Issue 12 (2), V. 51. – P. 1521-1530. ISSN 0308-0110.
 11. Screening Study for Finding the Optimal Combination Gel Composition for the Treatment of Periodontal Disease, Which Contains Extracts of Aloe Vera and Oak Bark / N. A. Tsubanova, D. S. Zhurenko, N. V. Khokhlenkova et al. // Asian Journal of Pharmaceutics. – 2017(Suppl). – № 11(2). – P. 353-357. E-ISSN : 1998-409X. 11.pdf
 12. Substantion of the choice of components for a combined  drug used for the treatment of typy 2 diabetes mellitus / K. N. Toraiev, A. S. Nemchenko, N. A. Tsubanova et al. // Visnik farmacii. – 2017. – № 1 (89). – P. 25-31. ISSN 2415-8844. 12.pdf

Шевченко В.О.

 1. Розробка складу орального лікарського засобу в полімерних контейнерах / В. О. Шевченко, С. О. Повєткін, О. Ф. Пімінов та ін. // Підготовка спеціалістів фармації в рамках концепції «Навчання протягом життя (Life Long Learning)»: наука, освіта, практика : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 16-17 травня 2017 р. – Х. : НФаУ, 2017. – С. 267-269. 1.pdf
 2. Шевченко В. А. Разработка и внедрение лекарственных средств для орального применения в инновационных контейнерах / В. А. Шевченко, Л. И. Шульга, С. Н. Ролик // Актуальные вопросы современной медицины и фармации : материалы 69-й итоговой науч.-практ. конф. студентов и молодых ученых, г. Витебск, 19-20 апр. 2017 г. – Витебск : ВГМУ, 2017. – С. 694-696. 2.pdf
 3. Шевченко В. О. Дослідження щодо вибору оптимального складу комбінованого лікарського засобу для орального застосування в однодозових полімерних контейнерах / В. О. Шевченко // Промислова фармація: Етапи становлення та майбутнє : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во НФаУ, 2017. – С. 128-132.
 4. Шевченко В. О. Розробка технології комбінованого лікарського засобу для орального застосування в поліетиленових ампулах / В. О. Шевченко, С. М. Ролік, С. О. Повєткін // Зб. наук. пр. співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. – 2017. – Вип. 28. – С. 147-152. ISSN 2227-7404
 5. The role of motivation factors in the formation of professional competence specialist of pharmacy / S. N. Rolik, L. I. Shulga, T. D. Gubchenko et al. // Підготовка спеціалістів фармації в рамках концепції «Навчання протягом життя (life long learning)»: наука, освіта, практика : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 16-17 травня 2017 р. – Х. : НФаУ, 2017. – С. 147-149.

Шульга Л.І.

 1. Безкровная К. С. Экспериментальное обоснование выбора концентрации екстрагента новой растительной субстанции: методологический аспект / К. С. Безкровная, Л. И. Шульга // Фармация: наука, образование, инновации и производство : материалы республиканской науч.–практ. конф. с междунар. участием, г. Ташкент, 16-17 ноября 2017 г. – Тошкент, 2017. – С. 148-149.
 2. Важливі аспекти викладання біотехнології в системі підвищення кваліфікації спеціалістів фармації / К. О. Бур’ян, Г. І. Квітчата, В. А. Якущенко та ін. // Сучасні досягнення фармацевтичної технології і біотехнології : зб. наук. пр., вип. 2. – Х. : Вид-во НФаУ, 2017. – С. 37-39.
 3. Вивчення антимікробної активності порошку гусені тутового шовкопряду / В. А. Якущенко, П. В. Нартов, Л. І. Шульга та ін. // Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії : матер. ІІІ міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Харків, 14–15 листопада 2017 р. – Х. : НФаУ, 2017. – С. 218.
 4. Визначення ступеня подрібнення рослинної сировини при розробці технології протиалергійного збору / Л. І. Шульга, І. О. Журавель, Т. Д. Губченко, О. Ф. Пімінов // Зб. наук. пр. співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. – 2017. – Вип. 27. – С. 367-372. ISSN 2227-7404. 4.pdf
 5. Вторичная профилактика тромбоэмболических осложнений у больных с кровотечениями / А. И. Квитчатая, Д. В. Оклей, А. Ф. Пиминов, Л. И. Шульга // Фармакологія 2017 – крок у майбутнє : тези доповідей V національного з’їзду фармакологів України, м. Запоріжжя, 18-20 жовтня 2017 р. – Запоріжжя : ЗДМУ, 2017. – С. 59-60.
 6. Деякі аспекти локального застосування рослинних лікарських засобів у терапії стоматологічних захворювань / Л. І. Шульга, С. М. Ролік, С. В. Плис та ін. // Сучасні досягнення фармацевтичної технології і біотехнології : зб. наук. пр., вип. 2. – Х. : Вид-во НФаУ, 2017. – С. 226-229. 6.pdf
 7. Домар Н. А. Актуальні питання створення лікарських засобів на основі наносистем в аспекті професійного удосконалення фахівців фармацевтичного сектору / Н. А. Домар, Л. І. Шульга, О. Ф. Пімінов // Нанотехнології у фармації та медицині : матеріали наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 19–20 квітня 2017 р. – Х. : НФаУ, 2017. – С. 19.
 8. Домар Н. А. Направления усовершенствования фармацевтического последипломного образования / Н. А. Домар, Е. А. Бурьян, Л. И. Шульга // Фармация: наука, образование, инновации и производство : материалы республиканской науч.-практ. конф. с междунар. участием, г. Ташкент, 16-17 ноября 2017 г. – Тошкент, 2017. – С. 86-88.
 9. Домар Н. А. Особливості застосування нанопрепаратів в лікуванні онкозахворювань / Н. А. Домар, О. Ф. Пімінов, Л. І. Шульга // Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії : матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Харків, 14-15 листопада 2017 р. – Х. : НФаУ, 2017. – С. 72.
 10. Значение «Лексикона специалиста фармации и медицины» в практико-ориентированной последипломной подготовке провизоров / Л. И. Шульга, В. А. Якущенко, О. В. Лукиенко та ін. // Підготовка спеціалістів фармації в рамках концепції «Навчання протягом життя (Life Long Learning)»: наука, освіта, практика : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 16-17 травня 2017 р. – Х. : НФаУ, 2017. – С. 86-88. 10.pdf
 11. Значимість викладача в післядипломній освітній діяльності / Л. І. Шульга, Т. С. Безценна, О. В. Лукієнко та ін. // Підготовка спеціалістів фармації в рамках концепції «Навчання протягом життя (Life Long Learning)»: наука, освіта, практика : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 16-17 травня 2017 р. – Х. : НФаУ, 2017. – С. 79. 11.pdf
 12. Кузнєцова В. М. Формування культури здорового способу життя / В. М. Кузнєцова, Н. А. Домар, Л. І. Шульга // Стоматологічна наука та практика на Слобожанщині : історія, надбання і перспективи розвитку : матеріали науково-практ. конф. з міжнар. участю, м. Харків, 5-6 жовтня 2017 р. – Х. : Фенікс, 2017. – С. 70-73.
 13. Лукієнко О. В. Викладання тематики «Гомеопатичні лікарські засоби» в системі післядипломної освіти / О. В. Лукієнко, Л. І. Шульга // Сучасні досягнення фармацевтичної технології і біотехнології : зб. наук. пр., вип. 2. – Х. : Вид-во НФаУ, 2017. – С. 129-130.
 14. Методическое обеспечение дистанционного обучения специалистов фармации и медицины на этапе последипломной подготовки / В. А. Якущенко, Л. И. Шульга, А. И. Квитчатая и др. / Дистанційне навчання – старт із сьогодення в майбутнє : матеріали ІІІ всеукраїнської наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Харків, 20-21 квітня 2017 р. – Х. : ХНУ імені Каразіна, 2017. – С. 20-21.
 15. Методичні рекомендації для викладачів системи післядипломної підготовки спеціалістів медицини як засіб підвищення їх професійної майстерності / Г. І. Квітчата, О. Ф. Пімінов, Л. І. Шульга та ін. // Підготовка спеціалістів фармації в рамках концепції «Навчання протягом життя (Life Long Learning)»: наука, освіта, практика : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 16-17 травня 2017 р. – Х. : НФаУ, 2017. – С. 22-23.
 16. Наукове обґрунтування рослинних складових комплексного препарату для лікування запальних стоматологічних хвороб / Т. С. Безценна, О. Ф. Пімінов, Л. І. Шульга та ін. // Сучасні досягнення фармацевтичної технології і біотехнології : зб. наук. пр., вип. 2. – Х. : Вид-во НФаУ, 2017. – С. 21-23.
 17. Обґрунтування доцільності створення густого екстракту родовика за результатами дослідження репаративної активності / К. С. Безкровна, Л. І. Шульга, К. Ю. Юрченко та ін. // Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Харків, 14-15 листоп. 2017 р. – Х. : НФаУ, 2017 . – С. 26-27.
 18. Оптимізація проведення аудиторної самостійної роботи слухачів на циклах тематичного удосконалення – підґрунтя формування професійних якостей / Н. А. Домар, Л. І. Шульга, С. В. Огарь та ін. // Підготовка спеціалістів фармації в рамках концепції «Навчання протягом життя (Life Long Learning)» : наука, освіта, практика : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 16-17 травня 2017 р. – Х. : НФаУ, 2017. – С. 14-15.
 19. Особливості викладання клінічної фармакології в системі післядипломної освіти лікарів / О. Ф. Пімінов, Л. І. Шульга, Г. І. Квітчата та ін. // Сучасні проблеми клінічної фармакології з позиції доказової медицини : наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Тернопіль, 13-14 квітня 2017 р. – Тернопіль : ТДМУ, 2017. – С. 59-61.
 20. Особливості сучасної системи підвищення кваліфікації в умовах безперервної фармацевтичної освіти / С. В. Огарь, О. Ф. Пімінов, Л. І. Шульга та ін. // Підготовка спеціалістів фармації в рамках концепції «Навчання протягом життя (Life Long Learning)»: наука, освіта, практика : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 16-17 травня 2017 р. – Х. : НФаУ, 2017. – С. 40-42.
 21. Перспективи використання наноконтейнерів у створенні таргетних лікарських препаратів / О. Ф. Пімінов, Л. І. Шульга, В. А. Якущенко та ін. // Нанотехнології у фармації та медицині : матеріали Української наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 19-20 квітня 2017 р. – X., 2017. – С. 33.
 22. Пиминов А. Ф. Компетентнстный подход в системе непрерывного фармацевтического образования / А. Ф. Пиминов, С. В. Огарь, Л. И. Шульга // Фармация: наука, образование, инновации и производство : материалы республиканской науч.-практ. конф. с междунар. участием, г. Ташкент, 16-17 ноября 2017 г. – Тошкент, 2017. – С. 94-96.
 23. Пімінов О. Ф. Стандарти управління якістю у практиці аптечних закладів / О. Ф. Пімінов, Л. І. Шульга, С. В. Огарь // Управління якістю у фармації : матеріали ХІ наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Харків, 19 травня 2017 р. – Х. : НФаУ, 2017. – С. 130.
 24. Пімінов О. Ф. Шляхи удосконалення системи якості навчання фахівців фармацевтичної галузі / О. Ф. Пімінов, Н. А. Домар, Л. І. Шульга // Підготовка спеціалістів фармації в рамках концепції «Навчання протягом життя (Life Long Learning)»: наука, освіта, практика : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 16-17 травня 2017 р. – Х. : НФаУ, 2017. – С. 43-45.
 25. Сучасні підходи до викладання тематики нових фармацевтичних технологій на курсах підвищення кваліфікації фахівців фармації та медицини / О. Ф. Пімінов, Н. А. Домар, Л. І. Шульга та ін. // Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів : матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф., 30-31 березня 2017 року : у 2-х. т. – Х. : НФаУ, 2017. – Т. 2. – С. 265.
 26. Цубанова Н. А. Основні аспекти викладання розділу «Фармакогенетика» у системі післядипломної освіти / Н. А. Цубанова, Л. І. Шульга // Підготовка спеціалістів фармації в рамках концепції «Навчання протягом життя (Life Long Learning)»: наука, освіта, практика : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 16-17 травня 2017 р. – Х. : НФаУ, 2017. – С. 71-72.
 27. Шевченко В. А. Разработка и внедрение лекарственных средств для орального применения в инновационных контейнерах / В. А. Шевченко, Л. И. Шульга, С. Н. Ролик // Актуальные вопросы современной медицины и фармации : материалы 69-й итоговой науч.-практ. конф. студентов и молодых ученых, г. Витебск, 19-20 апр. 2017 г. – Витебск : ВГМУ, 2017. – С. 694-696.
 28. Шульга Л. И. Управление временем как залог успешного обучения / Л. И. Шульга, Т. В. Колычева, С. В. Огарь // Підготовка спеціалістів фармації в рамках концепції «Навчання протягом життя (Life Long Learning)»: наука, освіта, практика : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 16-17 травня 2017 р. – Х. : НФаУ, 2017. – С. 80-82. 28.pdf
 29. Шульга Л. І. Деякі аспекти розробки навчально-методичних матеріалів до виконання самостійної роботи слухачами системи післядипломної освіти / Л. І. Шульга, О. В. Лукієнко // Підготовка спеціалістів фармації в рамках концепції «Навчання протягом життя (life long learning)»: наука, освіта, практика : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 16-17 травня 2017 р. – Х. : НФаУ, 2017. – С. 83-85. 29.pdf
 30. Шульга Л. І. Застосування родовика лікарського у народній і офіційній медицині – базис нових фармацевтичних розробок / Л. І. Шульга, К. С. Безкровна, І. Г. Пересадько // Зб. наук. пр. співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. – 2017. – Вип. 27. – С. 173-185. ISSN 2227-7404. 30.pdf
 31. Шульга Л. І. Формування професійних компетентностей провізорів-інтернів при виконанні самостійної роботи з курсу «Фармацевтична технологія» / Л. І. Шульга, С. В. Огарь, О. В. Лукієнко // Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відео конференц-зв’язку) : матеріали ХІV Всеукр. наук-практ. конф. з міжнар. участю, присвяченої 60-річчю ТДМУ, м. Тернопіль, 18-19 травня 2017 р. : у 2-х т. – Тернопіль : ТДМУ, 2017. – Т. 2. – С. 312-313.
 32. Electronic textbooks as a means of improving postgraduate training of healthcare professionals / O. F. Piminov, L. I. Shulga, V. A. Yakushchenko, et al. // Соціальна фармація в охороні здоров’я . – 2017. – Т. 3, № 2. – С. 3-9. ISSN 2413–6085
 33. The role of motivation factors in the formation of professional competence specialist of pharmacy / S. N. Rolik, L. I. Shulga, T. D. Gubchenko et al. // Підготовка спеціалістів фармації в рамках концепції «Навчання протягом життя (life long learning)»: наука, освіта, практика : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 16-17 травня 2017 р. – Х. : НФаУ, 2017. – С. 147-149.

