Авторським колективом кафедри (Шульга Л. І., Пімінов О. Ф., Ролік С. М., Безценна Т. С., Квітчата Г. І.) були розроблені методичні рекомендації «Науково-методичні підходи до створення фітозасобів для терапевтичної стоматології», що затверджені на засіданні ПК "Фармація" МОЗ та НАМН України (протокол № 103 від 25 жовтня 2017 р.)