Якущенко В.А.

 1. Важливі аспекти викладання біотехнології в системі підвищення кваліфікації спеціалістів фармації / К. О. Бур’ян, Г. І. Квітчата, В. А. Якущенко та ін. // Сучасні досягнення фармацевтичної технології і біотехнології : зб. наук. пр., вип. 2. – Х. : Вид-во НФаУ, 2017. – С. 37-39.
 2. Вивчення антимікробної активності порошку гусені тутового шовкопряду / В. А. Якущенко, П. В. Нартов, Л. І. Шульга та ін. // Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії : матер. ІІІ міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Харків, 14–15 листопада 2017 р. – Х. : НФаУ, 2017. – С. 218.
 3. Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в післядипломній освіті фахівців фармації / К. О. Бур’ян, О. Ф. Пімінов, В. А. Якущенко та ін. // Підготовка спеціалістів фармації в рамках концепції «Навчання протягом життя (Life Long Learning)»: наука, освіта, практика : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 16-17 травня 2017 р. – Х. : НФаУ, 2017. – С. 92-93.
 4. Значение «Лексикона специалиста фармации и медицины» в практико-ориентированной последипломной подготовке провизоров / Л. И. Шульга, В. А. Якущенко, О. В. Лукиенко та ін. // Підготовка спеціалістів фармації в рамках концепції «Навчання протягом життя (Life Long Learning)»: наука, освіта, практика : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 16-17 травня 2017 р. – Х. : НФаУ, 2017. – С. 86-88.
 5. Методическое обеспечение дистанционного обучения специалистов фармации и медицины на этапе последипломной подготовки / В. А. Якущенко, Л. И. Шульга, А. И. Квитчатая и др. / Дистанційне навчання – старт із сьогодення в майбутнє : матеріали ІІІ всеукраїнської наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Харків, 20-21 квітня 2017 р. – Х. : ХНУ імені Каразіна, 2017. – С. 20-21.
 6. Методичні рекомендації для викладачів системи післядипломної підготовки спеціалістів медицини як засіб підвищення їх професійної майстерності / Г. І. Квітчата, О. Ф. Пімінов, Л. І. Шульга та ін. // Підготовка спеціалістів фармації в рамках концепції «Навчання протягом життя (Life Long Learning)»: наука, освіта, практика : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 16-17 травня 2017 р. – Х. : НФаУ, 2017. – С. 22-23.
 7. Особливості викладання клінічної фармакології в системі післядипломної освіти лікарів / О. Ф. Пімінов, Л. І. Шульга, Г. І. Квітчата та ін. // Сучасні проблеми клінічної фармакології з позиції доказової медицини : наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Тернопіль, 13-14 квітня 2017 р. – Тернопіль : ТДМУ, 2017. – С. 59-61.
 8. Перспективи використання наноконтейнерів у створенні таргетних лікарських препаратів / О. Ф. Пімінов, Л. І. Шульга, В. А. Якущенко та ін. // Нанотехнології у фармації та медицині : матеріали Української наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 19-20 квітня 2017 р. – X., 2017. – С. 33.
 9. Якущенко В. А. Технологические свойства порошка гусениц тутового шелкопряда в зависимости от условий криопереработки исходного сырья / В. А. Якущенко, П. В. Нартов, А. Ф. Пиминов // Фармация: наука, образование, инновации и производство : материалы республиканской науч.-практ. конф. с междунар. участием, г. Ташкент, 16-17 ноября 2017 г. – Тошкент, 2017. – С. 160-161. 9.pdf
 10. Electronic textbooks as a means of improving postgraduate training of healthcare professionals / O. F. Piminov, L. I. Shulga, V. A. Yakushchenko, et al. // Соціальна фармація в охороні здоров’я . – 2017. – Т. 3, № 2. – С. 3-9. ISSN 2413–6085.

 

ПЕРЕЛІК НАУКОВИХ ПРАЦЬ, ОПУБЛІКОВАНИХ У 2016 РОЦІ

Безценна Т.С.

 1. Безценная Т. С. Экспериментальное обоснование применимости нового растительного сбора в стоматологической практике / Т. С. Безценная, Л. И. Шульга, А.Ф. Пиминов // Университетская наука: взгляд в будущее : материалы междунар. науч.-практ. конф., посвященной 81-летию Курского гос. мед. ун-та и 50-летию фармац. факультета, г. Курск, 4-5 февр. 2016 г. – Т. III. – Курск : ГБОУ ВПО КГМУ Минздрава России, 2016. –  С. 16–19. 1.pdf
 2. Досягнення сучасної фармацевтичної науки у створенні лікарських засобів рослинного походження для стоматології / О. Ф. Пімінов, Л. І. Шульга, Т. С. Безценна та ін. // Фармація ХХІ століття : тенденції та перспективи : матеріали VIII Нац.  з’їзду фармацевтів України, м. Харків, 13-14 вересня 2016 р. : в 2 т. Т. 1. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 272.
 3. Методологічні аспекти проведення досліджень з визначення посилюючого антибактеріальний ефект фітозасобу компоненту / О. Ф. Пімінов, Л. І. Шульга, Т. С. Безценна, І. О. Журавель // Фармацевтична наука та практика : проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали I наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 77.
 4. Технологические аспекты получения водного извлечения из стоматологического сбора / Т. С. Безценная, Л. И. Шульга, А.Ф. Пиминов, О. В. Лукиенко // Актуальные проблемы современной науки в 21 веке : сб. материалов 10-й междунар. науч.-практ. конф., г. Махачкала, 30 апреля 2016 г. – Махачкала : ООО «Апробация», 2016. – С. 235–236. 4.pdf

Бур’ян К.О.

 1. Fahem Chaima. Comparative estimation of terbinafine hydrochloride quantification dy titrimetric methods / Fahem Chaima, Burain G.O., Burian K.O. // Актуальні питання створення нових лікарських засобів : тези доповідей XXIII міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів, м. Харків, 21 квітня 2016. : В 2 т., Т.1. – Х. : Вид-во НФаУ, 2016. – C. 172. 11.pdf
 2. Introduction of distance learning in the post-graduate pharmaceutical education: possibilities, problems, advantages / O. F. Piminov, L. I. Shulga, S. I. Trutaiev, K. O. Burian // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2016. – № 1. – С. 32–37. ISSN 2311-1127
 3. Бур’ян К.О. Нанокапсули / К.О. Бур’ян // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. «МОРІОН», 2016. – С 1132.
 4. Викладання фармацевтичної інформації в післядипломній підготовці спеціалістів фармації / В. А. Якущенко, Л. І. Шульга, О. Ф. Пімінов, К. О. Бур’ян // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали I наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 362–363.
 5. Викладання фармацевтичної інформації в післядипломній підготовці спеціалістів фармації / В. А. Якущенко, Л. І. Шульга, О. Ф. Пімінов, К. О. Бур’ян // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали I наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 362–363.
 6. Методичні рекомендації для викладачів з тематики «Фармакогенетика» / Н. А. Цубанова, О. Ф. Пімінов, Л. І. Шульга та ін. – Х., 2016. – 25 с.
 7. Перспективы и проблемы внедрения фармакогенетики в медицинскую практику / Н. А. Цубанова, Е. А Бурьян, Т. В. Севастьянова,  Л. В. Деримедведь // Рацинальная фармакотерапия. – 2016. – №1(38). – С.1-5.
 8. Правові наголоси та аспекти безпеки генетично модифікованих продуктів в Україні у рамках дистанційного курсу в системі підвищення кваліфікації спеціалістів фармації / О. Ф. Пімінов, К. О. Бур’ян, Н. А. Домар, І. Г. Пересадько // Сучасні досягнення фармацевтичної технології та біотехнології : зб. наук. праць. – Х. : Вид-во НФаУ, 2016. – С. 463-465.
 9. Самостійна робота слухачів в післядипломній підготовці провізорів та лікарів / В. А. Якущенко, К. О. Бур’ян, О. Ф. Пімінов и др. // Фармація ХХІ століття: тенденції та перспективи : матеріали VІІІ Нац. з’їзду фармацевтів України, м. Харків, 13-16 вер. 2016 р. – Харків: НФаУ, 2016. – С. 382.
 10. Стан вітчизняного ринку лікарських засобів, що використовуються при вестибулярних розладах / Г. І. Квітчата, В. А. Якущенко, Л. І. Шульга, К. О. Бур’ян  // Зб. наук. пр. співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. – 2016. – Вип. 26. – С. 215–220. ISSN 2227-7404
 11. Тестовий контроль як засіб діагностики освітньо-професійної підготовки спеціалістів фармації та медицини на післядипломному етапі / Л. І. Шульга, О. В. Лукієнко, Т. Д. Губченко, К. О. Бур’ян // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали I наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 359.

Губченко Т.Д.

 1. The influence of IL-2 (Roncoleukin) on the ratio of the glutathione system, enrgy metabolism and oxidative modification of proteins in rat brain cells against a background of experimental hyperglycemia / E. V. Suprun, S. V. Tereshchenko, T. D. Gubchenko, Bayramov Rovshan // Фармація ХХІ століття: тенденції та перспективи : матеріали VIII Нац. з’їзду фармацевтів України, м. Харків, 13-16 вересня 2016 р. : у 2 т. Т. 2. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 150.
 2. Анализ оригинальных показателей ТИОЛ-дисульфидной системы при экспериментальном сахарном диабете / Э. В. Супрун, А. Ф. Пиминов, Т. Д. Губченко, С. Н. Ролик // Университетская наука: взгляд в будущее : материалы междунар. науч.-практ. конф., посвященной 81-летию Курского гос. мед. ун-та и 50-летию фармац. факультета, г. Курск, 4-5 февр. 2016 г. – Т. III. – Курск : ГБОУ ВПО КГМУ Минздрава России, 2016. – С. 405-410.
 3. Губченко Т.Д. Дрекслер Кім Ерік / Т. Д. Губченко // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016.  – С. 548-549.
 4. Губченко Т.Д. Лосьон / Т. Д. Губченко // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016.  – С. 993.
 5. Дистанційне навчання з позиції ефективного маркетингу освітніх послуг / В. А. Якущенко, П. В. Нартов, О. Ф. Пімінов та ін. // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики : зб. наук. статей IV міжнар. наук.-практ. Internet-конф., м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 223–225.
 6. Застосування інноваційної технології BFS при створенні рідких лікарських засобів у полімерному пакуванні / В. О. Шевченко, С. О. Повєткін, К. А. Чіхладзе, Т. Д. Губченко // Фармація ХХІ століття : тенденції та перспективи : матеріали VIII Нац.  з’їзду фармацевтів України, м. Харків, 13-14 вересня 2016 р. : в 2 т. Т. 1. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 426.
 7. Значення навчально-методичного забезпечення у післядипломній підготовці провізорів та лікарів / В. А. Якущенко, П. В. Нартов, Л. І. Шульга, О. В. Лукієнко  та ін. // Сучасні досягнення фармацевтичної технології та біотехнології : зб. наук. праць. – Х. : Вид-во НФаУ, 2016. – С. 730-733.
 8. Лукієнко О. В. До питання теорії створення лікарських косметичних засобів: значення фармацевтичних факторів / О. В. Лукієнко, Т. Д. Губченко, І. Г. Пересадько // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали I наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 66.
 9. Методичні рекомендації для викладачів з тематики «Фармакогенетика» / Н. А. Цубанова, О. Ф. Пімінов, Л. І. Шульга та ін. – Х., 2016. – 25 с.
 10. Особенности митопротективной активности ронколейкина  / Э. В. Супрун, С. В. Терещенко, А. Ф. Пиминов, Т. Д. Губченко // Человек и лекарство : сб. материалов ХХІІІ Российского национального конгресса. Тезисы докладов, г. Москва, 11-14 апреля 2016 г. – М. : Видокс, 2016. – С. 205.
 11. Особливості роботи куратора у системі післядипломного навчання / Т. Д. Губченко, С. І. Трутаєв, С. М. Ролік, І. Г. Пересадько // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали I наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 334. 111.pdf
 12. Тестовий контроль як засіб діагностики освітньо-професійної підготовки спеціалістів фармації та медицини на післядипломному етапі / Л. І. Шульга, О. В. Лукієнко, Т. Д. Губченко, К. О. Бур’ян // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали I наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 359.
 13. Шульга Л. И. Научное обоснование выбора сырьевого источника как стадия процесса создания растительной субстанции и фитопрепарата / Л. И. Шульга,  К. С. Присич, Т. Д. Губченко  // Университетская наука : взгляд в будущее : материалы междунар. науч.-практ. конф., посвященной 81-летию Курского гос. мед. ун-та и 50-летию фармац. факультета, г. Курск, 4-5 февр. 2016 г. – Т. III. – Курск : ГБОУ ВПО КГМУ Минздрава России, 2016. – С. 146–151.

Домар Н.А.

 1. Домар Н.А. Біочіп (Біологічний мікрочіп) / Н.А. Домар // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 225-226.
 2. Кузнєцова В. М. Антибіотикоасоційована діарея / В. М. Кузнєцова, Н. А. Домар // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 110-111.
 3. Кузнєцова В. М. Антибіотикоасоційована діарея / В. М. Кузнєцова, Н. А. Домар // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 110-111.
 4. Кузнєцова В. М. Запор (Закреп) / В. М. Кузнєцова, Н. А. Домар // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 651-652.
 5. Отримання екстрактів з трави омели білої та вивчення їх протимікробної та протитуберкульозної активності / Д. В. Упир, Л. І. Шульга, А. В. Мартинов, Н. А. Домар // Фармація ХХІ століття : тенденції та перспективи : матеріали VIII Нац.  з’їзду фармацевтів України, м. Харків, 13-14 вересня 2016 р. : в 2 т. Т. 1. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 146.
 6. Правові наголоси та аспекти безпеки генетично модифікованих продуктів в Україні у рамках дистанційного курсу в системі підвищення кваліфікації спеціалістів фармації / О. Ф. Пімінов, К. О. Бур’ян, Н. А. Домар, І. Г. Пересадько // Сучасні досягнення фармацевтичної технології та біотехнології : зб. наук. праць. – Х. : Вид-во НФаУ, 2016. – С. 463-465.
 7. Роль дистанційних методів навчання в сучасній освіті / О. Ф. Пімінов, Н. А. Домар, Л. І. Шульга, О. В. Лукієнко // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали I наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 322.
 8. Специфика работы преподавателя дистанционной формы обучения в системе повышения квалификации специалистов фармации / Н. А. Домар, Л. И. Шульга, В. А. Якущенко, А. Ф. Пиминов // Фармацевтическое образование, наука и практика: горизонты развития : материалы Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием, посвященной 50-летию фармацевтического факультета КГМУ, г. Курск, 20–21 октября 2016 г. – Курск : ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России, 2016. – С. 644-648. 8.pdf

Журенко Д.С.

 1. Дослідження ефективності нового гелю, що містить екстракт кори дуба та екстракт алое, за умов протамінового парадонтиту / Н. А. Цубанова, Н. В. Хохленкова, Д. С. Журенко, Іроко Імамузо Метью // Український біофармацевтичний журнал. – 2016. – № 2 (43). – С.27-31. ISNN 2311-715X
 2. Журенко Д. С. Влияние нового структурного аналога мелатонина на показатель летальности крыс с острой ишемией печени / Д. С. Журенко, Н. А. Цубанова // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. –  С. 257.
 3. Журенко Д. С. Экстракт коры дуба как перспективный компонент в создании новых лекарственных препаратов / Д. С. Журенко, Н. А. Цубанова // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали І наук.-практ. інтернет-конференції з міжнародною участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. –  С. 258.

Квітчата Г.І.

 1. Місце та роль підвищення кваліфікації лікарів в наданні якісної медичної допомоги населенню / Г. І. Квітчата, Л. І. Шульга, О. Ф. Пімінов, О. В. Немченко // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали I наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 339–340.1.pdf
 2. Factors that determine the health of the student population / Y. Nicolenko, O. Korzh, K. Vovk et al. // Massachusetts Review of Science and Technologies. – 2016. – № 1 (13), Vol. VII. – P. 891-898.    ISSN: 0025-487X
 3. Аспекты дидактики в технологии преподавания элементов клинической фармакологии в последипломном образовании специалистов медицины / А. И. Квитчатая, А. Ф. Пиминов, Л. И. Шульга, О. В. Сокруто  // Университетская наука: взгляд в будущее : материалы междунар. науч.-практ. конф., посвященной 81-летию Курского гос. мед. ун-та и 50-летию фармац. факультета, г. Курск, 4-5 февр. 2016 г. – Т. III. – Курск : ГБОУ ВПО КГМУ Минздрава России, 2016. – С. 309– 312.3.pdf
 4. Вивчення антибактеріальної активності рідини гусені тутового шовкопряду / В. А. Якущенко, П. В. Нартов, Л. І. Шульга та ін. // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів : матеріали VI наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Тернопіль, 10-11 листоп. 2016 р. – Тернопіль : ТДМУ, 2016. – С. 345-346.
 5. Досвід проведення профорієнтаційної та агітаційної діяльності на циклах підвищення кваліфікації / С. М. Ролік, Г. І. Квітчата, С. І. Трутаєв та ін. // Фармацевтична наука та практика : проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали I наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 353.
 6. Досягнення сучасної фармацевтичної науки у створенні лікарських засобів рослинного походження для стоматології / О. Ф. Пімінов, Л. І. Шульга, Т. С. Безценна та ін. // Фармація ХХІ століття : тенденції та перспективи : матеріали VIII Нац.  з’їзду фармацевтів України, м. Харків, 13-14 вересня 2016 р. : в 2 т. Т. 1. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 272.
 7. Значення навчально-методичного забезпечення у післядипломній підготовці провізорів та лікарів / В. А. Якущенко, П. В. Нартов, Л. І. Шульга, О. В. Лукієнко  та ін. // Сучасні досягнення фармацевтичної технології та біотехнології : зб. наук. праць. – Х. : Вид-во НФаУ, 2016. – С. 730-733.
 8. Квитчатая А. И. Препараты ноотропного действия в донозологических состояниях / А. И. Квитчатая, А. Ф. Пиминов, Л. И. Шульга //  Патофізіологія і фармація : шляхи інтеграції : тези доп. VII Нац. конгресу патофізіологів України з міжнар. участю, м. Харків, 5-7 жовт. 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 99.
 9. Квітчата Г. І. Аерофітотерапія / Г. І. Квітчата // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 32-33.
 10. Квітчата Г. І. Акупресура / Г. І. Квітчата // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 49-50.
 11. Квітчата Г. І. Акупунктура / Г. І. Квітчата // Фармацевтична енциклопедія.  – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 50.
 12. Квітчата Г. І. Винолікування / Г. І. Квітчата // Фармацевтична енциклопедія.  – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 302.
 13. Квітчата Г. І. Галотерапія / Г. І. Квітчата // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 358.
 14. Квітчата Г. І. Дендротерапія / Г. І. Квітчата // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 471.
 15. Квітчата Г. І. Зоотерапія / Г. І. Квітчата // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 677.
 16. Квітчата Г. І. Іплікаційна терапія / Г. І. Квітчата // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 735.
 17. Клінічне дослідження фосфоліпідів в практиці сімейного лікаря /  К. В. Вовк, Н. К. Александрова, О. В. Сокруто та ін. // Актуальні проблеми сучасної медицини. – 2016. – Т. 16., вип. 3 (55). – С. 55-58. ISSN 2227-7404
 18. Перспективи імпортозаміщення LAL-теста вітчизняними аналогами / П. В. Нартов, В. А. Якущенко, О. Ф. Пімінов, Г. І. Квітчата // Менеджмент та маркетинг сучасної економіки, науки, освіти, практики : зб. наук. робіт ІV міжнар. наук.-практ. Internet-конф., м. Харків, 24-25 березня 2016 року. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 271-273.
 19. Розгляд фахової термінології як аспекту вдосконалення професійної компетенції спеціалістів фармації та медицини / О. Ф. Пімінов, Г. І. Квітчата, В. А. Якущенко, Л. І. Шульга // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали I наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 351–352.
 20. Система фармаконагляду як фактор попередження виникнення ускладнень та наслідків неінфекційних захворювань / О. Ф. Пімінов, Г. І. Квітчата, Л. І. Шульга, В. А. Якущенко // Стратегії профілактики неінфекційних хвороб та шляхи їх реалізації: від постулатів минулого в майбутнє : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Харків, 4 листоп. 2016 р. – Х. : Вид-во ТОВ «Дім реклами», 2016. – С.156.
 21. Стан вітчизняного ринку лікарських засобів, що використовуються при вестибулярних розладах / Г. І. Квітчата, В. А. Якущенко, Л. І. Шульга, К. О. Бур’ян  // Зб. наук. пр. співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. – 2016. – Вип. 26. – С. 215–220. ISSN 2227-7404. 21.pdf
 22. Типовий навчальний план і програма спеціалізації (інтернатури) зі спеціальності «Загальна фармація» / О. Ф. Пімінов, Д. Л. Великий, А. В. Глущенко та ін. – Х. : Вид-во НФаУ, 2016. – 48 с.

Кузнєцова В.М.

 1. Алексєєва Л. М. Дипрофілін / Л. М. Алексєєва, В. М. Кузнєцова // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016.  – С. 496-497.
 2. Алексєєва Л. М. Доксициклін / Л. М. Алексєєва, В. М. Кузнєцова // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 537.
 3. Алексєєва Т. В. Дифенгідраміну гідрохлорид / Т. В. Алексєєва, В. М. Кузнєцова // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016.  – С. 505.
 4. Амжад Абу Шарк Дипіридамол / Амжад Абу Шарк, В. М. Кузнєцова // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016.  – С. 496.
 5. Амжад Абу Шарк Доксиламіну сукцинат / Амжад Абу Шарк, В. М. Кузнєцова // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 537.
 6. Бевз Н. Ю. Дицикловерину гідрохлорид / дицикломіну гідрохлорид / Н. Ю. Бевз, В. М. Кузнєцова // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 508.
 7. Безуглий П. О. Дисульфірам / П. О. Безуглий, В. М. Кузнєцова // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016.  – С. 504.
 8. Безуглий П. О. Докузату натрієва сіль / П. О. Безуглий, В. М. Кузнєцова // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 538.
 9. Бур’ян Г. О. Доксепіну гідрохлорид / Г. О. Бур’ян, В. М. Кузнєцова // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 537.
 10. Гарна Н. В. Дифлюнісал / Н. В. Гарна, В. М. Кузнєцова // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 505-506.
 11. Горохова О. В. Доксапраму гідрохлорид / О. В. Горохова, В. М. Кузнєцова // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 536-537.
 12. Динамика показателей энергетического метаболизма в тканях головного мозга крыс с экспериментальным сахарным диабетом на фоне коррекции ронколейкином / Э. В. Супрун, В. М. Кузнецова, Н. А. Цубанова, О. В. Лукиенко // Университетская наука: взгляд в будущее : материалы междунар. науч.-практ. конф., посвященной 81-летию Курского государств. Медицинского университета и 50-летию фармацевтического факультета, г. Курск, 4-5 февр. 2016 г. – Курск : ГБОУ ВПО КГМУ Минздрава России, 2016. – Том ІІ. – С. 400-405.
 13. Зайченко Г. В. Триметоприм / Г. В. Зайченко, В. М. Кузнєцова // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С.  1699.
 14. Изучение антиоксидантных эффектов ронколейкина у крыс с экспериментальным сахарным диабетом / Э. В. Супрун, В. М. Кузнецова, Н. А. Цубанова и др. // Человек и лекарство : сб. материалов ХХІІІ Российского национального конгресса. Тезисы докладов, г. Москва, 11-14 апреля 2016 г. – М. : Видокс, 2016. – С. 204-205.
 15. Клинико-иммунологические особенности эшерихиоза у детей, инфицированных Н. Pylori / С. В. Кузнецов, С. О. Ткаченко, В. М. Кузнецова и др. // Втілення ідей М. М. Соловйова зі збереження популяційного здоров’я нації : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 130-річчю з дня народження проф. М. М. Соловйова, засновника та першого завідувача кафедри епідеміології ХНМУ, м. Харків, 17 травня 2016 р. – Х., 2016. – С. 47-48.
 16. Колісник О. В. Дифеноксилату гідрохлорид / О. В. Колісник, В. М. Кузнєцова // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016.  – С. 505.
 17. Кузнецова В. М. Пропаганда здорового способу життя / В. М. Кузнецова, Д. В. Упир // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матер. I наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 321. 17.pdf
 18. Кузнєцова В. М. Автономний ріст пухлин / В. М. Кузнєцова // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 17.
 19. Кузнєцова В. М. Адаптація / В. М. Кузнєцова, Т. В. Кожухова // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 22-23.
 20. Кузнєцова В. М. Алкалоз / В. М. Кузнєцова // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 59.
 21. Кузнєцова В. М. Антибіотикоасоційована діарея / В. М. Кузнєцова, Н. А. Домар // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 110-111.
 22. Кузнєцова В. М. Антибіотикоасоційована діарея / В. М. Кузнєцова, Н. А. Домар // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 110-111.
 23. Кузнєцова В. М. Асфіксія / В. М. Кузнєцова // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 152.
 24. Кузнєцова В. М. Атрофія / В. М. Кузнєцова // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 158.
 25. Кузнєцова В. М. Гарячка  / В. М. Кузнєцова // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 362.
 26. Кузнєцова В. М. Голодування / В. М. Кузнєцова // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 422-423.
 27. Кузнєцова В. М. Доксорубіцину гідрохлорид / В. М. Кузнєцова, К. А. Таран // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С.  537-538.
 28. Кузнєцова В. М. Запор (Закреп) / В. М. Кузнєцова, Н. А. Домар // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 651-652.
 29. Кузнєцова В. М. Здоров’я / В. М. Кузнєцова // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 660-661.
 30. Кузнєцова В. М. Кашель / В. М. Кузнєцова // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 788.
 31. Кузнєцова В. М. Кишкові коліки новонароджених / В. М. Кузнєцова // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 824.
 32. Кузнєцова В. М. Печія / В. М. Кузнєцова // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 1294.
 33. Кузнєцова В.М. Анестезія / В.М. Кузнєцова // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 100.
 34. Кузнєцова В.М. Ацидоз  / В. М. Кузнєцова // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 169.
 35. Леонова С. Г. Дитранол / С. Г. Леонова, В. М. Кузнєцова // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016.  – С. 505.
 36. Оптимизация терапии гриппа и ОРВИ у детей / С. В. Кузнецов, В. М. Кузнецова, М. С. Зимина и др. / Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали I наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 280-281. 36.pdf
 37. Сидоренко Л. В. Дозулепіну гідрохлорид / Дотіепіну гідрохлорид / Л. В. Сидоренко, В. М. Кузнєцова // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. –  С. 534-535.
 38. Супрун Е. В. Аналіз змін лабораторних показників організму на тлі прийому лікарських засобів / Е. В. Супрун, В. М. Кузнєцова, О. С. Супрун // Безпека та нормативно-правовий супровід лікарських засобів: від розробки до медичного застосування : матеріали IV наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті проф., д. мед. н. Вікторова О. П., м. Київ, 11-12 жовт. 2016 р. – К. : ДП «Держ. Експерт. Центр МОЗ». – С. 18-19.
 39. Таран К. А. Диритроміцин / К. А. Таран, В. М. Кузнєцова // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016.  – С. 497.
 40. Українець І. В. Димеркапрол / І. В. Українець, В. М. Кузнєцова // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 494.
 41. Українець І. В. Димеркапрол / І. В. Українець, В. М. Кузнєцова // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 494.
 42. Українець І. В. Добутаміну гідрохлорид / І. В. Українець , В. М. Кузнєцова // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. –  С. 528-529.

Лукієнко О.В.

 1. Головкін В. О.  Мазі / В. О. Головкін , О. В. Лукієнко, І. О. Пухальська // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 1007-1008.
 2. Динамика показателей энергетического метаболизма в тканях головного мозга крыс с экспериментальным сахарным диабетом на фоне коррекции ронколейкином / Э. В. Супрун, В. М. Кузнецова, Н. А. Цубанова, О. В. Лукиенко // Университетская наука: взгляд в будущее : материалы междунар. науч.-практ. конф., посвященной 81-летию Курского государств. Медицинского университета и 50-летию фармацевтического факультета, г. Курск, 4-5 февр. 2016 г. – Курск : ГБОУ ВПО КГМУ Минздрава России, 2016. – Том ІІ. – С. 400-405.
 3. Значення навчально-методичного забезпечення у післядипломній підготовці провізорів та лікарів / В. А. Якущенко, П. В. Нартов, Л. І. Шульга, О. В. Лукієнко  та ін. // Сучасні досягнення фармацевтичної технології та біотехнології : зб. наук. праць. – Х. : Вид-во НФаУ, 2016. – С. 730-733.
 4. Изучение антиоксидантных эффектов ронколейкина у крыс с экспериментальным сахарным диабетом / Э. В. Супрун, В. М. Кузнецова, Н. А. Цубанова и др. // Человек и лекарство : сб. материалов ХХІІІ Российского национального конгресса. Тезисы докладов, г. Москва, 11-14 апреля 2016 г. – М. : Видокс, 2016. – С. 204-205.
 5. Лукієнко О. В. До питання теорії створення лікарських косметичних засобів: значення фармацевтичних факторів / О. В. Лукієнко, Т. Д. Губченко, І. Г. Пересадько // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали I наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 66. 5.pdf
 6. Лукієнко О. В. Мазеві основи / О. В. Лукієнко // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 1007.
 7. Методичні рекомендації для викладачів з тематики «Фармакогенетика» / Н. А. Цубанова, О. Ф. Пімінов, Л. І. Шульга та ін. – Х., 2016. – 25 с.
 8. Роль дистанційних методів навчання в сучасній освіті / О. Ф. Пімінов, Н. А. Домар, Л. І. Шульга, О. В. Лукієнко // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали I наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 322.
 9. Самостійна робота слухачів в післядипломній підготовці провізорів та лікарів / В. А. Якущенко, К. О. Бур’ян, О. Ф. Пімінов и др. // Фармація ХХІ століття: тенденції та перспективи : матеріали VІІІ Нац. з’їзду фармацевтів України, м. Харків, 13-16 вер. 2016 р. – Харків: НФаУ, 2016. – С. 382.
 10. Тестовий контроль як засіб діагностики освітньо-професійної підготовки спеціалістів фармації та медицини на післядипломному етапі / Л. І. Шульга, О. В. Лукієнко, Т. Д. Губченко, К. О. Бур’ян // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали I наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 359.
 11. Технологические аспекты получения водного извлечения из стоматологического сбора / Т. С. Безценная, Л. И. Шульга, А.Ф. Пиминов, О. В. Лукиенко // Актуальные проблемы современной науки в 21 веке : сб. материалов 10-й междунар. науч.-практ. конф., г. Махачкала, 30 апреля 2016 г. – Махачкала : ООО «Апробация», 2016. – С. 235–236.
 12. Типовий навчальний план і програма спеціалізації (інтернатури) зі спеціальності «Загальна фармація» / О. Ф. Пімінов, Д. Л. Великий, А. В. Глущенко та ін. – Х. : Вид-во НФаУ, 2016. – 48 с.

Огарь С.В.

 1. Методика підготовки та проведення лабораторних занять з фармакогнозії : навч.-метод. посіб. : у 2 т. / В. С. Кисличенко, С. М. Марчишин, З. І. Омельченко та ін. ; за ред. В. С. Кисличенко, С. В. Огарь. – Тернопіль : ТДМУ, 2016. – Т. 1. – 392 с.

Пересадько І.Г.

 1. Лукієнко О. В. До питання теорії створення лікарських косметичних засобів: значення фармацевтичних факторів / О. В. Лукієнко, Т. Д. Губченко, І. Г. Пересадько // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали I наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 66.
 2. Особливості роботи куратора у системі післядипломного навчання / Т. Д. Губченко, С. І. Трутаєв, С. М. Ролік, І. Г. Пересадько // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали I наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 334.
 3. Правові наголоси та аспекти безпеки генетично модифікованих продуктів в Україні у рамках дистанційного курсу в системі підвищення кваліфікації спеціалістів фармації / О. Ф. Пімінов, К. О. Бур’ян, Н. А. Домар, І. Г. Пересадько // Сучасні досягнення фармацевтичної технології та біотехнології : зб. наук. праць. – Х. : Вид-во НФаУ, 2016. – С. 463-465.

Пімінов О.Ф.

 1. Introduction of distance learning in the post-graduate pharmaceutical education: possibilities, problems, advantages / O. F. Piminov, L. I. Shulga, S. I. Trutaiev, K. O. Burian // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2016. – № 1. – С. 32–37. ISSN 2311-1127. 1.pdf
 2. Анализ оригинальных показателей ТИОЛ-дисульфидной системы при экспериментальном сахарном диабете / Э. В. Супрун, А. Ф. Пиминов, Т. Д. Губченко, С. Н. Ролик // Университетская наука: взгляд в будущее : материалы междунар. науч.-практ. конф., посвященной 81-летию Курского гос. мед. ун-та и 50-летию фармац. факультета, г. Курск, 4-5 февр. 2016 г. – Т. III. – Курск : ГБОУ ВПО КГМУ Минздрава России, 2016. – С. 405-410.
 3. Аспекты дидактики в технологии преподавания элементов клинической фармакологии в последипломном образовании специалистов медицины / А. И. Квитчатая, А. Ф. Пиминов, Л. И. Шульга, О. В. Сокруто  // Университетская наука: взгляд в будущее : материалы междунар. науч.-практ. конф., посвященной 81-летию Курского гос. мед. ун-та и 50-летию фармац. факультета, г. Курск, 4-5 февр. 2016 г. – Т. III. – Курск : ГБОУ ВПО КГМУ Минздрава России, 2016. – С. 309– 312.
 4. Безценная Т. С. Экспериментальное обоснование применимости нового растительного сбора в стоматологической практике / Т. С. Безценная, Л. И. Шульга, А.Ф. Пиминов // Университетская наука: взгляд в будущее : материалы междунар. науч.-практ. конф., посвященной 81-летию Курского гос. мед. ун-та и 50-летию фармац. факультета, г. Курск, 4-5 февр. 2016 г. – Т. III. – Курск : ГБОУ ВПО КГМУ Минздрава России, 2016. –  С. 16–19.
 5. Вивчення стерильності сублімованого порошку та відгону (рідкої частини) гусені тутового шовкопряду / В. А. Якущенко, О. Ф. Пімінов, П. В. Нартов, С.І. Трутаєв // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали I наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С.100–101.
 6. Викладання фармацевтичної інформації в післядипломній підготовці спеціалістів фармації / В. А. Якущенко, Л. І. Шульга, О. Ф. Пімінов, К. О. Бур’ян // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали I наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 362–363.
 7. Викладання фармацевтичної інформації в післядипломній підготовці спеціалістів фармації / В. А. Якущенко, Л. І. Шульга, О. Ф. Пімінов, К. О. Бур’ян // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали I наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 362–363.
 8. Висвітлення застосування інноваційної технології BFS при викладанні дисципліни «фармацевтична технологія» слухачам циклів підвищення кваліфікації / В. О. Шевченко, С. М. Ролік, О. Ф. Пімінов, Л. І. Шульга // Фармацевтична наука та практика : проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали I наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 358.
 9. Дистанційне навчання в системі підвищення кваліфікації спеціалістів фармації та медицини як елемент розвитку суспільства  / В.  Якущенко, Л.  Шульга, П. Нартов, О. Пімінов // Sustainable Development : Social and Economic Changes : Monograph. / edited by W. Duczmal, T.  Pokusa, L.  Stepanenko. – Opole : Publishing House WSZiA w Opolu, – С. 413–418.
 10. Дистанційне навчання з позиції ефективного маркетингу освітніх послуг / В. А. Якущенко, П. В. Нартов, О. Ф. Пімінов та ін. // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики : зб. наук. статей IV міжнар. наук.-практ. Internet-конф., м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 223–225.
 11. Досягнення сучасної фармацевтичної науки у створенні лікарських засобів рослинного походження для стоматології / О. Ф. Пімінов, Л. І. Шульга, Т. С. Безценна та ін. // Фармація ХХІ століття : тенденції та перспективи : матеріали VIII Нац.  з’їзду фармацевтів України, м. Харків, 13-14 вересня 2016 р. : в 2 т. Т. 1. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 272. 11.pdf
 12. Електронний підручник (ЕП) в системі післядипломної підготовки спеціалістів фармації / Л. І. Шульга, В. А. Якущенко, О. Ф. Пімінов, П. В. Нартов // Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів : матеріали ХХХІІI Всеукр. наук.-практ. конф. за участю міжнар. спеціалістів, м. Харків, 08 квітня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 229.
 13. Квитчатая А. И. Препараты ноотропного действия в донозологических состояниях / А. И. Квитчатая, А. Ф. Пиминов, Л. И. Шульга //  Патофізіологія і фармація : шляхи інтеграції : тези доп. VII Нац. конгресу патофізіологів України з міжнар. участю, м. Харків, 5-7 жовт. 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 99.
 14. Методичні рекомендації для викладачів з тематики «Фармакогенетика» / Н. А. Цубанова, О. Ф. Пімінов, Л. І. Шульга та ін. – Х., 2016. – 25 с.
 15. Методологічні аспекти проведення досліджень з визначення посилюючого антибактеріальний ефект фітозасобу компоненту / О. Ф. Пімінов, Л. І. Шульга, Т. С. Безценна, І. О. Журавель // Фармацевтична наука та практика : проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали I наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 77. 15.pdf
 16. Місце та роль підвищення кваліфікації лікарів в наданні якісної медичної допомоги населенню / Г. І. Квітчата, Л. І. Шульга, О. Ф. Пімінов, О. В. Немченко // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали I наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 339–340.
 17. Особенности митопротективной активности ронколейкина  / Э. В. Супрун, С. В. Терещенко, А. Ф. Пиминов, Т. Д. Губченко // Человек и лекарство : сб. материалов ХХІІІ Российского национального конгресса. Тезисы докладов, г. Москва, 11-14 апреля 2016 г. – М. : Видокс, 2016. – С. 205.
 18. Перспективи імпортозаміщення LAL-теста вітчизняними аналогами / П. В. Нартов, В. А. Якущенко, О. Ф. Пімінов, Г. І. Квітчата // Менеджмент та маркетинг сучасної економіки, науки, освіти, практики : зб. наук. робіт ІV міжнар. наук.-практ. Internet-конф., м. Харків, 24-25 березня 2016 року. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 271-273.
 19. Пімінов  О. Ф. Організаційні засади медичного постачання в Збройних силах України : метод. реком. до підгот. та провед. семінар. занять і самост. роботи зі спец. підготовки за курсом «Управління та економіка фармації» в системі післядипломної освіти спеціалістів фармації / О. Ф. Пімінов, В. М. Толочко, Г. Я. Подгайний. – Х. : НФаУ, 2016. – 32 с.
 20. Пімінов О. Ф. Георгіянц Вікторія Акопівна / О. Ф. Пімінов // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 376.
 21. Пімінов О. Ф. Должнікова Ольга Миколаївна / О. Ф. Пімінов // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С.  541.
 22. Пімінов О. Ф. Доровський Олександр Вікторович / О. Ф. Пімінов // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С.  544.
 23. Пімінов О. Ф. Імплантаційні терапевтичні системи / О. Ф. Пімінов // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 693.
 24. Пімінов О. Ф. Інститут Підвищення Кваліфікації Спеціалістів Фармаці / О. Ф. Пімінов // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 708-709.
 25. Пімінов О. Ф. Кузнєцова Валентина Михайлівна / О. Ф. Пімінов // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 924.
 26. Пімінов О. Ф. Матричні терапевтичні системи / О. Ф. Пімінов // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 1041.
 27. Пімінов О. Ф. Мембранні терапевтичні системи / О.Ф. Пімінов // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 1052-1053.
 28. Пімінов О. Ф. Мікрокапсули / О. Ф. Пімінов // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 1093.
 29. Пімінов О. Ф. Нанопорошки / О. Ф. Пімінов // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 1133-1134.
 30. Пімінов О. Ф. Прокопенко Тіна Сулейманівна / О. Ф. Пімінов // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 1392.
 31. Пімінов О. Ф. Системи керовані магнітом / О. Ф. Пімінов // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 1535-1536.
 32. Пімінов О. Ф. Супергідрофобність / О. Ф. Пімінов // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С.  1620-1621.
 33. Пімінов О. Ф. Терапевтичні пероральні системи / О. Ф. Пімінов // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 1644-1645.
 34. Пімінов О. Ф. Терапевтичні системи з адресною доставкою АФІ / О. Ф. Пімінов // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 1645-1646.
 35. Пімінов О. Ф. Трансдермальні терапевтичні системи / О. Ф. Пімінов // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 1689-1690.
 36. Пімінов О. Ф. Цубанова Наталя Анатоліївна / О. Ф. Пімінов // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 1900.
 37. Пімінов О. Ф. Шульга Людмила Іванівна / О. Ф. Пімінов // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 1932.
 38. Пімінов О.Ф. Банний Іван Прокопович / О. Ф. Пімінов // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 183-184.
 39. Правові наголоси та аспекти безпеки генетично модифікованих продуктів в Україні у рамках дистанційного курсу в системі підвищення кваліфікації спеціалістів фармації / О. Ф. Пімінов, К. О. Бур’ян, Н. А. Домар, І. Г. Пересадько // Сучасні досягнення фармацевтичної технології та біотехнології : зб. наук. праць. – Х. : Вид-во НФаУ, 2016. – С. 463-465. 39.pdf
 40. Розгляд фахової термінології як аспекту вдосконалення професійної компетенції спеціалістів фармації та медицини / О. Ф. Пімінов, Г. І. Квітчата, В. А. Якущенко, Л. І. Шульга // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали I наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 351–352. 40.pdf
 41. Роль дистанційних методів навчання в сучасній освіті / О. Ф. Пімінов, Н. А. Домар, Л. І. Шульга, О. В. Лукієнко // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали I наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 322. 41.pdf
 42. Самостійна робота слухачів в післядипломній підготовці провізорів та лікарів / В. А. Якущенко, К. О. Бур’ян, О. Ф. Пімінов и др. // Фармація ХХІ століття: тенденції та перспективи : матеріали VІІІ Нац. з’їзду фармацевтів України, м. Харків, 13-16 вер. 2016 р. – Харків: НФаУ, 2016. – С. 382.
 43. Система фармаконагляду як фактор попередження виникнення ускладнень та наслідків неінфекційних захворювань / О. Ф. Пімінов, Г. І. Квітчата, Л. І. Шульга, В. А. Якущенко // Стратегії профілактики неінфекційних хвороб та шляхи їх реалізації: від постулатів минулого в майбутнє : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Харків, 4 листоп. 2016 р. – Х. : Вид-во ТОВ «Дім реклами», 2016. – С.156.
 44. Специфика работы преподавателя дистанционной формы обучения в системе повышения квалификации специалистов фармации / Н. А. Домар, Л. И. Шульга, В. А. Якущенко, А. Ф. Пиминов // Фармацевтическое образование, наука и практика: горизонты развития : материалы Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием, посвященной 50-летию фармацевтического факультета КГМУ, г. Курск, 20–21 октября 2016 г. – Курск : ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России, 2016. – С. 644-648.
 45. Супрун Э. В. Динамика параметров эндотелиальной дисфункции при экспериментальном ишемическом инсульте у крыс на фоне коррекции Ронколейкином / Э. В. Супрун, С. В. Терещенко, А. Ф. Пиминов // Фармація ХХІ століття: тенденції та перспективи : матеріали VIII Нац. з’їзду фармацевтів України, м. Харків, 13-16 вересня 2016 р. : у 2 т. Т. 2. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 108.
 46. Технологические аспекты получения водного извлечения из стоматологического сбора / Т. С. Безценная, Л. И. Шульга, А.Ф. Пиминов, О. В. Лукиенко // Актуальные проблемы современной науки в 21 веке : сб. материалов 10-й междунар. науч.-практ. конф., г. Махачкала, 30 апреля 2016 г. – Махачкала : ООО «Апробация», 2016. – С. 235–236.
 47. Типовий навчальний план і програма спеціалізації (інтернатури) зі спеціальності «Загальна фармація» / О. Ф. Пімінов, Д. Л. Великий, А. В. Глущенко та ін. – Х. : Вид-во НФаУ, 2016. – 48 с.
 48. Экопатологии человека в аспекте фармацевтического загрязнения / Л. Ф. Просяник, Н. А. Цубанова,  А. Ф. Пиминов, Л. В. Евсеева // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали І наук.-практ. інтернет-конференції з міжнародною участю, м. Харків, 24-25 бер. 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. –  С. 257.

Плис С.В.

 1. Досвід проведення профорієнтаційної та агітаційної діяльності на циклах підвищення кваліфікації / С. М. Ролік, Г. І. Квітчата, С. І. Трутаєв та ін. // Фармацевтична наука та практика : проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали I наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 353.
 2. Особливості викладання фармакоекономіки на курсах підвищення кваліфікації спеціалістів фармації / С. І. Трутаєв, Л. І. Шульга, С. М. Ролік, С. В. Плис // Фармація ХХІ століття : тенденції та перспективи : матеріали VIII Нац.  з’їзду фармацевтів України, м. Харків, 13-14 вересня 2016 р. : в 2 т. Т. 2. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 374.
 3. Розробка комбінованих оральних лікарських засобів на основі мельдонію та яблучної кислоти у полімерному пакуванні / В. О. Шевченко, С. М. Ролік, С. О. Повєткін, С. В. Плис // Сучасні досягнення фармацевтичної технології та біотехнології : зб. наук. праць. – Х. : Вид-во НФаУ, 2016. – С. 688-690.

Повєткін С.О.

 1. Analysis of oromucosal medicinal products in solid dosage forms for therapeutic dentistry / L. I. Shulga, К. А. Chikhladze, S. М. Rolik, S. О. Povetkin // Вісник фармації. – 2016. – № 1. – С. 54–57. ISSN: 1562-7241
 2. Застосування інноваційної технології BFS при створенні рідких лікарських засобів у полімерному пакуванні / В. О. Шевченко, С. О. Повєткін, К. А. Чіхладзе, Т. Д. Губченко // Фармація ХХІ століття : тенденції та перспективи : матеріали VIII Нац.  з’їзду фармацевтів України, м. Харків, 13-14 вересня 2016 р. : в 2 т. Т. 1. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 426.
 3. Розробка комбінованих оральних лікарських засобів на основі мельдонію та яблучної кислоти у полімерному пакуванні / В. О. Шевченко, С. М. Ролік, С. О. Повєткін, С. В. Плис // Сучасні досягнення фармацевтичної технології та біотехнології : зб. наук. праць. – Х. : Вид-во НФаУ, 2016. – С. 688-690.
 4. Шевченко В. О. Сучасні аспекти створення рідких лікарських засобів у полімерному пакуванні / B. О. Шевченко, С. М. Ролік, С. О. Повєткін // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали I наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 95-96.

Присіч К.С.

 1. Досягнення сучасної фармацевтичної науки у створенні лікарських засобів рослинного походження для стоматології / О. Ф. Пімінов, Л. І. Шульга, Т. С. Безценна та ін. // Фармація ХХІ століття : тенденції та перспективи : матеріали VIII Нац.  з’їзду фармацевтів України, м. Харків, 13-14 вересня 2016 р. : в 2 т. Т. 1. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 272
 2. Пивень Е. П. Анализ покупательского поведения посетителей аптечных учреждений / Е. П. Пивень, К. С. Присич // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики : зб. наук. ст. ІV Міжнар. наук.-практ. Internet-конф., м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 428–430.
 3. Присич К. С. Определение потребительских предпочтений в отношении зубных паст с растительными экстрактами / К. С. Присич, Л. И. Шульга // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали I наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 219.
 4. Присіч К. С. Аналіз фірмової структури фармацевтичного ринку зубних паст із рослинними екстрактами / К. С. Присіч, С. В. Прокопець, Л. І. Шульга // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики : зб. наук. статей IV міжнар. наук.-практ. Internet-конф., м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 431–432.
 5. Присіч К. С. Теоретичні аспекти розробки екстракційного засобу з родовика кореневищ та коренів / К. С. Присіч, Л. І. Шульга // Теоретичні та практичні аспекти дослідження лікарських рослин : матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. Internet-конф., м. Харків, 21-23 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 202–203.
 6. Шульга Л. И. Научное обоснование выбора сырьевого источника как стадия процесса создания растительной субстанции и фитопрепарата / Л. И. Шульга,  К. С. Присич, Т. Д. Губченко  // Университетская наука : взгляд в будущее : материалы междунар. науч.-практ. конф., посвященной 81-летию Курского гос. мед. ун-та и 50-летию фармац. факультета, г. Курск, 4-5 февр. 2016 г. – Т. III. – Курск : ГБОУ ВПО КГМУ Минздрава России, 2016. – С. 146–151.
 7. Шульга Л. І. До питання обґрунтування концентрації екстрагенту при одержанні фітозасобу на основі SANGUISORBAE L. / Л. І. Шульга, К. С. Присіч // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів : матеріали VI наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Тернопіль, 10-11 листопада 2016 р. – Тернопіль : ТДМУ, 2016. – С. 168.

Ролік С.М.

 1. Analysis of oromucosal medicinal products in solid dosage forms for therapeutic dentistry / L. I. Shulga, К. А. Chikhladze, S. М. Rolik, S. О. Povetkin // Вісник фармації. – 2016. – № 1. – С. 54–57. ISSN: 1562-7241
 2. Алексєєва Л. М. Даунорубіцину гідрохлорид / Л. М. Алексєєва, С. М. Ролік // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С.  461.
 3. Амжад Абу Шарк Дапсон / Амжад Абу Шарк, С. М. Ролік // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 460-461.
 4. Анализ оригинальных показателей ТИОЛ-дисульфидной системы при экспериментальном сахарном диабете / Э. В. Супрун, А. Ф. Пиминов, Т. Д. Губченко, С. Н. Ролик // Университетская наука: взгляд в будущее : материалы междунар. науч.-практ. конф., посвященной 81-летию Курского гос. мед. ун-та и 50-летию фармац. факультета, г. Курск, 4-5 февр. 2016 г. – Т. III. – Курск : ГБОУ ВПО КГМУ Минздрава России, 2016. – С. 405-410.
 5. Безуглий П. О. Дезоксикортону ацетат / П. О. Безуглий, С. М. Ролік // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 465.
 6. Бур’ян Г. О. Дакарбазин / Г. О. Бур’ян, С. М. Ролік // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 460.
 7. Висвітлення застосування інноваційної технології BFS при викладанні дисципліни «фармацевтична технологія» слухачам циклів підвищення кваліфікації / В. О. Шевченко, С. М. Ролік, О. Ф. Пімінов, Л. І. Шульга // Фармацевтична наука та практика : проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали I наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 358.
 8. Гарна Н. В. Декспантенол / Н. В. Гарна, С. М. Ролік // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 466.
 9. Горохова О. В.  Гризеофульвін / О. В. Горохова, С. М. Ролік // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 442-443.
 10. Досвід проведення профорієнтаційної та агітаційної діяльності на циклах підвищення кваліфікації / С. М. Ролік, Г. І. Квітчата, С. І. Трутаєв та ін. // Фармацевтична наука та практика : проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали I наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 353. 10.pdf
 11. Изучение антиоксидантных эффектов ронколейкина у крыс с экспериментальным сахарным диабетом / Э. В. Супрун, В. М. Кузнецова, Н. А. Цубанова и др. // Человек и лекарство : сб. материалов ХХІІІ Российского национального конгресса. Тезисы докладов, г. Москва, 11-14 апреля 2016 г. – М. : Видокс, 2016. – С. 204-205.
 12. Колісник О. В. Дексаметазон / О. В. Колісник, С. М. Ролік // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 465-466.
 13. Леонова С. Г. Ролік С.М. Деквалінію хлорид / С. Г. Леонова, С. М. Ролік // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 465.
 14. Методичні рекомендації для викладачів з тематики «Фармакогенетика» / Н. А. Цубанова, О. Ф. Пімінов, Л. І. Шульга та ін. – Х., 2016. – 25 с.
 15. Особливості викладання фармакоекономіки на курсах підвищення кваліфікації спеціалістів фармації / С. І. Трутаєв, Л. І. Шульга, С. М. Ролік, С. В. Плис // Фармація ХХІ століття : тенденції та перспективи : матеріали VIII Нац.  з’їзду фармацевтів України, м. Харків, 13-14 вересня 2016 р. : в 2 т. Т. 2. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 374.
 16. Особливості роботи куратора у системі післядипломного навчання / Т. Д. Губченко, С. І. Трутаєв, С. М. Ролік, І. Г. Пересадько // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали I наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 334.
 17. Розробка комбінованих оральних лікарських засобів на основі мельдонію та яблучної кислоти у полімерному пакуванні / В. О. Шевченко, С. М. Ролік, С. О. Повєткін, С. В. Плис // Сучасні досягнення фармацевтичної технології та біотехнології : зб. наук. праць. – Х. : Вид-во НФаУ, 2016. – С. 688-690.
 18. Сидоренко Л. В. Глутетимід / Л. В. Сидоренко, С. М. Ролік // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 419.
 19. Типовий навчальний план і програма спеціалізації (інтернатури) зі спеціальності «Загальна фармація» / О. Ф. Пімінов, Д. Л. Великий, А. В. Глущенко та ін. – Х. : Вид-во НФаУ, 2016. – 48 с.
 20. Шевченко В. А. Влияние процесса фильтрации на показатели качества оральных растворов в полиэтиленовых ампулах / В. А. Шевченко, С. Н. Ролик // Медицинская наука: достижения и перспективы : материалы XI науч.-практ. конф. молодых ученых и студентов ТГМУ им. Абуали ибни Сино с междунар. участием, посвящ. 25-летию государственной незвисимости Республики Таджикистан, г. Душанбе, 29 апреля 2016 г. – Душанбе : 2016. – С. 374.
 21. Шевченко В. О. Сучасні аспекти створення рідких лікарських засобів у полімерному пакуванні / B. О. Шевченко, С. М. Ролік, С. О. Повєткін // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали I наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 95-96.

Цубанова Н.А.

 1. Tsubanova N. Neuroprotective effect of spirocyclic derivative Oxindol on acute cerebral ischemia model / N. Tsubanova // Fundamental and applied studies in EU and CIS Countries : Proceedings of the VI international academic congress, UK, Cambridge, England, 24-26 May 2016, – Cambridge. university press, 2016 – Vol. VI. – P. 612-619. ISBN:  978-0-875-82782-7
 2. Берднік О. Г. Вивчення впливу нової антидіабетичної композиції за умов перорального глюкозного навантаження у щурів / О. Г. Бердник, Н. А. Цубанова // Фармація ХХІ століття: тенденції та перспективи : матер. VІІІ Нац. з’їзду фармацевтів України, м. Харків, 13-16 вересня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 7.
 3. Берднік О. Г. К вопросу о реалиях и перспективах современного фармацевтического рынка препратов для лечения сахарного диабета 2 типа / О. Г. Бердник, Н. А. Цубанова // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали I наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С.252.3.pdf
 4. Берднік О. Г. Скринінгові дослідження з вибору складу та доз нової анти діабетичної композиції / О. Г. Бердник, Н. А. Цубанова // Патофізіологія і фармація: шляхи інтеграції : тези доп. VІІ Нац. конгресу патофізіологів України з міжнар. участю, м. Харків, 5-7 жовтня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 40.
 5. Динамика показателей энергетического метаболизма в тканях головного мозга крыс с экспериментальным сахарным диабетом на фоне коррекции ронколейкином / Э. В. Супрун, В. М. Кузнецова, Н. А. Цубанова, О. В. Лукиенко // Университетская наука: взгляд в будущее : материалы междунар. науч.-практ. конф., посвященной 81-летию Курского государств. Медицинского университета и 50-летию фармацевтического факультета, г. Курск, 4-5 февр. 2016 г. – Курск : ГБОУ ВПО КГМУ Минздрава России, 2016. – Том ІІ. – С. 400-405.
 6. Дослідження ефективності нового гелю, що містить екстракт кори дуба та екстракт алое, за умов протамінового парадонтиту / Н. А. Цубанова, Н. В. Хохленкова, Д. С. Журенко, Іроко Імамузо Метью // Український біофармацевтичний журнал. – 2016. – № 2 (43). – С.27-31. ISNN 2311-715X. 6.pdf
 7. Жукова Т. В.  Флунитразепам / Т. В. Жукова, Н. А. Цубанова // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 1806-1807.
 8. Жукова Т. В. Нітрогліцерин / Т. В. Жукова, Н. А. Цубанова // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 1183.
 9. Журенко Д. С. Влияние нового структурного аналога мелатонина на показатель летальности крыс с острой ишемией печени / Д. С. Журенко, Н. А. Цубанова // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. –  С. 257.
 10. Журенко Д. С. Экстракт коры дуба как перспективный компонент в создании новых лекарственных препаратов / Д. С. Журенко, Н. А. Цубанова // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали І наук.-практ. інтернет-конференції з міжнародною участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. –  С. 258.
 11. Изучение антиоксидантных эффектов ронколейкина у крыс с экспериментальным сахарным диабетом / Э. В. Супрун, В. М. Кузнецова, Н. А. Цубанова и др. // Человек и лекарство : сб. материалов ХХІІІ Российского национального конгресса. Тезисы докладов, г. Москва, 11-14 апреля 2016 г. – М. : Видокс, 2016. – С. 204-205.
 12. Костіна Т. А. Ноноксинол 9 / Т. А. Костіна, Н. А. Цубанова // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 1189-1190.
 13. Методичні рекомендації для викладачів з тематики «Фармакогенетика» / Н. А. Цубанова, О. Ф. Пімінов, Л. І. Шульга та ін. – Х., 2016. – 25 с.
 14. Микитенко О. Є. Нортриптиліну гідрохлорид / О. Є. Микитенко, Н. А. Цубанова // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С.  1193.
 15. Перспективы и проблемы внедрения фармакогенетики в медицинскую практику / Н. А. Цубанова, Е. А Бурьян, Т. В. Севастьянова,  Л. В. Деримедведь // Рацинальная фармакотерапия. – 2016. – №1(38). – С.1-5. 15.pdf
 16. Просяник Л. Ф. Нові формати впровадження фармацевтичного самоврядування на державному і регіональному рівні / Л. Ф. Просяник,  П. С. Бойко, Н. А. Цубанова // Фармація ХХІ століття: тенденції та перспективи : матеріали VІІІ Нац. з’їзду фармацевтів України, м. Харків, 13-16 вересня 2016 р. –  Х. : НФаУ, 2016. – С. 278-279.
 17. Цубанова Н. А. Вітамінна недостатність / Н. А. Цубанова // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 331-334.
 18. Цубанова Н. А. Нанодіагностика / Н. А. Цубанова // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 1131-1132.
 19. Цубанова Н. А. Рандомізація / Н. А. Цубанова // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 1431-1432.
 20. Цубанова Н. А. Фітопрепарат нормотенсис в терапии єндометриоза / Н. А. Цубанова, А. В. Барская, Є. С. Цубанова // Стратегії профілактики неінфекційних хвороб та шляхи їх реалізації: від постулатів минулого в майбутнє : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Харків, 4 листоп. 2016 р. – Х. : Вид-во ТОВ «Дім реклами», – С. 235.
 21. Цубанова Н. А. Хронічна венозна недостатність / Н. А. Цубанова // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С.  1862-1864.
 22. Цубанова Н.А. Плацебо / Н.А. Цубанова // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С.  1313-1314.
 23. Шульга Л. И. Хронофармакологические методы. Применяемы для оптимизации гормональной терапии / Л. И. Шульга, Н. А. Цубанова, Е. В. Немченко // Стратегії профілактики неінфекційних хвороб та шляхи їх реалізації: від постулатів минулого в майбутнє : матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю, м. Харків, 4 листоп. 2016 р. – Х. : Вид-во ТОВ «Дім реклами», – С. 247.
 24. Экопатологии человека в аспекте фармацевтического загрязнения / Л. Ф. Просяник, Н. А. Цубанова,  А. Ф. Пиминов, Л. В. Евсеева // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали І наук.-практ. інтернет-конференції з міжнародною участю, м. Харків, 24-25 бер. 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. –  С. 257. 24.pdf

Шевченко В.О.

 1. Висвітлення застосування інноваційної технології BFS при викладанні дисципліни «фармацевтична технологія» слухачам циклів підвищення кваліфікації / В. О. Шевченко, С. М. Ролік, О. Ф. Пімінов, Л. І. Шульга // Фармацевтична наука та практика : проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали I наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 358. 1.pdf
 2. Застосування інноваційної технології BFS при створенні рідких лікарських засобів у полімерному пакуванні / В. О. Шевченко, С. О. Повєткін, К. А. Чіхладзе, Т. Д. Губченко // Фармація ХХІ століття : тенденції та перспективи : матеріали VIII Нац.  з’їзду фармацевтів України, м. Харків, 13-14 вересня 2016 р. : в 2 т. Т. 1. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 426.2.pdf
 3. Розробка комбінованих оральних лікарських засобів на основі мельдонію та яблучної кислоти у полімерному пакуванні / В. О. Шевченко, С. М. Ролік, С. О. Повєткін, С. В. Плис // Сучасні досягнення фармацевтичної технології та біотехнології : зб. наук. праць. – Х. : Вид-во НФаУ, 2016. – С. 688-690.3.pdf
 4. Шевченко В. А. Влияние процесса фильтрации на показатели качества оральных растворов в полиэтиленовых ампулах / В. А. Шевченко, С. Н. Ролик // Медицинская наука: достижения и перспективы : материалы XI науч.-практ. конф. молодых ученых и студентов ТГМУ им. Абуали ибни Сино с междунар. участием, посвящ. 25-летию государственной незвисимости Республики Таджикистан, г. Душанбе, 29 апреля 2016 г. – Душанбе : 2016. – С. 374.4.pdf
 5. Шевченко В. О. Особливості процесу фільтрації при виробництві оральних розчинів у полімерних ампулах / В. О. Шевченко // Зб. наук. пр. співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупіка. – 2016. – Вип. 26. – С. 282-286. ISSN 2227-7404. 5.pdf
 6. Шевченко В. О. Сучасні аспекти створення рідких лікарських засобів у полімерному пакуванні / B. О. Шевченко, С. М. Ролік, С. О. Повєткін // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали I наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 95-96.6.pdf

Шульга Л.І.

 1. Analysis of oromucosal medicinal products in solid dosage forms for therapeutic dentistry / L. I. Shulga, К. А. Chikhladze, S. М. Rolik, S. О. Povetkin // Вісник фармації. – 2016. – № 1. – С. 54–57. ISSN: 1562-7241. 1.pdf
 2. Introduction of distance learning in the post-graduate pharmaceutical education: possibilities, problems, advantages / O. F. Piminov, L. I. Shulga, S. I. Trutaiev, K. O. Burian // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2016. – № 1. – С. 32–37. ISSN 2311-1127
 3. Аспекты дидактики в технологии преподавания элементов клинической фармакологии в последипломном образовании специалистов медицины / А. И. Квитчатая, А. Ф. Пиминов, Л. И. Шульга, О. В. Сокруто  // Университетская наука: взгляд в будущее : материалы междунар. науч.-практ. конф., посвященной 81-летию Курского гос. мед. ун-та и 50-летию фармац. факультета, г. Курск, 4-5 февр. 2016 г. – Т. III. – Курск : ГБОУ ВПО КГМУ Минздрава России, 2016. – С. 309– 312.
 4. Безценная Т. С. Экспериментальное обоснование применимости нового растительного сбора в стоматологической практике / Т. С. Безценная, Л. И. Шульга, А.Ф. Пиминов // Университетская наука: взгляд в будущее : материалы междунар. науч.-практ. конф., посвященной 81-летию Курского гос. мед. ун-та и 50-летию фармац. факультета, г. Курск, 4-5 февр. 2016 г. – Т. III. – Курск : ГБОУ ВПО КГМУ Минздрава России, 2016. –  С. 16–19.
  Методологічні аспекти проведення досліджень з визначення посилюючого антибактеріальний ефект фітозасобу компоненту / О. Ф. Пімінов, Л. І. Шульга, Т. С. Безценна, І. О. Журавель // Фармацевтична наука та практика : проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали I наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 77.
 5. Вивчення антибактеріальної активності рідини гусені тутового шовкопряду / В. А. Якущенко, П. В. Нартов, Л. І. Шульга та ін. // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів : матеріали VI наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Тернопіль, 10-11 листоп. 2016 р. – Тернопіль : ТДМУ, 2016. – С. 345-346. 
 6. Викладання фармацевтичної інформації в післядипломній підготовці спеціалістів фармації / В. А. Якущенко, Л. І. Шульга, О. Ф. Пімінов, К. О. Бур’ян // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали I наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 362–363.
 7. Викладання фармацевтичної інформації в післядипломній підготовці спеціалістів фармації / В. А. Якущенко, Л. І. Шульга, О. Ф. Пімінов, К. О. Бур’ян // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали I наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 362–363.
 8. Висвітлення застосування інноваційної технології BFS при викладанні дисципліни «фармацевтична технологія» слухачам циклів підвищення кваліфікації / В. О. Шевченко, С. М. Ролік, О. Ф. Пімінов, Л. І. Шульга // Фармацевтична наука та практика : проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали I наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 358.
 9. Дистанційне навчання в системі підвищення кваліфікації спеціалістів фармації та медицини як елемент розвитку суспільства  / В.  Якущенко, Л.  Шульга, П. Нартов, О. Пімінов // Sustainable Development : Social and Economic Changes : Monograph. / edited by W. Duczmal, T.  Pokusa, L.  Stepanenko. – Opole : Publishing House WSZiA w Opolu, – С. 413–418.
 10. Дистанційне навчання з позиції ефективного маркетингу освітніх послуг / В. А. Якущенко, П. В. Нартов, О. Ф. Пімінов та ін. // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики : зб. наук. статей IV міжнар. наук.-практ. Internet-конф., м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 223–225.
 11. Досвід проведення профорієнтаційної та агітаційної діяльності на циклах підвищення кваліфікації / С. М. Ролік, Г. І. Квітчата, С. І. Трутаєв та ін. // Фармацевтична наука та практика : проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали I наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 353.
 12. Досягнення сучасної фармацевтичної науки у створенні лікарських засобів рослинного походження для стоматології / О. Ф. Пімінов, Л. І. Шульга, Т. С. Безценна та ін. // Фармація ХХІ століття : тенденції та перспективи : матеріали VIII Нац.  з’їзду фармацевтів України, м. Харків, 13-14 вересня 2016 р. : в 2 т. Т. 1. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 272
 13. Електронний підручник (ЕП) в системі післядипломної підготовки спеціалістів фармації / Л. І. Шульга, В. А. Якущенко, О. Ф. Пімінов, П. В. Нартов // Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів : матеріали ХХХІІI Всеукр. наук.-практ. конф. за участю міжнар. спеціалістів, м. Харків, 08 квітня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 229.
 14. Журавель І. О. Морфолого-анатомічні ознаки листя хости подорожникової (Hosta plantaginea (Lam.) Aschers.) та хости ланцетолистої (Hosta lancifolia Engl.) / І. О. Журавель, Л. І. Шульга, В. В. Процька // Інформаційний лист
  № 37–2016. – К., 2016. – 4 с.
 15. Значення навчально-методичного забезпечення у післядипломній підготовці провізорів та лікарів / В. А. Якущенко, П. В. Нартов, Л. І. Шульга, О. В. Лукієнко  та ін. // Сучасні досягнення фармацевтичної технології та біотехнології : зб. наук. праць. – Х. : Вид-во НФаУ, 2016. – С. 730-733.
 16. Квитчатая А. И. Препараты ноотропного действия в донозологических состояниях / А. И. Квитчатая, А. Ф. Пиминов, Л. И. Шульга //  Патофізіологія і фармація : шляхи інтеграції : тези доп. VII Нац. конгресу патофізіологів України з міжнар. участю, м. Харків, 5-7 жовт. 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 99.
 17. Методичні рекомендації для викладачів з тематики «Фармакогенетика» / Н. А. Цубанова, О. Ф. Пімінов, Л. І. Шульга та ін. – Х., 2016. – 25 с.
 18. Місце та роль підвищення кваліфікації лікарів в наданні якісної медичної допомоги населенню / Г. І. Квітчата, Л. І. Шульга, О. Ф. Пімінов, О. В. Немченко // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали I наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 339–340.
 19. Особливості викладання фармакоекономіки на курсах підвищення кваліфікації спеціалістів фармації / С. І. Трутаєв, Л. І. Шульга, С. М. Ролік, С. В. Плис // Фармація ХХІ століття : тенденції та перспективи : матеріали VIII Нац.  з’їзду фармацевтів України, м. Харків, 13-14 вересня 2016 р. : в 2 т. Т. 2. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 374. 19.pdf
 20. Отримання екстрактів з трави омели білої та вивчення їх протимікробної та протитуберкульозної активності / Д. В. Упир, Л. І. Шульга, А. В. Мартинов, Н. А. Домар // Фармація ХХІ століття : тенденції та перспективи : матеріали VIII Нац.  з’їзду фармацевтів України, м. Харків, 13-14 вересня 2016 р. : в 2 т. Т. 1. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 146.20.pdf
 21. Присич К. С. Определение потребительских предпочтений в отношении зубных паст с растительными экстрактами / К. С. Присич, Л. И. Шульга // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали I наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 219.21.pdf
 22. Присіч К. С. Аналіз фірмової структури фармацевтичного ринку зубних паст із рослинними екстрактами / К. С. Присіч, С. В. Прокопець, Л. І. Шульга // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики : зб. наук. статей IV міжнар. наук.-практ. Internet-конф., м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 431–432.
 23. Присіч К. С. Теоретичні аспекти розробки екстракційного засобу з родовика кореневищ та коренів / К. С. Присіч, Л. І. Шульга // Теоретичні та практичні аспекти дослідження лікарських рослин : матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. Internet-конф., м. Харків, 21-23 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 202–203.
 24. Розгляд фахової термінології як аспекту вдосконалення професійної компетенції спеціалістів фармації та медицини / О. Ф. Пімінов, Г. І. Квітчата, В. А. Якущенко, Л. І. Шульга // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали I наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 351–352.
 25. Роль дистанційних методів навчання в сучасній освіті / О. Ф. Пімінов, Н. А. Домар, Л. І. Шульга, О. В. Лукієнко // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали I наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 322.
 26. Система фармаконагляду як фактор попередження виникнення ускладнень та наслідків неінфекційних захворювань / О. Ф. Пімінов, Г. І. Квітчата, Л. І. Шульга, В. А. Якущенко // Стратегії профілактики неінфекційних хвороб та шляхи їх реалізації: від постулатів минулого в майбутнє : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Харків, 4 листоп. 2016 р. – Х. : Вид-во ТОВ «Дім реклами», 2016. – С.156.
 27. Специфика работы преподавателя дистанционной формы обучения в системе повышения квалификации специалистов фармации / Н. А. Домар, Л. И. Шульга, В. А. Якущенко, А. Ф. Пиминов // Фармацевтическое образование, наука и практика: горизонты развития : материалы Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием, посвященной 50-летию фармацевтического факультета КГМУ, г. Курск, 20–21 октября 2016 г. – Курск : ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России, 2016. – С. 644-648.
 28. Стан вітчизняного ринку лікарських засобів, що використовуються при вестибулярних розладах / Г. І. Квітчата, В. А. Якущенко, Л. І. Шульга, К. О. Бур’ян  // Зб. наук. пр. співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. – 2016. – Вип. 26. – С. 215–220. ISSN 2227-7404
 29. Тестовий контроль як засіб діагностики освітньо-професійної підготовки спеціалістів фармації та медицини на післядипломному етапі / Л. І. Шульга, О. В. Лукієнко, Т. Д. Губченко, К. О. Бур’ян // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали I наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 359.29.pdf
 30. Технологические аспекты получения водного извлечения из стоматологического сбора / Т. С. Безценная, Л. И. Шульга, А.Ф. Пиминов, О. В. Лукиенко // Актуальные проблемы современной науки в 21 веке : сб. материалов 10-й междунар. науч.-практ. конф., г. Махачкала, 30 апреля 2016 г. – Махачкала : ООО «Апробация», 2016. – С. 235–236.
 31. Типовий навчальний план і програма спеціалізації (інтернатури) зі спеціальності «Загальна фармація» / О. Ф. Пімінов, Д. Л. Великий, А. В. Глущенко та ін. – Х. : Вид-во НФаУ, 2016. – 48 с.
 32. Упыр Д. В. Сравнительное изучение токоферолов, стероидов и тритерпеноидов сырья Viscum Album, заготовленного в Украине с различных деревьев- хозяев / Д. В. Упыр, А. В. Мартынов, Л. И. Шульга // Актуальные вопросы образования, науки и производства в фармации : материалы республиканской науч.-практ. конф. с междунар. участием, г. Ташкент, 18 ноября 2016 г. – Тошкент : 2016. – С. 107-108.
 33. Шульга Л. И. Хронофармакологические методы. Применяемы для оптимизации гормональной терапии / Л. И. Шульга, Н. А. Цубанова, Е. В. Немченко // Стратегії профілактики неінфекційних хвороб та шляхи їх реалізації: від постулатів минулого в майбутнє : матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю, м. Харків, 4 листоп. 2016 р. – Х. : Вид-во ТОВ «Дім реклами», – С. 247.
 34. Шульга Л. И. Научное обоснование выбора сырьевого источника как стадия процесса создания растительной субстанции и фитопрепарата / Л. И. Шульга,  К. С. Присич, Т. Д. Губченко  // Университетская наука : взгляд в будущее : материалы междунар. науч.-практ. конф., посвященной 81-летию Курского гос. мед. ун-та и 50-летию фармац. факультета, г. Курск, 4-5 февр. 2016 г. – Т. III. – Курск : ГБОУ ВПО КГМУ Минздрава России, 2016. – С. 146–151. 34.pdf
 35. Шульга Л. І. Ганеманн Христіан Фрідріх Самуель / Л. І. Шульга // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 360.
 36. Шульга Л. І. До питання обґрунтування концентрації екстрагенту при одержанні фітозасобу на основі SANGUISORBAE L. / Л. І. Шульга, К. С. Присіч // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів : матеріали VI наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Тернопіль, 10-11 листопада 2016 р. – Тернопіль : ТДМУ, 2016. – С. 168.
 37. Шульга Л. І. Інтеграція гомеопатичного методу лікування в післядипломну освіту спеціалістів охорони здоров’я / Л. І. Шульга, В. А. Якущенко // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали I наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 360-361. 37.pdf
 38. Шульга Л. І. Нанобіотехнологія / Л. І. Шульга // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016.  –  С. 1131.
 39. Шульга Л. І. Нанороботи / Л. І. Шульга // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 1134.
 40. Шульга Л. І. Пілюлі / Л. І. Шульга // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. –  С. 1301-1302.
 41. Шульга Л.І. Розробка лікарських засобів у формі зборів : обґрунтування вибору складових компонентів /  Л. І. Шульга, І. О. Журавель, С. І. Трутаєв // Зб. наук. пр. співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. – 2016. – Вип. 26. – С. 293–298. ISSN 2227-7404. 41.pdf

Якущенко В.А.

 1. Вивчення антибактеріальної активності рідини гусені тутового шовкопряду / В. А. Якущенко, П. В. Нартов, Л. І. Шульга та ін. // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів : матеріали VI наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Тернопіль, 10-11 листоп. 2016 р. – Тернопіль : ТДМУ, 2016. – С. 345-346. 
 2. Вивчення стерильності сублімованого порошку та відгону (рідкої частини) гусені тутового шовкопряду / В. А. Якущенко, О. Ф. Пімінов, П. В. Нартов, С.І. Трутаєв // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали I наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С.100–101.2.pdf
 3. Викладання фармацевтичної інформації в післядипломній підготовці спеціалістів фармації / В. А. Якущенко, Л. І. Шульга, О. Ф. Пімінов, К. О. Бур’ян // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали I наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 362–363.3.pdf
 4. Викладання фармацевтичної інформації в післядипломній підготовці спеціалістів фармації / В. А. Якущенко, Л. І. Шульга, О. Ф. Пімінов, К. О. Бур’ян // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали I наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 362–363.
 5. Дистанційне навчання в системі підвищення кваліфікації спеціалістів фармації та медицини як елемент розвитку суспільства  / В.  Якущенко, Л.  Шульга, П. Нартов, О. Пімінов // Sustainable Development : Social and Economic Changes : Monograph. / edited by W. Duczmal, T.  Pokusa, L.  Stepanenko. – Opole : Publishing House WSZiA w Opolu, – С. 413–418.
 6. Дистанційне навчання з позиції ефективного маркетингу освітніх послуг / В. А. Якущенко, П. В. Нартов, О. Ф. Пімінов та ін. // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики : зб. наук. статей IV міжнар. наук.-практ. Internet-конф., м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 223–225.
 7. Електронний підручник (ЕП) в системі післядипломної підготовки спеціалістів фармації / Л. І. Шульга, В. А. Якущенко, О. Ф. Пімінов, П. В. Нартов // Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів : матеріали ХХХІІI Всеукр. наук.-практ. конф. за участю міжнар. спеціалістів, м. Харків, 08 квітня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 229.
 8. Значення навчально-методичного забезпечення у післядипломній підготовці провізорів та лікарів / В. А. Якущенко, П. В. Нартов, Л. І. Шульга, О. В. Лукієнко  та ін. // Сучасні досягнення фармацевтичної технології та біотехнології : зб. наук. праць. – Х. : Вид-во НФаУ, 2016. – С. 730-733.8.pdf
 9. Нартов П. В. Можливості діагностики менінгококового та пневмококового менінгіту в пробах цереброспінальної рідини та сироватки крові методом ПЛР / П. В. Нартов, В. А. Якущенко // Зб. наук. пр. співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. – 2016. – Вип. 25, кн. 2. – С. 163-167. ISSN 2227-7404
 10. Перспективи імпортозаміщення LAL-теста вітчизняними аналогами / П. В. Нартов, В. А. Якущенко, О. Ф. Пімінов, Г. І. Квітчата // Менеджмент та маркетинг сучасної економіки, науки, освіти, практики : зб. наук. робіт ІV міжнар. наук.-практ. Internet-конф., м. Харків, 24-25 березня 2016 року. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 271-273.10.pdf
 11. Розгляд фахової термінології як аспекту вдосконалення професійної компетенції спеціалістів фармації та медицини / О. Ф. Пімінов, Г. І. Квітчата, В. А. Якущенко, Л. І. Шульга // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали I наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 351–352.
 12. Самостійна робота слухачів в післядипломній підготовці провізорів та лікарів / В. А. Якущенко, К. О. Бур’ян, О. Ф. Пімінов и др. // Фармація ХХІ століття: тенденції та перспективи : матеріали VІІІ Нац. з’їзду фармацевтів України, м. Харків, 13-16 вер. 2016 р. – Харків: НФаУ, 2016. – С. 382.12.pdf
 13. Система фармаконагляду як фактор попередження виникнення ускладнень та наслідків неінфекційних захворювань / О. Ф. Пімінов, Г. І. Квітчата, Л. І. Шульга, В. А. Якущенко // Стратегії профілактики неінфекційних хвороб та шляхи їх реалізації: від постулатів минулого в майбутнє : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Харків, 4 листоп. 2016 р. – Х. : Вид-во ТОВ «Дім реклами», 2016. – С.156.
 14. Специфика работы преподавателя дистанционной формы обучения в системе повышения квалификации специалистов фармации / Н. А. Домар, Л. И. Шульга, В. А. Якущенко, А. Ф. Пиминов // Фармацевтическое образование, наука и практика: горизонты развития : материалы Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием, посвященной 50-летию фармацевтического факультета КГМУ, г. Курск, 20–21 октября 2016 г. – Курск : ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России, 2016. – С. 644-648.
 15. Стан вітчизняного ринку лікарських засобів, що використовуються при вестибулярних розладах / Г. І. Квітчата, В. А. Якущенко, Л. І. Шульга, К. О. Бур’ян  // Зб. наук. пр. співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. – 2016. – Вип. 26. – С. 215–220. ISSN 2227-7404
 16. Типовий навчальний план і програма спеціалізації (інтернатури) зі спеціальності «Загальна фармація» / О. Ф. Пімінов, Д. Л. Великий, А. В. Глущенко та ін. – Х. : Вид-во НФаУ, 2016. – 48 с.
 17. Шульга Л. І. Інтеграція гомеопатичного методу лікування в післядипломну освіту спеціалістів охорони здоров’я / Л. І. Шульга, В. А. Якущенко // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали I наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 360-361.
 18. Якущенко В. А. Вивчення деяких технологічних показників порошку гусені тутового шовкопряду / В. А. Якущенко // Зб. наук. пр. співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. – 2016. – Вип. 26. – С. 298–302. ISSN 2227-7404
 19. Якущенко В. А. Лабораторія на чипі / В. А. Якущенко // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С.  933.
 20. Якущенко В. А. Наноматеріали / В. А. Якущенко // Фармацевтична енциклопедія. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : «МОРІОН», 2016. – С. 1132-1133.

 

Публикации за 2015 р.

 Статті у закордонних виданнях

1. Burian K. O. Key aspects of the launch biosimilars in the pharmaceutical market of Ukraine / K. O. Burian // Scientific and educational journal «The progressive researches «Science & Genesis». – Prague (Czech Republic). – 2015. – № 1.– Р. 21–24.
2. Treating chronic fatigue syndrome. Aromatherapy. Using essential oils / N. A. Tsubanova, T. V. Sevastyanova, E. S. Tsubanova, O. V. Lukienko // Аромакоррекция психофизического состояния человека : мат. V междунар. науч.-практ. конф, Ялта 27–29 октября 2015 г. – Ялта, 2015 – P. 51–53.
3. Безценная Т. С. К вопросу стандартизации комплексного фитосредства «Дента-Фит» / Т. С. Безценная, Л. И. Шульга, А. Ф. Пиминов // Инновации в медицине и фармации – 2015 : материалы дистанционной науч.-практ. конф. студентов и молодых учёных. – Минск : БГМУ, 2015. – С. 787–790.
4. Бур’ян К. О. Дослідження показників якості та вивчення стабільності вагінальних супозиторіїв з флуконазолом та хлоргексидину біглюконатом / К. О. Бур’ян // Sceintific journal ScienceRise. – 2015. – № 10/6(15). – С. 4–8.
5. Изучение совместимости полимерного материала первичной упаковки для жидких лекарственных средств // В. А. Шевченко, В. С. Бондарь, Л. И. Шульга, С. Н. Ролік // Научные ведомости БелГУ Медицина Фармация. – 2015. – № 4(201), Вып. 29. – С. 199–201.
6. Подходы к созданию таблетированной лекарственной формы на основе новой растительной субстанции / Е. А. Чихладзе, Л. Н. Горячая, Л. И. Шульга // Современная фармация : проблемы и перспективы развития : материалы V Межрегион. науч.-практ. конф. с междунар. участием, г. Владикавказ, 29–30 мая 2015 г. – Владикавказ, 2015. – С. 245–248.
7. Супрун Э. В. Вульвовагинальный кандидоз: выбор системного антимикотика / Э. В. Супрун // Аптеки Казахстана. – 2015. – № 3 (15). – С. 14–17.
8. Супрун Э. В. Дорсалгия: современные аспекты комбинированной терапии. Нейромультивит: эффективная помощь при болях в спине / Э. В. Супрун // Аптеки Казахстана. – 2015. – № 2 (14). – С. 29–32.
9. Супрун Э. В. О чем надо думать женщине / Э. В. Супрун // Аптеки Казахстана. – 2015. – № 2 (14). – С. 44–48.
10. Супрун Э. В. Оепарол фемина – капсула красоты и здоровья / Э. В. Супрун // Аптеки Казахстана. – 2015. – № 1 (13). – С. 100–104.
11. Супрун Э. В. Дефицит магния – проблемы и их решение / Э. В. Супрун // Аптеки Казахстана. – 2015. – № 1 (13). – С. 54–58.
12. Супрун Э. В. Как эффективно помочь при эректильной дисфункции? / Э. В. Супрун. // Аптеки Казахстана. – 2015. – № 1 (13). – С. 34–41.
13. Супрун Э. В. Помогаем предупредить осложнения ОРВИ с учетом резистентности к антимикробным препаратам / Э. В. Супрун // Аптеки Казахстана. – 2015. – № 1 (13). – С. 58–61.
14. Tsubanova N. A. Study of cerebroprotective activity of the new structural analogues of melatonin / N. A. Tsubanova // Scientific journal «The progressive researches «Sciense & Genesis». – 2015. – №1. – P. 50–52.


Статті у вітчизняних виданнях


1. Безценна Т. С. Ідентифікація флавоноїдних речовин та ефірних олій у зборі «Дента-Фіт» методом тонкошарової хроматографії / Т. С. Безценна, Л. І. Шульга, О. Ф. Пімінов // Світова медицина : сучасні тенденції та фактори розвитку : зб. тез наук. робіт учасників міжнарод. наук.-практ. конф., м. Львів, 30–31 січн. 2015 р. – Львів, 2015. – С. 81–83.
2. Бур’ян К. О. Аналіз кількісного складу вітаміну С в апельсинових соках вітчизняних виробників / К. О. Бур’ян // Фітотерапія. Часопис. – 2015. – № 3. – С. 65–68.
3. Використання полімерного первинного пакування у виробництві парентеральних лікарських засобів / В. О. Шевченко, В. С. Бондар, С. М. Ролік, С. О. Повєткін // Збір. наук. пр. співробітників НМАПО імені П. Л. Шупіка. – 2015. – Вип. 24, Книга 5. – С. 257–261.Завантажити
4. Медико-біологічні дисципліни у післядипломній освіті з позиції системи управління якістю у вузах / В. А. Якущенко, П. В. Нартов, Л. І. Шульга та ін. // Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів : матеріали ХХХIІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнарод. участю, м. Харків, 21 травня 2015 р. – Х. : НФаУ, 2015. – С. 378–382.
5. Рослинні екстракти у фармакотерапії стоматологічних захворювань / О. Ф. Пімінов, Л. І. Шульга, К. А. Чіхладзе, С. В. Плис // Зб. наук. пр. співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. – 2015. – Вип. 24, книга № 5. – С. 176–184.Завантажити
6. Цубанова Н. А. Особенности тематического наполнения циклов повышения квалификации в системе последипломного образования семейных врачей / Н.А. Цубанова // Семейная медицина. – 2015. – № 5(55). – С. 131–133.
7. Шульга Л. І. Методологічні підходи до вибору складових рослинного збору / Л. І. Шульга // Зб. наук. пр. співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. – 2015. – Вип. 24, книга № 5. – С. 562–566.
8. Якущенко В. А. Мікроскопічне та органолептичне вивчення свіжоотриманого ПГТШ та після зберігання / В. А. Якущенко, О. Ф. Пімінов, Т. Д. Губченко // Зб. наук. пр. співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. – 2015. – Вип. 24, книга № 4. – С. 315–320.
9. Shulga L. I. Identification of effective dilutions of dental herbal remedy with antimicrobial activity [Електронний ресурс] / L. I. Shulga // Annals of Mechnikov Institute. – 2015. – № 2. – P. 237–241. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ami_2015_2_46.pdf
10. Цубанова Н. А. Дослідження впливу комплексу поліфенолів винограду культурного за умов експериментальної глутаматної ексайтотоксичності / Н. А. Цубанова, А. Л. Загайко, Е. С. Цубанова // Український біофармацевтичний журнал. – 2015. – № 1(36). – С. 39–42.
11. Цубанова Н. А. Хронофармакология. Возможности и перспективы хронотерапевтического подхода в кардиологии / Н. А. Цубанова // Сімейна медицина. – 2015. – № 2(58). – С.182–186.
12. Цубанова Н. А. Лекарственные взаимодействия встречающиеся при проведении антигипертензионной терапии / Н. А. Цубанова // Сімейна медицина. – 2015. – № 3(59). – С.115–122.
13. Цубанова Н. А. Дослідження впливу мелатоніну за умов гострої печінкової недостатності у щурів / Н. А. Цубанова // Український біофармацевтичний журнал. – 2015. – № 2(37). – С. 60–63.
14. Цубанова Н. А. Нанодіагностика [Електронний ресурс] / Н. А. Цубанова // Фармацевтична енциклопедія. – Режим доступу : http://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/7295/nanodiagnostika